Andrea Načinović Margan mag.ing.aedif.


e-pošta : andrea.nacinovic-margan@gradri.hr
e-pošta : andreanm@gradri.uniri.hr
prostorija : G-121

Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2012. Diplomski studij Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2010. Preddiplomski studij Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2007. Prva Riječka Hrvatska gimnazija
1.1.2002. - 1.1.2006. Srednja glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Andrea Načinović Margan, Aleksanda Deluka-Tibljaš
Prometni sustavi sveučilišnih kampusa u SAD-u i Europi
Pomorski zbornik 47 145-157 - 2014.

2. Načinović Margan Andrea, Arbanas Željko, Deluka-Tibljaš Aleksandra, Cuculić Marijana
Deformational properties of unbound granular pavement materials
Road and Rail Infrastructure- 3 rd Internation Conferance CETRA 2014 649-656 - 2014.


Stručna djelatnost