Stjepka Popović mag.educ.soc.

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Fakultet zdravstvenih studija Katedra za javno zdravstvo

e-pošta : stjepka.popovic@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar
LinkedIn
ResearchGate

Obrazovanje

1.1.2014. - doktorand Poslijediplomski doktorski studij Socijalni rad i Socijalna politika Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2011. - 1.1.2013. Sveučilišna specijalistica lokalne demokracije i razvoja (univ. spec. pol) Poslijediplomski specijalistički studij Lokalna demokracija i razvoj Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2008. - 1.1.2010. Magistra edukacije sociologije (mag. educ. soc.) Diplomski sveučilišni studij sociologije Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2008. - Prvostupnica sociologije Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
-

Radno iskustvo

1.12.2014. - asistentica Znanstvene i nastavne aktivnosti na Katedri za javno zdravstvo Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
9.12.2013. - asistentica Znanstvene i nastavne aktivnosti na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini UNESCO Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 1.1.2013. Vanjska suradnica Seminarska nastava na studiju Novinarstva Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2011. - 1.1.2013. Voditeljica projekata Voditeljica projekata u Zagrebačkom savjetovalištu protiv nasilja djece i mladih "Luka Ritz" Savjetovalište "Luka Ritz"

Nagrade i priznanja

Posebno priznanje Centra za ženske studije za mentoriranje studentskog rada na temu rodne problematike, Zagreb
The 3rd Haruv Institute International PhD Workshop on Child Maltreatment,Jerusalem, Israel, October 11-14, 2015 (dobitnica pune stipendije)
Državna stipendija za nadarene redovite studente sveučilišnih studija, MZOS RH
Erasmus Staff Mobility, University of Twente, Enschede, The Netherlands

Članstva

1.1.2015. - Hrvatsko sociološko društvo
1.1.2015. - Centar za društvene i humanističke znanosti u zdravstvenim strukama, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Centar za destigmatizaciju i prevenciju duševnih smetnji
1.1.2010. - Savjetovalište "Luka Ritz"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2015. - Seksualno zlostavljanje djece
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, III godina, Izvanredni preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, III godina, Izvanredni preddiplomski stručni studij Sestrinstvo u Karlovcu, III godina
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu
Izvoditelj kolegija
Norma sati: 112,5 (37,5 po smjeru)
1.3.2015. - Sociologija zdravlja
Preddiplomski stručni studij Sestrinstva, II godina
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
asistentica (seminarska nastava)
Norma sati: 22,5
1.10.2014. - Sociologija seksualnog zlostavljanja djece
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina, VI godina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Izvoditelj kolegija
Norma sati: 37,5
1.10.2014. - Medicinska sociologija
Preddiplomski stručni studij Fizioterapija, III godina
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
asisentica (seminarska nastava)
Norma sati: 22,5
1.10.2014. - Medicinska sociologija
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike, I godina
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
asistentica (seminarska nastava)
Norma sati: 22,5
1.3.2013. - 15.9.2013. Novinarska etika
Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo, III godina
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
vanjska suradnica (seminarska nastava)
Norma sati: ukupno 90
1.3.2013. - Medicinska sociologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina, VI godina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistentica (seminarska nastava)
Norma sati: 45
1.3.2013. - Medicinska sociologija
Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija, I godina
Medicinski fakultet / Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
asistentica (seminarska nastava)
Norma sati: 30
1.10.2011. - 15.11.2013. Mediji i pravo djeteta
Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo, III godina
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
vanjska suradnica (seminarska nastava)
Norma sati: ukupno 225
1.3.2009. - 15.9.2010. Sociologija braka i obitelji
Preddiplomski sveučilišni studij sociologije
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
demonstrator
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Komentorstvo: Sestrinstvo kao ženska profesija: stavovi pacijenata Opće bolnice Pula prema Sestrinstvu kao rodno/spolno obilježenoj profesiji
Roberto Licul
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Komentorstvo: Stavovi studenata/ica Sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija prema sestrinstvu
Valentina Filipi
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Komentorstvo: Sociodemografske i epidemiološke karakteristike ovisnika o drogama u Primorsko-goranskoj županiji
Marija Škrtić
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Komentorstvo: Stavovi i znanja studenata/ica Sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci prema seksualnom zlostavljanju djece
Petra Šaban
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Komentorstvo: Poremećaji prehrane kod adolescenata: Sustavni pregled istraživanja
Daniela Katarinčić
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija

Cjeloživotno obrazovanje

- Promoviranje jednakosti i inkluzija
Program cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika za podršku obitelji i dobrobit djece
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Suradnica na kolegiju
Norma sati: P5 + S15

Osobni razvoj

1.1.2016. - Zdravlje i dobrobit djece najranijeg uzrasta - Trening za voditelje kolegija


Norma sati:
1.1.2011. - Inkluzivno volontiranje kao put prema većoj integraciji i zapošljivosti


Norma sati:
1.1.2010. - Mulitidisciplinarni pristup u zaštiti djece i Bullying


Norma sati:
1.1.2009. - Seminar o holokaustu


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2016. - radionice Akademskog pisanja

Financiranje: Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Kako napisati završni rad

Financiranje: Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Izdavaštvo

1.1.2015. - Upute za izradu završnih i diplomskih radova na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Financiranje: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Stjepka Popović
Child Sexual Abuse News: A Systematic Review of Content Analysis Studies
Journal of Child Sexual Abuse - 2018. https://www.tandfonline.com/eprint/Vem7hgc7ydGsWiSyBmAZ/full

WOS

2. Stjepka Popović
Child sexual abuse in Croatia: A systematic review of research
Ljetopis socijalnog rada 25 5-37 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=300250

WOS

3. Popović, Stjepka
Analiza online komentara vijesti o seksualnom zlostavljanju djece: uloga izvještavanja u podržavanju stavova o seksualnom zlostavljanju i stereotipa o žrtvama i počiniteljima
Mediji, novinarstvo i ljudska prava, Zbornik radova, Viktorija Car i Marijana Matović (ur.) - 2017.

A1

4. Popović, Stjepka
Media coverage of children in „out-of-home” care: Content analysis of Croatian daily newspapers
Medijska istraživanja 23 127-150 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=273583

A1

5. Popović, Stjepka
Religija i zdravlje. Vjerska zajednica kao socijalni resurs (prikaz knjige)
Socijalna ekologija 25 330-332 - 2017.

Q4

6. Popović Stjepka
Odrednice stavova i zadovoljstva građana hrvatskim zdravstvenim sustavom
Medicina Fluminensis 53 85-100 - 2017. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=255935

A1

7. Stjepka Popović
Istraživanja medijske prezentacije seksualnog zlostavljanja djece (pregledni rad)
Zbornik radova "Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje" 115-135 - 2016.

8. Roberto Licul, Stjepka Popović
Stavovi pacijenata Opće bolnice Pula prema sestrinstvu kao rodno/spolno obilježenoj profesiji (stručni rad)
Glasnik Opće bolnice Pula 7-13 - 2016.

9. Teodor Sabolić Stjepka Popović
Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi (prikaz znanstveno-stručnog skupa)
Ljetopis socijalnog rada 23 141-145 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=243246

WOS

10. Stjepka Popović
Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje (prikaz znanstveno-stručnog skupa)
Ljetopis socijalnog rada 22 339-342 - 2015.

WOS

11. Stjepka Popović
Vidi me, čuj me: Vodič za uporabu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i promicanje prava djece (prikaz knjige)
Medijske studije 6 171-172 - 2012.

WOS

12. Stjepka Popović
Children of the Media: From Marginalization to Sensation (book review)
Medijske studije 6 169-170 - 2012.

WOS

13. Stjepka Popović
Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj (prikaz knjige)
Medijske studije 5 134-134 - 2012.

WOS

14. Stjepka Popović
Obilježja zdravstvene zaštite na otoku Lastovu
Amalgam - časopis studenata sociologije 5-28 - 2011.

Znanstvene knjige

1. Urednica

Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje
Zbornik radova Stjepka Popović, Jasminka Zloković Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2017. http://izdavastvo.ffri.hr/s-popovic-j-zlokovic-ur-djeca-mladi-alternativnoj- skrbi-zastita-prava-zdravlje/
2. Urednica

Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje
Zbornik radova Stjepka Popović Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Pravobranitelj za djecu Rijeka - 2016. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817696
3. Urednica

Proceedings of the Conference Child Maltreatment & Well-Being: Contemporary Issues, Research & Practice
Conference Proceedings Stjepka Popović, Gemma Crous, Noam Tarshish, Lucienne Van Erwegen, Friederike Lorenz University of Rijeka, Faculty of Health Studies Rijeka, Croatia https://www.fzsri.uniri.hr/files/IZDAVACKA_DJELATNOST/CMW%20conference%20proceedings.pdf

Pozvana predavanja

1. Stjepka Popović
Medijska prezentacija i izvještavanje o seksualnom zlostavljanju djece, Fakultet političkih znanosti, studij Novinarstvo, kolegij Mediji i pravo djeteta (nositeljica kolegija prof. dr. sc. Gordana Vilović)
Zagreb - 16.1.2018.
2. Stjepka Popović
Medijsko izvještavanje o seksualnom zlostavljanju djece, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kolegij Mediji i pravo djeteta, smjer Novinarstvo (nositeljica kolegija prof. dr. sc. Gordana Vilović)
Zagreb - 16.1.2017.
3. Stjepka Popović
Zaštita i povreda prava seksualno zlostavljane djece u medijima: skup Studentski simpozij o ljudskim pravima „Studenti za ljudska prava“: , CroMSIC = Croatian Medical Students' International Committee
Rijeka - 15.5.2016.
4. Stjepka Popović
Medijska prezentacija i izvještavanje o seksualnom zlostavljanju djece, kolegij Obitelj i djeca u riziku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, smjer Pedagogija (nositeljica kolegija prof. dr. sc. Jasminka Zloković)
Rijeka - 27.4.2016.
5. Stjepka Popović
Vijesti o seksualnom zlostavljanju djece, kolegij Mediji i pravo djeteta, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer Novinarstvo (nositeljica kolegija izv. prof. dr. sc. Gordana Vilović)
Zagreb - 26.10.2015.
6. Stjepka Popović
Mediji i dječja prava, 2. studentski simpozij o ljudskim pravima „Studenti za ljudska prava“: Mediji i dječja prava, CroMSIC = Croatian Medical Students' International Committee
Rijeka - 3.5.2014. https://prezi.com/1gf9cobgvlqu/mediji-i-djecja-prava/

Kongresna priopćenja

1.
Popović, Stjepka
Child Sexual Abuse News: A Systematic Review of Content Analysis Studies Usmeno izlaganje ESA RN18 Mid-Term Conference, "Communication, Capitalism and Social Change: Policy, Practice, Praxis" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia - 6.9.2018. https://esarn18zagreb.files.wordpress.com/2018/09/book-of-abstracts-final.pdf
2.
Stjepka Popović, Kristina Kampić
Media coverage of children in „out-of-home” care: Content analysis of Croatian daily newspapers poster prezentacija Child maltreatment & well-being: Contemporary issues, research & practice Rijeka, Croatia - 8.7.2017. http://cmw.uniri.hr/
3.
Stjepka Popović
Media role in supporting child sexual abuse myths and stereotypes: Content analysis of online CSA news and comments usmeno izlaganje Child maltreatment & well-being: Contemporary issues, research & practice Rijeka, Croatia - 8.7.2017. http://cmw.uniri.hr/
4.
Stjepka Popović
Child sexual abuse in Croatia: Review of prevalence research and analysis of official data Usmeno izlaganje ERFCON 2017 Zagreb, Hrvatska - 18.5.2017. http://www.conference.erf.unizg.hr/programme
5.
Stjepka Popović
The role of media coverage in supporting vulnerability and resilience in child sexual abuse (CSA) survivors: Content analysis of online CSA news and comments Usmeno izlaganje International conference Growing resilience: researching beyond academia Faculty of Education and Rehabilitation Sciences - 16.5.2017. http://conference.erf.unizg.hr/additional-events/growing-resilience-researching-beyond-academia
6.
Stjepka Popović
Analiza online komentara vijesti o seksualnom zlostavljanju djece: uloga izvještavanja u podržavanju netočnih stereotipa o žrtvama i počiniteljima Usmeno izlaganje Sedma regionalna znanstvena konferencija. Vjerodostojnost medija: Novinarstvo i ljudska prava Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb - 1.1.2016. http://www.fpzg.unizg.hr/_news/61479/PROGRAM%20VM%20Zagreb%202016.pdf
7.
Stjepka Popović, Kristina Kampić
Medijsko izvještavanje i medijska prezentacija djece u skrbi i različitih oblika skrbi Usmeno izlaganje Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI: Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka - 20.11.2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800907
8.
Stjepka Popović
Media presentation and stereotypes of child sexual abuse in Croatia Usmeno izlaganje Child Maltreatment Haruv Institute, Jerusalem, Israel - 12.10.2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800717
9.
Stjepka Popović
Istraživanja medijske prezentacije seksualnog zlostavljanja djece Usmeno izlaganje Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva V: Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup "Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka - 21.11.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=738108
10.
Stjepka Popović
Medijsko izvještavanje o nasilju nad/među djecom i mladima Usmeno izlaganje 2. simpozij "Koraci za budućnost bez nasilja - Nasilje i mladi" Opatija - 20.11.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=738116
11.
Stjepka Popović
Etičke dileme i rizici pri provedbi društvenih istraživanja seksualnog zlostavljanja djece Usmeno izlaganje 16. riječki dani bioetike: Znanstveni skup "Etika u znanstvenom istraživanju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=711400
12.
Stjepka Popović
Zdravlje za sve, ali za otočane ne?! Zdravstvena zaštita na otoku Lastovu Usmeno izlaganje Znanstveno-stručni simpozij Zdravlje za sve?! Rijeka, Hrvatska - 18.5.2013. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=711396

Znanstveni projekti

1. 1.6.2017. - 30.6.2018.
Medijsko izvještavanje, prezentacija i stereotipi o seksualnom zlostavljanju djece ; Voditeljica projekta; Agencija za elektroničke medije; ; http://www.e-mediji.hr/hr/novosti/odluka-o-dodjeli-sredstava-javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-sufinanciranje-projekata-na-temu-poticanja-medijske-pismenosti-2017/
2. 1.10.2015. -
Pedagoški aspekti odnosa u obitelji, voditeljica i glavni istraživač prof. dr. sc. Jasminka Zloković; članica osnovnog tima projekta (doktorand); Sveučilište u Rijeci (Sveučilišna potpora); ; https://portal.uniri.hr/Projekti/504?controler=projekti

Znanstveni skupovi

1. 7.7.2017. - 8.7.2017.
International scientific conference "Child maltreatment & well-being: Contemporary issues, research & practice" Rijeka, Croatia Head of the organizing committee
2. 25.11.2016. -
Stručno znanstveni skup Godina primaljstva pri Fakultetu zdravstvenih studija, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Organizacijski odbor
3. 3.6.2016. -
Interdisciplinarni studentski znanstveno-stručni simpozij "In-Health" Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Znanstveni odbor
4. 20.11.2015. -
Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI: Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup "Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi " Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Predsjednica organizacijskog odbora
5. 12.6.2015. -
17. riječki dani bioetike: Znanstveni skup „Profesionalizam u medicini: poučavanje i prakticiranje“ Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Organizacijski odbor
6. 21.11.2014. -
Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva V: Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup "Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Predsjednica organizacijskog odbora
7. - 9.5.2014.
16. riječki dani bioetike: Znanstveni skup "Etika u znanstvenom istraživanju" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Organizacijski odbor

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - 1.1.2017. Jahr - European Journal of Bioethics
http://www.jahr-bioethics-journal.com/index.php/JAHR/about/editorialTeam
2. 1.1.2014. - 1.1.2016. Jahr - European Journal of Bioethics 5(10), 6(11), 6(12)
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=12440

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2011. - 1.1.2013.
Program prevencije problematičnog ponašanja djece i mladeži "Vidljiv, važan, snažan"
Savjetovalište "Luka Ritz"  
Voditeljica projekta
2.
1.1.2011. - 1.1.2013.
Program pružanja pomoći pri učenju za djecu u tretmanu centara za socijalnu skrb "Subota za učenje"
Savjetovalište "Luka Ritz"  
Voditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
1.1.2010. - 1.1.2016.
Osnivanje i vođenje udruge za promicanje održivog razvoja
Udruga za promicanje integralnog održivog razvoja Otoka Lastova   Predsjednica udruge

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 1.1.2013. - Inicijativa "Volim Lastovo" i novine "Volim Lastovo"
Otok Lastovo
2. 1.1.2010. - Volonter u Savjetovalištu "Luka Ritz"
Zagreb
3. 1.1.2009. - Nacionalni sociološki kongres "Socijalne promjene i socijalna struktura - Hrvatska 20 godina kasnije"
Zagreb

Novinski članci

1. 10.4.2018. - tema: problemi u ponašanju djece i mladih
Nacional
Zagreb
2. 21.2.2015. - Stručnjaci pozivaju na oprez: Svaki deseti hrvatski tinejdžer tražio partnera preko Facebooka
Srednja.hr
Zagreb
3. 21.11.2012. - Treba nam društvo koje ne tolerira nasilje!
Du List
Dubrovnik

Medijski nastupi

1. 10.9.2015. - Otkrivamo: zataškavanje seksualnog zlostavljanja u Crkvi?
NOVA TV, emisija Provjereno
Hrvatska
2. 19.4.2013. - Predstavljanje rada Savjetovališta "Luka Ritz"
HTV 1, emisija Hrvatska uživo
Hrvatska
3. 31.8.2012. - Predstavljanje rada Savjetovališta "Luka Ritz"
JABUKA TV, dječja emisija "Kad bi svi"
Zagreb
4. 8.5.2012. - Prevencija nasilja među djecom i mladima
Radio Sljeme, emisija "Deveti krug"
Zagreb
5. 6.3.2012. - Vršnjačko nasilje
HTV 2, emisija Županijska panorama
Hrvatska
6. 5.3.2012. - Maloljetničko nasilje
Dnevnik NOVA TV, RTL TV Vijesti, Dnevnik 24h TV, Media servis
Hrvatska

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 14.6.2018. - - Stegovno povjerenstvo
Fakultet zdravstvenih studija
2. 21.5.2018. - 13.6.2018. - Predsjednica Izbornog povjerenstva za studentske izbore 2018.
Fakultet zdravstvenih studija
3. 15.12.2016. - - Član povjerenstva
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Fakulteta zdravstvenih studija
4. 15.12.2014. - - Predstavnica suradnika u Fakultetskom vijeću
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
5. 11.12.2014. - - Članica Odbora za osiguranje i unapređivanje kvalitete
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci