doc. dr. sc. Marina Letica Crepulja dr. med

Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

e-pošta : marinalc@medri.uniri.hr

ORCID
ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac

Obrazovanje

- 21.1.2013. stalni sudski vještak medicinske struke, područje psihijatrija Tečaj izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake Hrvatska liječnička komora, Zagreb
- 21.12.2012. doktor znanosti Poslijediplomski studij „Biomedicina" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 13.12.2006. magistar znanosti Poslijediplomski studij „Biomedicina“ Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1.12.1995. doktorica medicine Medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Uvodni tečaj iz grupne analize Institut za grupnu analizu, Zagreb, Hrvatska
- kognitivno-bihevioralni psihoterapeut s europskim certifikatom Praktikum I, II i III iz bihevioralno-kognitivnih terapija Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije

Radno iskustvo

- suradnik Studentski savjetovališni centar, Sveučilište u Rijeci
- 2013. viši asistent; 2017.- docent Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
- 2010.- specijalistica psihijatrije  2017.- subspecijalistica forenzične psihijatrije Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
- doktorica medicine načelnica Zdravstvene službe Zatvor u Rijeci Uprava za zatvorski sustav Ministarstvo pravosuđa RH, Hrvatska
- doktorica medicine Hitna služba, Dom zdravlja Sesvete, Hrvatska
- doktorica medicine-pripravnica dvogodišnji obvezni pripravnički staž Klinika za tumore, Zagreb, Hrvatska

Nagrade i priznanja

19.12.2017. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci 2017. godine za ostvarena postignuća koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci
24.1.2017. Godišnja nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategoriji znanstvenik za 2015. godinu
21.12.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci 2016. godine za ostvarena postignuća koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci
9.4.2016. Nagrada Hrvatskog psihijatrijskog društva „CECE“ za najbolji znanstveni rad u 2015. godinu
7.4.2013. Nagrada Hrvatskog psihijatrijskog društva i Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije „PEHADE“ za 2012. godinu

Članstva

- Sekcija vojne psihijatrije Svjetskog psihijatrijskog udruženja
- Hrvatsko društvo za forenzičnu psihijatriju
- Hrvatsko društvo za traumatski stres
- Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije
- Psihoterapijska sekcija Hrvatskog liječničkog zbora
- Hrvatsko psihijatrijsko društvo
- Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- obvezni kolegij PSIHIJATRIJA
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
predavač, voditelj seminara i vježbi
Norma sati:
- obvezni kolegij PSIHOLOŠKA MEDICINA I
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
predavač, voditelj seminara i vježbi
Norma sati:
- obvezni kolegij PSIHOLOŠKA MEDICINA 2
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
predavač, voditelj seminara i vježbi
Norma sati:
- izborni kolegij OBITELJ U ZDRAVLJU I BOLESTI
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
predavač
Norma sati:
- izborni kolegij PSIHOTERAPIJSKI PRAVCI
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- izborni kolegij KAKO PROVESTI ISTRAŽIVANJE U PSIHIJATRIJI?
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- obligatory course PSYCHOLOGICAL MEDICINE
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Medical Study in English
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- obvezni kolegij ANKSIOZNI POREMEĆAJI
STRUČNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ IZ PSIHIJATRIJE
Medicinski fakultet u Rijeci
predavač
Norma sati:
- obvezni kolegij PSIHOLOŠKA MEDICINA
STRUČNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ IZ OBITELJSKE MEDICINE
Medicinski fakultet u Rijeci
predavač
Norma sati:
- izborni kolegij INTERVENCIJE U PSIHOLOŠKOJ MEDICINI
STRUČNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ IZ OBITELJSKE MEDICINE
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj vježbi
Norma sati:
- obvezni kolegij PSIHOLOŠKA MEDICINA
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNA MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj seminara
Norma sati:
- obvezni kolegij PSIHIČKE FUNKCIJE I NJIHOVI POREMEĆAJI
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO-promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
voditelj vježbi
Norma sati:
- izborni kolegij PSIHOLOŠKA MEDICINA
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO-promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
predavač
Norma sati:
- obvezni kolegij PSIHOLOŠKA MEDICINA
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
voditelj vježbi
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Primjena novih tehnologija u promociji zdravlja i prevenciji bolesti: Stavovi stručnjaka i pacijenata
Ema Karmelić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kompleksni postraumatski stresni poremećaj vezan za ratnu traumu u pacijenata uključenih u ambulantno liječenje.
Dario Džepina
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
- Zdravlje i kvaliteta života veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem uključenih u ambulantno liječenje
Martina Marušić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci

Izdavaštvo

- Solidni tumori u dječjoj dobi. U: Šamija M i sur. Onkologija. (poglavlje u knjizi)

Financiranje: Zagreb: Medicinska naklada
- Tumori kosti. U Šamija M i sur. Onkologija.(poglavlje u knjizi)

Financiranje: Zagreb: Medicinska naklada
- Radna bilježnica iz psihijatrije / Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Kaštelan, Ana (ur.) (poglavlja u knjizi)

Financiranje: Zagreb: Medicinska naklada
- Mental health consequences of war conflicts. U Javed, Afzal ; Faintouakis, Kostas (ur.). Advances in Psychiatry

Financiranje: NY, London : Springer

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Letica Crepulja, Marina; Frančišković, Tanja
Istraživanja u psihoterapiji:duševno zdravlje žena
Psihoterapija 32 296-301 - 2018. Istraživanja u psihoterapiji:duševno zdravlje žena

2. Grahovac Juretić, Tanja ; Lesica, Tomislav ; Letica-Crepulja, Marina ; Protuđer, Marina ; Rončević-Gržeta, Ika
Generalized anxiety disorder and alcohol dependancy
Psychiatria Danubina 30 35-35 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=946873

3. Letica-Crepulja, Marina ; Grahovac-Juretić, Tanja ; Katalinić, Sanja ; Lesica, T. ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Posttraumatic Stress Disorder and Comorbid Sexual Dysfunctions
Psychiatria Danubina 29 221-225 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=886124

WOS

4. Frančišković, Tanja ; Letica Crepulja, Marina ; Stevanović, Aleksandra
Projekt Therapy2.0:Podizanje svjesnosti o potencijalu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u savjetovanju i psihoterapiji
Psihoterapija 31 285-286 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=920915

5. Grahovac, Tanja ; Ružić, Klementina ; Letica-Crepulja, Marina ; Petrić, Daniela ; Dadić-Hero ; Elizabeta ; Frančišković, Tanja
Effects of psychosocial day care programme on quality of life in patients afected with schizophrenia-a prospective study
Psychiatria Danubina 28 111-117 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=794691

WOS

6. Frančišković, Tanja ; Letica Crepulja, Marina ; Grahovac Juretić, Tanja
Prikaz nekih novih istraživanja u psihoterapiji
Psihoterapija 30 301-305 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856275

7. Letica-Crepulja, Marina ; Korkut, Nenad ; Grahovac, Tanja ; Curac, Jelena ; Lehpamer, Ksenija ; Frančišković, Tanja
Drug utilization trends in patients with posttraumatic stress disorder in postconflict setting: consistency with clinical practice guidelines
The Journal of clinical psychiatry 76 e1271-e1276 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749527

WOS

8. Letica Crepulja, Marina
Kognitivno-bihevioralni pristup liječenju kronične boli
Socijalna psihijatrija 43 243-249 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950407

9. Letica Crepulja, Marina ; Salcioglu, Ebru ; Frančišković, Tanja ; Basoglu, Metin
Factors associated with posttraumatic stress disorder and depression in war-survivors displaced in Croatia
Croatian Medical Journal 52 709-717 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563262

WOS

10. Frančišković, Tanja ; Šuković, Zoran ; Janović, Sanja ; Stevanović, Aleksandra ; Nemčić Moro, Iva ; Rončević Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina
Tianeptine in the combined treatment of combat related posttraumatic stress disorder
Psychiatria Danubina 23 257-263 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526685

WOS

11. Letica Crepulja, Marina ; Frančišković, Tanja
Poremećaj osobnosti kod veterana sa posttraumatskim stresnim poremećajem, "zanemareni" komorbiditet
Socijalna psihijatrija 38 41-45 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440366

12. Ljubičić, Đulijano ; Letica-Crepulja, Marina ; Vitezić, Dinko ; Ljubičić Bistrović, Ivana ; Ljubičić, Rudolf
Lithium Treatments: Single and Multiple Daily Dosing
Canadian Journal of Psychiatry - Revue Canadienne de Psychiatrie 53 323-331 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388492

