Bojana Vignjević Korotaj prof. ejk/ped.

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : 322

ORCID
Researcher ID
Google znalac
CROSBI

Obrazovanje

27.11.2012. - 27.11.2012. Nastavnik engleskog jezika Stručni ispit Ustanova za obrazovanje odraslih Dante
16.7.2004. - 21.10.2010. Profesor engleskog jezika i književnosti i pedagogije Sveučilišni dodiplomski studij Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

3.3.2015. - Asistent iz znanstvenog područja društvenih znanosti , polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Održavanje vježbi i seminara na kolegijima: Školski savjetodavni rad, Emocionalna pedagogija, Interkulturalni odgoj i obrazovanje, Pedagogija i profesionalni razvoj i Metodika rada pedagoga II Znanstveno-istraživački rad ECTS koordinacija Filozofski fakultet u Rijeci
1.2.2011. - 2.3.2015. Nastavnica engleskog jezika Poučavanje engleskog jezika odraslim polaznicima Voditeljica aktiva engleskog jezika Provođenje EU projekata i partnerstava Vođenje radionica stručnog usavršavanja kadra unutar ustanove Prijevodi i lektoriranje tekstova Ustanova za obrazovanje odraslih Dante
1.1.2011. - 1.6.2011. Nastavnica engleskog jezika Poučavanje engleskog jezika djeci vrtićkog uzrasta u vrtiću ''Dječji vrtić Rijeka, centar Potok'' Expert centar za obrazovanje
1.11.2010. - 1.12.2010. Pedagoginja Obavljanje poslova pedagoga u učeničkom domu (skrb o učenicima, savjetovanje učenika, odgajatelja i roditelja, vođenje pedagoške dokumentacije) Učenički dom Lovran

Članstva

1.1.2015. - Udruga za razvoj visokoga školstva UNIVERSITAS

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Školski savjetodavni rad pedagoga
Diplomski sveučilišni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+1+1
- Emocionalna pedagogija
Diplomski sveučilišni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+0+2
- Interkulturalni odgoj i obrazovanje
Preddiplomski sveučilišni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 3+0+2
- Pedagogija i profesionalni razvoj
Diplomski sveučilišni studij
Filozofki fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+0+2
- Metodika rada pedagoga II
Diplomski sveučilišni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+1+1

Osobni razvoj

6.9.2018. - 6.9.2018. Učenje zalaganjem u zajednici: teorija i praksa


Norma sati:
- Projekt unapređenja kvalitete nastave: suradnička procjena


Norma sati:
- Ciklus metodoloških radionica: Uvod u računalno potpomognutu analizu kvalitativnih podataka -Maxqda, Nvivo, Atlas


Norma sati:
- Winter School in Methods and Techniques, Bamberg


Norma sati:
- Working in teams with MAXQDA, Maxqda International Conference


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2014. - 1.1.2015. ''Lets Go Through Culture'' Gruntvig Learning Partnership 2013-1-IS1-GRU06-02709-2

Financiranje: Agencija za mobilnost i programe EU
1.1.2012. - 1.1.2013. ''An Interactive language Adventure Across Europe'' Grundtvig Learning Partnership 2011-1-ES2-GRU06-35082

Financiranje: Agencija za mobilnost i programe EU
- ''Learning and teaching: Interaction through Senses'' Comenius Grundtvig Course HR-2011-1000-003

Financiranje: Agencija za mobilnost i programe EU

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vignjević, Bojana ; Mrnjaus, Kornelija
Učenje kroz rad: Priprema građana za rad i život u 21.stoljeću
277-285 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948508

2. Mrnjaus, Kornelija ; Vignjević, Bojana
What will I be when I grow up – theoretical assumptions and pedagogical implications of professional guidance
Zbornik Odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu / Journal of Department of Pedagogy, Faculty of Philosophy, Novi Sad 26 51-68 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908695

A2

3. Vignjević, Bojana
The European dimension in education: approaches and challenge - Book review
- 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927948

