Danijela Veljković Vujaklija dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za radiologiju
Medicinski fakultet Katedra za radiologiju

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
dr.sc. Danijela Veljković Vujaklija, dr.med

Obrazovanje

17.6.2011. - Obrana doktorskog rada: „Uloga granulizina na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće” iz znantvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja: Temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane: Imunologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u R Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2013. Specijalist radiologije Specijalizacija iz radiologije Klinički Zavod za radiologiju, Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2005. - 1.1.2011. doktor znanosti Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2003. doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Doktor znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2015. - Asistent na Katedri za radiologiju Sudjelovanje u izvošenju nastave; Studij medicine-predmet:radiologija; Studij stomatologije-predmet Dentalna radiologija Katedra za radiologiju, Medicinski fakultet Rijeka; Klinički zavod za radiologiju KBC Rijeka
1.1.2013. - Specijalist radiologije Poslovi specijalista radiologije Klinički zavod za radiologiju, KBC Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2013. Specijalizant radiologije Aktivnosti predviđene planom specijalizacije iz radiologije Klinički zavod za radiologiju, KBC Rijeka
1.1.2004. - 1.1.2007. Znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent na Katedri za fiziologiju i imunologiju aktivno sudjelovala u nastavi u izvođenju seminara i vježbi iz predmeta Fiziologija, Patofiziologija, Imunologija i Neurofiziologija za studente sveučilišnih studija opće medicine i stomatologije, te predmeta Fiziologija s patofiziologijom za studij diplomiranih sanitarnih inženjera. Suradnik u nastavi predmeta za kolegije viših smjerova na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Suradnik u izvođenju nastave iz kolegija "Prikaz kliničkih slučajeva u imunologiji" za studente sveučilišnog studija opće medicine u akademskoj godini 2006/2007. Aktivnosti vezane uz znanstveno istraživačke projekte: 1. "Th1 citokini i citolitički mehanizmi u trudnoći" (br. 0062029) glavnog istraživača Akademika Daniela Rukavine. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2002 2. "EMBIC - The Control of Embryo Implantation": Studies of gene expression, protein profiles/functions at the uterus embryonic level: cellular and molecular developmental events at the feto/maternal interface - Network of Excellence, Contract number: 512040, LSHM-CT-2004-512040, 1. listopada 2004. 3. ”Citokini i citolitički mehanizmi tijekom rane trudnoće” (No. 0620402-0376) glavni istraživač D. Rukavina, M.D., Ph.D. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Veljkovic Vujaklija D, Mulac-Jericevic B, Laskarin G, Dominovic M, Tijanic T, Srsen Medancic S, Rukavina D
Immunoregulation by cytolytic pathways, mucins and progesterone at the maternal-fetal interface
.Advances in Neuroimmune biology 2 31-40 - 2011. http://content.iospress.com/articles/advances-in-neuroimmune-biology/nib018

Q4
WOS

Znanstveni projekti

1. 1.1.2004. - 1.1.2007.
"EMBIC - The Control of Embryo Implantation": Studies of gene expression, protein profiles/functions at the uterus embryonic level: cellular and molecular developmental events at the feto/maternal interface ; suradnik; Network of Excellence, Contract number: 512040, LSHM-CT-2004-512040; ;
2. -
"Th1 citokini i citolitički mehanizmi u trudnoći" (br. 0062029) glavnog istraživača Akademika Daniela Rukavine; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. -
”Citokini i citolitički mehanizmi tijekom rane trudnoće” (No. 0620402-0376) glavnog istraživača Akademika D. Rukavine; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;