WOS

13. Roganović, Jelena ; Letica-Crepulja, Marina ; Đorđević, Luka
Recurrent immune thrombocytopenic purpura in children
Pediatric hematology and oncology 25 243-244 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651439

WOS

14. Roganović, Jelena ; Letica-Crepulja, Marina
Idiopathic thrombocytopenic purpura: A 15-year natural history study at the Children's Hospital Rijeka, Croatia
Pediatric blood & cancer 47 662-664 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651051

WOS

Znanstvene knjige

1. autor
Rosanov, V.; Frančišković, Tanja; Marinić, I.; Macarenko, M.M.; Letica Crepulja, M.; Mužinić, L
Advances in Psychiatry
Mental health consequences of war conflicts Javed, Afzal ; Faintouakis, Kostas Springer NY, London - 2019.
2. autor
Rojnić Kuzman, Martina; Letica Crepulja, Marina; Filipčić, Igor; Matošić, Ana; Mihaljević Peleš, Alma; Ostojić, Blaženka; Petrić, Daniela; Štajduhar, Dinko; Štrkalj Ivezić, Slađana
Hrvatska psihijatrija početkom 21.stoljeća
Hrvatski algoritmi liječenja psihijatrijskih bolesnika Jukić, Vlado i sur. Medicinska naklada, HPD, Zagreb - 2018.

Kongresna priopćenja

1.
Frančišković, Tanja; Letica Crepulja, Marina
Zdravstvena komunikacija – nove tehnologije: Smart Patients projekt usmeno izlaganje Simpozij ‘Mediji i zdravlje’ Zdravstveni sustav i rizici zdravlja Grožnjan, Hrvatska - 29.6.2019.
2.
Palaić, Diana; Grahovac-Juretić, Tanja; Ljubičić, Rudolf; Lesica, Tomislav; Letica-Crepulja, Marina; Ružić, Klementina; Rončević-Gržeta, Ika; Frančišković, Tanja.
A patient on the pesonality spectrum-therapeutic challenge poster 15th Croatian psychiatric days with international participation Opatija, Hrvatska - 27.10.2018.
3.
Lesica, Tomislav; Ravnić, Bernarda; Palaić, Dijana; Grahovac Juretić, Tanja; Letica Crepulja, Marina.
Akutno oštećenje jetre u ovisnice o alkoholu liječenje disulfiramom poster 15th Croatian psychiatric days with international participation Opatija, Hrvatska - 27.10.2018.
4.
Letica-Crepulja, Marina; Grahovac-Juretić, Tanja; Stevanović, Aleksandra; Protuđer, Marina; Frančišković, Tanja.
Neurobiologija seksualnih disfunkcija u osoba sa PTSP-om usmeno izlaganje 7th Croatian psychiatric congress Opatija, Hrvatska - 25.10.2018.
5.
Letica-Crepulja, Marina; Britvić, Dolores; Marinić, Igor; Mužinić, Lana; Frančišković, Tanja.
Smjernice Hrvatskog psihijatrijskog društva za liječenje poremećaja uzrokovanih stresom i traumom usmeno izlaganje 7th Croatian psychiatric congress Opatija, Hrvatska - 25.10.2018.
6.
Letica Crepulja, Marina; Stevanović, Aleksandra; Balaouras, Pantelis; Birgisdóttir, Björg Jóna Rocha Dores, Artemisa; Eisenreich, Wolfgang; Drda-Kühn, Karin; Hudej, Nives; Köttner, Hans-Jurgen; Schlenk, Evelyn; Sigur?ardóttir, Anna; Silva, Regina; Frančišković, Tanja.
THERAPY 2.0 – eCounselling and Therapeutic Interactions with Digital Natives // 48th Annual Congress of the EABCT Abstract book. Sofia : the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 2018. 252-252 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni) usmeno izlaganje 48th Annual Congress of the EABCT Sofia, Bugarska - 7.9.2018. http://eabct2018.org/programs/194
7.
Grahovac Juretić, Tanja; Lesica, Tomislav; Došen, Ana; Palaić, Dijana; Letica Crepulja Marina; Stevanović, Aleksandra.
Izazovi u tretmanu politoksikomana sa komorbidim psihijatrijksim dijagnozama poster 15th Croatian psychiatric days with international participation Opatija, Hrvatska - 26.4.2018.
8.
Grahovac-Juretić, Tanja; Lesica, Tomislav; Letica-Crepulja, Marina; Protuđer, Marina; Rončević-Gržeta, Ika.
Generalizirani anksiozni poremećaj i ovisnost o alkoholu usmeno izlaganje ČETVRTI HRVATSKO - RUSKI PSIHIJARTIJSKI KONGRES Opatija, Hrvatska - 14.4.2018.
9.
Letica-Crepulja, Marina ; Stevanović, Aleksandra ; Rebić, Jelena ; Grahovac-Juretić, Tanja ; Protuđer, Marina ; Frančišković, Tanja
Kvantitativna analiza korištenja lijekova u pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem u Hrvatskoj Predavanje 1. Hrvatski kongres o psihotraumi s međunarodnim sudjelovanjem Split, Hrvatska - 11.11.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905181
10.
Letica Crepulja, Marina ; Frančišković, Tanja
Smart Patients - Holistic Empowerment of Citizens to Become Experts in Their Own Health Predavanje 5th International Congress of the International College of Person Centered Medicine Zagreb, Hrvatska - 25.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=901166
11.
Letica-Crepulja, Marina ; Frančišković Tanja
Early interventions for individuals with combat- operational stress reactions Predavanje XVII World Congress of Psychiatry Berlin, Njemačka - 12.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=899154
12.
Letica Crepulja, Marina
The Challenges of Psychopharmacotherapy of Bipolar Disorder and Comorbid Posttraumatic Stress Disorder Predavanje ECNP Seminar in Neuropsychopharmacology Marija Bistrica - 25.3.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867380
13.
Letica Crepulja, Marina
Kognitivno- bihevioralna terapija u multimodalitetnom liječenju kroničnog bolnog sindroma-prikaz slučaja Predavanje I. konferencija Hrvatskog udruženja za kognitivno- bihevioralne terapije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 26.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=778854
14.
Letica-Crepulja, Marina ; Korkut, Nenad ; Grahovac, Tanja ; Curać, Jelena ; Lehpamer, Ksenija ; Frančišković, Tanja
Uporaba lijekova među pacijentima s posttraumatskim stresnim poremećajem u Hrvatskoj:usporedba s važećim smjernicama za liječenje Predavanje 6.hrvatski psihijatrijski kongres Zagreb, Hrvatska - 11.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720438
15.
Letica-Crepulja, Marina ; Grahovac, Tanja ; Korkut, Nenad ; Curać, Jelena ; Lehpamer, Kristina ; Frančišković, Tanja
Drug Utilization Patterns in Patients with Post-Traumatic Stress Disorder in Croatia: Consistency with Clinical Practice Guidelines Poster World Psychiatric Association (WPA) World Congress: Focusing on acces, quality and human care Madrid, Španjolska - 18.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718732
16.
Grahovac, Tanja ; Frančišković, Tanja ; Ružić, Klementina ; Letica-Crepulja, Marina ; Petrić, Daniela ; Dadić-Hero, Elizabeta
Utjecaj socioterapijskih postupaka na kvalitetu života oboljelih od shizofrenije-prospektivna studija Predavanje 6th International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695081
17.
Rončević-Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina ; Grković, Jasna ; Rebić, Jelena
Zašto Tina plače? Pseudobulbarni sindrom – diferencijalna dijagnoza Predavanje 11. hrvatski psihijatrijski dani Opatija - 13.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718722
18.
Letica Crepulja, Marina ; Rončević Gržeta, Ika ; Grković, Jasna ; Frančišković, Tanja
Factors associated with referral to psychiatric treatment in war-survivors in Croatia Predavanje World Psychiatric Association (WPA) Regional Congress: Addressing Mental Health Needs in the Alps-Adria-Danube Region: Stigma, Community Based Care, Stress and Suicidality Ljubljana, Slovenia - 12.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=693819
19.
Letica Crepulja, Marina ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Rebić, Jelena ; Frančišković, Tanja
Bulimija nervoza-prikaz slučaja u svijetlu evidence based psihijatrije Poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 7.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=624882
20.
Letica Crepulja, Marina.
Femme fatale-žena s disocijalnim poremećajem osobnosti Predavanje 18. EFPT- European Federation of Psychiatric Trainees Forum Dubrovnik, Hrvatska - 5.6.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651492
21.
Ljubičić, Đulijano ; Folnegović-Šmalc, Vera ; Letica-Crepulja, Marina.
Psychopathy, dissocial personality disorder, evil: forensic psychiatric aspects Predavanje The 49th International Neuropsychiatric Pula Congress Pula, Hrvatska - 20.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651464
22.
Ljubičić, Đulijano ; Letica Crepulja, Marina ; Ljubičić Bistrović, Ivana ; Ljubičić, Rudolf
Tretman litijem:jednom ili više dnevne doze Predavanje 1.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka Osijek, Hrvatska - 1.3.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661259
23.
Letica Crepulja, M ; Frančišković, T.
Poremećaj osobnosti i PTSP: Kako to utječe na terapiju? Predavanje 3. hrvatski simpozij o poremećajima uzrokovanim stresom s međunarodnim sudjelovanjem Rabac, Hrvatska - 7.7.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651487
24.
Petrić, Danijela ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Letica-Crepulja, Marina ; Sveško-Visentin, Helena ; Frančišković, Tanja ; Moro Ljiljana
Specifičnosti grupno analitičkog rada s adolescentima Predavanje Prvi hrvatski psihoterapijski kongres - Izazovi psihoterapije u stoljeću uma Zadar, Hrvatska - 25.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392905
25.
Letica Crepulja, Marina ; Frančišković, Tanja ; Ljubičić, Đulijano ; Sušić, Esta.
PTSP:Poremećaj osobnosti kao modulirajući čimbenik kliničkog tijeka poremećaja Poster 5. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 13.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651498
26.
Vitezić, Dinko ; Letica Crepulja, Marina ; Ljubičić, Đulijano
Single daily dosing of lithium in patients with affective disorder: Systematic review Poster 3rd Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders Delhi-Agra, Indija - 30.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=405779
27.
Rončević-Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Psihodinamsko razumijevanje suicida i suicidalnog ponašanja Predavanje 6. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720488
28.
Letica-Crepulja, Marina ; Grahovac-Juretić, Tanja ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Poremećaji seksualne funkcije vezani za klinički tijek i liječenje PTSP-a Poster 13.Hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hravatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809649
29.
Kučalo, Sanja ; Grahovac-Juretić, Tanja ; Letica-Crepulja , Marina ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Diferencijalno dijagnostička dilema u okviru poremećaja ličnosti Poster 13.Hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hravatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809646
30.
Letica Crepulja, Marina ; Frančišković, Tanja
Utjecaj ratnih stresora i poslijeratne socijalne prilagodbe na duševno zdravlje prognanika i izbjeglica u Hrvatskoj Predavanje 5.hrvatski kongres psihijatara, 2010. Šibenik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=485056
31.
Letica Crepulja, Marina ; Frančišković, Tanja
Utjecaj ratnih stresora i poslijeratne socijalne prilagodbe na duševno zdravlje prognanika i izbjeglica u Hrvatskoj Predavanje 5.hrvatski kongres psihijatara, 2010. Šibenik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=485056
32.
Letica Crepulja, Marina
Smjernice za liječenje poremećaja vezanih za traumu i stres Predavanje 23.simpozij HAZU: Psihotraumatologija-sadašnje stanje i pogled u budućnost Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=934194
33.
Rebić, Jelena ; Rončević-Gržeta, Ika ; Prološčić, Joško ; Letica Crepulja, Marina ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Samoozlijeđivanja, parasuicidalno ponašanje ili pokušaj suicida u osobe sa narcističkim poremećajem osobnosti Poster 8.psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=510787
34.
Negulić, Jadranka ; Ahel, Tomislav ; Letica Crepulja, Marina ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Egzistencijalne dileme i zdravstveni sustav Poster 8.psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=510789
35.
Letica Crepulja, Marina ; Frančišković, Tanja ; Rončević-Gržeta, Ika ; Rebić, Jelena
Psihijatrijski aspekti uporabe anaboličkih androgenih steroida Poster 8.Psihijatrijski dani Opatija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=510785
36.
Grković, Jasna ; Rončević Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina ; Jelušić, Ilijana ; Frančišković ; Tanja
Osmišljavanje učinkovitog terapijskog pristupa bolesnicima s ratnom i civilnom traumatizacijom Poster 6. Hrvatski psihijatrijski kongres Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720692
37.
Ruždijić, Jasmina ; Rončević- Gržeta, Ika ; Ružić, Klementina ; Letica Crepulja, Marina ; Rebić, Jelena
Suicid i pokušaj suicida u hitnoj psihijatrijskoj ambulanti Poster 6.hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758140
38.
Letica Crepulja, Marina ; Frančišković, Tanja
Erasmus + projekti „Smart patients“, „Therapy2, 0“ i „Posttraumatska prilagodba“ -ICT u promociji zdravlja i prevenciji bolesti Predavanje 12. dan novih tehnologija- DANTE Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=921108
39.
Rebić, Jelena ; Sabljić, Vladimir ; Rončević-Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina ; Graovac, Mirjana ; Jardas-Rebić, Biserka ; Frančišković, Tanja
Psihičke smetnje kaso uvod u sistemski lupus eritematodes-prikaz bolesnice s neurolupusom Poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=625034
40.
Letica Crepulja, Marina ; Živčić Bećirević, Ivanka ; Rebić, Jelena ; Frančišković, Tanja
Psihološki aspekti kroničnog bolnog sindroma-primjena suvremenih smjernica u liječenju Poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=624884
41.
Letica-Crepulja, Marina ; Frančišković ; Tanja
Europski projekti za promociju novih komunikacijskih tehnologija u službi zdravlja – naš doprinos (MEDRI) Predavanje 5.međunarodni simpozij "Zdravlje za sve?!Prvo riječ, pa onda lijek!" Rijeka, Croatia
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879600
42.

Znanstveni projekti

1. -
Klinički i biološki pokazatelji generaliziranog anksioznog i paničnog poremećaja; suradnik; Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Marina Protuđer; Doktorat ; POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ BIOMEDICINA; ;

Znanstveni skupovi

1. 18.4.2019. - 18.4.2019.
31. simpozij HAZU: Obiteljska perspektiva mentalnih poremećaja Rijeka članica Znanstvenog odbora
2. 22.3.2018. -
23. simpozij Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Psihotraumatologija- sadašnje stanje i pogled u budućnost, Rijeka Članica Organizacijskog odbora
3. 9.11.2017. - 11.11.2017.
 1. Hrvatski kongres o psihotraumi Split, Hrvatska Članica Znanstvenog odbora
4. 24.9.2015. - 26.9.2015.
I. konferencija Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, Hrvatska voditelj simpozija: Bihevioralno-kognitivna terapija u tretmanu kroničnih bolesti

Recenzije

1. 2019. Frequency of Sexual Dysfunction in patients treated 2 with desvenlafaxine. A prospective 6-month 3 switching strategy. Journal of Clinical Medicine
2. War and postwar predictors of PTSD in civilians living in Vukovar, Croatia -recenzija u časopisu The Internet Journal of Mental Health

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.9.2017. - 31.8.2019.
Posttraumatic integration – Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees Šifra projekta: 2017-1-BE02-KA202-034725
Erasmus+ program KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education  
istraživač Ustanova partner: Medicinski fakultet u Rijeci  Nositelj projekta: KU Leuven, Leuven Institute of Criminology, Faculty of Law
2.
1.9.2016. - 31.8.2018.
Smart Patients - Holistic Empowerment of Citizens to Become Experts in Their Own Health EC Project Number: 2016-1-HR01-KA204-022148
Erasmus+ program KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education  
istraživač Nositelj projekta: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci https://smart-patients.eu/
3.
1.9.2016. - 31.8.2018.
“THERAPY 2.0 - Counselling and Therapeutic Interactions with Digital Natives” Šifra projekta: 2016-1-DE02-KA202-003245 Grant agreement KA2 Strategic Partnership
Erasmus+ programa KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education  
istraživač Ustanova-partner: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Nositelj projekta: Media k GmbH, Bad Mergentheim, Njemačka https://www.ecounselling4youth.eu/

Stručna aktivnost

1.
17.12.2017. -
Tečaj iz forenzične psihijatrije KBC Rijeka „Novosti/promjene u forenzičnoj psihijatriji“
Klinički bolnički centar Rijeka   edukator
2.
6.6.2016. -
Predavanje – prezentacija Hrvatskih smjernica za liječenje poremećaja vezanih uz traumu i stresor Hrvatskog psihijatrijskog društva
Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb  
3.
27.11.2015. -
Stalni tečaj „Preventivne i sigurnosne mjere kod nesuradljivih bolesnika u psihijatrijskoj ustanovi“ - „Deeskalacijske tehnike“
Klinički bolnički centar Rijeka   edukator
4.
1.1.2015. -
članica radne skupine za izradu Hrvatskih smjernica za liječenje poremećaja vezanih uz traumu i stresor Hrvatskog psihijatrijskog društva
Hrvatsko psihijatrijsko društvo   stručni suradnik
5.
16.5.2013. -
Stalni sudski vještak medicinske struke, područje psihijatrije
Županijski sud u Rijeci  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.10.2018. - Psihijatrijski aspekti sposobnosti za sklapanje ugovora
Tribina:Ugovori o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju – nužno zlo?
Rijeka, Gradska vijećnica https://www.mojarijeka.hr/vijesti/tribina-o-ugovorima-o-dozivotnom-i-dosmrtnom-uzdrzavanju/
2. 9.5.2018. - Ekološka i zdravstvena pismenost ruku pod ruku
Dani otvorenih vrata EU projekata u Hrvatskoj
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
3. 4.5.2018. - Integracija informacijskih i komunikacijskih tehnologija u promociji zdravlja i prevenciji bolesti
Promocija EU projekta "Smart Patients"
Delnice
4. 17.4.2018. - Integracija informacijskih i komunikacijskih tehnologija u promociji zdravlja i prevenciji bolesti
promocija EU projeka "Smart patients" https:// www.smart-patients.eu
Hrvatski novinarski dom Perkovčeva 2, Zagreb
5. 16.3.2018. - Prezentacija- promocija HR: EU projekta „Smart Patients“ - korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u promociji zdravlja
Tjedan mozga 2018.
Botel Marina, Rijeka
6. 21.2.2018. - Erasmus+ Projekt Therapy 2.0 - Psihoterapija putem interneta?! Šta da?!
Rijeka psihologije
Rijeka, Gradska vijećnica https://www.mojarijeka.hr/y/psihoterapija-uskoro-i-putem-interneta-predstavljen-medunarodni-projekt-therapy-20/
7. 8.11.2017. - „Smart patients“, „Therapy2.0“ i „Posttraumatska prilagodba“ - integracija informacijskih i komunikacijskih tehnologija u promociji zdravlja i prevenciji bolesti
DANTE- 12. Dani novih tehnologija
Rijeka, Gradska vijećnica

Novinski članci

1. - EU projekt"Smart Patients"
Narodni zdravstveni list
Rijeka http://www.zzjzpgz.hr/nzl/111/nzl_5_6_2018.pdf
2. - Lijekovi koji se koriste u pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP)
Zdravo budi
https://www.zdravobudi.hr/clanak/345/lijekovi-koji-se-koriste-u-pacijenata-s-posttraumatskim-stresnim-poremecajem-ptsp
3. - Posttraumatski stresni poremećaj i depresija
Zdravo budi
https://www.zdravobudi.hr/clanak/657/posttraumatski-stresni-poremecaj-i-depresija
4. - Granični poremećaj osobnosti i psihotični simptomi
Zdravo budi
https://www.zdravobudi.hr/clanak/821/granicni-poremecaj-osobnosti-i-psihoticni-simptomi
5. - Biti dio društva
Narodni zdrastveni list
Rijeka, http://www.zzjzpgz.hr/nzl/86/socioterapija.htm
6. - Iza rešetaka-problematika ovisnosti u Okružnom zatvoru Rijeka
Rizik-bilten za prevenciju ovisnosti i poremećaja u ponašanju mladih
Rijeka, http://www.zzjzpgz.hr/odjeli/prevovis/Rizik-03.pdf

Medijski nastupi

1. - Promocija projekta "Smart Patients"
Hrvatski radio, Radio Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 17.5.2017. - - Članica međunarodnog povjerenstva za provedbu rekreditacijskog postupka Sveučilišta u Mostaru; predsjednica Povjerenstva reakreditaciju Medicinskog fakulteta u Mostaru
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske