dr.sc. Iva Mrak mag.arh.

Građevinski fakultet Katedra za arhitekturu i urbanizam

e-pošta : iva.mrak@gradri.uniri.hr
telefon : 051 265 926
konzultacije : srijeda 14.00-16.00
web : https://scholar.google.it/citations?user=qVRJwqkAAAAJ&hl=it
web : https://orcid.org/0000-0003-2089-7057
web : http://www.researcherid.com/rid/S-1125-2018

ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2016. - Nastavne metode Teaching professionals to teach Sveučilište u Rijeci
1.1.2016. - E-learning, platforma moodle Građevinski fakultet, Cronet
1.1.2015. - osposobljavanje za rad na siguran način (zaštita na radu) za izvođenje nastave, rad u laboratoriju, terenski rad, u zgradi fakulteta i na terenu Alfa atest
1.1.2011. - Prostorno planiranje Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
1.1.2009. - Procjena utjecaja zahvata na okoliš, strateška procjena utjecaja plana i programa na okoliš Sveučilište u Rijeci, Universita IUAV di Venezia, Primorsko-goranska županija i Regione Veneto
1.1.2005. - 1.1.2011. Doktorica znanosti Economics and Techniques for the Conservation of the Architectural and Environmental Heritage Nova Gorica, Slovenija, Venicija, Italija
1.1.2005. - Strateško planiranje Politecnico di Milano, Skidmore, Owings & Merrill, AREP
1.1.2004. - Muzeografsko projektiranje Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Politecnico di Milano, Penn State University di Roma, Universita La Sapienza di Roma, Universita “Federico II” di Napoli - “Premio Piranesi_Prix de Rome”
1.1.1995. - 1.1.2005. Magistar arhitekture Arhitektura Universita IUAV di Venezia, Venecija, Italija
1.1.1991. - 1.1.1995. prirodoslovno-matematička struka Prirodoslovno-matematički smjer Prirodoslovno-matematička gimnazija “Andrija Mohorovičić”, Rijeka
-
- Radionica za mentorstvo doktorandima Sveučlište u Rijeci, Građevinski fakultet, Pomorski fakultet, Tehnički fakultet

Radno iskustvo

1.1.2016. - Docent Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - 1.1.2016. Predavač Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - * Znanstveno zvanje znanstveni suradnik
1.1.2013. - Predavač Predavač, asistent Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2013. Asistent – vanjski suradnik Asistent – vanjski suradnik Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2012. Projektant i planer suradnik Suradnik na prostornim planovima i projektima, Arhitektura i prostorno planiranje Geoprojekt d.d. Opatija
1.1.2005. - 1.1.2006. Projektant pripravnik Suradnik na projektima Remik d.o.o. Rijeka
1.1.2004. - Suradnik na projektima Suradnik na projektima Studio di architettura Exedra, Venezia
1.1.1996. - 1.1.2004. Administrativni pomoćnik Administracija poslovanja i financije Obiteljski zajednički obrt

Nagrade i priznanja

Natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje šetnice u Medulinu (3. nagrada, voditelji Iva Mrak i Krešimir Petković, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.)
Natječaj za rješenje autobusnog kolodvora u Rijeci (2. nagrada, voditelj mr.sc. Ira Rechner Šustar dipl.ing.arh., Studio Remik d.o.o., 2005.)
Premio per la miglior tesi di Dottorato di Ricerca sul tema: "Strumenti e Metodi Innovativi per promuovere una citta' resiliente, creativa e sostenibile" (D.R. n.3598 del 30/10/2014) - Međunarodna nagrada za najbolji doktorski znanstveni rad na temu “Inovativni instrumenti i metode za promicanje izdržljivog, kreativnog i održivog grada“ Sveučilišta u Napulju Federico II (Universita degli studi di Napoli Federico II)
Zahvalnica rektora Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2014. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci, 2014.

