Danijela Ujčić mag. oec.

Ekonomski fakultet Referada za cjeloživotno obrazovanje

e-pošta : danijela.ujcic@efri.hr
mobitel : 099 326 83 34
telefon : 355182

Obrazovanje

- Sveučilišni prvostupnik (Baccalaurea) ekonomije Preddiplomski studij "Ekonomija" Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Magistar ekonomije Diplomski studij "Marketing" Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sveučilišna specijalistica Marketing menadžmenta Poslijediplomski specijalistički studij marketing menadžment Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci