Nina Čeh mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet Katedra za tehničku mehaniku

Obrazovanje

15.10.2013. - 9.10.2018. dr. sc. Poslijediplomski sveučilišni studij građevinarstva Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- mag. ing. aedif. SUMA CUM LAUDE Diplomski sveučilišni studij građevinarstva Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- univ. bacc. ing. aedif. MAGNA CUM LAUDE Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Stipendija zaklade British Scholarship Trust za tromjesečni boravak na Sveučilištu u Oxfordu
Dekanova nagrada za najuspješniju studenticu smjera Geotehnika i Modeliranje konstrukcija diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2012./2013.
Dekanova nagrada za najbolje ocijenjenog studenta ili studenticu generacije na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2008./2009.
Nagrada Hrvatskog saveza građevinskih inženjera za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva smjer konstrukcije 2013. godine za rad pod naslovom „Dinamički odziv plošnih konstrukcija na pobudu uzrokovanu kretanjem ljudi“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Nenada Bićanića

Članstva

- Hrvatsko društvo za mehaniku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Mehanika 2
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Asistentica
Norma sati:
- Otpornost materijala 1
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Asistentica
Norma sati:
- Mehanika 2
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Građevinska statika 2
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Asistentica
Norma sati:

Osobni razvoj

- tečaj "Responsible Research and Innovation Tools Training"


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Čeh, Nina ; Jelenić, Gordan ; Bićanić, Nenad
Analysis of restitution in rocking of single rigid blocks
Acta mechanica 229 4623-4642 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=922417

2. Jelenić, Gordan ; Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad
Rocking of single and dual rigid-block systems subject to ground excitation: experimental and computational analysis of overturning conditions
244-247 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880606

3. Jelenić, Gordan ; Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad
Rocking of single amd dual rigid-block systems subject to ground excitation: experimental and computational analysis of overturning conditions
244-247 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883857

4. Bićanić, Nenad ; Camenen, Jean-Francois ; Čeh, Nina ; Koziara, Tomasz
Characterisation of pattern formation in constrained multiblock assembly subjected to horizontal harmonic excitation
International Journal of Masonry Research and Innovation 1 375-397 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854811

5. Čeh, Nina ; Camenen, Jean-Francois ; Bićanić, Nenad ; Pellegrino, Antonio ; Petrinić, Nik
Overturning of multiple-block stacks - dynamic sensitivity parameters and scaling effect
International Journal of Masonry Research and Innovation 1 351-374 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854818

6. Čeh, Nina ; Dražić, Ivan ; Mujaković, Nermina
Gauss-Legendre-Radauova i Gauss-Legendre-Lobattova numerička integracija
Zbornik radova 19 133-146 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=916572

7. Čeh, Nina ; Pellegrino, Antonio ; Camenen, Jean-Francois ; Petrinić, Nik ; Jelenić, Gordan ; Koziara, Tomasz ; Bićanić, Nenad
Dynamics of multi-block stacks subjected to pulse base excitation - experimental evidence and non smooth contact dynamics simulations
3234-3247 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841726

8. Camenen, Jean-Francois ; Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad ; Koziara, Tomek
Dynamic Sensitivity of a Multi-block Assembly Subjected to Horizontal Harmonic Excitation
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841727

9. Čeh, Nina ; Jelenić, Gordan
Rocking motion of a single rigid rectangular block - analysis of the block slenderness assumption
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841730

10. Čeh, Nina ; Pellegrino, Antonio ; Camenen, Jean-Francois ; Bićanić, Nenad ; Petrinić, Nik ; Tuhtan, Miran
Overturning of multiple-block stack - dynamic sensitivity parameters and scaling effect
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841731

11. Mrakovčić, Silvija ; Čeh, Nina ; Jugovac, Vedrana
Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 66 107-113 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=795015

WOS

Kongresna priopćenja

1.
Čeh, Nina ; Jelenić, Gordan ; Bićanić, Nenad
Rocking of single and dual rigid-block systems subjected to free rocking and constant ground acceleration of finite duration: equations of motions and contact detection Predavanje 3rd International Conference on Multiscale Methods for Solids and Fluids Ljubljana, Slovenija - 22.9.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=894118
2.
Čeh, Nina ; Theophile, Lauryne ; Jelenić, Gordan ; Bićanić, Nenad
Prevrtanje stupca od dva bloka uslijed konstantnog i impulsnog ubrzanja podloge Predavanje Osmi susret Hrvatskoga društva za mehaniku Osijek, Hrvatska - 8.7.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=885097
3.
Čeh, Nina ; Hlača, Ivan ; Dobrilla, Simona ; Jelenić, Gordan ; Bićanić, Nenad
Eksperimentalna i numerička dinamička analiza grednih nosača pod utjecajem nejednolike potresne pobude oslonaca Predavanje Osmi susret Hrvatskoga društva za mehaniku Osijek, Hrvatska - 8.7.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=885112
4.
Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad
Djelomično prevrtanje slobodno položenog blokovskog stupca pri dinamičkoj pobudi Predavanje Sedmi susret Hravtskoga društva za mehaniku Split, Hrvatska - 17.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880602
5.
Camenen, Jean-Francois ; Čeh, Nina ; Jelenić, Gordan ; Koziara, Tomasz ; Bićanić, Nenad
Dynamic sensitivity of a multi-block stack subjected to horizontal harmonic excitation Predavanje 22eme Congres Francais de Machanique Lyon, Francuska - 28.8.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841725
6.
Čeh, Nina ; Lustig, Nikola
Beskontaktno mjerenje pomaka i deformacija pri statičkim i dinamičkim laboratorijskim ispitivanjima Predavanje Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti "Zajednički temelji" Rijeka, Hrvatska - 26.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841724
7.
Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad
Studija utjecaja nevertikalnosti krutog bloka na periodičnost ne-glatkog dinamičkog ponašanja pri harmonijskoj pobudi Predavanje Šesti susret Hrvatskoga društva za mehaniku Rijeka, Hrvatska - 30.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841721
8.
Čeh, Nina ; Žigo, Ivan
Strength parameters of the flysch rock mass from the Pazin Paleogene Flysch Basin, Istrian Peninsula, Croatia Predavanje International Summer Conference of Civil Engineering Students Osijek, Hrvatska - 12.7.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662663

Znanstveni projekti

1. -
Evidence Based Characterisation of Dynamic Sensitivity for Multi Block Structures – Computational Simulation and Experimental Validation; Suradnica; Unity Through Knowledge Fund; ; http://mbsdynamics-ukf.gradri.uniri.hr/
2. -
Configuration-dependent Approximation in Non-linear Finite-element Analysis of Structures; Suradnica; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://canfas.gradri.uniri.hr/
3. -
Experimental study of large span structures considering multiple support excitation; Suradnica; bilateralni hrvatsko-kineski projekt; ;
4. -
Physical modelling of landslide remediation constructions behaviour under static and seismic actions; Suradnica; Hrvatska zaklada za znanost; ;
5. -
Fixed-pole concept in numerical modelling of Cosserat continuum; Suradnica; Hrvatska zaklada za znanost; ;