Članstva

1.1.2005. - 1.1.2013. Društvo arhitekata Rijeka
- Pro Torpedo - Udruga za zaštitu i promociju riječke industrijske baštine, Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

29.2.2016. - Arhitektonske konstrukcije 2
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
Voditelj kolegija
Norma sati: 90
1.1.2014. - Arhitektonske konstrukcije I
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.1.2014. - Osnove projektiranja I
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.1.2014. - Osnove projektiranja II
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.1.2014. - Projektiranje u visokogradnji
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 97,5
1.1.2012. - 1.1.2013. Graditeljstvo u turizmu
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 15
1.1.2012. - 1.1.2013. Završni radovi
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.1.2012. - 1.1.2013. Arhitektonske konstrukcije I
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.1.2011. - 1.1.2013. Obnova graditeljskog nasljeđa
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.1.2011. - 1.1.2012. modul: Modeli procjene baštine
ETCAEH Programme, Venecija, Nova Gorica
predavač

Norma sati: 4
1.1.2011. - 1.1.2012. Kulturne četvrti i unaprjeđenje prostora temeljeno na kulturi
doktorski studij ETCAEH Programme, Venecija, Nova Gorica
Sveučilište Nova Gorica, IUAV di Venezia, Federico II, Napoli
discussant
Norma sati: 2
1.1.2011. - 1.1.2012. Kultura, grad i kreativnost
doktorski program ETCAEH Programme, Venecija, Nova Gorica
Sveučilište Nova Gorica, IUAV di Venezia, Federico II, Napoli
discussant
Norma sati: 2
1.1.2011. - 1.1.2012. Osnove projektiranja I
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.1.2011. - 1.1.2012. Projektiranje zgrada
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.1.2011. - 1.1.2012. Javne zgrade i prostori
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 15
1.1.2011. - 1.1.2012. Završni radovi
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.1.2011. - Specijalistički tečaj Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš
program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci, Universita IUAV di Venezia, Primorsko-goranska županija i Regione Veneto, 2012.)
predavač, voditelj radionice
Norma sati: 11
- Završni radovi
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 90