WOS

4. Steyn, H., Wolhuter, C., Van der Walt, H., Ermenc, K., Kalin, J., Vrcelj, S., Kusić, S., Vignjević, B. i Spasenović, V
Transformation in Education Control after Major Political Changes in South Africa and some Balkan States: 1990 – 2005.
Sodobna pedagogika 68 146-162 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=898786

WOS

5. Mrnjaus, Kornelija ; Vignjević, Bojana
Demistifikacija razvoja ljudskih potencijala u obrazovanju: hrvatska perspektiva
- 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=871495

A2

6. Rončević, Nena ; Turk, Marko ; Vignjević, Bojana
RESEARCH DEVELOPMENT COMPETENCIES: JUNIOR ACADEMICS’ PERSPECTIVE
8847-8857 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=848671

7. Rončević, Nena; Turk, Marko; Vignjević, Bojana
Research Development Competencies: Junior Academics’ Perspective
ICERI2016 9th International Conference of Education, Research and Innovation, Conference Proceedings L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy (ur.). 8847-8857 - 2016. https://library.iated.org/view/RONCEVIC2016RES

A2

8. Turk, Marko; Vignjević, Bojana
Teachers’ Work Ethic: Croatian Students’ Perspective
Foro de Educación 14 489-514 - 2016. http://www.forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/416/314

WOS

Znanstvene knjige

1. Koautor poglavlja
Brajdić Vuković, Marija; Vignjević, Bojana
"Mislim, ta količina posla pojela bi me u jednom trenutku":narativna analiza životno-povijesnih iskustava profesionalne socijalizacije mladih znanstvenica u nastavnu i istraživačku profesiju u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja
Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika Ledić, Jasminka; Turk, Marko Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879474
2. Autor poglavlja
Vignjević, Bojana
"Iz sebe moraš izvlačiti maksimum. Ne znaš do koje granice": Formiranje profesionalnog identiteta mladih znanstvenika
Narativi o profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika Ledić, Jasminka; Brajdić Vuković, Marija Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880066

Kongresna priopćenja

1.
Jasminka Ledić, Ivana Miočić, Bojana Vignjević Korotaj
A case study of student-centred learning in HE: the challenge of bringing theory into practice Predavanje The Mediterranean System and Societal Changes: Challenges and Opportunities Rijeka - 6.6.2019.
2.
Jasminka Ledić, Ivana Miočić, Bojana Vignjević Korotaj
A case study of student-centred learning in HE: the challenge of bringing theory into practice Predavanje The Mediterranean System and Societal Changes: Challenges and Opportunities Rijeka - 6.6.2019.
3.
Bojana Vignjević Korotaj, Kornelija Mrnjaus
Emotional competence: a prerequisite for effective teaching? Predavanje 18. međunarodni znanstveni skup " Dani Mate Demarina" : Novi izazovi u odgoju i obrazovanju" Pula - 30.5.2019.
4.
Bojana Vignjević Korotaj
Ispričaj mi svoju priču: narativna istraživanja u obrazovnim znanostima Predavanje Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti Rijeka - 17.5.2019.
5.
Bojana Vignjević Korotaj
Razina samostalnosti doktoranda : Gdje mentoriranje počinje, a gdje staje? Okrugli stol Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti Rijeka - 17.5.2019.
6.
Ivana Miočić i Bojana Vignjević
Tko se danas osjeća kao Europljanin?: školski pedagozi o europskim vrijednostima i europskom identitetu Panel rasprava Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem: Pedagogija u vremenu promjene Zagreb - 13.9.2018.
7.
Vignjević, Bojana ; Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana ; Turk, Marko
To be or not to be (European)?: Geography textbooks analysis in Croatian primary schools Predavanje 42nd ATEE Conference 2017 Dubrovnik - 25.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902457
8.
Vignjević Bojana
Profesionalni identitet mladih znanstvenika u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj Predavanje Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije DOKON 2017 Rijeka - 19.5.2017.
9.
Vignjević, Bojana; Turk, Marko; Ledić, Jasminka
Izazovi izvrsnosti u visokom obrazovanju: iskustva mladih istraživača Predavanje 3. Dani obrazovnih znanosti ''Obrazovne promjene:izazovi i očekivanja'' Zagreb - 21.10.2016.
10.
Vignjević, Bojana
Profesionalna socijalizacija i razvoj (mladih) akademskih djelatnika: obilježja i izazovi Predavanje Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2016 Rijeka - 3.6.2016.
11.
Mrnjaus, Kornelija; Vignjević, Bojana
Discourse on Elements and Benefits of Positive Teacher – Student Relationship in the Academic Context – Students’ Perspective Predavanje Excellence, Creativity and Innovation in Basic and Higher Education: Excellence in Education and Psychology Rijeka - 21.5.2016.
12.
Rončević, Nena; Turk, Marko; Vignjević, Bojana
Papers are What Count: Excellence in Teaching is Neither Supported nor Properly Evaluated Predavanje Papers are What Count: Excellence in Teaching is Neither Supported nor Properly Evaluated Rijeka - 20.5.2016.
13.
Vignjević, Bojana
Izazovi profesionalne socijalizacije akademskih djelatnika Predavanje Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost Zagreb - 23.10.2015.

