dr.sc. Jelena Jardas Antonić docent

Ekonomski fakultet Katedra za kvantitativnu ekonomiju

prostorija : kabinet br.89
e-pošta : jjardas@gmail.com
telefon : 051-355-140

Google Scholar

Obrazovanje

8.3.2013. - docent
1.1.2006. - 22.6.2011. doktor znanosti Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2005. magistar znanosti Operacijska istraživanja Ekonomski fakultet-Zagreb
1.1.1994. - 25.6.1999. profesor matematike i informatike MATEMATIKA I INFORMATIKA Filozofski fakultet u Rijeci
-

Radno iskustvo

8.3.2013. - docent Nositelj/ sunositelj kolegija: Matematika, Aktuarska matematika, Teorija odlučivanja, Uvod u modeliranje poslovnog odlučivanja Suradnik na kolegijima: Matematička analiza za ekonomiste, Mathematics, Mathematical analysis for economists, Financijska matematika Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - 8.3.2013. Viši asistent Održavanje nastave iz kolegija Matematika, Matematičke analiza za ekonomiste , Teorija odlučivanja, Financijska matematika, Mathematics. Sudjelovanje u istraživačkom projektu Kvantitativna analiza produktivnosti hrvatskog gospodarstva i integracija u EU (2006-2013) Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2011. Znanstveni novak Održavanje nastave iz kolegija Matematika, Matematičke analiza za ekonomiste , Teorija odlučivanja, Financijska matematika, Mathematics. Sudjelovanje u istraživačkim projektima Gospodarski sustav Europske unije i priključivanje Republike Hrvatske (2004-2006) te Kvantitativna analiza produktivnosti hrvatskog gospodarstva i integracija u EU (2006-2013) Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. Znanstveni novak Održavanje nastave iz Matematike, Operacijeskih istraživanja, te Matematike i primjenjene statistike. Istraživački rad u sklopu projekta Menadžment u poduzetničkoj ekonomiji glavnog istraživača prof. dr. sc. Marčela Dujanića. Veleučilište u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Aktuarska matematika
Izborni kolegij na svim smjerovima preddiplomskog studija
Ekonomski fakultet u Rijeci
Predavač
Norma sati: 75
1.1.2012. - Mathematical Analysis for Economists
International Bussiness
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2011. - Mathematics
International Business
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2010. - Financijska matematika
prediplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2010. - Matematička analiza za ekonomiste
prediplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2010. - Teorija odlučivanja
Diplomski studij smjerovi Menandžment i marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2004. - Matematika
prediplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj kolegija
Norma sati: 180

Mentor u završnim radovima

- Formiranje i uporaba tablica smrtnosti
Mirko Radić
preddiplomski
Ekonomski fakultet
- Primjena matričnog računa u ekonomiji
Sara Brčić
preddiplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
- Korištenje matričnog računa u rješavanju sustava linearnih jednadžbi
Darija Pribanić
preddiplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
- Elastičnost funkcija i primjena u ekonomiji
Đina Škulić
preddiplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
- Teorem ovojnice u komparativnoj statici
Magdalena Majstorović
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Eksponencijalna funkcija i njezina primjena
Ana Malnar
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Aktuarska matematika u Životnom osiguranju
Ines Cunjak
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Matrični račun i višekriterijsko odlučivanje
Dorian Vicić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Leontiefovi input-output modeili
Dea Nuić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Markovljevi lanci i primjene u ekonomiji
Petra Vuksan
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Primjene teorije vjerojatnosti u ekonomiji
Toni Ninčević
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Višekriterijsko odlučivanje s primjenom u ekonomiji
Stefani Tomaz
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Od matričnog računa do višekriterijskog odlučivanja
Silvija Trstenjak
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Aktuaristika i tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
Morena Aničić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Matrični račun, analitički hijerarhijski proces i primjena
Mihael Šestak
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Životno osiguranje i matematička rezerva
Helena Hrman
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Od geometrijskog niza do složenog kamatnog računa
Lucija Karadžija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Vjerojatnost i teorija igara u okvirima ekonomije
Ilijana Dadić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Vjerojatnost u aktuaristici
Maja Radičević
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Vjerojatnost, markovljevi lanci i ekonomske primjene
Ivona Žgombić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Donošenje odluka u uvjetima ograničene racionalnosti na primjeru izračuna u rješavanju stambenog pitanja
Mateo Uhoda
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kaštelan Mrak, Marija; Jardas Antonić, Jelena; Vretenar, Nenad
Analysis of Factors Influencing Bank Selection
- 2013.

2. Kaštelan Mrak, Marija; Jardas Antonić, Jelena; Vretenar, Nenad
Analysis of Factors Influencing Bank Selection
- 2013.

3. Jardas Antonić, Jelena; Antonić, Danijel;
Efficiency Analysis of e-Business in Croatian City Governments
MIPRO 2013-35th International Convention - 2013.

4. Antonic, Jelena Jardas; Antonic, Danijel;
Efficiency analysis of e-business in Croatian city governments
MIPRO, 2012 Proceedings of the 35th International Convention 1689-1693 - 2012.

5. Antonić, Jelena Jardas; Šegota, Alemka;
Measuring the performance of local e-government in the Republic of Croatia using data envelopment analysis
- 2012.

6. Šegota, Alemka; Jelena, Jardas Antonić; Mirjana, Rakamarić Šegić;
Non-Parametric Approach in Efficiency Analysis of Local E-Government in Croatia
2nd International Conference: Economic System of The European Union and Accession of Bosnia & Herzegovina - 2012.

7. Jardas Antonić, Jelena;
Measuring super-efficiency in Data Envelopment Analysis
Ways of perfection of management enterprises in the conditions of global calls - 2012.

8. Jelena Jardas Antonić
Višekriterijska i usporedna analiza efikasnosti elektroničkog poslovanja gradskih uprava
doktorska disertacija - 2011.

9. Jardas Antonić, Jelena; Antonić, Daniel;
Microsoft Technology as an Optimization Tool in Promoting Security and Functionality of the Educational System
31st International Convention MIPRO 2008 - 2008.

10. Antonic, Jelena Jardas; Antonic, Danijel;
Microsoft Technology as an Optimization Tool in Promoting Security and Functionality of the Educational System
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 3 pp. 24-27 - 2008.

A1
WOS

11. Jardas Antonic, Jelena;
The Optimal Solution Choice of Remote Access Connection to Corporate Network
CECIIS-2008 - 2008.

12. Jardas Antonić, Jelena; Babić, Jelena; Host, Alen;
The Evaluation of Competitiveness in Countries of Central and Southeastern Europe by Using AHP Method
The 12th Annual International Conference" Business and Economic Development in Central and Eastern Europe" 2004 - 2004.

13. Marija Kaštelan Mrak, Nenad Vretenar, Jelena Jardas Antonić
THE AFTERMATH OF USING COMPETITIVE SEALED BIDS IN THE PUBLIC PROCUREMENT
6th International Scientific Symposium ECONOMY OF EASTERN CROATIA - VISION AND GROWTH

WOS

14. Jelena Jardas Antonic, Nenad Vretenar, Alen Host
GOVERNING ICT BUSINESS MANAGEMENT AND ACHIEVING DIGITAL MATURITY OF PUBLIC ADMINISTRATION
4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2017

A1
WOS

15. Marija Kastelan Mrak, Nenad Vretenar, Jelena Jardas Antonić
Procurement at Local Government Level-Issues and Controversies
International Public Administration Review 14 49–69.

A1

16. Jardas Antonić, Jelena; Pavlić Skender, Helga
Efficiency of Passenger Seaports as a Factor in Tourism Development
2nd International Multidiscliplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 3 235-244

WOS

17. Jelena Jardas Antonić, Danijel Antonić
Promoting Efficiency And Transparency Of Public Administration By Implementing Cloud Computing
Zbornik radova simpozija Economy of eastern Croatia yesterday, today, tommorow

18. Jardas Antonić, Jelena; Antonić, Daniel
The Optimal Solution Choice of Remote Access Connection to Corporate Network
Proceedings of the Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Rabuzin, Kornelije (ur.). - Varaždin : Faculty of Organisation and Informatics 441-451

A1

19. Kaštelan Mrak, Marija; Jardas Antonić, Jelena; Vretenar, Nenad;
Analysis of Factors Influencing Bank Selection

Kongresna priopćenja

1.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Kvantitativna analiza produktivnosti hrvatskog gospodarstva i integracija u EU; Mladi istraživač; MZOS; ;
2. 1.1.2004. - 1.1.2006.
Gospodarski sustav Europske unije i priključivanje Republike Hrvatske ; mladi istraživač; MZOS; ;
3. 1.1.2000. - 1.1.2004.
Menadžment u poduzetničkoj ekonomiji; mladi istraživač; MZOS; ;

Uredništva časopisa

1. - Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business
https://www.efri.uniri.hr/hr/zbornik-radova

Recenzije

1. 2014. Član stručnog povjerenstva za prosudbu srednješkolskih udžbenika
2. 2014. Recenzent časopisa Croatian Operational Research Review