Ivana Pranjić mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet Katedra za prometnice

e-pošta : ivana.pranjic@uniri.hr
konzultacije : G-121
telefon : 051/265-923

Google scholar
Researchgate
ORCID

Obrazovanje

1.1.2015. - Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstva, Mehanika konstrukcija Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 1.1.2013. magistra inženjerka građevinarstva Sveučilišni diplomski studij Građevinarstva, smjer Urbano inženjerstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2011. sveučilišna prvostupnica građevinarstva Sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstva Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.7.2015. - 1.9.2016. projektni administrator na projektu "Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikcijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera" Građevinski fakultet u Rijeci
1.10.2013. - asistent na Katedri za prometnice, Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Informatika


suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ivana Pranjić, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Srđan Škunca, Sergije Babić, Iva Močibob, Martina Klarić, Tomislava Golik
Model unaprjeđenja prometnih uvjeta u stambenim naseljima - primjeri naselja u gradu Rijeci
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XVII 123-142 - 2014.

Kongresna priopćenja

1.
Pranjić, Ivana; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cvitanić, Dražen; Šurdonja, Sanja
Analysis of sight distance at an at-grade intersection Prezentacija 4th International Conference on Rail and Road Infrastructure, CETRA 2016 Šibenik, Hrvatska - 1.1.2016. https://www.researchgate.net/publication/303702052_Analysis_of_sight_distance_at_an_at-grade_intersection
2.
Pranjić Ivana, Cuculić Marijana, Šurdonja Sanja, Deluka-Tibljaš Aleksandra
Comparison of pavement friction measurement results conducted with different measuring technologies 6th Croatian Road Congress VIA VITA Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.

Znanstveni projekti

1. -
Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.5.2016. -
4th International Conference on Rail and Road Infrastructure, CETRA 2016 Šibenik, Hrvatska
2. - 21.5.2015.
The First Scientific and Expert Conference on road safety in Danube region Ljubljana, Slovenija

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.2.2016. -
Mjerenje hrapavosti površine helidecka na offshore platformi Ivana-A
Institut IGH d.o.o.  
Suradnik
2.
1.10.2015. - 1.6.2016.
Mjerenje i ocjena stanja kolnika na A3 Bregana- Zagreb- Lipovac (stavak 6. ugovornog troškovnika Mjerenje progiba (defleksije) specijaliziranom opremom za utvrđivanje tehničkog parametra stanja kolničke konstrukcije SCI300)
Institut Igh d.o.o.  
Suradnik
3.
1.7.2014. -
Smjernice za projektiranje kružnih raskrižja na državnim cestama
Hrvatske ceste d.o.o.  
Suradnik u radnoj grupi