Sara Ban

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

prostorija : 527

ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac
ResearcherID

Obrazovanje

1.10.2013. - 8.7.2019. doktorica matematike Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu
1.10.2011. - 17.7.2013. magistra matematike Diplomski studij Diskretna matematika i primjene Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.10.2008. - 13.7.2011. prvostupnica matematike Preddiplomski studij matematike Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2019. - Postdoktorand Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.10.2013. - 30.9.2019. Asistent Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2009./2010.
Rektorova nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2011./2012.

Članstva

1.10.2013. - Seminar za konačnu matematiku, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.10.2013. - Društvo matematičara i fizičara
13.7.2011. - Alumni klub Odjela za matematiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2019. - Linearna algebra 2
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
1.10.2018. - Metodika nastave matematike 1
Diplomski studij Matematika – smjer nastavnički, Diplomski studij Matematika i informatika – smjer nastavnički
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
1.3.2018. - 1.10.2018. Linearna algebra 2
Preddiplomski studij fizike
Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
1.10.2017. - 1.3.2019. Matematika 1
Preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
1.10.2016. - Matematika 1
Preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
1.3.2016. - 1.10.2018. Diskretna matematika
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
1.10.2015. - 1.3.2018. Matematika 1
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
1.3.2014. - 1.10.2017. Vjerojatnost i statistika
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
1.3.2014. - 1.10.2016. Linearna algebra 2
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
1.3.2014. - 1.10.2014. Logika
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 15
1.10.2013. - 1.3.2015. Računarski praktikum 1
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
1.10.2013. - Matematička analiza 1
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45

Osobni razvoj

- Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN


Norma sati: 8 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ban, Sara ; Crnković, Dean ; Mravić, Matteo ; Rukavina, Sanja
New extremal Type II Z4-codes of length 32 obtained from Hadamard matrices
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 11 5 - 2019.

Q3
WOS

Kongresna priopćenja

1.
Sara Ban, Dean Crnković, Matteo Mravić, Sanja Rukavina
New extremal Type II Z_4-codes of length 32 obtained from Hadamard designs Predavanje 9th Slovenian International Conference on Graph Theory Bled, Slovenija - 24.6.2019.
2.
Sara Ban, Dean Crnković, Matteo Mravić, Sanja Rukavina
Extremal Type II Z_4-codes from some 2-(31, 15, 7) designs Predavanje 8th PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenija - 5.7.2018. https://conferences.famnit.upr.si/event/7/
3.
Sara Ban, Dean Crnković, Sanja Rukavina
Konstrukcija ekstremalnih Z_4-kodova Tipa II Predavanje Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a Zagreb, Hrvatska - 9.2.2018. https://www.pmf.unizg.hr/poslijediplomski_studiji/simpozij_studenata_doktorskih_studija
4.
Sara Ban, Dean Crnković, Sanja Rukavina
Construction of Extremal Type II Z_4-codes Predavanje 7th PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenija - 25.7.2017. https://conferences.famnit.upr.si/event/2/

Znanstveni projekti

1. -
Combinatorial Objects and Codes; ; HRZZ (Croatian science foundation); ;

Znanstveni skupovi

1. -
7th PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenija
2. -
Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a Zagreb, Hrvatska
3. -
8th PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenija
4. -
9th Slovenian International Conference on Graph Theory Bled, Slovenija

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Sara Ban, Sanja Rukavina, Latinski kvadrati, Matematičko-fizički list, 4, 2011/2012
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 7.11.2019. - Ekstremalni Z4-kodovi tipa II
Društvo matematičara i fizičara
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 11.4.2019. - Latinski kvadrati, radionica u Srednjoj školi "Vladimir Nazor" Čabar

Čabar
2. 9.4.2019. - Praktikum diskretne matematike, radionica u sklopu Otvorenog dana (Sara Ban, Marija Maksimović)
Festival znanosti
Rijeka
3. 24.8.2018. - Surfer - čudesne plohe
Ljetna škola matematike "Matematika za 5"
Rijeka
4. 27.2.2018. - Latinski kvadrati, radionica u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji, Rijeka

Rijeka
5. 16.2.2017. - Latinski kvadrati, radionica u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica

Crikvenica
6. 1.12.2016. - Latinski kvadrati, radionica (Sara Ban, Matteo Mravić, Tin Zrinski)
Večer matematike
Rijeka
7. 16.9.2016. - Origami
Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici
Matulji
8. 23.3.2016. - Geometrija na sferi, radionica SŠ (Sara Ban, Ivona Novak)
Riječki matematički susreti
Rijeka
9. 23.3.2016. - Sferna trigonometrija, radionica SŠ (Sara Ban, Ivona Novak)
Riječki matematički susreti
Rijeka
10. 11.3.2016. - Latinski kvadrati, radionica u Prirodoslovno-grafičkoj školi (Sara Ban, Ivona Novak)

Rijeka
11. 15.1.2016. - Latinski kvadrati, radionica u Salezijanskoj gimnaziji (Sara Ban, Ivona Novak)

Rijeka
12. 11.9.2015. - Geometrija na sferi, radionica OŠ (Vedrana Mikulić Crnković, Sara Ban)
Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici
Matulji
13. 20.4.2015. - Latinski kvadrati, radionica SŠ (Sara Ban, Ivona Novak)
Festival znanosti
Rijeka
14. 23.1.2015. - Latinski kvadrati, radionica u Gimnaziji Andrije Mohorovičića (Sara Ban, Ivona Novak)
Dan škole
Rijeka
15. 4.12.2014. - Latinski kvadrati, radionica u Gimnaziji Pula (Sara Ban, Ivona Novak)

Pula
16. 22.4.2014. - Latinski kvadrati, radionica SŠ (Sara Ban, Ivona Novak)
Festival znanosti
Rijeka