Antonia Ćurić mag. prim. educ.

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti

prostorija : 477
e-pošta : antonia.curic@uniri.hr
telefon : 051265837

ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
GoogleScholar
Mendeley
ResearcherID
ResearchGate

Obrazovanje

1.3.2014. - Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2008. - 26.9.2013. Magistra primarnog obrazovanja Integrirani predidplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij Učiteljski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

3.11.2014. - Asistent Vođenje nastave vježbi: Metodika nastave prirode i društva I i II, Istraživačka nastava prirode i društva Vođenje nastave seminara: Pedagogija održivog razvoja (US i RPOO) Učiteljski fakultet u Rijeci
19.5.2014. - 31.10.2014. Učitelj razredne nastave Stručno osposobljavanje: magistra primarnog odgoja i obrazovanja. Osnovna škola Ivana Zajca, Rijeka

Članstva

25.10.2015. - Alumni klub Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Centar za poticanje darovitosti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2.3.2015. - Pedagogija održivog razvoja
Preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
2.3.2015. - Metodika nastave prirode i društva II.
Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
2.3.2015. - Pedagogija održivog razvoja
Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
3.11.2014. - Metodika nastave prirode i društva I.
Integrirani predidplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
- Istraživačka nastava prirode i društva
Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 60

Osobni razvoj

13.6.2016. - 13.6.2016. Novi mediji u suvremenom obrazovanju


Norma sati:
3.6.2016. - 3.6.2016. Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2016


Norma sati: 7 sati
14.12.2015. - 14.12.2015. Zapisivanje ishoda učenja u cjelovitoj kvalifikaciji magistra primarnog obrazovanja


Norma sati:
7.12.2015. - 7.12.2015. Novi trendovi u europskom prostoru visokog obrazovanja: razumijemo li koncepte kompetencija i ishode učenja


Norma sati:
7.12.2015. - 7.12.2015. Uloga HKO-a u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja


Norma sati:
7.10.2015. - 7.10.2015. Profesija učitelj


Norma sati:
16.9.2015. - 16.9.2015. Hrvatski kvalifikacijski okvir


Norma sati:
17.2.2015. - 17.2.2015. Model licenciranja učitelja u Republici Hrvatskoj


Norma sati: 3 sata
31.1.2015. - 31.1.2015. Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije, Kvalitativni pristup društvenim znanostima


Norma sati: 8 sati
10.12.2014. - 10.12.2014. Razvoj Nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja


Norma sati: 3 sata
1.1.2013. - 1.6.2013. Erasmus razmjena studenata


Norma sati: 31 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ćurić, A.
Renata Čepić i Jana Kalin (ur.): Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije
Odgojno-obrazovne teme 1 186-189 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=309081

2. Ćurić, Antonia
Učitelj - nositelj kompetencije učiti kako učiti?
10th International Conference Current Trends in Higher Education in Europe; Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges, Knjiga sažetaka 79 - 2017.

3. Anđić, D., Ćurić, A., Radošević, M.
Prostori za igru - značaj školskog okoliša u razvoju osjetljivosti djece/učenika za odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj
Dijete, igra i stvaralaštvo 13-15 - 2016.

4. Ćurić, Antonia, Galić, Matea
Stavovi budućih učitelja o poučavanju darovitih učenika s teškoćama
Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika 377-390 - 2016.

5. Anđić, D., Ćurić, A.
LTD metoda kao alat za učenje u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u visokoškolskoj nastavi
ODRŽIVI RAZVOJ I ODGOJNO-OBRAZOVNI SUSTAV HRVATSKE, Zbornik radova 285-296 - 2016.

6. Ćurić, Antonia; Rukavina Kovačević, Ksenija; Trgovčić, Ena; Robotić, Vjekoslav
Evaluacija projekta „Učionica budućnosti“
Školski vjesnik Časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 65 23-32 - 2016.

7. Ćurić, Antonia
Ispitivanje i analiza ishoda učenja usmjerenih na razvoj kompetencija studenata temeljenih na studijskom programu
DOKON 2015, Knjiga sažetaka 27-28 - 2015.

8. Anđić, Dunja, Ćurić, Antonia, Pavlačić, Leo
Univerzalne vrijednosti i vrijednosti odgoja i obrazovanja za održivi razvoj studenata i učitelja
Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja ; IV. simpozij: Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi / . Gazdić-Aleri, T. ; Rijavec, M. (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 279-292 - 2015.

9. Anđić, Dunja ; Piršl, Elvi ; Ćurić, Antonia
Education of Teachers in The Republic of Croatia: Challenges and Expectations in The European Surroundings
International Handbook on Teacher Education Worldwide - Revised and Augmented Edition 1 330-343 - 2015.

