Siniša Smiljanić mag.educ.


prostorija : 911
e-pošta : ssmiljanic@ffri.hr; ssmiljanic@uniri.hr
telefon : 051/265-632

Obrazovanje

1.1.2014. - Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.2011. - 1.1.2014. Magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2011. Sveučilišni prvostupnik hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - Predavač hrvatskoga jezika - vanjski suradnik Riječka kroatistička škola
1.1.2014. - Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2013./2014.
Dekanova nagrada za uspjeh u akademskoj godini 2012./2013.

Članstva

- Bilingualism Matters@Rijeka (ogranak centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu)
- Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)
- Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Nastavna djelatnost

Osobni razvoj

23.2.2017. - 26.2.2017. Seminar "Analiza podataka u istraživanju jezika (2)"


Norma sati:
15.8.2016. - 28.8.2016. Ljetna škola Bovec


Norma sati:
2.6.2016. - 5.6.2016. Seminar "Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode (1)"


Norma sati:
11.1.2016. - 15.1.2016. LOT – Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap


Norma sati:
15.4.2015. - 17.4.2015. Experimental Methods in Language Acquisition Research Workshop (EMLAR X)


Norma sati:
16.12.2014. - 17.12.2014. Radionica "Razvoj karijere"


Norma sati:
11.12.2014. - 12.12.2014. Radionica "Profesionalna učinkovitost"


Norma sati:
2.7.2012. - 29.7.2012. Ljetna škola poljskoga jezika i kulture


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Smiljanić, Siniša; Bratulić, Ana
What do we talk when we talk about bilingualism? Exploring Croatian pre-service teachers' beliefs
Language in research and teaching: Procedings from the CALS conference

A1

2. Bratulić, Ana; Smiljanić, Siniša; Drljača Margić, Branka; Kraš, Tihana
Izazovi provedbe politike višejezičnosti u Hrvatskoj
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43

A1

Pozvana predavanja

1. Siniša Smiljanić i Ana Bratulić
O čemu govorimo kada govorimo o dvojezičnosti? Uvjerenja budućih hrvatskih odgajatelja, učitelja i nastavnika; Stručni skup "Usvajanje nematerinskoga jezika kao oblik dvojezičnosti s posebnim osvrtom na hrvatski jezik"
Filozofski fakultet u Rijeci - 1.7.2016.
2. Tihana Kraš, Siniša Smiljanić i Ana Bratulić
Language learning in tandem with Bilingualism Matters@Rijeka; Međunarodni stručni skup "Let's Go through Culture"
Filozofski fakultet u Rijeci - 19.6.2015.

Kongresna priopćenja

1.
Smiljanić, Siniša; Kraš, Tihana
Croatian language teachers' beliefs about blingualism: How much do they know about it? Usmeno izlaganje International Symposium on Bilingualism (ISB11) LImerick, Irska - 12.6.2017.
2.
Bratulić, Ana; Smiljanić, Siniša
Am I Bilingual? Factors Affecting Croatian Preservice and Inservice Teachers' Self-assessment of Bilingualism Usmeno izlaganje 31. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingivistiku "Jezik i njegovi učinci" Rijeka, Hrvatska - 6.5.2017. http://hdpl.hdpl.hr/home
3.
Bratulić, Ana; Smiljanić, Siniša; Drljača Margić, Branka; Kraš, Tihana
Izazovi provedbe politike višejezičnosti u Hrvatskoj Usmeno izlaganje 2. konferencija Centra za jezična istraživanja (CLARC 2016) "Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike" Rijeka, Hrvatska - 3.6.2016. http://cji.uniri.hr/hr/konferencija/clarc2016poziv/
4.
Smiljanić, Siniša; Bratulić, Ana
What do we talk about when we talk about bilingualism? Exploring Croatian pre-service teachers' beliefs Usmeno izlaganje 30. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja" Rijeka, Hrvatska - 12.5.2016. http://hdpl.hdpl.hr/home
5.
Smiljanić, Siniša; Bratulić, Ana
Jesam li dvojezičan/na: čimbenici koji utječu na određenje vlastita jezičnog statusa Usmeno izlaganje 1. simpozij SCIMETH - Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima Rijeka, Hrvatska - 11.5.2016. http://cji.uniri.hr/hr/konferencija/1-simpozij-scimeth/

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. -
Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2014. -
Advancing the European Multilingual Experience (AthEME); stručni suradnik; Europska unija - Seventh Framework Programme (FP7); ;

Znanstveni skupovi

1. - 23.5.2015.
1. konferencija Centra za jezična istraživanja Rijeka, Republika Hrvatska Član Organizacijskoga odbora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.11.2015. - 1.12.2015.
Korektura znanstvene knjige T. Kraš i M. Miličević (2015): "Eksperimentalne metode u istraživanjima usvajanja jezika"
Sveučilište u Rijeci   Suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 18.3.2017. - "Zavičajni govori u kontekstu razvoja višejezičnosti" (u suautorstvu s Tihanom Kraš)
Priredba "Rigice od živjenja Ružice Huskić rođene Zakarija" u sklopu manifestacije "Šimčevi dani"
Dom kulture Dražice, Hrvatska

Popularizacija znanosti

1. 28.6.2017. -
Organizacija trećega sastanka suradnika i dionika na FP7-projektu AThEME u Hrvatskoj
Rijeka, Hrvatska
2. 4.5.2017. - Izrada i vođenje kviza "Jezikova juha" (u suautorstvu s Anom Bratulić, Željkom Macan i Irenom Meštrović Štajduhar)
Dan Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Rijeka, Hrvatska
3. 21.10.2016. - Izlaganje "Promicanje višejezičnosti na Filozofskome fakultetu u Rijeci s Bilingualism Matters@Rijeka" (u suautorstvu s Anom Bratulić i Tihanom Kraš)
Međunarodna studentska konferencija "Književni i jezični dijalozi"
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
4. 14.9.2016. - Poster "Bilingualism: Myth and reality" (u suautorstvu s Tihanom Kraš)
Skup "Engaging in Research on Bilingualism: Dissemination network meeting"
Trento, Italija
5. 8.6.2016. -
Organizacija drugoga sastanka suradnika i dionika na FP7-projektu AThEME u Hrvatskoj
Rijeka, Hrvatska
6. 5.5.2016. - Izrada i vođenje "Kviza o višejezičnosti" (u suautorstvu s Anom Bratulić, Željkom Macan i Irenom Meštrović Štajduhar)
Dan Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Rijeka, Hrvatska
7. 5.11.2015. - Izlaganje "Učenje stranih jezika s Bilingualism Matters@Rijeka: Jezični tandem i dopunska poduka romske djece" (u suautorstvu s Anom Bratulić, Tihanom Kraš, Monikom Majstorović, Irenom Meštrović Štajduhar i Valerijom Smrekar)

Osnovna škola "Podmurvice" Rijeka Rijeka, Hrvatska
8. 31.7.2015. -
Popularnoznanstveni članak "Kognitivne prednosti višejezičnosti"
Mrežne stranice ogranka Bilingualism Matters@Rijeka
9. 18.6.2015. - Izlaganje "Language learning in tandem with Bilingualism Matters@Rijeka" (u suautorstvu s Tihanom Kraš i Anom Bratulić)
Međunarodni stručni skup “Let's Go through Culture”
Rijeka, Hrvatska
10. 2.6.2015. -
Organizacija prvoga sastanka suradnika i dionika na FP7-projektu AThEME u Hrvatskoj
Rijeka, Hrvatska
11. 7.5.2015. - Izlaganje "Bilingualism Matters@Rijeka i besplatni programi jezične poduke"
Dan Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Rijeka, Hrvatska
12. 7.5.2015. - Poster "Dvojezičnost: između mita i stvarnosti" (u suautorstvu s Tihanom Kraš)
Dan Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Rijeka, Hrvatska

Intervjui

1. 25.10.2014. -
Radio Rijeka
Rijeka, Hrvatska