doc. dr. sc. Igor Martinović

Pravni fakultet Katedra za kazneno postupovno pravo

e-pošta : imartinovic@pravri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 18 3 0

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2013. Doktor znanosti Doktorski studij prava Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2007. Diplomirani pravnik Dodiplomski studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2015. - Docent Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - 1.1.2015. Znanstveni novak - poslijedoktorand Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2014. Znanstveni novak-asistent Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2014. - Radna skupina za izradu Kaznenog zakona

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Kazneno postupovno pravo
Diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.1.2015. - Prekršajno pravo
Diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.1.2014. - 1.1.2015. Posebni dio kaznenog prava
Diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2015. Penitencijarno pravo i penologija
Diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2015. Forenzička psihopatologija
Diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2015. Kriminologija
Diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2015. Kazneno pravo
Diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Prekršajno pravo u upravnom postupanju
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Martinović, Igor
Intention and Awareness of Wrongdoing: Exploring the Intersections between Experimental Philosophy and German Criminal Law
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 12 564-572 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=892154

2. Martinović, Igor ; Tripalo, Dražen
Zvučno i slikovno snimanje u kaznenom materijalnom i procesnom pravu - teorijski i praktični izazovi novih tehnologija i zakonskih rješenja
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 24 499-523 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=910312

3. Martinović, Igor
Pojam ubrojivosti u kaznenopravnoj teoriji, zakonodavstvu i praksi
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 1187-1204 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=921706

4. Veić, Petar ; Martinović, Igor
Izazovi policijskog postupanja u otkrivanju i dokazivanju računalnog kriminala
404-423 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811014

5. Martinović, Igor
Matjaž Ambrož: Storilstvo in udeležba v kazenskem pravu
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 22 349-352 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780790

6. Martinović, Igor
Radnja oduzimanja stvari kod krađe i drugih imovinskih delikata
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 22 67-94 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780795

7. Martinović, Igor
O kriteriju razlikovanja pravih i nepravih kaznenih djela nečinjenja
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 115-135 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=757350

8. Martinović, Igor ; Bonačić, Marin
Jamstvo kao zamjena za istražni zatvor: otvorena pitanja
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 22 411-436 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789583

9. Martinović, Igor
Matjaž Ambrož: Storilstvo in udeležba v kazenskem pravu
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 22 349-352 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780790

10. Martinović, Igor
Još o zastari kao razlogu za odbijanje izvršenja europskog uhidbenog naloga : kritički osvrt na sudsku praksu
Informator 62 8-10 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=690358

11. Martinović, Igor
Pledoaje za brisanje zakonske odredbe o sastojcima krivnje
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 21 3-22 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714982

12. Martinović, Igor
Praksa Europskog suda iz područja primjene načela ne bis in idem u kontekstu izvršenja europskog uhidbenog naloga
Hrvatska pravna revija 2011 94-97 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564778

13. Martinović, Igor
Sudska praksa Europskog suda iz područja trećeg stupa Europske unije (policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima)
Hrvatska pravna revija 4 103-108 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=406979

14. Veić, Petar ; Martinović, Igor
Izazovi policijskog postupanja u otkrivanju i dokazivanju računalnog kriminala

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811014

15. Veić, Petar ; Bubalović, Tadija ; Martinović, Igor
Iskaz svjedoka u kontekstu stalnih izmjena Zakona o kaznenom postupku
159-175
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782277

Znanstvene knjige

1.
Martinović, Igor
Institut namjere u kaznenopravnoj teoriji i sudskoj praksi
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714985
2.
Martinović, Igor
Institut namjere u kaznenopravnoj teoriji i sudskoj praksi( The Concept of Intention in Criminal Law Theory and Jurisprudence and Case Law )
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
3.
Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Martinović, Igor
Kazneno pravo: opći dio( Criminal Law: The General Part )
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2013.
4.

Položaj namjere u pojmu kaznenog djela, analiza njezinih oblika i razgraničenje s nehajem( The Position of Intent in the Notion of Criminal Offence, the Analysis of its Forms and its Distinction from Negligence )
- 2013.
5.
Grozdanić, Velinka ; Martinović, Igor
Corruption as a Metaphor for Societies in Transition?
Šelih, Alenka ; Završnik, Aleš Springer - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=586605
6.
Martinović, Igor
Kaznenopravni aspekti obiteljskog nasilja
Radačić, Ivana ; Vince Pallua, Jelka Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523912
7.
Martinović, Igor
Specifičnosti ženskog kriminaliteta iz aspekta bihevioralne biologije
Grozdanić, Velinka Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=561755
8.
Martinović, Igor
Otklanjanje dugotrajnog nasilja u obitelji: komparativni prikaz kaznenopravnih učinaka
Grozdanić, Velinka Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=561772

Kongresna priopćenja

1.
Martinović, Igor
Der Begriff der Schuld. Der Schwerpunkt der dogmatischen Auseinandersetzungen im kroatischen Strafrecht aus einer rechtsvergleichenden Perspektive Allgemeiner Teil des Strafrechts in rechtsvergleichender Perspektive Augsburg, Njemačka - 11.2.2017.
2.
Sršen, Zoran ; Martinović, Igor
Kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju (čl. 246.) i zlouporabe položaja i ovlasti (čl. 291.) u sudskoj praksi Predavanje Novine u kaznenom zakonodavstvu - 2016. Opatija, Hrvatska - 13.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817723
3.
Veić, Petar; Martinović, Igor
Izazovi policijskog postupanja u otkrivanju i dokazivanju računalnog kriminala Istraživački dani Visoske policijske škole u Zagrebu: Unapređivanje sigurnosne uloge policije primjenom novih tehnologija i metoda Zagreb - 21.4.2016.
4.
Martinović, Igor; Rittossa, Dalida
Spolni odnošaj bez pristanka - teorijski i praktični problemi predavanje Redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu Opatija - 1.12.2014.
5.
Martinović, Igor
Kaznenopravni aspekti obiteljskog nasilja Predavanje Annales Pilar 2010.: Ljudska prava žena - Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja UN-ove konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena Zagreb, Hrvatska - 28.5.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=472633
6.
Martinović, Igor; Kos, Damir
Nezakoniti dokazi: teorijske i praktične dvojbe u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava Savjetovanje HUKZP Opatija
7.
Martinović, Igor; Bonačić, Marin
Jamstvo kao zamjena za istražni zatvor: otvorena pitanja Savjetovanje HUKZP Opatija
8.
Bubalović, Tadija ; Martinović, Igor
Reforme temeljnih instituta kaznenog prava za banovanja Ivana Mažuranića Predavanje Ivan Mažuranić - život i djelo Novi Vinodolski, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=757346
9.
Martinović, Igor
Istražni zatvor prema osobama s duševnim smetnjama - paradoks ili nužnost Predavanje Položaj posameznikov z duševnimi motnjami v visokotehnološki družbi Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786364
10.
Veić, Petar; Bubalović, Tadija; Martinović, Igor
Iskaz svjedoka i njegova dokazna vrijednost u kontekstu stalnih izmjena Zakona o kaznenom postupku Europeizacija kaznenog prava i zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku i postupku izvršenja kaznenopravnih sankcija Split
11.
Martinović, Igor
Specifičnosti ženskog kriminaliteta iz aspekta bihevioralne biologije( The Specific Features of Female Criminality from the Viewpoint of Behavioural Biology )
12.
Martinović, Igor
Otklanjanje dugotrajnog nasilja u obitelji( Remedying the Long-Term Family Violence )
13.
Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Martinović, Igor
Kaznenopravna zaštita radnika prema odredbama novog Kaznenog zakona( Criminal Law Protection of Workers according to the Provisions of the new Criminal Code )

Znanstveni projekti

1. -
Europske perspektive kaznenopravnog statusa žena; znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?projekt=115-1152437-2383&chset=yxpdumgqchu&print=true
2. -
Legal Status and Real Position of People with Mental Difficulties – Interdisciplinary Approach and European Perspectives; član istraživačkog tima; Hrvatska zaklada za znanost; ;

Recenzije

1. Recenzent časopisa Zagrebačka pravna revija
2. Recenzent časopisa Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
3. Novoselec, Opći dio kaznenog prava
4. Recenzent časopisa Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Stjecanje naslova "Certified EU Project Manager" u okviru Tempus projekta „Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme“
 
2.
-
Sudjelovanje u organizaciji "Liberty-Equality-Fraternity Summer School", Motovun, u sklopu europske sveučilišne mreže „Utrecht Network“
 
3.
-
Član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona pri Ministarstvu pravosuđa
 
4.
-
Izlaganje "Odnos studenata Pravnog fakulteta u Rijeci prema marginaliziranim skupinama", 5. dani Zaklade Sveučilišta u Rijeci, 2008.
 
5.
-
Izlaganje na temu "Maloljetničke sankcije“, u organizaciji ELSA Rijeka
 
6.
-
Izlaganje na temu "Maloljetnički kriminal – jesmo li prestrogi ili preblagi", Narodna čitaonica Kostrena – u organizaciji Savjeta mladih
 
7.
-
Organizacija i provedba Moot Court natjecanja te vođenje obrambenog tima u okviru International Summer School Zadar (organizator: ELSA Zagreb; tema: Abu Graib)
 
8.
-
Vođenje studentskog tima na natjecanju Moot Coourt Croatia (osvojeno treće mjesto)
 
9.
-
Izlaganje u okviru edukacije psihijatara povodom donošenja novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Psihijatrijska bolnica Rab  
10.
-
Predavanje pod naslovom "Europski sud za ljudska prava – (bes)kompromisan u zaštiti prava okrivljenih za kaznena djela povezana s terorizmom" održano u okviru ExYu konferencije; organizator - ELSA Sarajevo
Pravni fakultet u Sarajevu  

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. - Vježbenik - volonter na Općinskom sudu u Rijeci

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Koordinator i predsjednik povjerenstva za održavanje web stranice
Pravni fakultet