10. Ćurić, Antonia
Vinka Uzelac, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Dunja Anđić: DJECA-ODGOJ I OBRAZOVANJE - ODRŽIVI RAZVOJ U potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj
Školski vjesnik Časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 64 178-180 - 2015. https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7LiJwqTNAhUHuhQKHW1JCeIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2F143879&usg=AFQjCNHecYlseYv4r5xWbNFzg1dDWDwt9g&sig2=b-vEPj7IV3GQyI9Nm80i2A

11. Anđić, Dunja; Ćurić, Antonia
„Igra je sastavni dio djetetova života, ono sve što radi, upravo radi kroz igru. Spoznaje svijet oko sebe, te svoju ulogu u njemu. “ - Kako budući odgajatelji vide igru, vrtić i vlastitu praksu rada u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj?
PRAVO DJETETA NA ODGOJ I OBRAZOVANJE: TEORIJE, POLITIKE I PRAKSE 12-19 - 2015. http://www.omep.hr/assets/zbornik-radova-sa-znanstveno-stru%C4%8Dnog-skupa-pravo-djeteta-na-odgoj-i-obrazovanje.pdf

12. Ćurić, Antonia; Piršl, Elvi; Anđić, Dunja
Osposobljavanje učitelja za podučavanje prirodnih znanosti u Hrvatskoj i Danskoj: usporedna analiza.
Acta ladertina 10 11-23 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=754434

A2

13. Ćurić, A.
Vrtići kao primjeri održivosti
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 19-20 13-15 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=754007

Kongresna priopćenja

1.
Antonia Ćurić
Učitelj - nositelj kompetencije učiti kako učiti Predavanje 10th International Conference Current Trends in Higher Education in Europe Rijeka - 27.5.2017.
2.
Anđić, Dunja, Ćurić, Antonia
LTD metoda kao alat za učenje u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u visokoškolskoj nastavi Predavanje Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske Zadar - 13.5.2016. http://www.unizd.hr/Portals/10/pdf/Skup%20u%20Zadru/Odrzivi%20razvoj%20i%20odgojno-obrazovni%20sustav%20Hrvatske%20-%20Knjiga%20sazetaka.pdf
3.
Ćurić, Antonia, Galić, Matea
Stavovi budućih učitelja o poučavanju darovitih učenika s teškoćama Predavanje Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika Zadar - 25.2.2016.
4.
Anđić, D., Ćurić, A.
„Igra je sastavni dio djetetova života, ono sve što radi, upravo radi kroz igru. Spoznaje svijet oko sebe, te svoju ulogu u njemu.“- Kako budući odgajatelji vide igru, vrtić i vlastitu praksu rada u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj? Predavanje Znanstveno-stručni skup Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje u Opatiji Opatija - 1.10.2015.
5.
Anđić, D., Ćurić, A., Radošević, M.
Prostori za igru - značaj školskog okoliša u razvoju osjetljivosti djece/učenika za odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj Predavanje Dijete, igra i stvaralaštvo u Splitu Split - 24.9.2015.
6.
Ćurić, Antonia
Ispitivanje i analiza ishoda učenja usmjerenih na razvoj kompetencija studenata temeljenih na studijskom programu Predavanje Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2015; Rijeka - 22.5.2015.
7.
Ćurić, Antonia; Rukavina Kovačević, Ksenija; Trgovčić, Ena; Robotić, Vjekoslav
Evaluacija projekta „Učionica budućnosti“ Predavanje Znanstvenoj konferencija 10. dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije Prema kvalitetnoj školi Split - 23.4.2015.
8.
Anđić, Dunja; Ćurić, Antonia; Pavlačić, Leo
Univerzalne vrijednosti i vrijednosti odgoja i obrazovanja za održivi razvoj studenata i učitelja Predavanje Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja, Konferencija Sveučilišta u Zagrebu Opatija - 14.4.2015.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
18.6.2015. - 18.7.2016.
"Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja"; nositelj projekta: UFRI; partner projekta: UFZG
Europski socijani fond 2007-2013; Poziv: HR.3.1.15. Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira  
Suradnik
2.
2.3.2015. - 30.6.2015.
Ispitivanje i analiza ishoda učenja usmjerenih na razvoj kompetencija studenata temeljenih na studijskom programu; Natječaj Sveučilišta u Rijeci za stipendiranje doktoranada
 


Javno djelovanje

Volonterstvo

1. - Animiranje djece nižih razreda osnovne škole
Obiteljski centar Primorsko-goranske županije
2. - Pomoć u učenju
Osnovna škola Kantrida, Rijeka
3. - Pomoć pri provedbi Tjedna darovitosti
Centar za poticanje darovitosti

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 25.10.2015. - - tajnica
Alumni klub Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci