Katarina Černjeka mag. inf.


prostorija : Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, soba O-417
telefon : +385 (0)51 584704
e-pošta : kcernjeka@inf.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar

Obrazovanje

1.11.2015. - Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij informatike, modul Informacijski sustavi Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku
1.9.2012. - 1.6.2016. Magistar informatike Sveučilišni diplomski studij informatike, modul: Poslovna informatika Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku
1.7.2009. - 1.9.2012. Sveučilišni prvostupnik informatike Sveučilišni preddiplomski studij informatike Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Radno iskustvo

1.10.2016. - Asistent Održavanje vježbi iz kolegija Računalne mreže 1, Informacijski sustavi, Programiranje 2, Programiranje, Osnove informatike 2, Seminar iz Programiranja Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku
1.6.2015. - 1.10.2016. Assistant Project Manager Convergent Media Group

Nastavna djelatnost

Kolegiji

25.4.2018. - Osnove informatike 2
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
Asistent
Norma sati: 15
1.10.2016. - 1.3.2016. Informacijski sustavi
Diplomski studij fizike i informatike
Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2016. - Programiranje 1
Preddiplomski studij politehnike
Odsjek za politehniku
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2016. - Programiranje 1
Preddiplomski dvopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
asistent
Norma sati: 30
1.10.2016. - Seminar iz programiranja 1
Preddiplomski dvopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
asistent
Norma sati: 15
1.3.2016. - Programiranje 2
Preddiplomski dvopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
asistent
Norma sati: 30
1.3.2016. - Programiranje 2
Preddiplomski studij politehnike
Odsjek za politehniku
suradnik
Norma sati: 30
1.3.2016. - Seminar iz programiranja 2
Preddiplomski dvopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
asistent
Norma sati: 15
1.3.2016. - Programiranje
Preddiplomski studij fizike
Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: 60
1.3.2016. - Programiranje
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2015. - 1.3.2016. Računalne mreže 1
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
Asistent
Norma sati: 30
1.10.2015. - 1.3.2016. Računalne mreže 1
Diplomski studij fizike i informatike
Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2015. - 1.3.2016. Računalne mreže 1
Diplomski studij politehnike
Odsjek za politehniku
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2015. - 1.3.2016. Računalne mreže 1
Diplomski sveučilišni studij matematika i informatika
Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2015. - 1.3.2016. Informacijski sustavi
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
asistent
Norma sati: 30
1.10.2015. - 1.3.2016. Informacijski sustavi
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2015. - 1.3.2016. Informacijski sustavi
Preddiplomski studij politehnike
Odsjek za politehniku
suradnik
Norma sati: 30

Osobni razvoj

2.7.2017. - 7.7.2017. Seventh European Business Intelligence & Big Data Summer School (eBISS 2017)


Norma sati:
1.3.2016. - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: "Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi" i "Planiranje i programiranje nastave"


Norma sati: 10
1.9.2013. - 21.9.2013. German Breakthrough 1 (LLP Erasmus, A1)


Norma sati: 6 ECTS

Obrazovni projekti

1.9.2016. - Upotpunjavanje kompetencija prije početka studija potrebnih za uspješnije savladavanje studija na Sveučilištu u Rijeci u ak.g. 2016/2017. (program „Pripremni seminar iz programiranja“)

Financiranje: Odjel za informatiku

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Katerina Černjeka, Danijela Jakšić, Vladan Jovanović
NoSQL Document Store Translation to Data Vault Based EDW
MIPRO 2018, 41st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - 2018.

2. Katerina Černjeka, Danijela Jakšić, Patrizia Poščić
Data Vault based system catalog for NoSQL store integration in the Enterprise Data Warehouse
Poster session presented at ACM Celebration of Women in Computing (womENcourage 2017) - 2017. https://womencourage.acm.org/2017/02/01/posters/


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
10.11.2017. - 10.11.2017.
Sudjelovanje na radionici „O ishodima učenja“
U organizaciji Odjela za informatiku i predavača izv. prof. dr. sc. Zlatka Erjavca s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu  
2.
1.3.2016. - 1.3.2016.
Radionica za nastavnike u okviru projekta "Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike"
Odjel za informatiku  

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Administrator sustav za rezervaciju ispitnih rokova na Odjelu za informatiku
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.4.2016. - 1.7.2016. - Član i predsjednik Izbornog povjerenstvo za provedbu studentskih izbora
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku