Izv.prof.dr.sc. Danko Bakarčić dr.med.dent.

Medicinski fakultet Katedra za dječju stomatologiju

telefon : 051 345 636
e-pošta : danko.bakarcic@medri.uniri.hr
prostorija : Krešimirova 40 - 2. kat.

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 70 4 1

Obrazovanje

1.6.2107. - 30.9.2017. uvjerenje o usavršavanju poslijediplomski tečaj I. kategorije "Umijeće medicinske nastave" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.11.2007. - 14.11.2007. uvjerenje o usavršavanju seminar "Kako održati predavanje" Oskar, centar za razvoj i kvalitetu
25.4.2007. - doktor znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1997. - 6.9.2000. magistar znanosti poslijediplomski studij “Biomedicina” Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1990. - 16.1.1997. doktor dentalne medicine studij stomatologije Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.1986. - 15.6.1990. medicinski tehničar laboratorijskog smjera zdr. tehničar - laboratorijski smjer CUO za KUZ “Mirko Lenac”
-

Radno iskustvo

29.1.2019. - Dr. med. dent. - specijalist pedodont voditelj odjela upravljanje Odjelom i klinički rad KBC Rijeka, Klinika za dentalnu medicinu, Odjel za dječju stomatologiju
17.11.2007. - Dr. med. dent. - specijalist pedodont rad s pacijetima KBC Rijeka, Klinika za dentalnu medicinu, Ordinacija za dječju stomatologiju i osobe s posebnim potrebama (voditelj)
14.1.2005. - 16.11.2007. Dr. med. dent. - specijalist pedodont rad s pacijentima, rukovođenje ustanovom (ravnatelj 2005. - 2007.) Stomatološka Poliklinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
15.12.1997. - Izvanredni profesor nastava, znanstveno istraživački rad, stručni rad Katedra za dječju stomatologiju, Studij dentalne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

27.3.2015. Zahvalnica NZZJZPGŽ za sudjelovanje u programu Unaprijeđenje oralnog zdravlja u djece PGŽ 2015. godine "Zdravi zubi sretan dječji osmjeh"
23.2.2013. Zahvalnica HLZ za zasluge u radu Zbora u znak priznanja za unapređenje medicinske struke te za zdravstvenu i humanitarnu djelatnost za 2012.

Članstva

1.1.2008. - EAPD - Europska akademija za dječju stomatologiju
1.1.2007. - HSD -Hrvatsko stomatološko društvo
1.1.2007. - HDDPS - Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju
1.1.2007. - HLZ - Hrvatski liječnički zbor
1.1.1999. - HKDM - Hrvatska komora dentalne medicine

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2011. - Orofacijalna genetika
Integrirani dodoplimski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.10.2010. - Preventivna dentalna medicina (prije: Preventivna stomatologija )
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.10.2009. - 15.7.2012. Preventivna dentalna medicina
Dodiplomski Studij dentalne medicine - Med. fak. Split
Medicinski fakultet u Splitu
voditelj
Norma sati:
1.10.2009. - Stomatološka propedeutika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 15.7.2010. Opća klinička stomatologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - poslijediplomski specijalistički studij „Biomedicina razvojne dobi”
poslijediplomski specijalistički studij „Biomedicina razvojne dobi”
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
15.12.2007. - 1.10.2010. Preventivna stomatologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
15.12.1997. - Dječja stomatologija (prije: Pedodoncija)
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Preventiva u dentalnoj medicini
Sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- Dentalno medicinska skrb osoba s posebnim potrebama
Sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- Didaktika u dječjoj dentalnoj medicini - pristup djetetu
Sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2018. - Terapijske metode kod gubitka vitaliteta mladog trajnog zuba
Dora Mahulja
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet
1.1.2018. - Pčelinji proizvodi i oralno zdravlje
Marko Josipović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet
1.1.2018. - Pčelinji proizvodi i oralno zdravlje
Marko Josipović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet
1.1.2018. - Pčelinji proizvodi i oralno zdravlje
Marko Josipović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet
1.1.2018. - Projekt Pamoja 2017
Andrea Lukežić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet
1.1.2018. - Sanacija usta i zuba u općoj anesteziji
Gaja Bužan
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet
1.1.2017. - Zaštita od infekcije u ordinaciji dentalne medicine
Gordana Hefler

Medicinski fakultet
1.1.2017. - Molarno incizalna hipomineralizacija
Aljaž Ogrin
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet
18.11.2014. - Autistična djeca u ordinaciji dentalne medicine
Ana-Marija Pavletić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Prehrana i karijes.
Paola Pacvačić
Integrirani dodoplimski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Znanje trenera sportskih klubova o hitnom postupku u slučaju ozljeda zuba kod djece
Haris Šabić
Integrirani dodoplimski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Prva pomoć kod ozljeda zuba u djece - poznavanje postupaka kod osnovnoškolskih nastavnika
Mia Maroević
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Fluorna karta PGŽ
Emili Blečić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Pečaćenje fisura i pečatni ispuni
Marin Karabaić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Uloga dentalnog asistenta u specijalističkoj ordinaciji za dječju dentalnu medicinu
Gordana Hefler
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Prevalencija karijesa rade dječje dobi kod djece predškolskog uzrasta
Ana Delač
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
- Probiotici u dentalnoj medicini
Toni ćulav
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
- Incidencija karijesa u djece
Ivan Perković
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka

Gostujući nastavnik

1.10.2009. - 15.7.2012. Preventivna dentalna medicina
Dodiplomski Studij dentalne medicine
Medicinski fakultet u Splitu
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

9.5.2015. - 9.5.2015. Primjena sedacije u stomatološkoj ambulanti


Norma sati: 2
29.4.2015. - “Integration of nitrous oxide sedation in dental practice”


Norma sati: 10

Izdavaštvo

1.1.2013. - Osnove prevencije karijesa i parodontnih bolesti.

Financiranje: Redak, Split

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nikolić H, Ivančić Jokić N, Bakarčić D, Hrvatin S, Jakljević N.
Knowledge about emergency procedure in case of dental trauma among paediatricians in Croatia.
Eur J Paediatr Dent. 4 277-281 - 2018.

Q2

2. Jurčić Bakarčić D, Bobanović T, Ivančić Jokić N, Bakarčić D.
Oralno zdravlje u kurikulumu zdravstvenog odgoja- praktična provedba.
Vjesnik dentalne medicine 2 16-17 - 2018.

3. Bakarčić D, Ivančić Jokić N, Hrvatin S, Mikulicic A, Ćulav T.
The use of probiotics in dental medicine. 2017;1:46-48
Madrige Journal of Dentistry & Oral Surgery. 1 46-48 - 2017.

4. Ivančić Jokić N, Bakarčić D, Negovetić Vranić D, Gregorić S.
Parental Knowledge and attitudes toward Dental trauma and Prevention in Handball and Basketball athletes in Rijeka, Croatia.
Madrige Journal of Dentistry & Oral Surgery 1 1-4 - 2017.

5. Bakarčić D, Hrvatin S, Maroević M, Ivančić Jokić N
First aid management in emergency care of dental injuries – Knowledge among teachers in Rijeka, Croatia.
Acta Clin Croat 56 110-116 - 2017.

Q3

6. Verzak Ž, Ivančić Jokić N, Modrić VE, Bakarčić D, Karlović Z, Ulovec Z, Negovetić Vranić D.
Psychosocial and economic status of the parents with children with and without tooth trauma.
Psych Danub. 28 428-33. - 2016.

7. Hristodulova Vidak E, Bakarčić D, Hrvatin S, Ivančić Jokić N.
Ozljede mliječnih zuba
Medicina fluminenesis 52 37-42 - 2016.

8. Ivančić Jokić N, Bakarčić D, Grzic R, Majstorović M, Sostarek M.
What general medicine students of University of Rijeka know about dental avulsion.
Eur J Dent Educ. doi10.1111/eje.12235. - 2016.

9. Negovetić Vranić D, Ivančić Jokić N, Bakarčić D, Carek A, Rotim Ž, Verzak Ž.
Dental fear in children with repeated tooth injuries. 2016;55:259-64.
Acta Clin Croat. 259-64. - 2016.

10. Bakarčić, Danko; Lajnert, Vlatka; Mady Maričić, Barbara; Ivančić Jokić, Nataša; Roksandić, Zlatka; Gržić, Renata; Prpić, Igor;
The comparison of malocclusion prevalence between children with cerebral palsy and healthy children
Collegium Antropologicum 663-666 - 2015.

11. Ivana Cukovic-Bagic I, Dumancic J, Kujundzic Tiljak M, Drvaric I, Boric B, Kopic V, Krupic I, Bakarcic D, Budimir, Welbury RR.
Croatian dentists' knowledge, experience, and attitudes in regard to child abuse and neglect.
International Journal of Paediatric Dentistry 25 444-450 - 2015.

12. Pavletić AM, Ivančić Jokić N, Bakarčić D.
Autistična djeca u ordinaciji dentalne medicine.
Vjesnik dentalne medicine 5-6 18-21 - 2015.

13. Pavačić P, Ivančić Jokić N, Bakarčić D.
Prehrana i karijes
Vjesnik dentalne medicine 5-6 23-25 - 2015.

14. Bakarčić D, Ivančić Jokić N, Negovetić Vranić D, Majstorović M, Vukić Lušić D, Blečić E, Gržić R.
Guidelines for teeth fluoridation with respect to fl uoride concentration in Primorje-Gorski Kotar County.
Paediatr Croat. 58 25-30 - 2014.

15. Ivančić Jokić N, Bakarčić D, Hrvatin S, Hristodulova Vidak E, Punoš P.
Tipovi ponašanja djeteta u ordinaciji dentalne medicine.
Medicina 50 288-93 - 2014.

Q4

16. Glažar I, Ivančić Jokić N , Bakarčić D, Mišković I, Kuiš D.
Probiotici u dentalnoj medicini.
Medicina Fluminensis 50 306-10 - 2014.

Q4

17. Bakarcic D, Hristodulova Vidak E, Lajnert V, Ivancic Jokic N, Gržić R, Janković S.
Zubni karijes i razina dentalne njege (restorativni indks) u djece s cerebralnom paralizom.
Bosnian journal of dental medicine 1 17-22 - 2014.

18. Ivančić Jokić N, Bakarčić D, Nastić V, Majstorović M, Negovetić Vranić D.
Disanje na usta kao uzrok orofacijalnih anomalija.
Paediatria Croatica 58 114-118 - 2014.

19. Ivančić Jokić N, Bakarčić D, Janković S, Malatestinić G, Dabo J, Majstorović M, Vanja Vuksan V.
Dental Caries Experience in Croatian Schoolchildren in Primorsko-Goranska County.
Cent Eur J Public Health 21 239-42 - 2013.

20. Lajnert, Vlatka; Pavičić, Daniela K; Gržić, Renata; Kovač, Zoran; Pahor, Đana; Kuis˘, Davor; Simonić-Kocijan, Sunčana; Antonić, Robert; Bakarčić, Danko;
Influences of age and maxillary anterior teeth status on patient’s satisfaction with dental appearance and tooth colour
Gerodontology 29 e674-e679 - 2012.

21. Ivančić Jokić, Nataša; Bakarčić, Danko; Rolič, Sara;
Endodontic therapy in primary teeth
Medicina Fluminensis 48 173-178 - 2012.

22. Katalinić, Andrej; Mady Maričić, Barbara; Špalj, Stjepan; Ivančić Jokić, Nataša; Bakarčić, Danko; Hrvatin, Sandra;
Diagnostics and therapy of maxillary impacted canine
Medicina Fluminensis 48 186-192 - 2012.

23. Ivančić Jokić N, Pavlić A. Bakarčić D.
Permanent Teeth and Dental Trauma in Children and Young Adults in Rijeka, Croatia.
Stomatološki vjesnik 2 129-133 - 2012.

24. Hefler G. Bakarčić D. Ivančić Jokić N
Uloga medicinske sestre kao dentalnog asistenta u specijalističkoj ordinaciji za dječju dentalnu medicinu
Vjesnik dentalne medicine 1 8-11 - 2012.

25. Gržić, Renata; Bakarčić, Danko; Prpić, Igor; Ivančić Jokić, Nataša; Sasso, Anja; Kovač, Zoran; Lajnert, Vlatka;
Dental health and dental care in children with cerebral palsy
Collegium antropologicum 35 761-764 - 2011.

26. Lajnert, Vlatka; Gržić, Renata; Kovačević Pavičić, Daniela; Kovač, Zoran; Kuiš, Davor; Glavičić, Snježana; Pahor, Đana; Bakarčić, Danko;
Čimbenici koji povezuju izgled gornjih prednjih zuba i zadovoljstvo bolesnika
Medicina Fluminensis 47 103-106 - 2011.

27. Bakarčić, Danko; Lajnert, Vlatka; Vlašić Cicvarić, Inge; Ivančić Jokić, Nataša; Hrvatin, Sandra; Gržić, Renata; Prpić, Igor;
Utječe li mentalna retardacija na žvačnu učinkovitost kod djece sa cerebralnom paralizom?
Paediatria Croatica 55 - 2011.

28. Lajnert, Vlatka; Frančišković, Tanja; Gržic, Renata; Kovačević Pavičić, Daniela; Bakarčić, Danko; Buković, Dino; Čelebić, Asja; Braut, Vedrana; Fugošić, Vesna;
Depression, somatization and anxiety in female patients with temporomandibular disorders (TMD)
Collegium antropologicum 34 1415-1419 - 2010.

29. Legović, Izak; Kotarac-Knežević, Ana; Ćabov, Tomislav; Brumini, Gordana; Sasso, Anja; Kovač, Zoran; Bakarčić, Danko; Lajnert, Vlatka;
Health Condition of First Permanent Molars in Year 1977 and 2007 in Children in Istria (Croatia)
Collegium antropologicum 34 1035-1038 - 2010.

30. Bakarčić D, Paskičević Đ, Ivančić Jokić N, Svetličić V.
Suradnja s djecom pri dentalnim zahvatima.
Vjesnik dentalne medicine 1 37-39 - 2010.

31. Bakarčić, Danko; Prpić, Igor; Ivančić-Jokić, Nataša; Bilić, Iva; Lajnert, Vlatka; Buković, Dino;
Dental Status as a Quality Control Health Care Parameter for Children with Disabilities
Collegium antropologicum 33 139-142 - 2009.

32. Natasa Ivancic Jokic, Danko Bakarcic, Vesna Fugosic, Martina Majstorovic, Ilija Skrinjaric.
Dental trauma in children and young adults visiting a University Dental Clinic.
Dental Traumatology. 25 84-87. - 2009.

33. Starčević-Klasan, Gordana; Cvijanović, Olga; Peharec, Stanislav; Zulle, Miljenka; Arbanas, Juraj; Ivančić Jokić, Nataša; Bakarčić, Danko; Malnar-Dragojević, Daniela; Bobinac, Dragica;
Anthropometric parameters as predictors for iliopsoas muscle strength in healthy girls and in girls with adolescent idiopathic scoliosis
Collegium antropologicum 32 461-466 - 2008.

34. Ivančić Jokić, Nataša; Majstorović, Martina; Bakarčić, Danko; Katalinić, Andrej; Szirovicza, Lajos;
Dental caries in disabled children
Collegium antropologicum 31 321-324 - 2007.

35. Bakarčić, Danko; Ivančić Jokić, Nataša; Majstorović, Martina; Škrinjarić, Ana; Zarevski, Predrag;
Structural analysis of dental fear in children with and without dental trauma experience
Collegium antropologicum 31 675-681 - 2007.

36. Bakarčić, Danko; Gržić, Renata; Prpić, Igor; Mikić, Vlatka; Ivančić-Jokić, Nataša; Majstorović, Martina;
Health Condition And Function Of Masticatory Units In Children With Cerebral Palsy
Medicina Fluminensis 43 101-106 - 2007.

37. Lajnert V, Gržić R, Kovačević Pavičić D, Bakarčić D, Badel T, Petričević N.
The purpose of RDC/TMD protocol in diagnosing of temporomandibular disorders. (TMD)
Medicina 45 56-59 - 2007.

38. Ivančić Jokić, Nataša; Bakarčić, Danko; Katalinić, Andrej; Ferreri, Silvio; Mady, Barbara;
Karijes u ranoj dječjoj dobi (karijes bočice)
Medicina fluminensis 42 282-285 - 2006.

39. Bakarcic D, Legovic A, Skrinjaric T, Mady B, Sasso A, Vancura I.
Analysis of certain oral health parameters in children with disabilities.
Stomatologiia (Mosk) 3 57-60 - 2006.

40. Bakarčić, Danko; Ivančić-Jokić, Nataša; Mady, Barbara;
Stomatološka skrb djece spoteškoćama u razvoju.
Medicina Fluminensis 42 107-111 - 2005.

41. Mady, Barbara; Ivančić, Nataša; Bakarčić, Danko;
Klinička ispitivanja ortodontskih anomalija u učenika Medicinske škole u Rijeci
- 1998.

Znanstvene knjige

1. suautor
Glažar I i suatori
Priručnik oralne higijene
web izdanje Glažar I i suatori Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2017.
2. Autor poglavlja u knjizi
Danko Bakarčić
Terapija karijesa trajnih zuba
Dječja dentalna medicina Hrvoje Jurić Nakalda slap Jastrebarsko - 2015.
3. Urednik knjige

Bakarčić D, Ivančić Jokić N. Osnove prevencije karijesa i parodontnih bolesti.
Redak Split - 2013.
4. Autor poglavlja u knjizi
Bakarčić D, Zukanović A
Stomatološko liječenje pacijenata s bolestima srčano žilnog sustava
Stomatološko liječenje medicinski kompromitiranih pacijenata. Zukanović A, Gržić R HKDM Zagreb - 2012.
5. Autor poglavlja u knjizi
Bakarčić D, Gržić R
Stomatološko liječenje pacijenata s bolestima endokrinog sustava
Stomatološko liječenje medicinski kompromitiranih pacijenata. Zukanović A, Gržić R HKDM Zagreb - 2012.
6. Autor poglavlja u knjizi
Prohić S, Bakarčić D.
Stomatološko liječenje osoba s poremećajima u mentalnom razvoju
Stomatološko liječenje medicinski kompromitiranih pacijenata. Zukanović A, Gržić R HKDM Zagreb - 2012.
7. Autor poglavlja u knjizi
D. Bakarčić
Propedeutika u dječjoj stomatologiji
Stomatološka propedeutika i dijagnostika (Introduction and diagnosis in dentistry) Sonja Pezelj-Ribarić Medicinski fakultet Rijeka - 2009.
8. Autor poglavlja u knjizi
Bakarčić D
Preventivna stomatologija
Uvod u stomatologiju Hraste, Juraj, Gržić, Renata - 2008.

