dr. sc. Vesna Buterin

Ekonomski fakultet Katedra za teorijsku ekonomiju

e-pošta : vesna.buterin@efri.hr
prostorija : Anex
konzultacije : ponedjeljkom od 10:00h-12:00h
telefon : 051/355-122

Hrvatska bibliografska baza

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 4 1 0