Dr. sc. Tatjana Čulina dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za obiteljsku medicinu
Medicinski fakultet Katedra za obiteljsku medicinuObrazovanje

1.10.1992. - 6.12.2000. Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet, Rijeka
- Specijalist školske medicine Specijalizacija iz školske medicine Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
- Poslijediplomski stručni studij iz školske medicine u Školi narodnog zdravlja A. Štampar u Zagrebu. Školi narodnog zdravlja A. Štampar u Zagrebu
- Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij «Biomedicina» na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Doktor znanosti Doktorat znanosti s temom: " Povijesnomedicinski i javnozdravstveni odrazi neravnomjernog gospodarskog razvitka Rijeke i okolice u XIX. stoljeću Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Radno iskustvo

- Pripravnički staž. Dom zdravlja Pula Dom zdravlja Pula
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Odjel školske i sveučilišne medicine Specijalist školske medicine Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
- Katedra za obiteljsku medicinu Docent Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Nagrade i priznanja

25.9.2009. Prva nagrada za najbolji poster na 15th Congress of the European Union for School and University Health and Medicine, Leiden, The Netherlands

Članstva

- Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije
- Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture
- Hrvatska liječnička komora
- Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu
- Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Obiteljska medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
predavanja, seminari, vježbe
Norma sati:
- Specifična zaštita školske djece i mladeži
Poslijediplomski studij Obiteljska medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
predavanja, seminari
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- SVJESNOST I ZNANJA O SPOLNIM BOLESTIMA UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE PULA
Kristina Antolović
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ, MENADŽMENT U SESTRINSTVU
SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Gostujući nastavnik

- Organizacija i funkcija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo- manadžment u sestrinstvu
SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
predavač
Norma sati:
- Mentalno zdravlje i prevencija
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo- promocija i zaštita mentalnog zdravlja
SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
predavač
Norma sati:
- Sociološki, legislativni i javno-zdravstveni aspekti medicine razvojne dobi
Poslijediplomski specijalistički studij „ Biomedicina razvojne dobi"
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
predavač
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Čulina T
Povijesnomedicinski i javnozdravstveni odrazi neravnomjernog gospodarskog razvitka Rijeke i okolice u XIX. stoljeću
- 2013.

2. Čulina T, Jovanović V
Uzroci smrti djece u Hrvatskom primorju u XIX. stoljeću
Med Flumin 51(2) 276-82

3. Čulina T, Anđelić Breš S
The association between self-esteem and dietary habits, nutrition, sport, gender and age among adolescents in Rijeka (Croatia)
Med Jadertina 44 1-2

4. Čulina T, Lesac A, Škrobonja A
1-2 Peculiarity of the cult of St. Fosca in Istria in Croatia
Zdrav vest 83 417-21

5. Čulina T
Mortality rates for certain age groups of children and adolescents in four towns in Western Croatia during the 19th century
Zdrav vest 83 283-90

6. Čulina T
Javnozdravstvena služba i zdravstveni djelatnici u Bakru tijekom XVIII. i XIX. stoljeća
Liječ Vjesn 136(9-10) 296-9

7. Petaros A, Skrobonja A, Čulina T, Bosnar A, Frkovic V, Azman J.
Public health problems in the medieval statutes of Croatian Adriatic coastal towns: From public mortality to public health
J Relig Health 52(2) 531-7

8. Petaros A, Čulina T, Šuran A, Škrobonja A.
Anatomical knowledge among medieval folk artists: osteological interpretation of two Dance of Death motifs
J Anat 223(2) 105-11

9. 3. Čulina T
Matične knjige - izvor za proučavanje temeljnih demografskih pokazatelja u Rijeci tijekom XIX. stoljeća
Vjesn Drž Arh Rijeka 53/54 121-38

10. Škrobonja A, Brkljačić M, Muzur A, Čulina T
Saints as providers of a peaceful death in Istria - a reflection of the medieval understanding of dignified dying
Med Jadertina 42 1-2

11. Škrobonja A, Čulina T.
Depiction of facial nerve paresis in the gallery of portraits carved in stone by George Mathew the Dalmatian on the Šibenik Cathedral Dating from the 15th Century
Coll Antropol 35 619-22

12. Jovanović V, Čulina T, Škrobonja A.
Starvation as cause of death in the Croatian Quarnero and hinterland between 1816 and 1825.
ColL Antropol 2010 1249-56

13. Škrobonja A, Rotschild V, Čulina T.
St Apollonia's tooth - a relic in the cathedral treasury in Rab (Croatia)
Brit dent J 207(10) 499-502

14. Škrobonja A, Muzur A, Čulina T
The cult of St. Lucia, patroness of the eyes: some examples from Croatian ethnomedical tradition - In occasion of 1700 years from her martyrdom
Int Ophtalmol 25 37-41

Pozvana predavanja

1. Čulina T
Uhranjenost i prehrambene navike školske djece u PGŽ. Tko je kriv i kako dalje?
Stručni skup „Školica- zdrave prehrane“, u organizaciji Odsjeka za unapređenje prehrane NZZJZ u suradnji s Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, Rijeka - 7.12.2016.
2. Čulina T
Centri za mlade – savjetovališta otvorenih vrata: uloga u prevenciji poremećaja hranjenja
Simpozij „Osigurajmo zdravu hranu“, u organizaciji Odjela socijalne medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ kao doprinos obilježavanju „Svjetskog dana zdravlja“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 9.4.2015.
3. Čulina T
"Školski preventivni programi za prevenciju poremećaja u hranjenju"
Županijsko stručno vijeće voditelja školskih preventivnih programa, Rijeka - 9.12.2014.
4. Kresina S, Čulina T, Milohanić A, Glibotić Kresina H, Dragaš-Zubalj N
Nasilje adolescenata nad odraslima- realnost ili fikcija
II. simpozij „Koraci za budućnost bez nasilja- Nasilje i mladi“, Opatija - 20.11.2014.
5. Čulina T, Anđelić Breš S, Dabo J
Tužan sam jer sam ružan
, Stručno edukativnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem “Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama”, Opatija - 23.4.2010.

Kongresna priopćenja

1.
Čulina T
Debljina kao čimbenik rizika u mladih oralna prezentacija VIII. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) Bolesnik s bolestima mokraćnog sustava – što povezuje bubreg i srce? Zagreb
2.
Kresina S, Turčić M, Milohanić A, Čulina T, Dragaš-Zubalj N, Glibotić Kresina H
Nasilje u školama – učenici prema nastavnicima? oralna prezentacija V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Djeca i mladi - izazov za budućnost Opatija
3.
Čulina T, Anđelić Breš S, Dragaš Zubalj N
Kako žive naši adolescenti? Kako se vide i kako vide jedni druge? poster Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Djeca i mladi - izazov za budućnost Opatija
4.
Sepčić M, Dragaš-Zubalj N, Pavičić-Žeželj S, Čulina T, Stamenković S
Činimo li dovoljno u prevenciji kardiovaskularnih bolesti za našu djecu?Možemo li bolje? Poster V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Opatija
5.
Čulina T, Beć I , Frančić K. Adolescencija - doba kada se sami suočavamo s izborom što je lako, a što ispravno. Kako nam sport pomaže u tome?
Adolescencija - doba kada se sami suočavamo s izborom što je lako, a što ispravno. Kako nam sport pomaže u tome? V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Opatija
6.
Čulina T, Kresina S, Sepčić M, Anđelić Breš S
Znanja i stavovi roditelja o cijepljenju- jesmo li dovoljno jasni i koliko nas prepoznaju oralna prezentacija Simpozij o cijepljenju 2016. godine Rijeka
7.
Kresina S, Milohanić A, Dragaš-Zubalj N, Čulina T, Gašparović Babić S, Glibotić-Kresina H.
Prikaz stanja uhranjenostistudenata 1. godine studija Sveučilišta u Rijeci u dvije ambulante školske medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije poster III hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb
8.
Kresina S, Čulina T, Milohanić A, Glibotić Kresina H, Dragaš-Zubalj N
Nasilje adolescenata nad odraslima- realnost ili fikcija II. simpozij „Koraci za budućnost bez nasilja- Nasilje i mladi“ Opatija
9.
Dabo J, Jankovic S, Čulina T, Dragas-Zubalj N, Dabo I.
Parental opinions and attitudes related to sexual education in school. poster 17th EUSUHM Congress London
10.
Čulina T
Parental attitudesand behaviourrelated to healthy diet poster Kongres šolske, študentske in adolescentne medicine Slovenije Debeli Rtič
11.
Dragaš-Zubalj N, Dabo J, Čulina T, Stašić N, Sokolić B
. When do you see the violence poster Kongres šolske, študentske in adolescentne medicine Slovenije Debeli Rtič
12.
Čulina T, Mihelčić-Vidmar A, Anđelić-Breš S
Razlike u uhranjenosti i prehrambenim navikama mladih Rijeke i gorskog kotara Oralna prezentacija . IV. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Split
13.
Culina T, Andelic-Bres S, Dabo J
Can we help them to fall in love with their picture in the mirror oralna prezentacija 16th EUSUHM Congress Moskva
14.
Dabo J, Rovis D, Dragas-Zubalj N, Čulina T
HPVand media controversy Oralna prezentacija 16th EUSUHM Congress Moskva
15.
Čulina T, Anđelić Breš S, Dabo J
Tužan sam jer sam ružan - što naša djeca vide u ogledalu Oralna prezentacija Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama Opatija
16.
Čulina T, Anđelić Breš S, Dabo J
Kako se mijenja slika u ogledalu tijekom odrastanja rada oralna prezentacija Drugi hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb
17.
Čulina T, Dabo J, Mušković K
Nourishment and some dietary habits of adolescents in Rijeka (Croatia) poster 15th EUSUHM Congress Leiden
18.
Škrobonja A, Škrobonja T
Medical and iconographic imagery of child on frescos and votive paintings at the Shrine of the Mother of Goad at Trsat in Croatia Poster International Congress on the History of Medicine Glasgow, Scotland

Znanstveni skupovi

1. -
34 th International Congress on the History of Medicine Glasgow autor rada
2. -
15th Congress of the European Union for School and University Health and Medicine Leiden, The Netherlands autor rada
3. -
Congress of the European Union for School and University Health and Medicine, Moscow, Russia autor rada
4. -
IV. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Split autor rada
5. -
Kongres šolske, študentske in adolescentne medicine Slovenije, Debeli Rtič, Slovenija autor rada
6. -
Eagen course Obesity- metabolic and nutrition problems in Western and Eastern Europe, Opatija sudionik
7. -
VIII. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) Bolesnik s bolestima mokraćnog sustava – što povezuje bubreg i srce? Međunarodni kongres, Zagreb autor rada
8. -
V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Djeca i mladi - izazov za budućnost Opatija autor rada, organizator

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-

  Predsjedjednica Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu, ogranak Rijeka
2.
-

  Član Upravnog odbora Hrvatskog društva školske i sveučilišne medicine