Vedrana Čikeš

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment

telefon : +385 51 294 195
prostorija : 201
e-pošta : vedrana.cikes@fthm.hr

Obrazovanje

1.10.2015. - Doktorat znanosti Menadžment održivog razvoja Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2012. - 1.1.2013. Magistra ekonomije (mag. oec) Diplomski sveučilišni studij, smjer Menadžment u hotelijerstvu Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2008. - 1.1.2012. Sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec) Preddiplomski sveučilišni studij, smjer Menadžment u hotelijerstvu Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija