dr. sc. Danijel Ciković poslijedoktorand

Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za primijenjenu umjetnost

prostorija : 14 C
e-pošta : dcikovic@uniri.hr

Academia.edu
CROSBI
Google Scholar
Linkedin
ORCiD
publons
ResearchGate

Obrazovanje

1.1.2012. - 1.1.2018. Doktor znanosti Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti Sveučilište u Zadru
1.1.2004. - 1.1.2011. Profesor povijesti i povijesti umjetnosti Diplomski studiji Povijest i Povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2019. - Poslijedoktorand Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 1.1.2019. Asistent Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2015. Profesor povijesti Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir u Krku
1.1.2012. - 1.1.2018. Asistent - vanjski suradnik Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti

Nagrade i priznanja

2.1.2017. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za doprinos u provođenju postupka periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja u 2017. godini
1.1.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.
2.1.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2016. godini
1.1.2016. United Kingdom Association of Alumni and Friends of Croatian Universities Academic Award (s Ivom Jazbec Tomaić)
1.1.2012. Zahvalnica Katedre Čakavskoga sabora Grobnišćine
1.1.2012. Stipendija Grada Krka za doktorande
1.1.2006. Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, kategorija A (temeljem prosjeka ocjena)
1.1.2005. Stipendija Grada Krka za studente

Članstva

1.1.2019. - Alumni klub Filozofskoga fakulteta u Rijeci
1.1.2018. - The Society of Historians of East European, Eurasian, and Russian Art and Architecture
1.1.2017. - The Renaissance Society of America
1.1.2016. - The Society for the Study of the Church Interior
1.1.2013. - Povijesno društvo otoka Krka
1.1.2011. - 1.1.2012. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Povijest umjetnosti starog vijeka
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Povijest renesansne umjetnosti
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Povijest barokne umjetnosti
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Seminar diplomskog rada
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2018. Liturgika i povijest umjetnosti
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2018. Umjetnost 15. i 16. stoljeća u Hrvatskoj
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2017. Teme iz sakralne umjetnosti otoka Krka
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2013. Umjetnost baroka
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

10.12.2019. - Mentorska radionica „Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata“ u sklopu ciklusa "Mentori i studenti" Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci


Norma sati:
2.5.2019. - 31.5.2019. Bourse de l’École française de Rome


Norma sati:
2.11.2017. - 30.11.2017. Bourse de l’École française de Rome


Norma sati:
17.10.2016. - 15.11.2016. Bourse de l’École française de Rome


Norma sati:
15.6.2015. - 21.6.2015. Formation doctorale „Les sources pour l’histoire de l’Adriatique orientale (IVe-XVe siecle) - Textes, archives, archéologie“, organisateur l’École française de Rome


Norma sati:
8.10.2008. - 16.10.2008. Educational workshop “The Identification, Investigation and Presentation of Archaeological Finds – The Example of St Mary the Great in Bale” organized by International Research Centre for Late Antiquity and Middle Ages of Zagreb University


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mateja Jerman - Iva Jazbec Tomaić - Danijel Ciković
Frankapanski zagovori u zlatu i svili
Putovima Frankopana (ur.) I. Srdoč-Konestra, S. Potočnjak 231-246 - 2018.

2. Danijel Ciković
Dugogodišnja istraživanja i recentne spoznaje o umjetničkoj baštini sjevernog Jadrana
Kvartal - Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj Godina XV 136-139 - 2018.

3. Danijel Ciković
L'eredita artistica del medioevo nei documenti d'archivio della prima eta moderna: alcuni esempi quarnerini e istriani
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge 129/1 143-159 - 2017.

4. Danijel Ciković
New Documents Concerning the "Pala d'argento" of the Euphrasian Basilica
Istria in the Modern Period - Monographs and Catalogues, Archeological Museum of Istria (ed.) T. Bradara 30 65-79 - 2017.

5. Danijel Ciković
Doprinos Artura Schneidera inventarizaciji hrvatske umjetničke baštine - nekoliko krčkih primjera osamdeset godina kasnije
Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa "Hrvatski povjesničari umjetnosti 1: Artur Schneider (1879.-1946.)" (ur.) Lj. Dulibić 115-139 - 2016.

6. Iva Jazbec Tomaić - Danijel Ciković
Antependij i gremijal biskupa Giovannija della Torrea (1589. – 1623.) u katedrali Uznesenja Marijina u Krku
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 40 63-78 - 2016.