Znanstveni projekti

1. 15.3.2015. - 1.6.2017.
Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi; Suradnica; Sveučilište u Rijeci; ; https://helpdesk.uniri.hr/project/Europska_dimenzija_u_obrazovanju
2. 15.3.2015. - 31.5.2017.
Kompetencijski profil akademske profesije: između novih zahtjeva i mogućnosti (APROFRAME); Suradnica; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://projekti.uniri.hr/aproframe.html
3. 15.3.2015. - 1.10.2016.
University Educators for Sustainable Development (UE4SD) ; Suradnica; Europska komisija u okviru Programa cjeloživotnog učenja (Life Long Learning Programme – Erasmus Academic Networks); ; http://www.ue4sd.eu/
4. -
Akademska profesija u društvu znanja (APIKS); Suradnica; ; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/675?controler=projekti

Znanstveni skupovi

1. 4.12.2017. - 4.12.2017.
Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) – prilika za kvalitetnu provedbu cjelovite reforme obrazovanja Zagreb sudionica znanstveno-stručnog skupa
2. 23.10.2017. - 25.10.2017.
ATEE: Changing perspectives and approaches in contemporary teaching Dubrovnik sudionica znanstvenog skupa
3. 18.9.2017. - 21.9.2017.
Annual Meeting and 10th Policy Dialogue Forum International Task Force on Teachers for Education (UNESCO) Lomé, Togo sudionica znanstveno-stručnog skupa
4. 19.5.2017. - 19.5.2017.
Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije DOKON 2017 Filozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstvenog skupa i članica organizacijskog odbora
5. 27.3.2017. - 28.3.2017.
Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih FIlozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstveno-stručnog skupa
6. 20.10.2016. - 21.10.2016.
3. Dani Obrazovnih znanosti: „ Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja“ Centar za poslijediplomske studije, Sveučilište u Zagrebu sudionica znanstvenog skupa
7. 27.6.2016. - 29.6.2016.
Universities as Beacons of Change: Education for Sustainability lighting up pathways for a new world University of Gibraltar, Gibraltar sudionica znanstvenog skupa
8. 3.6.2016. - 3.6.2016.
Doktorska konferencija za doktorande poslijedipomskog doktorskog studija pedagogije DOKON 2016 Filozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstvenog skupa
9. 18.5.2016. - 21.5.2016.
International Conference on Excllence & Innovation in Basic-Higher education& Psychology Filozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstvenog skupa
10. 23.11.2015. - 24.11.2015.
UE4SD COPERNICUS Alliance Conference Caixa Forum, Madrid sudionica znanstveno-stručnog skupa
11. 22.10.2015. - 23.10.2015.
Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost Zagreb sudionica znanstvenog skupa
12. 19.6.2015. - 19.6.2015.
Let’s Go Through Culture Conference Filozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstveno-stručnog skupa

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 15.9.2016. - - član
Filozofski fakultet u Rijeci / Odbor metodičara društvenih i humanističkih znanosti