Ivana Radman mag.ing.aedif.


Obrazovanje

- Sveučilišna prvostupnica inženjerka građevinarstva Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Magistra inženjerka građevinarstva Diplomski sveučilišni studij građevinarstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci