Sandra Pfeifer

Sveučilišna knjižnica Odjel nabave i obrade građe

e-pošta : smaric@svkri.hr
telefon : 051/336-911 int. 106
prostorija : 106