Mentor u završnim radovima

11.9.2018. - 11.9.2018. Staklo u suvremenoj arhitekturi
Božac, Nina
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Sveučilište u RIjeci, Građevinski fakultet
11.7.2018. - 11.7.2018. Suvremena upotreba čelika u arhitekturi / Contemporary use of steel in architecture
Martina Majdandžić
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci
11.7.2018. - 11.7.2018. Beton u suvremenoj arhitekturi / Concrete in contemporary architecture
Dragana Paskaš
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci
11.7.2018. - 11.7.2018. Univerzalni dizajn u arhitekturi za prostore društvene namjene / Universal architectural design for social spaces
Margareta Cindrić
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.3.2018. - 12.11.2018. Analiza prostora stambene arhitekture - primjeri suvremene arhitekture
Badurina-Tomić, Maris
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Sveučilište u RIjeci, Građevinski fakultet
6.3.2018. - 6.3.2018. Suvremena turistička izgradnja u području Rovinja, Istra
Stefan Krošnjak
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.11.2017. - 16.11.2017. Prostor u suvremenoj obiteljskoj izgradnji – primjeri iz priobalja
Romano Baćac
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2017. - 13.9.2017. Elementi tradicijske arhitekture u suvremenoj obiteljskoj izgradnji – primjeri iz priobalja
Lucija Maksan
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
10.3.2017. - 10.3.2017. Goli otok - prijedlog idejnog rješenja prenamjene
Ivan Pičuljan
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.3.2017. - 8.3.2017. Suvremene fasade (primjeri u Rijeci i okolici)
Edin Redžović
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
8.3.2017. - 8.3.2017. Analiza uređenja groblja Baška
Jure Lisak
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2016. - 28.9.2016. Rekonstrukcije Hotela „Praha“ – primjer idejnog rješenja
Denis Marković
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2016. - 28.9.2016. Prenamjena postojećeg objekta u kuću za odmor - primjer u općini Tinjan
Antonio Fabris
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2016. - 28.9.2016. Analiza komfora i funkcionalno-prostornih karakteristika ustanova za starije i nemoćne osobe (primjeri u sjevernom Primorju)
Stefan Pavletić
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 1.1.2016. Prenamjena tradicionalne istarske kuće u objekt za turizam - naselje Beram
Maurić, Matea
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 1.1.2016. Suvremena stambena izgradnja u Istri i priobalju
Maris Badurina-Tomić
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 1.1.2016. Pristupačnost javnih zgrada - primjeri u manjim priobalnim gradovima
Toni Ivanović
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 1.1.2016. Idejni i dio izvedbenog arhitektonskog projekta moderne obiteljske kuće
Adrian Kožljan
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 1.1.2015. Dio idejnog i izvedbenog projekta višestambene zgrade u Crikvenici
Davor Rubčić
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.9.2014. - 29.9.2014. Suvremeni ravni krovovi - primjeri (u Rijeci)
Mariana Milić
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.9.2014. - 11.9.2014. Suvremeni podovi
Stefan Pavletić
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2014. - 17.7.2014. Idejni i izvedbeni arhitektonski projekt vile za odmor u Gologorici
Stefan Krošnjak
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2014. - 17.7.2014. Rekonstrukcija obiteljske kuće - idejni i dio izvedbenog projekta
Luka Španjić
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.7.2014. - 3.7.2014. Obiteljska kuća - idejni i dio izvedbenog projekta
Doris Derosi
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2013. „Javne zgrade i prostori u viziji Rijeke kao aktivnog grada - Bazeni Kantrida“ „Public buildings and spaces in the vision of the Rijeka as an active city – Kantrida swimming pools“
Hrvoje Salopek
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2013. „Javne zgrade i prostori kao novi društveni i sportski centar grada - Sportski centar Zamet“ „Public buildings and facilities as new social and sports city center - Sports Center Zamet“
Goran Turković
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2012. "Modeli procjene utjecaja na graditeljsku baštinu"
Specijalistički tečaj Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš
Sveučilište u Rijeci, Universita IUAV di Venezia, Primorsko-goranska županija i Regione Veneto
voditelj
Norma sati: 4
1.1.2011. - 1.1.2012. Završna radionica
Specijalistički tečaj Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš
Sveučilište u Rijeci, Universita IUAV di Venezia, Primorsko-goranska županija i Regione Veneto
suradnik
Norma sati: 7

Gostujući nastavnik

15.12.2018. - 15.12.2018. “Načelo univerzalnog dizajna”
program “Kako uključiti osobe s invaliditetom na kulturna događanja?”, program “Učionica” unutar RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture
RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture, RiHub, Rijeka
predavač
Norma sati: 0,5
1.1.2012. -
ETCAEH Programme, Venecija
University of Nova Gorica, Universita IUAV di Venezia
voditelj
Norma sati: 2
1.1.2012. -
ETCAEH Programme
University of Nova Gorica, Universita IUAV di Venezia
suradnik
Norma sati: 4

Osobni razvoj

29.11.2018. - 29.11.2018. Cultural Heritage for All Unlocking Europe’s potential through Design for All - Workshop


Norma sati: 4
20.9.2018. - 21.9.2018. PUBMET2018 The 5th conference on scholarly publishing in the Open science, Zadar


Norma sati:
15.6.2018. - 15.6.2018. EIDD_design for All Europe conference of the EU Erasmus+ Project “UNIALL_Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs”.


Norma sati:
1.1.2016. - E-learnig i moodle


Norma sati: 16
1.1.2016. - integrirana nastava - Research Group for Integrated Planning, Integrated Design Studio, BIM


Norma sati: 6
1.1.2015. - 1.1.2016. projekt „Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera“, operativni program: Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.


Norma sati:
1.1.2015. - Teaching Professionals to Teach (TP2T)


Norma sati: 16

Obrazovni projekti

15.12.2018. - 15.12.2018. Predavanje Načelo univerzalnog dizajna, dio programa “Kako uključiti osobe s invaliditetom na kulturna događanja?” (program “Učionica” unutar RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture)

Financiranje: RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture
3.12.2018. - 3.12.2018. “Open science"/"Otvorena znanost” (part of Mrak, I., Horvat, F., „Otvorena znanost i objavljivanje u otvorenoj znanosti“)

Financiranje:
1.1.2015. - 1.1.2016. „Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera“

Financiranje: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., prioritet 3: Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Matan, Cela; Mrak, Iva; Palinić, Nana
The Buildings Built for Public use by The KKK Group in Croatia (Jovan Korka, Đorđe Krekić and Georg Kiverov): Architecture, Structure and Conservation
Architektura & Urbanizmus 1 – 2 84 – 97 - 2018. http://www.architektura-urbanizmus.sk/index.php/en/

Q4
WOS

2. Mrak, Iva; Redžović, Edin
Tendencije u suvremenim fasadama u Rijeci / Trends in Contemporary Facades in Rijeka
Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 20 (2018), 1; 189-206 1 189-206 - 2018. https://hrcak.srce.hr/201824

3. Mrak, I., Franković, M., Lisak, J.
Analiza procesa planiranja i projektiranja uređenja prostora javne namjene–groblje u Općini Baška, Analysis of the Planning and Design Process of Public Space Regulation–the Cemetery in the Municipality of Baška
Građevinski fakultet 101-116 - 2017. http://www.gradri.uniri.hr/hr/izdavacka-djelatnost/zbornik-radova.html

4. Mrak, I.
Analiza mogućnosti korištenja lučkog skladišta XIV (danas XVII) u Riječkoj luci upotrebom višekriterijskog modela procjene baštine/Analysis of the possibility of the use of the port warehouses XIV (now XVII) in the port of Rijeka using a multi-criteria evaluation model of heritage
Palinić, N., Rotim Malvić, J., Đekić, V. (eds) 5. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe. Baština arhitekture i građevinarstva/5th International Conference on Industrial Heritage Thematically Related to Rijeka and the Industrial Building Heritage. Architecture and Civil Engineering Heritage, Rijeka, 25.-26. Svibnja 2012./Rijeka, 25th-26th May 2012, Rijeka, Pro Torpedo 283-299 - 2014.

5. Mrak, I.
„Multicriteria Evaluation For Cultural Heritage Management From A Sustainable Spatial Development Perspective“
doctoral dissertation - 2011.

6. Mrak, Iva
Process and tools for identifying and evaluation of the strategies for the port area of city of Rijeka, Croatia
"BDC - Bolletino del Dipartimento dI Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali", V. 12, 1 / Luigi Fusco Girard (ur.). - Napulj : Universita degli Studi di Napoli “Federico II” , 2012. 678-693.

7. Mrak, Iva
Kulturna dobra kao nositelji kulturnih i ekonomskih vrijednosti( Cultural goods as bearers of cultural and economic values )
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci (1331-5137) 53-54 (2013); 139-164

8. Mrak, Iva
A Methodological Framework Based on the Dynamic-Evolutionary View of Heritage
MDPI Sustainability (2071-1050) 5(9) (2013); 3992-4023

9. Mrak, Iva
Locally Based Development—Tools for Identifying Opportunities and Evaluating Port Area Strategies of Rijeka
MDPI Sustainability (2071-1050) 5(9) (2013); 4024-4056

10. Mrak, Iva
Metode procjene u funkciji očuvanja graditeljskog naslijeđa( Evaluation Methods in the Protection of Built Heritage )
Časopis GRAĐEVINAR (0350-2465) 66 (2014); 127-138

11. Palinić, Nana; Golčić, Igor; Mrak, Iva
Revitalizacija zone Kolodvor - Žabica u Rijeci i adaptacija željezničkih skladišta za javnu namjenu u okviru nastavnog programa diplomskog studija Urbanog inženjerstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci( Revitalization of the Zone Railway Station - Žabica in Rijeka and the Reuse of Railway Warehouses into Public Use Structures as Part of the Urban Engineering Graduate Studies Syllabus at the Faculty of Civil Engineering of the Rijeka University )
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva - Zbornik radova / Palinić, Nana ; Rotim Malvić, Jasna ; Đekić, Velid (ur.). - Rijeka : Pro Torpedo Rijeka , 2014. 911-928.

