Prof.dr.sc. Saša Žiković

Ekonomski fakultet Dekanat

prostorija : 52
e-pošta : szikovic@efri.hr
mobitel :

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar
ORCID
ResearcherID
Scopus ID

Obrazovanje

1.1.2005. - 1.1.2007. Doktor znanosti Poslovna ekonomija Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani
1.1.2002. - 1.1.2005. Magistar znanosti Poslovodenje bank Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani
1.1.1997. - 1.1.2002. Diplomirani ekonomista Financije i bankarstvo Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2013. - Prodekan za znanost i poslijediplomske studije - organizacija i vođenje doktorskog studija te poslijediplomskih specijalističkih studija - uspostava i vođenje sustava za promicanje i razvoj znanstvenog istraživanja na Ekonomskom fakultetu Rijeka Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Izvanredni profesor - znanstveno-istraživački rad na projektima - izvođenje nastave na kolegijima: "Ekonomika bankarstva", "Upravljanje rizicima", "Poslovna politika banaka", Upravljanje valutnim tečajevima", "Međunarodna osiguranja", „Planiranje i modeliranje u energetici“, „Trgovanje na tržištima energenata i emisija“ Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Tajnik poslijediplomskog studija „Ekonomija energetskog sektora“ Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2013. Prodekan za preddiplomski studij - organizacija i vođenje preddiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Rijeka Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2012. Docent - znanstveno-istraživački rad na projektima - izvođenje nastave na kolegijima: "Ekonomika bankarstva", "Upravljanje rizicima", "Poslovna politika banaka", Upravljanje valutnim tečajevima", "Međunarodna osiguranja" Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2008. Viši asistent - znanstveno-istraživački rad na projektima - sudjelovanje u nastavi na kolegijima: "Bankarstvo", "Poslovna politika banaka", Upravljanje valutnim tečajevima", "Međunarodna osiguranja" Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2007. Konzultant za mjerenje i upravljanje tržišnim rizicima - Voditelj projekta izrade metodologije za mjerenje tržišnih rizika u banci «A banka Vipa d.d.», Ljubljana, Slovenija A banka Vipa d.d.
1.1.2002. - 1.1.2007. Znanstveni novak - znanstveno istraživački poslovi na projektu - sudjelovanje u nastavi i seminarima na kolegijima "Bankarstvo", "Poslovna politika banaka", Upravljanje valutnim tečajevima" Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
- član Gorenje Supervisory Board's Nomination Committee Gorenje d.d.

Nagrade i priznanja

Zahvalnica za sudjelovanje na 16-tom Europskom prvenstvu u boksu «Rijeka '99»
Zahvalnica za sudjelovanje u organizaciji boksačkog turnira 2. svjetskih vojnih igara Zagreb '99.
Dobitnik stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH za studiranje na inozemnom sveučilištu.
Dobitnik stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH za studiranje na inozemnom sveučilištu.
Dobitnik stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Slovenije za doktorski studij
Dobitnik CEEPUS stipendije za gostujućeg profesora na inozemnom sveučilištu (professor mobility grant)
Dobitnik CEEPUS stipendije za gostujućeg profesora na inozemnom sveučilištu (professor mobility grant)
Dobitnik nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za najboljeg znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta za područje društvenih i humanističkih znanosti

Članstva

1.1.2015. - Član International Scientific Program Committee za International Statistical Conference in Croatia (ISCCRO’16)
1.1.2015. - Član HRO-CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques)
1.1.2011. - Global Association of Risk Professionals (GARP)
1.1.2010. - Professional Risk Managers' International Association (PRMIA)
1.1.2009. - Hrvatskog društva ekonomista (HDE)
1.1.2008. - American Finance Association (AFA)
1.1.2005. - Alumni Ekonomske fakultete Univerza v Ljubljani
1.1.2005. - Znanstveno društvo ekonomista (ZDE)
- Upravno Vijeće Županijske lučke uprave Krk
- Hrvatski lovački savez
- EFMD Global Network Steering Committee for Central and Eastern Europe
- World Energy Council
- Institute of Energy for SE Europe (IENE)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Bankarstvo
Poslijediplomski specijalistički studij "Financije"
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
1.1.2016. - Financijske usluge - izabrane teme
Poslijediplomski specijalistički studij "Financije"
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
1.1.2016. - Upravljanje rizicima
Poslijediplomski specijalistički studij "Financije"
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
1.1.2013. - Banking
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Risk Management
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Planiranje i modeliranje u energetici
Poslijediplomski specijalistički studij "Ekonomija energetskog sektora"
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Trgovanje na tržištima energenata i emisija
Poslijediplomski specijalistički studij "Ekonomija energetskog sektora"
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Upravljanje rizicima
Doktorski studij - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2013. Međunarodna osiguranja
Preddiplomski - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Upravljanje rizicima
Preddiplomski - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Upravljanje valutnim tečajevima
Diplomski - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Ekonomika bankarstva
Preddiplomski - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Poslovna politika banaka
Diplomski - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2008. Poslovna politika banaka
Diplomski - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2008. Ekonomika bankarstva
Preddiplomski - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2008. Upravljanje valutnim tečajevima
Diplomski - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Uloga burzi električne energije u stvaranju unutarnjeg europskog tržišta električne energije
Jurčević, Ivana
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- DOWNSTREAM VALUE CHAIN AND REFINERY OPTIMIZATION
Borčić, Boris
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- Modeli poticanja proizvodnje električne energije iz fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe kućanstava
Beljan, Danijel
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- Uloga i razvoj sustava jamstva podrijetla električne energije
Žužić, Ida
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- Konkurentnost obnovljivih izvora energije na otvorenom tržištu električne energije s posebnim osvrtom na zemlje JI Europe
Gržeta, Ivan
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- Restrukturiranje HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Šimek, Željko
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- Vjetroelektrane u Hrvatskoj i Europskoj uniji: Trenutno stanje i nadolazeći trendovi s posebnim osvrtom na tržište električne energije
Sagrestano, Petra
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- Utjecaj troškova zakupa transportnih kapaciteta na fleksibilnost i efikasnost plinskog sustava
Petra Čulina
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- Analiza isplativosti rada crpnih hidroelektrana u tržišnim uvjetima primjenom optimizacijske metode
Mikulić, Martina
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- Implementacijski potencijal malih kogeneracijskih postrojenja u zgradama javnog sektora Republike Hrvatske – analiza troškova i koristi
Balić, Dražen
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- ANALIZA ISPLATIVOSTI IZGRADNJE VJETROELEKTRANA U BOSNI I HERCEGOVINI
Tomislav Šimunović
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- PERSPEKTIVE RAZVOJA HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE
Sandra Skelin
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet
- UTJECAJ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVANJE OPSKRBLJIVAČA U HRVATSKOJ
Damir Barišić
Poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija energetskog sektora“
Ekonomski fakultet

Gostujući nastavnik

1.1.2016. - Risk Management
PhD program
Almaty Management University, Almaty, Kazahstan
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - Upravljanje i vrednovanje LNG transportnih sustava
Doktorski studij
Pomorski fakultet Sveučilište u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
1.1.2011. - Risk Management
Master
CERGE-EI
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Statistics of Financial Markets
Master
Wirtschaftswissen­schaftliche Fakultät Humboldt-Universität zu Berlin
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2009. Ekonomika in analiza poslovanja
Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
Fakulteta za Upravo Univerza v Ljubljani
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Bankovno i burzovno pravo
Diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Menadžment investicijskog portfelja
Doktorski studij - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Menadžment investicijskog portfelja
poslijediplomski specijalistički studij „Financijski menadžment“
Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu
suradnik
Norma sati:
- Intensive course on Banking
Undergraduate
South-Eastern Finland University of Applied Sciences
Nositelj kolegija
Norma sati: 32
- International Financial Management
International Economics and Business
Ural Federal University, Graduate School of Economics and Management
Gostujući profesor
Norma sati: 32

Osobni razvoj

- Optimal portfolio strategies under VaR framework


Norma sati:
- Data Analysis and Development with MATLAB


Norma sati:
- Solvency II


Norma sati:
- Data Analysis and Development with MATLAB


Norma sati:
- Dynamic portfolio choice with parameter uncertainty


Norma sati:
- Excel za poslovne analize


Norma sati:
- Identification Strategies in Economics


Norma sati:
- Applications of Time Series Econometrics


Norma sati:
- The Insiders' Guide to Getting Published in International Research Journals


Norma sati:
- Credit Market Shocks and Economic Fluctuations: Evidence from Corporate Asset Markets


Norma sati:
- Risk Theory and Related Topics


Norma sati:
- A Nonlinear Cointegration Analysis of the Environmental Kuznets Curve


Norma sati:
- Gibrat's Law: Does it Work in Banking Sector?


Norma sati:
- Credit Risk and the Macroeconomy: Evidence from an Estimated DSGE Model


Norma sati:
- Analysis of the banking risks and their influence on the banks’ balance sheets in the Euro area in light of the financial crisis: ECB approach


Norma sati:
- Vision 2020: The Undergraduate Management Education Programme of the Future


Norma sati:
- Panel Data Econometrics: Theory and Application


Norma sati:
- Euröpaisches Kompetenz und Forschungszentrum Clustermanagement


Norma sati:
- The Art of Teaching and Learning


Norma sati:
- Panel Data Analysis


Norma sati:
- na 10th International on T&D and electricity market «Energija14»


Norma sati:
- Impact, Passion & Creativity in Learning


Norma sati:
- Localization vs. Globalization of Management Development in Dynamic Societies


Norma sati:
- Contemporary Technologies for Success in Fast Changing Environment


Norma sati:
- Impact, Passion & Creativity in Learning


Norma sati:
- 10th Course on Data Management and Panel Data Models


Norma sati:
- 4th Course on Advanced Dynamic Panel Data Methods


Norma sati:
- Management Education for a Digital World


Norma sati:
- Market Trends, Quality & Accreditations


Norma sati:
- Energetika


Norma sati:
- You don’t have to be big to be successful


Norma sati:
- EDAMBA 2017 Annual Meeting & General Assembly


Norma sati:
- Liquefied Natural Gas Economics


Norma sati: 40
- EFMD & EFMD GN Workshop: EFMD Accreditations & Certifications


Norma sati:
- EFMD Accreditation seminar


Norma sati:
- RSA Russian Division Workshop 2017 „Global Challenges for Regions and Cities: Adaptation, Development, Governance“


Norma sati:
- Workshop: Smart Business Models: Triggers, Drivers and Social Responsibility


Norma sati:
- Random Field Models for Energy Forwards


Norma sati:
- Education 4.0: New Jobs, New Skills, New Education


Norma sati:
- EFMD & EFMD GN WORKSHOP: Market trends, EFMD Accreditations & Certifications


Norma sati:
- Programu stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika (Modul: Kvalitetno obrazovanje)


Norma sati:
- Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja


Norma sati:

Obrazovni projekti

- Bank profitability in the EU and Transitional Economies

Financiranje: Jean Monnet katedra
- Dioničar

Financiranje: Studentski zbor EFRI
- Business climate in transitional countries

Financiranje: Jean Monnet katedra
- Capital markets in the EU

Financiranje: Jean Monnet katedra
- Financijska kriza, jučer, danas, sutra

Financiranje: Savjet mladih Grada Rijeke
- Global financial crisis and EU

Financiranje: Jean Monnet katedra
- VaR and CVaR Models of Measuring Market Risks in EU Markets

Financiranje: Jean Monnet katedra
- Regulatorne agencije

Financiranje: Pravni fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hans Seidel zaklada
- Škola dioničarstva

Financiranje: Studentski zbor Ekonomskog fakulteta
- Statistical Analysis of Financial Data

Financiranje: Humboldt-Universität zu Berlin
- Märkische Schweiz Summer School on Statistics in Finance and Insurance

Financiranje: Humboldt-Universität zu Berlin
- Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj – jučer, danas, sutra

Financiranje: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
- Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske Unije

Financiranje: PGŽ
- Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske Unije

Financiranje: PGŽ
- Introduction to Multivariate Analysis

Financiranje: Humboldt-Universität zu Berlin

Izdavaštvo

- MARKET RISK IN TRANSITION COUNTRIES - VALUE AT RISK APPROACH

Financiranje: Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet/Solutio d.o.o.
- Ekonomija energetskog sektora: izabrane teme

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bezić, Heri; Kaštelan Mrak, Marija; Žiković, Saša
Odnosi fakultet-sveučilište: promišljanja iskustva uvođenja bolonjskog procesa( Faculty-University Relationship: Pondeing on the Experiences of the Bologna Process )
- 2013.

2. Žiković Saša, Aktan Bora
DECAY FACTOR OPTIMISATION IN TIME WEIGHTED SIMULATION - EVALUATING VaR PERFORMANCE
International Journal of Forecasting 1147-1159 - 2011.

Q1

3. Žiković, Saša; Aktan, Bora
Decay factor optimisation in time weighted simulation — Evaluating VaR performance
International journal of forecasting 27 1147-1159 - 2011.

Q1
WOS

4. Žiković, Saša; Pečarić, Mario
REGULATION OF HEDGE FUNDS – DESIRES AND NEEDS
- 2011.

5. Žiković, Saša; Pečarić, Mario
Interaction of value at risk and expected shortfall: application to Zagreb stock exchange
- 2010.

6. Žiković, Saša
PARAMETARSKI PRISTUPI IZRAČUNU RIZIČNE VRIJEDNOSTI (VaR)( PARAMETRIC APPROACHES TO CALCULATING VALUE-AT-RISK )
- 2010.

7. Sever, Ivo; Aralica, Zoran; Baletić, Zvonimir; Drezgić, Saša; Lasić, Vladimir; Mencinger, Jože; Savin, Davor; Stojanov, Dragoljub; Bartoluci, Mato; Zdunić, Stjepan; Žiković, Saša; Caratan, Branko; Lokin, Branimir
Polazišta nove ekonomske politike u uvjetima recesije( The starting points of new economic policy in the conditions of recession )
http://www.zde.hr/ - 2009.

8. Žiković, Saša
Measuring Market Risk in CEE Countries
- 2008.

9. Žiković Saša
Working together, ETL and VAR
- 2008.

10.
Capital Requirements and Measuring Market Risk in EU New Member States and Croatia in light of Basel Committee Guidelines
- 2007.

11. Žiković, Saša
Characteristics of the Croatian and Austrian Banking Sectors : a Comparative Approach
- 2007.

12. Bezić, Heri; Žiković, Saša
Investment Incentives in EU Accession Negotiations: Case of Croatia
- 2007.

13. Žiković, Saša
Implications of Measuring VaR Using Historical Simulation ; An Example of Zagreb Stock Exchange Index - Crobex
- 2006.

14.
Formiranje optimalnog portfolija hrvatskih dionica i mjerenje tržišnog rizika primjenom VaR metode( Forming the optimal portfolio of Croatian stocks and measuring market risk by VaR methodology )
- 2005.

15. Pečarić, Mario; Žiković, Saša; Aktan, Bora
Determinants of FDI in Central and South Eastern Europe - Panel Data Analysis
Global Business & Economics Anthology (1553-1333) (2011)

16. Žiković, Saša; Aktan, Bora
What can GARCH Volatility tell us about Baltic markets?
Baltic Journal of Management (1746-5265) (2011)

17. Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Resource Planning Model: a Framework for the Optimal Sourcing Decision
2nd International Conference: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage / Galetić, L. et al. (ur.). - Zagreb : University of Zagreb, Graduate School of Economics & Business , 2004. 221-222.

18. Žiković Saša
Using GARCH volatility forecasting in measuring commodity risk: Case of crude oil futures
Aktualna financijska problematika - Zbornik radova sa 6. znanstvene konferencije Katedri za financije ekonomskih fakulteta Hrvatske / Srb, Vladimir ; Marković, Branimir (ur.). - Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , 2007. 147-155 (ISBN: 978-953-253-027-8).

19. Žiković Saša
Using GARCH volatility forecasting in measuring commodity risk: Case of crude oil futures
Aktualna financijska problematika - Zbornik radova sa 6. znanstvene konferencije Katedri za financije ekonomskih fakulteta Hrvatske / Srb, Vladimir ; Marković, Branimir (ur.). - Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , 2007. 147-155 (ISBN: 978-953-253-027-8).

20. Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Resource Planning Model: a Framework for the Optimal Sourcing Decision
2nd International Conference: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage / Galetić, Lovorka (ur.). - Zagreb : University of Zagreb, Graduate School of Economics and Business , 2004. 1575-1592.

21. Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Outsourcing Context: Implications and Consequences for Competitive Advantages
Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Organizational SCience Development Management, Knowledge and EU / Florjančić, J. ; Jesenko, J. ; Drakulić, M. ; Paape, B. ; Kaluža, J. ; Ljubič, T. ; Leskovar, R. (ur.). - Portorož : Moderna organizacija , 2004. 240-249.

22. Žiković, Saša
Characteristics of Croatian and Austrian Banking Sector : a Comparative Approach
5th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation : proceedings / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Faculty of Economics , 2005. (ISBN: 953-6148-46-3).

23. Žiković, Saša
Implications of actively managing market risk via Value at Risk methodology in commercial banks
Synergy of Methodologies / Kaluža, Jindrich: Kljajić, Miroljub: Leskovar, Robert: Rajkovič, Vladislav: Paape, Bjorn: Šikula, Milan (ur.). - Portorož, Slovenija : Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede , 2005. 1446-1454 (ISBN: 961-232-176-0).

24. Bezić, Heri; Žiković, Saša
Investment incentives in the negotiate process toward Croatia’s joining into EU
5th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet , 2005. (ISBN: 953-6148-46-3).

25. Žiković, Saša; Bezić, Heri
Is historical simulation appropriate for measuring market risk?: A case of countries candidates for EU accession
Seminaire Europeen de l'Institut CEDIMESOhrid, Makedonija : CEDIMES , 2006. .

26. Žiković, Saša
Applying Hybrid Approach to Calculating VaR in Croatia
International Conference of the Faculty of Economics in Sarajevo "From Transition to Sustainable Development : The Path to European Integration" : proceedingsSarajevo : School of Economics and Business, University of Sarajevo , 2006. (ISBN: 9958-605-90-2).

27. Žiković, Saša
Can popular VAR Models be trusted?: A case of EU new member states
Achieving Competitive Advantage Through Managing Global Resources, Readings Book / Delener, Nejdet ; Fuxman, Leonora ; Victor, Lu F. ; Rivera-Solis, Luis Eduardo ; Su, Che-Jen (ur.). - Global Business and Technology Association , 2007. 825-831 (ISBN: 1-932917-03-9).

28. Žiković, Saša; Prohaska, Zdenko
Optimisation of decay factor in time weighted (BRW) simulation: VaR performance in Mediterranean countries

29. Žiković, Saša; Pečarić, Mario
Modelling extreme events: Application to Zagreb stock exchange

30. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Žiković, Saša
Institutional Capacity and Regional Electricity Market in Southeast Europe
Regional Cooperation in Europe: Opportunity for the Balkans / Tihi, Boris (ur.). - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i London School of Economics , 2011. 191-204 (ISBN: 978-9958-501-61-6).

31. Žiković, Saša; Pečarić, Mario
Extreme measures for extreme times: Is there a safe harbour?
Panoeconomicus (2011)

32. Žiković, Saša; Gojak, Ivana
Primjena modela mjerenja kreditnog rizika na portfelj malih kredita( Application of credit risk measurement models on a small credits portfolio )
HRVATSKA FINANCIJSKATRŽIŠTA I INSTITUCIJE U PROCESU UKLJUČIVNJA U EU (2011)

33. Žiković, Saša; Filer, K. Randall
Hybrid Historical Simulation VaR and ES: Performance in Developed and Emerging Markets
The European Journal of Finance (1351-847X) (2011)

34. Žiković, Saša; Aktan, Bora
What can GARCH Volatility tell us about Baltic markets?
Baltic Journal of Management (1746-5265) (2011)

35. Žiković, Saša; Prohaska, Zdenko
Optimisation of decay factor in the weighted (BRW) simulation: Implications for VaR performance in Mediterranean countries
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 23 (2010), 1; 73-85

36. Žiković, Saša; Pečarić, Mario
Modelling extreme events : application to Zagreb stock exchange
Ekonomski pregled (0424-7558) 61 (2010), 1-2; 19-37

37. Žiković, Saša; Fatur, Tanja
REAL OPTION NASPRAM TRADICIONALNIH METODA VREDNOVANJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA( REAL OPTION VS. TRADITIONAL METHODS OF VALUING INVESTMENT PROJECTS )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 11 (2010); 165-174

38. Žiković, Saša; Fatur, Tanja
PRAKTIČNA PRIMJENA REAL OPTION METODE VREDNOVANJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA( PRACTICAL APPLICATION OF REAL OPTION METHOD TO VALUING INVESTMENT PROJECTS )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 12 (2010); 168-182

39. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Žiković, Saša
The role of energy in economic growth: The case of Croatia
The Proceedings of Rijeka Faculty of Economics – Journal of Economics and Business (1331-8004) 28 (2010), 1; 35-60

40. Aktan, Bora; Weng, Jia; Žiković, Saša
Market Portfolio Impact on Textile, Wearing Apparel and Leather Industries in Turkey: Sharpe Diagonal Model Approach
Actual Problems of Economics (1993-6788) 104 (2010), 2; 268-282

41. Žiković, Saša; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Oil Consumption and Economic Growth Interdependence in Small European Countries
Ekonomska istraživanja/Economic research (1331-677X) 24 (2011), 3; 15-32

42. Žiković, Saša; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Similarities between Expected Shortfall and Value at Risk: Application to Energy Markets
International journal of management cases (1741-6264) 13 (2011), 3; 386-399

43. Evrim Mandaci, Pinar; Aktan, Bora; Žiković, Saša; Cagli Çaglar, Efe
Are reit indices linked?: Evidence from Euromed makets
Journal of Real Estate (2011)

44. Aktan, Bora; Masood, Omar; Žiković, Saša; Ince, Huseyin
Cointegration of baltic stock markets in the financial tsunami: Empirical evidence
Journal of Applied Finance (1534-6668) (2011)

45. Žiković, Saša
Rizici u financijskom poslovanju banke( Risks in the financial operations of the bank )
Računovodstvo, revizija i financije (0353-8087) 16 (2006), 5; 116-122

46. Žiković, Saša; Fatur, Tanja
Drugačija mjera rizika– standardna poludevijacija( A different measure of risk - standard semideviation )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 12 (2007), 5; 50-56

47. Žiković, Saša; Gojak, Ivana
UPRAVLJANJE RIZIKOM KREDITNOG PORTFELJA( MANAGING RISK IN A CREDIT PORTFOLIO )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 11 (2011); 162-169

48. Žiković, Saša
Optimal trading quantity integration as a basis for optimal portfolio management
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 2 (2004); 117-137

49. Žiković, Saša; Fatur, Tanja
Measuring oil price volatility as a means to managing commodity risk
Nafta (0027-755X) 58 (2007), 3; 133-145

50. Žiković, Saša
Testing Popular VaR Models in EU new member and candidate states
Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business (1331-8004) 25 (2007), 2; 325-346

51. Bezić, Heri; Žiković, Saša
Validity of historical simulation in EU new member and candidate states
Ekonomski vjesnik, Časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku (0353-359X) 20 (2007), 1-2; 23-38

52. Žiković, Saša
Quantifying extreme risks in stock markets: A case of former Yugoslavian states
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (1331-8004) 26 (2008), 1; 41-68

53. Žiković, Saša
Calculating VaR in EU Candidate States
South East European Journal of Economics and Business (SEE Journal) (1840-118X) 3 (2008), 1; 23-33

54. Drezgić, Saša; Gašparović, Vito; Žiković, Saša
Review on plenary session: Theory od dynamic economic development and current development problems of Croatian economy
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : � opis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 26 (2008), 1; 177-186

55. Žiković, Saša; Aktan, Bora
Global financial crises and VAR performance in emerging markets : A case of EU candidate states - Turkey and Croatia
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (1331-8004) 27 (2009), 1; 149-170

56. Sever, Ivo; Aralica, Zoran; Baletić, Zvonimir; Drezgić, Saša; Lasić, Vladimir; Mencinger, Jože; Savin, Davor; Stojanov, Dragoljub; Bartoluci, Mato; Zdunić, Stjepan; Žiković, Saša; Caratan, Branko; Lokin, Branimir
The starting points of new economic policy in the conditions of recession
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 27 (2009), 2; 217-262

57. Fatur, Tanja; Žiković, Saša
Porez na imovinu u Republici Hrvatskoj- Stvarnost ili mit( Property tax in Republic of Croatia - Reality or Myth )
Računovodstvo, revizija i financije (0353-8087) 11 (2009); 112-120

58. Žiković, Saša; Gojak, Ivana
MODELI MJERENJA RIZIKA KREDITNOG PORTFELJA( Models for measuring risks in a credit portfolio )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 12 (2011); 166-172

59. Žiković, Saša
MEASURING RISK OF CRUDE OIL AT EXTREME QUANTILES
The Proceedings of Rijeka Faculty of Economics – Journal of Economics and Business (1331-8004) 29 (2011), 1; 9-31

60. Pečarić, Mario; Žiković, Saša; Aktan Bora
DETERMINANTS OF FDI IN CENTRAL AND SOUTH EASTERN EUROPE - PANEL DATA ANALYSES
The Global Business & Economics Anthology (1553-1392) 11 (2011), 2; 609-618

61. Aktan, Bora; Gee Chan, Sok; Žiković, Saša; Evrim-Mandaci, Pinar
OFF-BALANCE SHEET ACTIVITIES IMPACT ON COMMERCIAL BANKS PERFORMANCE: AN EMERGING MARKET PERSPECTIVE
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 26 (2013), 3; 117-132

Znanstvene knjige

1. Koautor - poglavlje u knjizi
Jakovac, Pavle; Vlahinić Lenz, Nela; Žiković, Saša
Macroeconomic Impacts of Electricity Generation on Croatian Real GDP: Causality Analysis
Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 2 ; Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference Huseyin Bilgin, Mehmet ; Danis, Hakan Springer International Publishing Istanbul, Turkey - 2016.
2. Koautor - poglavlje u knjizi
Žiković, Saša; Weron, Rafał; Tomas Žiković, Ivana
Evaluating the performance of VaR models in energy markets
Stochastic Models, Statistics and Their Applications - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Steland, Ansgar ; Rafajłowicz, Ewaryst ; Szajowski, Krzysztof Springer International Publishing Wrocław, Poland - 2015.
3. Koautor
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Žiković, Saša
Ekonomija energetskog sektora: izabrane teme( Energy economics: Selected chapters )
Znanstvena monografija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka, Hrvatska - 2011.
4. Autor
Žiković, Saša
Market risk in transition countries - Value at risk approach
Znanstvena monografija Solutio Rijeka, Hrvatska - 2010.

Pozvana predavanja

1. Žiković Saša
Measuring Market Risk in EU New Member States
2. Žiković, Saša
Friends or Foes : a Story of Value at Risk and Expected Tail Loss
3. Žiković, Saša
Obvladovanje bančnih tveganj v razmerah nestanovitnosti finančnih trgov( Managing banking risks in financial markets during stress periods )
4. Žiković, Saša
Mjerenje i upravljanje tržišnim rizicima u kriznim uvjetima( Measuring and managing market risks during crisis periods )

Kongresna priopćenja

1.
Žiković, Saša; Vlahinić Lenz, Nela
Using Support Vector Regression Machines to Forecast Natural Gas Prices Predavanje 12th International Conference on Latest Trends in Engineering and Technology (ICLTET'2017) Kuala Lumpur, Malezija - 23.5.2017.
2.
Žiković, Saša
IZRAVNE INOZEMNE INVESTICIJE I UOBIČAJNE ZABLUDE( FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND THE USUAL MISCONCEPTIONS )

Znanstveni projekti

1. -
Business and Personal Insolvency - the Ways to Overcome Excessive Indebtedness; Istraživač; HRZZ; ;
2. -
Economic and social effects of energy sector reforms on sustainable economic growth; Istraživač; HRZZ; ;
3. -
Ekonomski učinci reformi u elektroenergetskom sektoru na održivi ekonomski rast; Istraživač; Zaklada UNIRI; ;
4. -
Strategija ekonomsko-socijalnih odnosa u hrvatskom društvu; Istraživač; MZOŠ; ;
5. -
Fiskalna politika u funkciji ekonomsko - socijalnog položaja obitelji i populacijskog razvoja; Istraživač; MZOŠ; ;
6. -
Porezno opterećenje obitelji; Istraživač; MZOŠ; ;
7. -
CoVaR estimation and multicriteria evaluation in quantile regression; istraživač; Collaborative Research Center 649 "Economic Risk" Humboldt-Universität zu Berlin; ;
8. -
Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint; istraživač/koordinator; LIFE Clim’Foot projekt; ;
9. -
Financial and Social Aspects of Developments and Liberalization in EU Energy Markets; voditelj; UNIRI; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Interna poslovna edukacija Hypo Alpe Adria AG, područje: Principles of Banking
Hypo Alpe Adria AG  

2.
-
Izrada i Analiza (KPI - key performance indicators) za Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE)
HROTE  


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Prodekan za nastavu
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
2. - - Prodekan za znanost i poslijediplomske studije
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - član
Stručno vijeće Centra za studije, Sveučilište u Rijeci
2. - - član
Savjet za znanost, Sveučilište u Rijeci
3. - - član
Stručno vijeće za internacionalizaciju i projekte, Sveučilište u Rijeci
4. - - član
Programsko vijeće Združenog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Fakultete za Upravo Univerza v Ljubljani