Ana Filošević mag. chem.

Odjel za biotehnologiju Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

- doktor znanosti (dr.sc.) Medicinska kemija Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
- magistra kemije (mag.chem) Anorganska i strukturna te biokemija PMF, Kemijski odsjek, Sveučilište u Zagrebu
- sveučilišna prvostupnica kemije (univ.bacc.chem.) Kemija PMF, Kemijski odsjek, Sveučilište u Zagrebu