Pozvana predavanja

1. Bakarcic. D.
Dental trauma of immature permanent teeth, follow-up and long term prognosis.
Rijeka - 1.1.2019.
2. Bakarčić D
Sanacija zubi u općoj anesteziji.
Zagreb - 1.1.2018.
3. Danko Bakarčić
Kongres HDDPS "Hrvatski dani dječje stomatologije" Predavanje: Dijete s kardiovaskularnim bolestima u stomatološkoj ordinaciji
Zagreb - 2.12.2017.
4. Danko Bakarčić
Dijete kao pacijent – i snjime se može raditi
Rijeka - 17.11.2017.
5. D Bakarčić
Med i pčelinji proizvodi u očuvanju oralnog zdravlja Kongres HDDPS "Hrvatski dani dječje stomatologije",
Zagreb - 2.12.2016.
6. Bakarčić D.
Kongres HDDPS “Hrvatski dani dječje stomatologije”; predavanje: "Suvremeni pristup u cjelovitoj stomatološkoj skrbi za dječjeg pacijenta”
Zagreb, - 5.12.2015.
7. D. Bakarcic
Tečaj Katedre za dječju stomatologiju, Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, za trajno usavršavanje stomatologa, “Očuvanje žvačne funkcije i estetike u dječjoj dobi”. Predavač ("Ekstrakcije zuba u djece”
Rijeka - 10.4.2015.
8. D. Bakarčić
Kongres HDDPS "Hrvatski dani dječje stomatologije" Predavanje: "Endodontska terapija kao prevencija gubitka mliječnih zuba"
Zagreb - 6.12.2014.
9. D. Bakarčić
Med i pćelinji proizvodi u očuvanju oralnog zdravlja / 4. nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – regionalna suradnja,
Opatija, hotel Opatija - 11.4.2014.
10. D. Bakarčić
Kongres HDDPS "Hrvatski dani dječje stomatologije", Predavač ("Kako pratiti razvoj ozlijeđenog mladog trajnog zuba”)
Zagreb - 28.11.2013.
11. D. Bakarčić
Tečaj Katedre za dječju stomatologiju i ortodonciju , Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, za trajno usavršavanje stomatologa, “Dentalna traumatologija”. Predavač ("Kada postaviti i kako pravilno izraditi žičano-kompozitni splint”).
Rijeka - 12.10.2013.
12. D. Bakarčić
Kongres HDDPS "Hrvatski dani dječje stomatologije", predavanje "Ekstrakcije zuba kd djece – vaditi ili ne vaditi pitanje je sad!”
Zagreb - 6.12.2012.
13. D. Bakarčić
Tečaj Katedre za dječju stomatologiju i ortodonciju , Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, za trajno usavršavanje stomatologa, “Kako očuvati vitalitet traumatiziranih mladih trajnih zuba”. Predavač ("Kako pratiti razvoj ozlijeđenog mladog trajnog zuba”).
Rijeka - 27.10.2012.
14. D. Bakarčić
Promocija oralnog zdravlja u predškolskim usatanovama (pozvani predavač). / Stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem "Zdravstveni aspekti sigurnosti u predškloskim ustanovama"
Opatija, hotel Opatija - 30.3.2012.
15. D. Bakarčić
Kongres HDDPS "Hrvatski dani dječje stomatologije", Predavač ("Dijete kao pacijent, i s njime se može raditi!”)
Zagreb - 3.12.2011.
16. D. Bakarčić
Tečaj Katedre za dječju stomatologiju i ortodonciju , Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, za trajno usavršavanje stomatologa, “Izrada žičano-kompozitnog splinta”. Predavač ("Kada staviti žičano-kompozitni splint”)
Rijeka - 22.10.2011.
17. D. Bakarčić
Tečaj Katedre za dječju stomatologiju i ortodonciju , Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, za trajno usavršavanje stomatologa, “Preventivni i interceptivni postupci u dječjoj dobi”. Predavač ("Endodontska terapija kao prevencija preranog gubitka mliječnog zuba”).
Rijeka - 15.5.2010.
18. D. Bakarčić
Tečaj Katedre za dječju stomatologiju i ortodonciju , Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, za trajno usavršavanje stomatologa, “Stomatologija mlađe mlađe dobi – svakodnevna praksa”. Organizator, voditelj i predavač ("Malo dijete kao stomatološki pacijent i s njime se može raditi”).
Rijeka - 31.10.2009.
19. D. Bakarčić
tečaj HSK za trajno usavršavanje stomatologa, predavač: "Malo dijete kao stomatološki pacijent i s njime se može raditi”
Begovo Razdolje - 8.2.2009.
20. D. Bakarčić
tečaj HSK za trajno usavršavanje stomatologa, predavač: "Zbrinjavanje trauma zuba i tkiva usne šupljine."
Rijeka Medicinski Fakultet - 24.10.2008.
21. D Bakarčić
tečaj HSK za trajno usavršavanje stomatologa, predavač: "Hitni prijem pacijenta s avulzijom zuba”
Begovo Razdolje, - 7.2.2008.
22. D Bakarčić
tečaj za trajno usavršavanje stomatologa, predavač: "Hitni prijem pacijenta s traumom zuba i potpornih struktura"
Slavonski Brod - 10.4.2007.
23. D. Bakarčić
Begovo Razdolje, tečaj HSK za trajno usavršavanje stomatologa, predavač: "Zbrinjavanje akutne boli u mliječnoj denticiji."
Begovo Razolje - 6.2.2007.
24. D. Bakarčić
tečaj HLZ za trajno usavršavanje liječnika, predavač: "Prevencija karijesa fluoridacijom - suvremeni pristup"
Rijeka - 24.1.2006.
25. D Bakarčić
tečaj HLZ za trajno usavršavanje liječnika, predavač: "Timska suradnja pedodonta i pedijatra u stomatološkoj skrbi u dječjoj dobi"
Rijeka - 3.6.2005.
26. D. Bakarčić
Izabrana poglavlja iz pedodoncije i ortodoncije.
Rijeka - 16.10.2004.
27. Fable I. Gržić R. Bakarčić D
Evaluacija riječkog projekta „Razred najljepših osmjeha“
Zagreb

Kongresna priopćenja

1.
Hrvatin S, Ivančić Jokić N, Bakarčić, D.
Natal teeth: A report of 4 cases. oralana prezentacija / poster 13 th Congress EAPD Beograd, Srbija - 2.6.2016.
2.
Bakarčić, D, Ivančić Jokić N, Grzic R.
What are the chances for the development of caries without preventive programs. poster 25th Congress IAPD Glasgow , UK - 1.7.2015.
3.
Ivančić Jokić N, Bakarčić, D, Grzic R
Complete root resorption as a consequence of multiple avulsion. poster 25th Congress IAPD Glasgow, UK - 1.7.2015.
4.
D.Bakarcic
Promocija oralnog zdravlja u predškolskim usatanovama oralna prezentacija Stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 30.3.2012.
5.
Hefler G, Bakarcic D, Grzic R, Malnar D.
Dental asisstant in the specialised paediatric dentistry unit poster 8th Fine European Conference of Nurse Educators Lisabon, Portugal - 1.1.2011.
6.
Ivančić Jokić N, Bakarčić D, Malatestinić Đ, Janković S, Dabo-Deželjin J.
Unaprijeđenje oralnog zdravlja u djece do 12 godina - pilot projekt. 2. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem oralna prezentacija . 2. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 14.10.2010.
7.
Lajnert, Vlatka; Frančišković, Tanja; Gržić, Renata; Kovačević Pavičić, Danijela; Bakarčić, Danko; Antonić, Robert;
Depresija, somatizacija i anksioznost u pacijentica s temporomandibularnim poremećajem (TMP) - 1.1.2009.
8.
Ivancic Jokic N, Majstorovic M, Bakarcic D, Szirovica L, Zarevski P.
Evaluation of dental fear in childeren with and without dental trauma expirience by using CFSS-DS questionnaire poster 9th Congress of European Academy of Pediatric Dentistry Dubrovnik, Hrvatska. - 1.1.2008.
9.
Bakarčić, Danko; Gržić, Renata; Prpić, Igor; Mikić, Vlatka; Ivančić Jokić, Nataša;
Is there any difference in dental health beetween children with cerebral palsy and healthy children? - 1.1.2008.
10.
Fugosic V, Bakarcic D, Mikic V, Ivancic Jokic N, Grzic R.
Caries expirience in children with disabilities compared to healthy children. poster 85th IADR Grand Session &Exhibition New Orleans, USA - 1.1.2007.
11.
Simonić Kocijan, Sunčana; Mikic, Vlatka; Fugošić, Vesna; Gržić, Renata; Kovačević Pavičić, Daniela; Bakarčić, Danko; Horvat, Jelena;
Emocionalni profil pacijenata s temporomandibularnom disfunkcijom - 1.1.2007.
12.
Dukic S, Ces J, Ivancic Jokic N, Bakarcic D.
Oral health status and early childhood caries prevalence of preschool children in Rijeka, Croatia. poster 32nd ADEE annual meeting Krakow, Poljska - 1.1.2006.
13.
Ivančić, Nataša; Bakarčić, Danko; Mady, Laura;
Anterior teeth injuries in children. - 1.1.2002.
14.
Bakarčić, Danko; Ivančić-Jokić, Nataša; Mady, Laura;
The relation between quality of oral hygiene and health condititon of periodontal structures in children with disabilities. - 1.1.2002.
15.
Mady, Laura; Bakarčić, Danko; Ivančić, Nataša;
Nacionalni pilot program prevencije karijesa i promocije oralnog zdravlja Primorsko-goranska županija - 1.1.2001.
16.
Mady, Barbara; Krneta, Momir; Bakarčić, Danko; Ivančić, Natasa;
Bitewing method in diagnostics and caries prevention - 1.1.2000.
17.
Mady, Laura; Ivančić, Nataša; Bakarčić, Danko;
The condition of teeth in support zone at five years old and six jears old in Rijeka, Croatia - 1.1.2000.
18.
Ivančić, Nataša; Bakarčić, Danko; Mady, Laura; Mady, Barbara;
Oral health and teeth hygiene of deciduous and mixed dentition with special rewiew on the condition of the first permanent molars, in preschool children in Rijeka. - 1.1.2000.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Učinkovitost žvakanja u djece; Voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; 26000;
2. 1.1.2006. -
Zdravlje stomatognatog sustava žena u različitim fazama reproduktivne dobi - 062-0650446-0498; suradnik na projektu; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. 31.3.2017. - 2.4.2017.
2. Međunarodni kongres studenata dentalne medicine u Rijeci – RiCon Rijeka Član organizacijskog odbora
2. - 7.6.2008.
20th Annual Meeting of The EACD Dubrovnik Član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 3.3.2017. - Madridge Journal of Dentistry and Oral Surgery
http://madridge.org/journal-of-dentistry-and-oral-surgery/editors.php
2. 2.12.2016. - EC Dental Science
https://www.ecronicon.com/dental-science-editorial-panel.php
3. 1.1.2012. - Ibima publishing
http://www.ibimapublishing.com/STMboard.html
4. - Dental
https://www.jdentistry.com/editorial-board
5. - Journal of surgery and surgical technology
http://jsurgery.com/index.php/surgery/editorialteam

Recenzije

1. 2018. Knowledge and Attitude of Emergency Physician about the Emergency Management of Tooth Avulsion, BMC Oral Health
2. 2018. First permanent molars and permanent incisors tooth by tooth prevalence of molar–incisor–hypomineralisation in a group of Catalan school children. - ASCRO 11.1.2018.
3. 2018. Evaluation of dental fear and anxiety in displaced persons in bosnia and herzegovina.
4. 2018. Role of “video assisted lecture” on changing Albanian undergraduate students’ opinion regarding pain-free dental injections in children
5. 2018. Oral health status of the disabled compared with that of the non-disabled in Korea: A propensity score matching (PSM) analysis.
6. 2017. Oral health status among displaced and domicile persons in Bosnia and Herzegovina
7. 2017. Development and preliminary psychometric evaluation of the Children's Index of Dental Anxiety and Fear (CIDAF-4C+) in Australia, - BMC Oral Health
8. 2017. Special care dentistry in a patient with Prader-Willi syndrome through the use of atraumatic restorative treatment under general anesthesia. - Case report in dentistry Journal, 2017.
9. 2016. Neck flexor muscle strength and its relation with functional performance in Duchenne muscular dystrophy - European Journal of Paediatric Neurology
10. 2016. Statistical model of caries formation and progression in children of preschool and early school age domiciled in biogeochemical deficiency of fluorine and iodine - ASCRO
11. 2016. Karuna S, Sawhney A. Interdisciplinary management of maxillary canine buccal ectopia associated with peg shaped lateral incisor. Case report in dentistry Journal, 2016.
12. 2016. Recognizing and Reporting Child Abuse and Neglect Among Dental Practitioners. International Journal of Dentistry
13. 2016. Management of dental trauma in a child with Xeroderma Pigmentosa, - The Saudi Dental Journal
14. 2015. Clinical outcome of an impacted maxillary canine: from exposition to occlusion; Case Reports in Dentistry Journal
15. 2015. Presentation of DMFT Index in Croatia and Europe - ASCRO
16. 2014. Prpić J, Mišković I, Muhvić Urek M,Glažar I, Bošnjak A, Pezelj-Ribarić S. Povezanost između pretilosti i težine parodontitisa u odraslih. Medicina fluminensis 2014, Vol. 50, No. 3, p. 339-344
17. 2014. Preetika Chandna, Nikhil Srivastava, Vivek K. Adlakha and Shamsher Singh. "An Overview of Oral Findings in Cerebral Palsy Patients," JMED Research, Vol. 2014 (2014), Article ID 384840, DOI: 10.5171/2014.384840

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.11.2106. - 1.11.2016. Statistical model of caries formation and progression in children of preschool and early school age domiciled in biogeochemical deficiency of fluorine and iodine; ;
2. 6.2.2018. - 6.2.2018. Knowledge and Attitude of Emergency Physician about the Emergency Management of Tooth Avulsion, BMC Oral Health ; ;
3. 11.1.2018. - 11.1.2018. First permanent molars and permanent incisors tooth by tooth prevalence of molar–incisor–hypomineralisation in a group of Catalan school children. ASCRO 11.1.2018.; ;
4. 20.12.2017. - 20.12.2017. Oral health status among displaced and domicile persons in Bosnia and Herzegovina ; ;
5. 5.5.2017. - 5.5.2017. Oral health status related to social behaviors among 6 to 11 years old schoolchildren in Kosovo; ;
6. 1.1.2017. - 31.12.2017. Special care dentistry in a patient with Prader-Willi syndrome through the use of atraumatic restorative treatment under general anesthesia. ; ;
7. 1.1.2017. - 31.12.2017. 2. Management of dental trauma in a child with Xeroderma Pigmentosa; ;
8. 1.1.2017. - 31.12.2017. Development and preliminary psychometric evaluation of the Children's Index of Dental Anxiety and Fear (CIDAF-4C+) in Australia; ;
9. 1.1.2017. - 31.12.2017. Recognizing and Reporting Child Abuse and Neglect Among Dental Practitioners. ; ;
10. 1.1.2017. - 31.12.2017. Neck flexor muscle strength and its relation with functional performance in Duchenne muscular dystrophy - European Journal of Paediatric Neurology; ;
11. 1.1.2016. - 1.1.2016. Interdisciplinary management of maxillary canine buccal ectopia associated with peg shaped lateral incisor. Case report in dentistry Journal, 2016.; ;
12. 1.10.2015. - 1.10.2015. Presentation of DMFT Index in Croatia and Europe; ;
13. 1.1.2015. - 1.1.2015. Clinical outcome of an impacted maxillary canine: from exposition to occlusion; Case Reports in Dentistry Journal, 2015 ; ;
14. 1.1.2014. - 1.1.2014. Povezanost između pretilosti i težine parodontitisa u odraslih. Medicina fluminensis 2014; ;
15. 1.1.2014. - 1.1.2014. An Overview of Oral Findings in Cerebral Palsy Patients," JMED Research, Vol. 2014 (2014), ; ;
16. 1.1.2013. - 1.1.2013. Sonja Pezelj - Ribarić i suautori: Oralno zdravlje - uvjet za opće zdravlje. Medicinski fakultet Rijeka, Rijeka, 2013. (WEB izdanje); ;
17. 1.1.2009. - 1.1.2009. Kern J. Pertovečki M. Medicinska informatika. Medicinska nalkada, Zagreb, 2009.; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2009. -
Unapređenje oralnog zdravlja djece od 0 – 12 u Primorsko goranskoj županiji
PGŽ  
član stručnog vodstva
2.
1.1.2008. -
Unapređenje oralnog zdravlja djece od 0 – 12 u Primorsko goranskoj županiji - pilot projekt
PGŽ   600.000 kn
član stručnog vodstva
3.
1.1.2006. -
Sistematski stomatološki pregledi predškolske djece za upis u osnovnu školu
Grad Rijeka; Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb  
voditelj projekta
4.
1.1.2003. - 31.12.2008.
Stomatološka preventiva i edukacija u vrtićima i školama primorsko-goranske županije
PGŽ  
član stručnog vodstva
5.
1.1.2000. -
Nacionalni program prevencije karijesa i promocije oralnog zdravlja
- Ministarstvo zdravstva RH  
suradnik na projektu
6.
1.1.1999. -
Stomatološka preventiva invalidne djece Rijeke” (projekt "Rijeka zdravi grad")
Odjel gradske uprave za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Grada Rijeke  
član stručnog vodstva
7.
1.1.1997. - 31.12.2003.
"Program stomatološke preventive i edukacije u dječjim vrtićima"
PGŽ  
1. član stručnog vodstva

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2012. - Oralno zdravlje u djece
Dan oralnog zdravlja
Vijećnica grada Rijeke
2. 1.1.2011. - Oralno zdravlje
Dan oralnog zdravlja
Vijećnica grada Rijeke
3. 16.5.2006. - Detalji
edukativno predavanje na sastanku članova udruge oboljelih od celijakije PGŽ
Rijeka
4. 1.1.2006. - Detalji
tečaj pripreme trudnica za porod KBC Rijeka
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2019. - Briga o zdravlju zuba u predškolskoj dobi.
Obitelj i rani razvoj- bilten za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih
Rijeka
2. 1.1.2016. - Čak 75 posto djece ima zubni kari
Popularni članak - Novi List
Rijeka
3. 1.1.2015. - "Rijeka zdravlja"
Emisija Kanala Ri
Rijeka
4. 1.1.2015. - "Društvene mreže- medicina"
Emisija HRT"
Zagreb
5. 1.1.2015. - Stomatologu već od dojenačke dobi
Popularni članak - Novi List
Rijeka
6. 1.1.2015. - Spasiti svaki ozlijeđeni zub
Popularni članak - Novi List
Rijeka
7. 1.1.2015. - Pojavljivanje zuba samo je faza nicanja
Popularni članak - Novi List
Rijeka
8. 1.1.2015. - Mrlje na zubima znak poremećaja u mineralizaciji
Popularni članak - Novi List
Rijeka
9. 1.1.2014. - "Dnevnik"
Emisija HRT
Zagreb
10. 1.1.2011. - "Rijeka zdravlja"
Emisija Kanala Ri
Rijeka
11. 2.5.2006. - Detalji
skupština članova udruge oboljelih od celijakije PGŽ
Rijeka

Novinski članci

1. 10.3.2106. - Čak 75 posto djece ima zubni karijes
Novi list
Rijeka
2. 2.2.2018. - Zdravi zubi - sretan dječji osmjeh Projekt četkanja zuba u dječjim vrtićima Primorsko goranske županije
Večernji list e-izdanje
Zagreb
3. 29.1.2018. - Dijete s teškoćama u razvoju u ordinaciji dentalne medicine
Večernji list e-izdanje
Zagreb
4. 30.12.2015. - Mrlje na zubima znak poremećaja u mineralizaciji
Novi list
Rijeka
5. 23.12.2015. - Pojavljivanje zuba samo je faza nicanja
Novi list
Rijeka
6. 16.12.2015. - Spasiti svaki ozlijeđeni zub
Novi List / Živjeti zdravo
Rijeka
7. 12.9.2015. - Stomatologu već od dojenačke dobi
Novi List / Živjeti zdravo
Rijeka
8. 20.9.2014. - Detalji
Novi list
Rijeka
9. 1.1.2012. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka
10. 1.1.2012. - Detalji
Vjesnik dentalne medicine
Zagreb
11. 9.9.2011. - Detalji
Novi list
Rijeka
12. 1.1.2011. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka
13. 1.1.2010. - Detalji
Vjesnik dentalne medicine
Zagreb
14. 1.1.2006. - Detalji
Medicina
Rijeka
15. 24.1.2000. - Detalji
Novi list
Rijeka
16. 20.1.2000. - Detalji
Novi list
Rijeka
17. 17.11.1998. - Detalji
Novi list
Rijeka
18. 8.6.1998. - Detalji
Novi list
Rijeka
19. 1.1.1998. - Detalji
Ljetopis medicinske škole u Rijeci
Rijeka

Medijski nastupi

1. 21.9.2015. - Detalji
HRT 1
Rijeka / Zagreb
2. 11.3.2015. - Detalji
TV - Kanal RI
Rijeka
3. 19.9.2014. - Detalji
RiTV
Rijeka
4. 8.3.2014. - Detalji
TV
Rijeka
5. 1.1.2011. - Detalji
televizijska emisija Kanala Ri
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2014. - - Voditelj studija
Studij dentalne medicine , Medicinski fakultet Rijeka
2. 16.11.2005. - 16.11.2007. - Ravnatelj
Stomatološka Poliklinika Medicinskog fakuleteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Član povjerenstva
Etičko povjerenstvo za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 18.5.2106. - - član
Ministarstvo zdravlja / Radna skupina za preventivu i promicanje zaštite oralnog zdravlja
2. - - član povjerenstva (zamjena)
Etičko povjerenstvo KBC-a Rijeka