Mirjana Baričić dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za ortopediju i fizikalnu medicinu
Fakultet zdravstvenih studija Katedra za kliničke medicinske znanosti ii

prostorija : Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Klinika za ortopediju Lovran

ORCID
RESERCHER ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 0 0 0

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2007. - Reumatologija
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Fizioterapija u ortopediji
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2007. Fizioterapija u sportskoj medicini
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2007. Uvod u fizioterapiju
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2007. Fizioterapija u reumatologiji
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2007. Fizioterapija u neurologiji
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.2001. Fizikalna medicina
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.1997. Invalidski sport
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - Fizikalna medicina i opća rehabilitacija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1993. - 1.1.1997. Opća kineziterapija
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2008. - Funkcionalno stanje zgloba kuka nakon ugradnje endoproteze zgloba
Viskić N
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2005. - Fizioterapija cervikobrahijalnog sindroma
Pitarević S
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2004. - Rehabilitacija bolesnika sa osteoartritisom zgloba kuka
Vučković M
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2002. - Rehabilitacija bolesnika s artrozom kuka
Čančarević I
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2002. - Rehabilitacija bolesnika sa lumbalnim bolnim sindromom
Puškarić T
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2002. - Rehabilitacija cervikobrahijalnog sindroma
Bilović D
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2002. - Rani funkcionalni rezultati nakon ugradnje totalne endoproteze
Pavlović M
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2000. - Rehabilitacija bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze zgloba
Grubić B
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2000. - Primjena fizikalne terapije kod bolesnika sa lumboischialgijom
Šugar J
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1999. - Rezultati liječenja sindroma karpalnog kanala primjenom fizikalne
Mandli I.
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1999. - Učestalost osteoporoze u žena nakon menopauze
Latković T
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1998. - Fizikalna terapija i rehabilitacija kod bolesnika s gonartrozom
Barušić K
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1998. - Uloga fizikalne terapije kod bolesnika sa artrozom kuka u Specijalnoj bolnici u Stubičkim toplicama
Mikulec M
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka

Izdavaštvo

1.1.2002. - 1. Nastavni tekstovi/ predavanja iz kolegija Fizioterapija u reumatologiji

Financiranje: Medicinski fakultet Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ivan Rakovac, Tomislav Mađarević, Hrvoj Jurković, Veljko Šantić, Danijel Lopac, Mirjana Baričić
Tehnika violončelo–prikaz nove tehnike ultrazvučno asistirane kalkaneoplastike
Medicina Fluminensis 49 317-322 - 2013.

2. Ivan Rakovac, Borut Kovačić, Dušan Rubinić, Lucijan Vukelić, Mirjana Baričić, Nikola Matejčić, Zdravko Jotanović
Subtalar arthroereisis in the therapeutic management of flexible flatfoot
Medicina Fluminensis 49 306-311 - 2013.

3. Hrvoje Mokrović, Luka Širola, Mirjana Baričić, Miomira Vitezić, Hari Jurdana, Lucijan Vukelić
Endoskopsko liječenje hernije diska
Medicina Fluminensis 49 312-316 - 2013.

4. Mirjana Baričić, Vesna Turina, Tatjana Basanić, Dobrila Torer, Tea Schnurrer - Luke Vrbanić
Rehabilitacija bolesnika s kompleksnim regionalnim bolnim poremećajem.
Fizioinfo 2 - 2007.

5. Schnurrer Luke Vrbanić, Tea; Ravlić-Gulan, Jagoda; Baričić, Mirjana
Prevencija nekontaktnih ozljeda prednje ukrižene sveze u sportašica
Medicina 43 210-214 - 2007.

6. Marina Barković, Igor Barković, Branko Šestan, Mirjana Baričić, Kata Šakić
PERIOPERACIJSKA ANALGEZIJA DIKLOFENAKOM U REKONSTRUKCIJSKIM ZAHVATIMA NA KOLJENU SPORTAŠA
Medicina Fluminensis 43 188-197 - 2007.

Kongresna priopćenja

1.
Marić, Ivana; Kučić, Natalia; Grabušić, Kristina; Grbas, Harry; Lekić, Andrica; Smoljan, Ivana; Bačić, Giordano; Zoričić Cvek, Sanja; Bobinac, Dragica.
BMP pathway as a possible predicted factor in colorectal cancer poster ECTS & IBMS Joint Meeting 2015 Roterdam - 26.4.2015.
2.
Marić Ivana, Kučić Natalia, Grabušić Kristina, Grbas Harry, Lekić Andrica, Smoljan Ivana, Baričić Mirjana, Bobinac Dragica
BMP signaling pathway in colorectal cancer poster 10th International BMP Conference Berlin - 16.9.2014.
3.
Marić Ivana, Šoić-Vranić Tamara, Nikolić Marina, Bajek Snježana, Smoljan Ivana, Grbas Harry, Baričić Mirjana, Bobinac Dragica.
Anatomical variations in the pattern of the coronary sinus tributaries pozvano predavanje The 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka (Malinska) - 27.6.2014.
4.
Basanić T, Kotri I, Baričić M, Mihelić R.
Physiotherapy in the middle phase recovery after radical neck dissection- case report poster International Congress of Physiotherapist Varaždin - 1.1.2012.
5.
Kotri I, Žunić G, Baričić M, Vitezić M, Mihelić R.
Extracorporal shock wave therapy of calcified tendinosis in the Orthopedic Clinic Lovran- randomized experiment poster International Congress of Physiotherapist Varaždin - 1.1.2012.
6.
Mihelić R, Jotanović Z, Baričić M, Kotri I.
Extracorporal schock-wave therapy of calcified supraspinatus tendinitis- randomized study of 56 patients poster Croation congress of orthopaedics and traumatology with international participation Lovran - 1.1.2012.

Znanstveni skupovi

1. - 15.10.1997.
II kongres Hrvatskog reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija član znanstvenog/programskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.1997. - FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA