Željka Ivković dipl.soc.

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : U-383
e-pošta : zeljka.ivkovic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google znalac 26 3
ORCID
ResearcherID
Scopus 3 1

Obrazovanje

15.7.2004. - 9.7.2010. diplomirani sociolog Dodiplomski studij sociologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.10.2013. - Asistent Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Učiteljski fakultet u Rijeci
1.3.2012. - 30.9.2013. Vanjski suradnik Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Učiteljski fakultet u Rijeci
3.10.2011. - 15.3.2012. Volonter Priprema projekata iz područja obrazovanja i kulture Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
20.2.2011. - 15.3.2012. Volonter Priprema istraživačkih projekata Target d.o.o.

Nagrade i priznanja

18.5.2018. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci
1.10.2004. Stipendija Grada Rijeke za studente

Članstva

1.1.2016. - Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja
1.1.2011. - Hrvatsko sociološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - Metodologija istraživanja u odgoju II
Integrirani preddiplomdki i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistent
Norma sati: 60
1.3.2015. - Primijenjena statistika
Diplomski sveučilišni studij RPOO
Učiteljski fakultet
asistent
Norma sati: 40
1.10.2014. - Sociologija obitelji
Diplomski sveučilišni studij RPOO
Učiteljski fakultet
asistent
Norma sati: 10
1.3.2014. - Sociologija urbanih prostora
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet
asistent
Norma sati: 15
1.3.2014. - Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata
Diplomski sveučilišni studij RPOO
Učiteljski fakultet
asistent
Norma sati: 15
1.10.2013. - 1.3.2016. Filozofija odgoja
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistent
Norma sati: 45
1.3.2013. - Sociologija djetinjstva
Preddiplomski sveučilišni studij RPOO
Učiteljski fakultet
asistent
Norma sati: 22,5
1.10.2012. - Sociologija
Preddiplomski sveučilišni studij RPOO
Učiteljski fakultet
asistent
Norma sati: 45
1.3.2012. - Sociologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistent
Norma sati: 90

Osobni razvoj

28.9.2015. - 2.10.2015. Erasmus+ (stručno usavršavanje za nastavnike) na Sveučilištu u Jyvaskyli


Norma sati:
30.1.2015. - Kvalitativni pristup u društvenim znanostima; radionica, UNIRI


Norma sati:
19.1.2015. - 23.1.2015. “How to write your research article?”; radionica, UNIZG


Norma sati:
8.12.2014. - 12.12.2014. "How to write your project proposal"; radionica, UNIZG


Norma sati:
24.11.2014. - 28.11.2014. "How to give effective oral presentations of your research"; radionica, UNIZG


Norma sati:
11.5.2013. - Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software; radionica, FFZG, UNIZG


Norma sati:
11.5.2013. - Kvantitativne relacijske metode; radionica, FFZG, UNIZG


Norma sati:
16.4.2011. - 23.4.2011. Spring course: Divided Societies XIV, IUC Dubrovnik


Norma sati:
6.12.2010. - 7.12.2010. Doctorate Degree and After: Transferable skills and their relevance for job applications and careers; radionica; UNIZG


Norma sati:
9.12.2007. - 13.12.2007. Zimska škola o europskim integracijama


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pejić Papak, Petra ; Vujičić, Lidija ; Ivković, Željka
Project Activities and Encouraging Critical Thinking : Exploring Teachers’ Attitudes
Center for Educational Policy Studies Journal 7 27-46 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=899137

Q3
WOS
A1

2. Vujičić, Lidija ; Ivković, Željka ; Boneta, Željko
Encouraging the Development of Scientific Literacy in Early Childhood Institutions: Croatian Experience
Educational and Pedagogical Sciences 10 1485-1495 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814385

WOS

3. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
Sociološka perspektiva o ulozi roditelja u podržavanju razvoja znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja
Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja (ISBN 978-953-7917-05-0) 109-128 - 2016.

A2

4. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame
Croatian Journal of Education 17 49-60 - 2015.

Q4
A1

5. Boneta, Željko; Pergar, Melita; Ivković, Željka
"Moraju završiti školu jer pravila se i kod nas mijenjaju jako." Roditelji i djeca Romi o obrazovanju - sociološka analiza( "They have to finish school because rules are strongly changing with us, too." Roma parents and children on education - a sociological analysis )
Obrazovanje za interkulturalizam. Položaj Roma u odgoju i obrazovanju. / Mlinarević, Vesnica ; Brust Nemet, Maja ; Bushati, Jozef (ur.). 165-179 - 2015.

A2

6. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
The (Co-)Construction of Knowledge within Initial Teacher Training: Experiences from Croatia
Center for Educational Policy Studies Journal 5 135-153 - 2015.

Q3
A1

7. Ivković, Željka; Vujičić, Lidija; Boneta, Željko
Encouraging Scientific Literacy for the Future: Parents' Attitudes
Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / Hozjan, Dejan (ur.). - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. (ISBN: 978-961-6862-74-5). 439-450 - 2014.

A2

8. Ivković, Željka; Boneta, Željko; Kanjić, Sandra
„Dijete kao projekt” vs „daj dite materi” orodnjenost roditeljske brige o djeci( “Child as a project” versus “give child to its mother” gender division of child care )
Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju 16 495-505 - 2014.

Q3
A1

9. Boneta, Željko; Ivković, Željka; Šanko-Brletić, Marina;
Neformalna i formalna religijska socijalizacija u ranom djetinjstvu: veze i paradoksi
Revija za sociologiju 43 57-81 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=162190

Q4
A1

10. Boneta, Željko; Ivković, Željka; Lacmanović, Tatjana
Interkulturalne kompetencije odgojitelja i socijalna distanca( Intercultural Competences of Kindergarten Teachers and Social Distance )
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja 62 479-494 - 2013.

A1

11. Ivković, Željka
Learning economics: content analysis of textbooks for lower grades of elementary school
Učenje za poduzetništvo 3 202-214 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=192691

A1

12. Ivković, Željka; Boneta, Željko
Razvoj znanstvene pismenosti u vrtiću: izazov za roditelje( Developing scientific literacy in kindergarten: a challenge for parents )
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 19 11-13 - 2012.

A2

13. Ivković, Željka
Kompeticija nacionalnih narativa na primjeru Mostara( Competition of National Narratives in the Case of Mostar )
Autsajderski fragmenti - 2012.

A2

14. Ivković, Željka
Revizija Bogardusove skale socijalne distance( Revising Bogardus social distance scale )
diplomski rad - 2010.

Kongresna priopćenja

1.
Željko Boneta, Željka Ivković, Ana Crnić
Vršnjačke interakcije u dječjem vrtiću. Sociološka perspektiva. Usmeni Svakodnevni život deteta Novi Sad, Srbija - 16.11.2018.
2.
Željka Ivković, Željko Boneta, Lucija Kosić
The Role of Parents' Gender Attitudes in Accepting Male Teachers in Kindergarten Usmeni Sociocultural Dimensions of Childhood Sofija, Bugarska - 28.10.2018.
3.
Željko Boneta, Željka Ivković, Ingrid Mirković
Preschool Teachers' Attitudes about Working with Roma Children in Kindergarten. Example from Croatia. Usmeni Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean Valletta, Malta - 8.6.2018.
4.
Boneta, Željko; Ivković, Željka; Skender, Helena
Attitudes of Parents Whose Children Attend Kindergarten on Early Childhood And Preschool Teacher Profession Predavanje 10th International Conference Current Trends in Education in Europe. Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges.10th International Conference Current Trends in Education in Europe. Institutional Childhood. Rijeka - 26.5.2017.
5.
Željko Boneta; Željka Ivković; Helena Skender
Stavovi roditelja čija djeca pohađaju vrtić o odgajateljskoj profesiji Usmeno 10th International Conference Current Trends in Higher Education in Europe Institutional Childhood - Contemporary Educational Challenges Rijeka, Hrvatska - 26.5.2017.
6.
Petra Pejić Papak, Lidija Vujičić, Željka Ivković
Stavovi učitelja o provedbi projektnih aktivnosti 11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti Poreč - 13.10.2016.
7.
Čamber Tambolaš, Akvilina; Kanjić, Sandra; Ivković, Željka
Izazovi u operacionalizaciji pojma kulture vrtića Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2015 Rijeka - 22.5.2015.
8.
Boneta, Željko; Pergar, Melita; Ivković, Željka
"Moraju završiti školu jer pravila se i kod nas mijenjaju jako." Roditelji i djeca Romi o obrazovanju - sociološka analiza ("They have to finish school because rules are strongly changing with us, too." Roma parents and children on education - a sociological analysis) Položaj Roma u odgoju i obrazovanju Osijek - 9.1.2015.
9.
Ivković, Željka; Željko Boneta i Sandra Kanjić
„Dijete kao projekt“ vs „daj dite materi“ - Orodnjenost roditeljske brige odjeci Politike roditeljstva: Iskustva, diskursi i institucionalne prakse Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu Beograd - 12.9.2014.
10.
Vujičić, Lidija; Željko Boneta and Željka Ivković
Social status and professional development of early childhood and preschool teacher profession. Društveni status i profesionalni razvoj profesije odgajatelja rane i predškolske dobi. Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 14. DANI MATE DEMARINA Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja Topusko - 29.5.2014.
11.
Blanuša Trošelj, Danijela and Ivković, Željka
Preschool Teachers’ Education on Their Way to Professional Ethics Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 conference: ‘Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice’ Zagreb - 15.5.2014. https://www.idi.hr/tepe2014/
12.
Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
Upoznavanje djece rane i predškolske dobi s prirodnim znanostima - pomicanje granica i otklanjanje predrasuda?( Introducing science to the children of early and preschool age - pushing the boundaries and eliminating the prejudice? ) 16. riječki dani (bio)etike Rijeka - 9.5.2014.
13.
Ivković, Željka
Encouraging scientific literacy for the future: parents' attitudes 10th International Colloquium - Education for the 21st Century - Creativity in Education Kopar - 10.4.2014.
14.
Boneta, Željko; Vujičić, Lidija, Ivković, Željka
Feminizacija učiteljske profesije - motivi studentskog odabira učiteljske profesije Stoljeća zadarskoga školstva Zadar - 21.11.2013.
15.
Ivković, Željka
Learning economics: content analysis of textbooks for lower grades of elementary school International Conference on Entrepreneurial Learning 3 Zagreb - 2.10.2013. http://www.icelconf.eu/index.php
16.
Ivković, Željka
Stereotipi o gospodarskim sektorima, selu i gradu u udžbenicima iz Prirode i društva Odnos urbanog i ruralnog Čačinci - 21.8.2013. http://urbanrural.info/
17.
Ivković, Željka
Dijete, novac i rad u suvremenom društvu II. sociološka poslijediplomska konferencija Zagreb - 9.5.2013.
18.
Boneta, Željko; Ivković, Željka; Lacmanović, Tatjana
Interkulturalne kompetencije odgojitelja i socijalna distanca Kompetencije suvremenog učitelja i odgojitelja – izazov za promjene Split - 3.12.2012.
19.
Ivković, Željka
Competition of National Narratives in the Case of Mostar Re-Thinking Humanities and Social Sciences: Politics of Memory Zadar - 6.9.2012.
20.
Ivković, Željka
Revising Bogardus Social Distance Scale Divided Societies XIV: Research, Methodology and Ethics Dubrovnik - 6.4.2011.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.6.2018.
"Kultura odgojno obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja"; 13.10.2.2.01; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/project/istrazivanje_vujicic

Znanstveni skupovi

1. 9.5.2013. - 11.5.2013.
II. sociološka poslijediplomska konferencija Zagreb Članica programskog i organizatorskog odbora

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.9.2016. - 31.8.2019.
"Modernisation, Education, Human Rights (MEHR)"
Erasmus+ KA2  
Suradnik
2.
18.6.2015. - 18.7.2016.
"Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja"; nositelj projekta: UFRI; partner projekta: UFZG
Europski socijani fond 2007-2013; Poziv: HR.3.1.15. Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira  
Suradnik
3.
1.1.2013. - 1.1.2014.
"Može li biti drugačije?! Kako to istražuju djeca!"
Istarska županija  
Suradnik

Stručna aktivnost

1.
17.11.2014. -
Prezentacija softvera za obradu kvalitativnih podataka znanstveno-nastavnom osoblju
Učiteljski fakultet   Predavač