12. Mrak, Iva
“An Evaluation Model For Cultural Heritage In Spatial Planning”
International Journal of Global Environmental Issues (1466-6650) 13 (2014); 206-234

Kongresna priopćenja

1.
Mrak, I., Nuždić, S., Franković, M., Matan, C.
Preliminary research: Inclusiveness of cultural heritage - a model of evaluation Poster Cultural Heritage for All Unlocking Europe’s potential through Design for All Pescara (Italy) - 28.11.2018.
2.
Marović, Ivan ; Jajac, Nikša ; Mrak, Iva ; Rogulj, Katarina
A framework for group decision-making in historical building reconstruction investment projects Predavanje 17th International Conference on Operational Research KOI 2018 Zadar, Hrvatska - 26.9.2018.
3.
Mrak, I., Franković, M., Palinić, N., Golčić, I.
Studentski projekti prenamjene objekta Energane u Rijeci / Students' projects of reuse of Energana, former power plant in Rijeka Poster sekcija / Poster section 8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI posvećena temi OBNOVA INDUSTRIJSKOG NASLJEĐA / 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL HERITAGE Thematically related to RENEWAL OF INDUSTRIAL HERITAGE Rijeka - 25.5.2018.
4.
Mrak, I.
„Local resources as drivers for future – tools and processes for identifying the opportunities and facilitating the growth“, UN-Habitat WUF6 Meeting „Open workshop Wealth of nations - the wealth of cities. Promoting dynamic local economic development“, Universita degli Studi di Napoli Federico II, Napulj, 6.-7. rujna 2012. engleski UN-Habitat WUF6 Meeting „Open workshop Wealth of nations - the wealth of cities. Promoting dynamic local economic development“, Universita degli Studi di Napoli Federico II, Napulj Napulj - 6.9.2012.
5.
Mrak, I.
„Process and tools for identifying and evaluation of the strategies for the port area of city of Rijeka, Croatia“, UN-Habitat WUF6 Meeting „Port Cities as Hotspots of Creative and Sustainable Local Development“, Universita degli Studi di Napoli Federico II, Napulj, 1.-2. rujna 2012. engleski UN-Habitat WUF6 Meeting „Port Cities as Hotspots of Creative and Sustainable Local Development“, Universita degli Studi di Napoli Federico II, Naples Napulj - 1.9.2012.
6.
Mrak, Iva
Analiza mogućnosti korištenja lučkog skladišta XIV (danas XVII) u Riječkoj luci upotrebom višekriterijskog modela procjene baštine( Analysis of the Possibilities for the Use of the Port Warehouse14 (Today 17) in the Harbour of Rijeka Through a Multi-criteria Heritage Assessment Method ) Predavanje 5. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe. Baština arhitekture i građevinarstva/5th International Conference on Industrial Heritage Thematically Related to Rijeka and the Industrial Bui Rijeka - 25.5.2012.
7.
Mrak, I.
“Cultural intervention as an important opportunity for sustainable planning of the contemporary city: the case of Rijeka, Croatia”, International Conference International Academy of Environmental Sciences “Health, Environment and Justice: Cancer and the Environment and the International Legislative Protection of Ecosystems”, Venice, 23.-24.11.2006. poster sekcija International Conference International Academy of Environmental Sciences “Health, Environment and Justice: Cancer and the Environment and the International Legislative Protection of Ecosystems” Venecija - 24.11.2006.
8.
Mrak, Iva
Analiza mogućnosti korištenja lučkog skladišta XIV (danas XVII) u Riječkoj luci upotrebom višekriterijskog modela procjene baštine( Analysis of the Possibilities for the Use of the Port Warehouse 14 (Today 17) in the Harbour of Rijeka Through a Multi-criteria Heritage Assessment Method )

Znanstveni projekti

1. -
• Istraživački projekt Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Nana Palinić, dipl.ing.arh.; Suradnik u timu; Sveučilište u Rijeci; ; http://arhri.uniri.hr/portfolio-item/nana-palinic/

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Journal of Sustainable Development, Canadian Center of Science and Education
http://ccsenet.org/journal/index.php/jsd/about/editorialTeam
2. - Zbornika radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Recenzije

1. 2019. MDPI Sustainability
2. 2018. MDPI Sustainability
3. 2016. Quality Innovation Prosperity
4. 2015. Socio-Economic Planning Sciences
5. 2014. Canadian Center of Science and Education Journal of Sustainable Development
6. 2013. Knjiga XVI Zbornika radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
7. 2013. MDPI Sustainability

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. -
Kaštel Trsat - arhitektonski snimak postojećeg stanja i 3D model primjenom 3D skeniranja (voditelj: dr.sc. Nana Palinić, izv. prof.)
Grad Rijeka  
suradnik
2.
1.1.2012. -
Snimak postojećeg stanja
privatni investitor  
suradnik
3.
1.1.2011. -
Sportsko-rekreacijski centar u AC "Padova III", Banjol, Rab (projekt uređenja, troškovnik, Geoprojekt d.d. Opatija, 2011.)
Hoteli Imperial Rab  
suradnik
4.
1.1.2011. -
Društvena građevina Mošćenička Draga (idejno rješenje, Geoprojekt d.d. Opatija, 2011.)
Mošćenička Draga  
suradnik
5.
1.1.2011. -
Urbanistički plan uređenja Zaglava – Prozor, Grad Novalja
grad Novalja  
suradnik
6.
1.1.2011. -
Izrada GIS i WebGis preglednika prostornih planova
Općina Omišalj  
suradnik
7.
1.1.2011. -
Obiteljska kuća, Pobri (arhitektonska snimka, Geoprojekt d.d. Opatija, 2011.)
privatni naručitelj  
suradnik
8.
1.1.2011. -
Društvena građevina Mošćenička Draga (idejno rješenje, Geoprojekt d.d. Opatija, 2011.)
Općina Mošćenička Draga  
suautor
9.
1.1.2010. - 1.1.2011.
Urbanistički plan uređenja UPU 2 – Kornić, Grad Krk
Grad Krk  
suradnik
10.
1.1.2010. - 1.1.2011.
Urbanistički plan uređenja 20 – Gonar, Grad Rab
Grad Rab  
suradnik
11.
1.1.2009. - 1.1.2011.
Urbanistički plan uređenja 16 – Mundanije, Grad Rab
Grad Rab  
suradnik
12.
1.1.2009. - 1.1.2011.
Urbanistički plan uređenja 17 – Supetarska Draga, Grad Rab
Grad Rab  
suradnik
13.
1.1.2009. - 1.1.2011.
Urbanistički plan uređenja 19 – Supetarska Draga, Grad Rab
Grad Rab  
suradnik
14.
1.1.2009. - 1.1.2011.
Urbanistički plan uređenja 15 – Mundanije, Grad Rab
Grad Rab  
suradnik
15.
1.1.2009. - 1.1.2011.
Urbanistički plan uređenja 21 – Supetarska Draga, Grad Rab
Grad Rab  
suradnik
16.
1.1.2009. - 1.1.2011.
Urbanistički plan uređenja 18 – Supetarska Draga, Grad Rab
Grad Rab  
suradnik
17.
1.1.2009. -
Šetnica Klek-Kavana Plaža, Grad Novi Vinodolski (glavni projekt s troškovnikom, Geoprojekt d.d. Opatija, 2009.)
Grad Novi Vinodolski  
suradnik
18.
1.1.2009. -
Podcentar predškolskog odgoja “Galeb”, Grad Rijeka (prijedlog adaptacije, Geoprojekt d.d. Opatija, 2009.)
Grad Rijeka  
suautor
19.
1.1.2009. -
Projekt Best Practices „Studija – Projekt tipične modularne prizvodne hale“, Višnjan (Geoprojekt d.d. Opatija, 2009.)
Općina Višnjan  
suautor
20.
1.1.2009. -
Prijedlog uređenja obalnog pojasa naselja Karigador na bazi valorizacije postojećih resursa, Općina Brtonigla (2009.)
Općina Brtonigla  
voditelj i suautor
21.
1.1.2009. -
Podcentar predškolskog odgoja “Potok”, Grad Rijeka (prijedlog adaptacije, Geoprojekt d.d. Opatija, 2009.)
Grad Rijeka  
suautor
22.
1.1.2009. -
Uređenje restorana “Grand”, Rab (prijedlog rješenja, Geoprojekt d.d. Opatija, 2009.)
Hoteli Imperial Rab  
suautor
23.
1.1.2008. - 1.1.2011.
I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Raba, SN PGŽ 47/11
Grad Rab  
suradnik
24.
1.1.2008. - 1.1.2009.
Urbanistički plan uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol, Grad Rab
Grad Rab  
suradnik
25.
1.1.2008. - 1.1.2009.
Idejno rješenje školsko sportskog centra Jelenje (idejno rješenje i funkcionalna analiza, Geoprojekt d.d. Opatija, 2008.-2009.)
Općina Jelenje  
suautor
26.
1.1.2008. -
Građevine S-1 do S5 prema DPU-7 Puhari Općine Matulji, Puhari (idejni projekti, Geoprojekt d.d. Opatija, 2008.)
privatni naručitelj  
suradnik
27.
1.1.2008. -
Garažni objekt s uređenjem parka na Vežici, Rijeka (idejno rješenje, Geoprojekt d.d. Opatija, 2008.)
Grad Rijeka  
suautor
28.
1.1.2007. - 1.1.2009.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske, SN PGŽ 19/09,
Općina Vinodolska  
suradnik
29.
1.1.2007. - 1.1.2009.
Rekonstrukcija i prenamjena gospodarskih zgrada u pomoćnu građevinu i upravnu građevinu rekreacijsko-rehabilitacijskog centra “Pegaz”, Lopača (glavni projekt – izmjena, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007. -2009.)
privatni naručitelj  
suradnik
30.
1.1.2007. - 1.1.2008.
Prostorni plan uređenja Općine Funtana, SG Općine Funtana 02/08
Općina Funtana  
suradnik
31.
1.1.2007. - 1.1.2008.
Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N1 – naselje Klana i građevinskog područja naselja ugostiteljsko-turističke namjene T1, SN PGŽ 45/08
Općina klana  
suradnik
32.
1.1.2007. - 1.1.2008.
Bazen Hotela Imperial d.d. Rab (idejno rješenje, Geoprojekt d.d. Opatija, 2008.)
Hoteli Imperial Rab  
suradnik
33.
1.1.2007. - 1.1.2008.
Višestambena građevina, Peroj, (idejni, glavni i izvedbeni projekt, troškovnik, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.-2008.)
privatni naručitelj  
suradnik
34.
1.1.2007. -
Poslovna zgrada s trgom, Višnjan (idejni projekt, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.)
Općina Višnjan  
suradnik
35.
1.1.2007. -
Projekt uređenja gradske vijećnice, Delnice (Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.)
Grad Delnice  
suradnik
36.
1.1.2007. -
Uređenje postojeće tradicionalne kuće, Brseč (idejno rješenje, idejni i glavni projekt s troškovnikom, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.)
privatni naručitelj  
suradnik
37.
1.1.2007. -
Garažna građevina Krimeja, Grad Rijeka (idejno rješenje, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.)
grad Rijeka  
suautor
38.
1.1.2007. -
Poslovno-stambena građevina, Rijeka (idejno rješenje, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.)
privatni naručitelj  
suautor
39.
1.1.2007. -
Poslovna zgrada s trgom, Višnjan (idejno rješenje, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.)
Općina Višnjan  
autor
40.
1.1.2007. -
Garažni objekt s uređenjem Trga braće Mažuranića, Rijeka (idejno rješenje, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.)
Grad Rijeka  
suautor
41.
1.1.2007. -
Uređenje postojeće tradicionalne kuće, Brseč (idejno rješenje, Geoprojekt d.d. Opatija, 2007.)
privatni naručitelj  
autor
42.
1.1.2006. -
Uređenje Gradine Drivenik, Općina Vinodolska (idejno rješenje, Studio Remik d.o.o. Rijeka, 2006.)
Općina Vinodolska  
suradnik
43.
1.1.2006. -
Prenamjena postojećeg odmarališta u hotel visoke kategorije, Lošinj (idejni projekt, Studio Remik d.o.o. Rijeka, 2006.)
privatni naručitelj  
suradnik
44.
1.1.2006. -
Uređenje nekoliko prodajnih prostora unutar trgovačkog centra Tower, Rijeka (glavni i izvedbeni projekti, troškovnik, Studio Remik d.o.o. Rijeka, 2006.)
privatni naručitelj  
suradnik
45.
1.1.2005. -
Hotel Jadran, Rijeka (izvedbeni detalji i praćenje gradilišta, Studio Remik d.o.o. Rijeka, 2005.)
Hoteli Jadran Rijeka  
suradnik
46.
1.1.2005. -
Hostel Pećine, Rijeka (izvedbeni detalji Studio Remik d.o.o. Rijeka, 2005.)
Ferijalni savez  
suradnik
47.
1.1.2004. -
Uređenje prodajnog prostora u Veneciji (Studio di architettura Exedra, 2004.)
privatni naručitelj  
suradnik
48.
1.1.2004. -
Organizacija gradilišta i sigurnost na gradilištu (Studio di architettura Exedra, 2004.)
privatni naručitelj  
suradnik
49.
1.1.2004. -
Prenamjena obiteljske vile u višestambenu zgradu na Lidu, Venecija (Studio di architettura Exedra, 2004.)
privatni naručitelj  
suautor
50.
1.1.2004. -
Prenamjena obiteljske vile u rehabilitacijski centar na Lidu, Venecija (Studio di architettura Exedra, 2004.)
privatni naručitelj  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
25.4.2018. - 25.4.2018.
Mrak, I, Franković, M., studentska udruga LAB Predstavljanje idejnih rješenja studenata kolegija Osnove projektiranja II 2017/2018 Vijeću Turističke zajednice otoka Krka / Presentation of students conceptual design, course Principles of Design Vijeće Turističke zajednice otoka Krka
Vijeće Turističke zajednice otoka Krka, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Krk, Hrvatska  
2.
1.1.2018. - 1.1.2018.
Evaluacija - 1 aktivnost
Europska komisija, EU  
3.
1.1.2012. -
Priprema i postava izložbe studentskih radova Građevinskog fakulteta, Sveučilšte u Rijeci na 5. Međunarodnoj konferenciji o industrijskoj baštini - Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - Baština arhitekture i građevinarstva, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Udruga Pro Torpedo, 2012. (kolegij Javne zgrade i prostori, godina 2010.-2011.), voditelj dr.sc. Nana Palinić, izv. prof.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 6.12.2018. - Univerzalni i inkluzivni dizajn
Međunarodni dan osoba s invaliditetom (Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci, Ured za potporu studentima s invaliditetom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci)
Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Popularizacija znanosti

1. 25.4.2018. - Mrak, I, Franković, M., studentska udruga LAB Predstavljanje idejnih rješenja studenata kolegija Osnove projektiranja II 2017/2018 Vijeću Turističke zajednice otoka Krka / Presentation of students conceptual design, course Principles of Design
Vijeće Turističke zajednice otoka Krka
Krk, Hrvatska
2. 1.1.2012. - Detalji
Priprema i postava izložbe studentskih radova
Rijeka
3. 1.1.2007. - Detalji
popularizacija pristupa prostornom planiranju
4. 1.1.2003. - Detalji
izložba urbanističko-arhitektonskih rješenja
Chioggia, Italija
5. 1.1.1998. - Detalji
izložba urbanističko-arhitektonskih rješenja
San Sebastian, Španjolska
6. 1.1.1998. - Detalji
popularizacija pristupa projektiranju i revitalizaciji graditeljske baštine

Uredništvo

1. - - Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Zbornik radova, XX
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2017. - - predsjednik
Knjižnički odbor Građevinskog fakulteta
2. 1.1.2015. - - član Knjižničkog odbora
Knjižnički odbor Građevinskog fakulteta