7. Danijel Ciković
Znanstveno-stručni skup Dijalozi s Baštinom 2016: Fortifikacijska arhitektura i problemi njezine zaštite
Histria 6 363-368 - 2016.

8. Danijel Ciković
Opatska riznica, katedrala i crkve grada Korčule
Kanavelić Godište I 175-178 - 2015.

9. Danijel Ciković
Reliquiario di San Quirino presso la Cattedrale di Veglia (Krk): donazione del duca Guglielmo V di Baviera al vescovo Giovanni della Torre
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) LI 55-71 - 2015.

10. Marijan Bradanović - Danijel Ciković
Crkva Sv. Lovre izvan krčkih gradskih zidina
Krčki zbornik 70 21-60 - 2014.

11. Danijel Ciković
Popis inventara sakristije krčke katedrale iz 1685. i prilog poznavanju venecijanske srebrnine 17. stoljeća
Krčki zbornik 69 51-66 - 2013.

12. Damir Tulić - Danijel Ciković
Župna crkva Svetoga Mihovila arkanđela u Donjem Jelenju i njena oprema
Grobnički zbornik 9 97-113 - 2013.

13. Marijan Bradanović - Danijel Ciković
The Church of St Lawrence Outside the Town Walls of Krk
Hortus Artium Medievalium - Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 19 183-196 - 2013.

14. Danijel Ciković
Iz pera konzervatora o konzervatoru
Rijeka Godina XVIII 175-178 - 2013.

15. Danijel Ciković
XIII. Dani Cvita Fiskovića: Znanstveni skup - Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske
Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva 20 (december) - 2012.

16. Danijel Ciković
Slika Bogorodice s Djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Jurjem iz samostana benediktinki u Krku
Rijeka Godina XIV 7-14 - 2009.

17. Danijel Ciković
Liturgijsko ruho i posuđe župne crkve Svetog Bartola apostola u Cerniku
Grobnički zbornik - Stota obljetnica crkve Svetog Bartula Apostola u Cerniku Posebna izdanja, knjiga 11 149-156 - 2009.

Pozvana predavanja

1. Danijel Ciković - Iva Jazbec Tomaić
Paolo Veneziano’s Masterpiece between Venice, Krk and London: New Considerations on the Embroidered Altar Frontal from the Victoria and Albert Museum
St Anne's College, Oxford - AMAC UK Annual Lecture - 14.5.2017.
2. Danijel Ciković
Srebrna pala iz Eufrazijeve bazilike u kontekstu venecijanske umjetnosti
Arheološki muzej Istre u Puli - izlaganje u sklopu ciklusa popularno-znanstvenih predavanja povodom izložbe "Istra, lav i orao" - 12.11.2015.

