prof.dr.sc. Ljiljana Lovrić


e-pošta : llovric@efri.hr

Google scholar

Obrazovanje

1.1.1978. - 1.1.1980. Mr oec Politika ekonomskog razvoja - Kvantitativne metode ekonomske analize Ekonomski fakultet Zagreb
1.1.1970. - 1.1.1974. dipl.oec diplomski studij Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2005. - redoviti profesor nositelj na kolegijima: Ekonometrija 1, Uvod u modeliranje poslovnog odlučivanja, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Ekonometrija 2. Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2004. izvanredni profesor nositelj na kolegijima: Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Ekonometrija. Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1996. - 1.1.2000. docent nositelj na kolegiju Analitičke metode za poslovnu politiku Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1993. - 1.1.1995. znanstveni asistent nositelj na kolegiju Analitičke metode za poslovnu politiku Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1982. - 1.1.1992. znanstveni asistent suradnik na kolegijima: Operacijska istraživanja, Ekonometrija. Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1978. - 1.1.1982. asistent suradnik u nastavi na kolegiju : Matematika za ekonomiste. Ekonomski fakultet Rijeka

Članstva

1.1.2009. - CEDIMES-a ( Centre d'Etudes du Development International et des Mouvements Economiques et Sociaux) Paris – Rijeka.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2007. - Kvantitativne metode
doktorski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Ekonometrijski modeli simultanih jednadžbi
doktorski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Kvantitativne metode za kontroling
PS specijalistički Kontroling
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Ekonometrija 1
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 3+1
1.1.2005. - Ekonometrija 2
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+1
1.1.2005. - Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2005. - Uvod u modeliranje poslovnog odlučivanja
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+1
1.1.1996. - 1.1.2005. Ekonometrija
dodiplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 3+1
1.1.1996. - 1.1.2005. Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
dodiplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.1996. - 1.1.2005. Kvantitativne metode u odlučivanju.
poslijediplomskom znanstvenom studiju Menedžment
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
voditelj
Norma sati:
1.1.1992. - 1.1.1996. Analitičke metode za poslovnu politiku
dodiplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.1987. - 1.1.1992. Operacijska istraživanja
dodiplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1987. - 1.1.1992. Ekonometrija
dodiplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1978. - 1.1.1987. Matematika za ekonomiste
dodiplomski
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.9.2013. - EKONOMETRIJSKI MODEL POTRAŽNJE DUHANSKIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANA SAKAČ
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.9.2013. - OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE I ZALIHA U PODUZEĆU "BELLE D.O.O."
DUNJA POTKRAJAC
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.9.2013. - PRIMJENA LINEARNOG PROGRAMIRANJA U OPTIMIZACIJI PREHRANE PURANA
ANA KOS
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.7.2013. - PRIMJENA LINEARNOG PROGRAMIRANJA U MARKETINGU PODUZEĆA "MAGNITUDO D.O.O."
SUZANA MARIĆ
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.6.2012. - UTJECAJ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA EKONOMSKI RAST I PRODUKTIVNOST
RADEN MUDRIĆ
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.6.2012. - KVANTITATIVNI MODELI STRATEŠKOG RAZVOJA BRODARSKIH PODUZEĆA NA TRŽIŠTU ZA RASUTE TERETE
HRVOJE BAŠIĆ
postdiplomski znanstveni studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.10.2011. - PROBLEM PROIZVODNJE U MATEMATIČKOM PROGRAMIRANJU
IVANA JAKUŠ
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.9.2011. - OPTIMIZACIJA PREHRANE DIJABETIČARA KAO PROBLEM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
JAGODA ŠABIĆ
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.9.2011. - EKONOMETRIJSKA ANALIZA UTJECAJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA RAST BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA
LJILJANA ANTONČIĆ
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.9.2011. - EKONOMETRIJSKA ANALIZA E-TRGOVINE
IVAN VUJIČIĆ
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.6.2011. - SIMULACIJSKI MODELI ZALIHA I REDOVA ČEKANJA
MARIN ZUBOVIĆ
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.11.2010. - RAZLOMLJENO LINEARNO PROGRAMIRANJE I OPTIMIZACIJA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA
SANDRA BEDE
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.9.2010. - EKONOMETRIJSKA ANALIZA POTRAŽNJE ZA TURISTIČKIM PROIZVODOM REPUBLIKE HRVATSKE S OSVRTOM NA OTOK KRK
IVANA DUJMOVIĆ
diplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.11.2009. - LINEARNO PROGRAMIRANJE I ANALIZA OSJETLJIVOSTI
MARINA MAJCUNIĆ
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.2.2009. - EKONOMETRIJSKA ANALIZA POTROŠNJE DUHANA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
JELENA PLEŠKO
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.10.2007. - PHILLIPSOVA KRIVULJA - EMPIRIJSKA ANALIZA ZA HRVATSKU
SIMON TIRELLO
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.6.2007. - LINEARNO PROGRAMIRANJE U PROBLEMU PREHRANE
TANJA JAKOPČIN
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.4.2007. - EKONOMETRIJSKI MODELI PANEL PODATAKA I PRIMJENA U ANALIZI KREDITNOG TRŽIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE
TOMISLAV PETER
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.12.2006. - PROBLEM HETEROSKEDASTIČNOSTI REGRESIJSKIH ODSTUPANJA U EKONOMETRIJSKOM MODELIRANJU
DRAGANA CIGANOVIĆ
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.11.2002. - MODELI ZA DONOŠENJE OPTIMALNE STRATEGIJE RAZVOJA HRVATSKOG BANKARSTVA
MATKO MARIJAN
poslijediplomskom znanstvenom studiju Menedžment
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.6.2001. - EKONOMETRIJSKI MODEL POTRAŽNJE ZA VODOM NA PODRUČJU "ISTARSKOG VODOVODA"
TINA SIROTIĆ
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.3.2000. - EKONOMETRIJSKO MODELIRANJE PROIZVODNJE I PROBLEMI OCJENE PARAMETARA
IRENA BARŠI
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.12.1999. - EKONOMETRIJSKA ANALIZA POTRAŽNJE ZA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
JELENA BABIĆ
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.9.1999. - EKONOMETRIJSKI MODEL POTRAŽNJE ZA HOTELSKIM SMJEŠTAJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ
DIANA DOBREC
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.5.1999. - EKONOMETRIJSKO ISTRAŽIVANJE POTRAŽNJE ZA BILJNIM ULJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ
VIŠNJA JURKOVIĆ
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.5.1999. - OPTIMIZACIJA TRANSPORTA I DISTRIBUCIJE HRANE U DJEČJIM VRTIĆIMA GRADA RIJEKE PRIMJENOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
MAJA KALČIĆ
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.11.1998. - MODEL POTROŠNJE ALKOHOLNIH PIĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
DOLORES TIJAN
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.6.1998. - METODA SIMULACIJE
TOMISLAV SUVAJAC
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.9.1997. - COBB-DOUGLASOVA FUNKCIJA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
SMILJKA VILKE
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.9.1995. - SUSTAVI MASOVNOG USLUŽIVANJA
KORINA KORADE
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
1.10.1994. - OPTIMALNI PROIZVODNI PROGRAM RJ "POLIPROPILEN" - DP "PAZINKA" UZ POSTIZANJE MAKSIMALNE EKONOMIČNOSTI
ĐURĐA CVEJIĆ
dodiplomski studij
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2008. Kvantitativne metode za donošenje strateških poslovnih odluka
Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora i upravnih vijeća
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA, EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK, HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA
voditelj
Norma sati: 3
1.1.2005. - Kvantitativne metode u upravljačkom računovodstvu
Ovlašteni računovođa
Udruga "Hrvatski računovođa"
voditelj
Norma sati: 2
1.1.1996. - Optimizacija ulaganja u vrijednosne papire
Portfolio menadžment
Infoinvest d.o.o. Zagreb
voditelj
Norma sati: 3

Osobni razvoj

- 1.11.1996. Croatia Mentor Program


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2005. - Uvod u ekonometriju

Financiranje: Ekonomski fakultet Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Lovrić, Ljiljana; Kandžija, Vinko; Babić, Jelena
Attractiveness of Central European Transitional Countries for Foreign Investment
- 2009.

2. Kandžija, Vinko; Ljiljana Lovrić; Matko Marijan
FDI ATTRACTIVENESS POSITIONING AND ICT IMPACT ON PRODUCTIVITY GROWTH IN EUROPEAN TRANSITIONAL COUNTRIES
POSLOVNA IZVRSNOST BUSINESS EXCELLENCE (1846-3355) 3 (2009), 1; 9-22

3. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Posljedice tranzicije na tržištima rada( Transition Consequences on Labour Markets )
Ekonomski pregled (0424-7558) 50 (1999), 10; 1240-1252

4. Lovrić, Ljiljana; Kandžija, Vinko
The Prospects of Joining Eurozone
Business and Economic Development in Central and Eastern EuropeBrno, Češka Republika : Brno University of Technology, Faculty of Business and Management , 2004. .

5. Lovrić, Ljiljana
Ekonomski rast i perspektive tranzicijskih zemalja( Economic growth and the perspectives of transitional countries )
Ekonomski pregled (0424-7558) 52 (2001), 3-4; 379-392

6. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Klein- und Mittelbetriebe als Entwicklungsfaktor der Wirtschaft Kroatiens( Small and Medium Sized Enterprises as the Factor of Development )
Naše gospodarstvo (0547-3101) 46 (2000), 1; 10-18

7. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
The Labour Market in the European Union and in the Republic of Croatia
Economic Integration in Europe Methodological Aspects / Juszczak-Szumacher, Grazyna ; Starzynska, Waclawa (ur.). - Lódz : University of Lódz, Chair of Economics and Social Statistics , 2000. 218-227.

8. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Economic Development and Fertility Rate
Ekonomika firiem 1999 / Bobakova, Viktoria ; Kočmaroš, Jan (ur.). - Košice : Ekonomska univerzita v Bratislave - Podnikovohospodarska fakulte , 1999. 272-276.

9. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Globalizacija kao proces( Globalization as the process )
Restrukturiranje gospodarstva Republike Hrvatske i globalizacija / : Kopal, Marija ; Maurović, Ljiljana ; Šverko, Ivan (ur.). - Pula : FET dr. Mio Mirković Pula , 1998. 15-25.

10. Lovrić, Ljiljana
INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGY IMPACT ON LABOR PRODUCTIVITY GROWTH OF EU DEVELOPING COUNTRIES
Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics (1331-8004) 30 (2012), 2; 223-245

11. Lovrić, Ljiljana; Šegota, Alemka
Utjecaj nejednakosti dohotka i ljudskog kapitala na rast u tranzicijskim zemljama
Business and economic development in central and eastern Europe in the period of joining to the European union / Kolenak, Jiri ; Škapa, Stanislav (ur.). - Brno : Fakulta podnikatelska Brno , 2003. 73-74.

12. Vitezić, Neda; Lovrić, Ljiljana; Kučan, Marta
Comparative analysis of price dynamics of original and generic simvastatine and atorvastatine and the discount factor applicable in the Croatia.
Pharmaca : hrvatski časopis za farmakoterapiju (0031-6857) 50 (2013), 1; 55-55

13. Lovrić, Ljiljana
Development disparities between CEEC and EU and the perspectives of economic integration
Business and economic development in Central and Eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe / Rais, Karel (ur.). - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Business and Managemen , 2001. 298-304.

14. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Output and the Employment
Economic system of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia / Kandžija ; Biljan-August ; Gabrovec Mei ; Kumar ; Bernard ; Svetličić (ur.). - Lovran-Rijeka : Faculty of Economics Rijeka; Facolta di Economia Trieste; Europ , 1999. 481-492.

15. Lovrić, Ljiljana
The scope of quantitative methods in strategic management
Ekonomika Firiem 2000 / Bobakova, Viktoria (ur.). - Bratislava : Ekonomski fakultet Bratislava , 2000. 387-389.

16. Lovrić, Ljiljana
The Role of Human Capital in Diminishing Development Differences in the Process of European Integration
Economic System of the European Union and Adjustment of Bosnia and Hercegovina / Kumar, Andrej ; Kandžija Vinko (ur.). - Ljubljana : Faculty of Economics , 2002. 227-232.

17. Lovrić, Ljiljana
The European integration and economic growth
Economic system of European Union and accession of the republic of Croatia / Kandžija, Vinko; Kumar, Andrej; Gabrovec-Mei, Ondina (ur.). - Rijeka : Faculty of Economics Rijeka , 2001. 37-45.

18. Lovrić, Ljiljana
Economic Growth of the European Transitional Countries
Theory and Practice of Transition and Accession to the EU / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Ljubljana : Faculty of Economics, Ljubljana , 2003. 81-89.

19. Lovrić, Ljiljana
Economies in Transition: Education as a High Priority
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe / Rais, Karel (ur.). - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Business and Management , 2002. 297-301.

20. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Labour Issues and Employment Policy
Economic system of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia / Kandžija, Kumar, Palankaj, Karaman Aksentijević, Gabrovec Mei (ur.). - Rijeka : Faculty of Economic Rijeka, Facolta di Economia Trieste , 1997. 241-253.

Znanstvene knjige

1.
Lovrić, Ljiljana
Uvod u ekonometriju( Introduction to econometrics )
Ekonomski fakultet Sveučilišta Rijeka - 2005.

Kongresna priopćenja

1.
Kandžija, V., Lovrić, Lj.
Postionnement de l'attraction de IDE et impact des TIC sur la croissance de la productivité dans les pays européens en transition "Mobilisation des structures productives et instititionalles et dépassement des objectifs du millenaire pour le developpement (OMD)" ,CEDIMES Bamako, Mali - 1.1.2009.
2.
Kandžija V., Lovrić,Lj
The Prospects of Joining Eurozone Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the period of joining to the EU;Brno University of Technology, Faculty of Business and Management Brno - 1.1.2004.
3.
Lovrić,Lj.
Measuring the institutional Reform in Transition «Global Business and Technology Association», Cape Town - 1.1.2004.
4.
Lovrić, Lj
EconomicSystem of European Union and Accession of the Republic of Croatia IV. International Conference «EconomicSystem of European Union and Accession of the Republic of Croatia Opatija - 1.1.2003.
5.
Lovrić, Lj
Economies in Transition: Education as a High Priority Business and Economic Development in Central and Eastern Europe», Brno University of Technology, Faculty of Business and Management Brno - 1.1.2002.
6.
Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Small and Medium Sized Enterprises as the Factor of Development
7.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Labour Issues

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Kvantitativna analiza produktivnosti hrvatskog gospodarstva i integracija u EU; glavni istraživač - nositelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
2. 1.1.1996. -
Management u poduzetničkoj ekonomiji.; istraživač; Ministarstva znanosti i obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business)
http://www.efri.uniri.hr/hr/zbornik-radova

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.1999. - - pročelnik Katedre za kvantitativnu ekonomiju
Ekonomski fakultet Rijeka
2. 1.1.1996. - 1.1.1998. - prodekan za poslovne odnose
Ekonomski fakultet Rijeka