doc.prim.dr.sc Tea Čaljkušić-Mance dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za oftalmologiju

e-pošta : teamance7@gmail.com
e-pošta : teamance@hotmail.com
mobitel : +385 91 588 1765
e-pošta : tea.mance.caljkusic@uniri.hr

Google scholar
ORCID
ReaserchID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Tea Čaljkušić-Mance
Tea Čaljkušić-Mance

Obrazovanje

1.9.2000. - 11.10.2004. specijalist oftalmolog oftalmologija KBC Rijeka, KBC Zagreb
1.9.1988. - 15.7.1995. doktor medicine opća medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.1983. - 15.6.1988. matematičar-informatičar matematika-informatika Matematičko informatički obrazovni centar "Ćiro Gamulin"
- 9.9.2015. uži specijalist stražnjeg segmenta oka stražnji segment oka Ministarstvo zdravlja RH
- 30.5.2012. doktor znanosti biomedicina, oftalmologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

24.5.2017. - Pročelnica Zavoda za dijagnostiku i bolesti oka rukovođenje Zavodom, organizacija poslova, dijagnostički postupci, laserska i druga očna kirurgija Klinika za oftalmologiju, KBC Rijeka
6.6.2016. - 31.12.2016. članica Upravnog vijeća iz djelokruga Upravnog vijeća KBC Rijeka
9.9.2015. - 24.5.2017. uži specijalist stražnjeg segmenta oka, operater poslovi užeg specijalista stražnjeg segmenta oka, dijagnostika, laserska i druga očna kirurgija Klinika za oftalmologiju, KBC Rijeka
20.3.2005. - 9.9.2015. specijalist oftalmolog, operater poslovi specijalista oftalmologa, ambulantni pregledi, specijalizirana dijagnostika,laserska i kirurgija stražnjeg segmenta oka, mala i plastična očna kirurgija Klinika za oftalmologiju, KBC Rijeka
11.10.2004. - 15.3.2005. specijalist oftalmolog poslovi specijalista oftalmologa, ambulantna i kirurška djelatnost OB Ogulin
1.1.2003. - 11.10.2004. doktor medicine, specijalizant oftalmologije poslovi liječnika opće medicine, nastavak specijalizacije iz oftalmologije OB Ogulin, KBC Rijeka
1.9.2000. - 15.10.2002. doktor medicine, specijalizant oftalmolog poslovi liječnika opće medicine, specijalizacija iz oftalmologije Poliklinika "Katunar" Crikvenica, KBC Rijeka
1.9.1997. - 1.9.1999. liječnik na pripravničkom stažu poslovi liječnika pripravnika-kruženje po odjelima KBC Rijeka