Kongresna priopćenja

1.
Iva Jazbec Tomaić - Danijel Ciković
Mitre krčkih biskupa Vinka Lešića (1719. – 1729.) i Pietra Antonija Zuccherija (1739. – 1778.) Treći skup znanstvenog projekta ET TIBI DABO - "Umjetnine, naručitelji i donatori" Zadar - 15.11.2019.
2.
Danijel Ciković - Iva Jazbec Tomaić
"Tutti li sudetti paramenti hanno l'arma de Sua Signoria Illustrissima et Reverendissima...": Donazioni pubbliche e private del vescovo di Veglia, Giovanni della Torre The First and International Conference of the Research Project ET TIBI DABO - "Public and Private Commissions - Donors and Works of Art in the Northern Adriatic during the Early Modern Period" Rijeka - 26.10.2018.
3.
Danijel Ciković
Biskupi, apostolski nunciji i dvije svete relikvije Umjetnička baština ranog novog vijeka u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri - nova istraživanja i spoznaje Rijeka - 7.6.2018.
4.
Danijel Ciković
La cassa di San Gaudenzio di Ossero: la tipologia, l'autore e i committenti 7émes journées d'études monastiques „Saint-Pierre d'Osor (île de Cres) et le monachisme bénédictin dans l'espace adriatique" Osor - 2.6.2018.
5.
Danijel Ciković
Places and (F)actors of Relocation of the Sacred Body: The Case of Gaudentius, Bishop of Osor Journées doctorales internationales "Quel lieu choisir? Implantation, représentation et mention de l'édifice et de l'objet (XIe-XVIe siecles)" Amiens - 30.5.2018.
6.
Danijel Ciković
Poliptih Paola Campse iz Baške i njegov naručitelj Prva radionica znanstvenog projekta ET TIBI DABO - "Umjetnine, naručitelji i donatori" Rijeka - 17.11.2017.
7.
Danijel Ciković
"Protocollum Conventus Fluminensis Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustini": arhivski podaci o liturgijskoj opremi crkve Sv. Jeronima u Rijeci Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci“ Rijeka - 23.10.2015.
8.
Danijel Ciković
Medieval Artistic Heritage in Early Modern Documents: Selected Examples from the Kvarner Region and Istria Atelier doctoral „Les sources pour l’histoire de l’Adriatique orientale (IVe-XVe siecle) - Textes, archives, archéologie“ Omišalj - 19.6.2015.
9.
Danijel Ciković
Tradicija opremanja oltara u jadranskom bazenu: srebrne pale iz Krka i Poreča u svjetlu novih arhivskih istraživanja XIV. Dani Cvita Fiskovića „Razmjena umjetničkih iskustava u jadranskome bazenu“ Orebić - Korčula - 2.10.2014.
10.
Danijel Ciković
Doprinos Artura Schneidera inventarizaciji hrvatske umjetničke baštine - nekoliko krčkih primjera osamdeset godina kasnije Znanstveno - stručni skup “Hrvatski povjesničari umjetnosti - Artur Schneider (1879.-1946.)” Zagreb - 20.11.2013.
11.
Marijan Bradanović - Danijel Ciković
The Monastic Church of St Lawrence Outside the City Walls of Krk IRCLAMA’s 19th International Scientific Symposium “Island Monasticism from the 4th to the 11th Century” Osor - 25.5.2012.
12.
Danijel Ciković
Srebrna pala krčke katedrale u pisanim izvorima od 1453. do 1908. godine Znanstveni skup „Teorijski dijalozi: Slika i riječ - ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike“ Rijeka - 2.12.2011.
13.
Danijel Ciković
Liturgijsko ruho i posuđe župne crkve Svetog Bartula Apostola u Cerniku Znanstveni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ upriličen unutar programa 100 godina župne crkve svetoga Bartola u Cerniku Čavle - 22.8.2009.
14.
Danijel Ciković
Liturgijsko ruho i posuđe župne crkve Svetog Bartula Apostola u Cerniku Znanstveni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ Čavle - 15.11.2008.
15.
Damir Tulić - Danijel Ciković
Inventar župne crkve Svetog Mihovila arkanđela u Jelenju Znanstveni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ Čavle - 20.10.2007.
16.
Danijel Ciković
IN MEMORIAM: Bogorodica s Djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Jurjem iz Krka II. Međunarodni susreti studenata povijesti umjetnosti Rijeka - 5.5.2007.
17.
Danijel Ciković
Srednjovjekovna kamena skulptura kvarnerskog područja: primjer aktivnog sudjelovanja studenata u radu stručnog projekta I. Međunarodni susreti studenata povijesti umjetnosti Zagreb - 1.4.2006.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2019. -
Barokna Rijeka; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2017. -
ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. 1.1.2016. - 1.1.2019.
Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke ; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.1.2015. - 1.1.2018.
Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
5. 1.1.2013. - 1.1.2017.
Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci ; suradnik; Grad Rijeka; ;

Znanstveni skupovi

1. 22.10.2015. - 24.10.2015.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci“ Rijeka Član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Krčki zbornik

Recenzije

1. 2019. Religions, Vol. 10, Iss. 10 (October 2019) - 1 rad

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2012. - 1.1.2013.
Inventarizacija liturgijske opreme župne crkve sv. Nikole u Barbanu
Hrvatski restauratorski zavod  
suradnik
2.
1.1.2009. - 1.1.2010.
Sjećanja Židovskog groblja u Rijeci
Židovska općina Rijeka  
suradnik
3.
1.1.2007. - 1.1.2008.
Studentski projekt "Srednjovjekovna baština Kvarnera - temelj današnjeg identiteta kvarnerskog područja"
Zaklada Sveučilišta u Rijeci  
voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.10.2019. -
Dan otvorenih vrata Palače Moise i predstavljanje Centra za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Rijeci
Palača Moise, Cres  
2.
25.9.2019. -
Otvaranje izložbe "Portreti rada", autorice Nine Licul
Galerija "Cisterna" / Galleria "La Cisterna", Mošćenička Draga / Draga di Moschiena  
3.
14.6.2019. - 21.6.2019.
Izložba plakata "Blago Katedrale svetog Vida", postavljena u sklopu projekta "Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke"
Korzo, Rijeka  
4.
27.8.2018. - 31.8.2018.
Poster "The Case of Paolo Veneziano's Saint Lucy Polyptych: A History of Translocation between Two World Wars" na poster izložbi "It matters for a number of reasons... Provenance research in Croatia - selected examples", postavljenoj u sklopu ljetne škole "Provenance, why does it matter? Provenance, Dispossession and Translocation Research" projekta "Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century" (TransCultAA)
Kneževa palača, Zadar  
5.
8.6.2018. -
Predstavljanje "Susjedstvo Kampus" u sklopu programske linije „27 susjedstava“ projekta Rijeka EPK 2020.
Akademija primijenjenih umjetnosti, Rijeka  
6.
1.9.2017. -
Izlaganje "Obitelj Frankopan kao naručitelji i donatori" na Državnom stručnom skupu za nastavnike likovne umjetnosti "Naručitelji i umjetnici: zašto nastaju umjetnička djela"
Filozofski fakultet, Rijeka  
7.
13.12.2016. - 21.12.2016.
Izložba plakata "Umjetničko blago crkve i samostana sv. Jeronima", postavljena u sklopu projekta "Godina augustinaca u Rijeci"
Korzo, Rijeka  
8.
7.10.2016. -
Predstavljanje kulturno-povijesnih vodiča "Grad Krk u srednjem vijeku" i "Otok Krk u srednjem vijeku", autora izv. prof. dr. sc. Marijana Bradanovića
Gradska vijećnica, Krk  
9.
2.9.2016. -
Izlaganje "Kako je barok vidio renesansu: venecijansko drvorezbarstvo 15. i 16. stoljeća u crkvenim arhivima" na Državnom stručnom skupu za nastavnike likovne umjetnosti "Samostalni život umjetnine: što se zbiva s umjetničkim djelima nakon njihova nastanka"
Filozofski fakultet, Rijeka  
10.
19.3.2016. -
Stručno putovanje Društva povijesničara umjetnosti Hrvatske u Bakar i Kraljevicu
 
11.
14.11.2015. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na otoku Krku
 
12.
25.4.2015. -
Stručno putovanje Društva povijesničara umjetnosti Hrvatske na otok Krk
 
13.
15.11.2014. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na otoku Krku
 
14.
30.11.2013. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na otoku Krku
 
15.
19.5.2012. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na otoku Krku
 
16.
14.4.2012. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani na otoku Krku
 
17.
6.4.2010. -
Stručno putovanje Katedre čakavskog sabora Modruše na otok Krk
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 11.5.2017. - Izlaganje "Paolo Veneziano’s Masterpiece between Venice, Krk and London: New Considerations on the Embroidered Altar Frontal from the Victoria and Albert Museum" (u suautorstvu s Ivom Jazbec Tomaić)
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu

Popularizacija znanosti

1. 9.9.2018. - Znanstveni centri izvrsnosti humanističkih znanosti: École française de Rome I.
Drugi blog znanstvenog projekta DONART
2. 23.12.2017. - Arhivsko istraživanje sakralne baštine: vizitacijski zapisnici kao izvor za povijest umjetnosti
Prvi blog znanstvenog projekta DONART

Novinski članci

1. 1.5.2013. - Propustili ste, pogledajte - Bogorodica s Djetetom i svecima iz samostana benediktinki u Krku
Krčki val, godina II, broj 5
Krk

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2019. - -
Koordinator međunarodne mobilnosti programa Erasmus+ Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2018. - - Član povjerenstva
Povjerenstvo za teme diplomskih radova Odsjeka za primijenjenu umjetnost Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2017. - 1.1.2018. - Član povjerenstva
Povjerenstvo za izradu Pravilnika o diplomskom radu i diplomskom ispitu Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2016. - 1.1.2017. - Član povjerenstva
Povjerenstvo za periodičko vrednovanje znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2015. - - Član povjerenstva
Povjerenstvo za provođenje postupka upisa na preddiplomske studije Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.2015. - - Član povjerenstva
Izborno povjerenstvo Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci za provedbu izbora za Studentski zbor