Tomislav Franković mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije

prostorija : G-321
telefon : 051 265 947

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2011. magistar inženjer građevinarstva (mag.ing.aedif) sveučilišni diplomski studij građevinarstva - smjer konstrukcije Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - 1.1.2009. sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva (univ.bacc.ing.aedif) sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva Građevinski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2014. - asistent priprema i održavanje vježbi na kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija građevinarstva Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - 1.1.2014. projektant suradnik, suradnik nadzornog inženjera izrada projektne dokumentacije, armaturnih i radioničkih nacrta, modeliranje i proračun statičkih sustava u betonu i čeliku te sudjelovanje i pomaganje u nadzoru gradilišta WAL - INŽINJERING d.o.o
1.1.2011. - 1.1.2013. asistent priprema i održavanje vježbi na preddiplomskom i diplomskom studiju građevinarstva Građevinski fakultet Rijeka