Kristina Vuković mag.biol.


telefon : +385 (0)51 651 294

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Kristina Vuković, mag. biol.

Obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2014. Magistra biologije Sveučilišni diplomski znanstveni studij biologije Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju
1.1.2007. - 1.1.2010. Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) biologije Sveučilišni preddiplomski studij biologije Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju

Radno iskustvo

14.9.2015. - Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Zavod za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
2.7.2006. - 2.7.2007. Zdravstveno-laboratorijski tehničar - pripravnik Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, KBC Osijek

Članstva

1.9.2016. - Hrvatsko Imunološko Društvo (član)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.11.2015. - Histologija i embriologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Tihana Tršan, Kristina Vuković, Petra Filipović, Martin Messerle, Astrid Krmpotić, Stipan Jonjić
Recombinant CMV vector expressing RAE-1? induces effector CD8 T cells with enhanced anti-tumor properties 3rd Meeting of Middle - European Societies for Immunology and Allergology, 01-03.12.2016.
2.
Tihana Tršan, Kristina Vuković, Petra Filipović, Martin Messerle, Astrid Krmpotić, Stipan Jonjić
Cytomegalovirus vector expressing RAE-1? ligand serves as a highly efficient anti-tumor CD8 T cell vaccine Annual Meeting of Croatian Immunological Society, 14.-15.10.2016.