dr. sc. Iva Buchberger

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : 322
mobitel :
e-pošta : ibuchberger@uniri.hr

Google scholar

Obrazovanje

1.2.2013. - 28.2.2018. Doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti polja pedagogija Poslijediplomski znanstveni doktorski studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2008. - 1.12.2010. Magistra filozofije i pedagogije Diplomski studij filozofije i pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2005. - 1.10.2008. Sveučilišna prvostupnica filozofije i pedagogije Preddiplomski studij filozofije i pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2000. - 1.5.2005. Diplomirana učiteljica s pojačanim programom iz nastavnog predmeta likovna kultura Razredna nastava s pojačanim programom iz nastavnog predmeta likovna kultura Učiteljski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.6.2018. - Poslijedoktorandica Filozofski fakultet u Rijeci
1.6.2012. - 31.5.2018. Znanstvena novakinja Filozofski fakultet u Rijeci
1.2.2012. - 1.6.2012. Asistentica - vanjska suradnica Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2011. - 1.12.2011. Asistentica u nastavi (rad s djecom s teškoćama u razvoju) Osnovna škola Eugen Kumičić
1.6.2011. - Učiteljica razredne nastave Osnovna škola Zamet

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Didaktika 2
Sveučilišni diplomski studij nastavičkog smjera
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
- Školska pedagogija s teorijama škole
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
- Opća pedagogija
Sveučilišni diplomski studij nastavničkog smjera
Filozofski fakulttet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
- Vještine kritičkog mišljenja
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Komparativna pedagogija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.9.2017. - Uloga nastavnika u razvoju kritičkog mišljenja kod studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci
Sara Sušanj
Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij filozofije i pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2017. - Obilježja učinkovitog školskog vođenja
Lucijana Bilušić
Sveučilišni jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Poučavanje i razvoj kritičkog mišljenja učenika primjenom Sokratove dijaloške metode u nastavi
Valentina Bolčević
Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij filozofije i pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

1.2.2016. - ECPR Winter School in Methods and Techniques


Norma sati:
1.6.2015. - 1.7.2015. Program za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus +


Norma sati:
1.4.2011. - Pisanje prijedloga projekta


Norma sati:
1.12.2010. - Zimska škola europskih integracija


Norma sati:
1.11.2010. - Škola održivog razvoja


Norma sati:

Obrazovni projekti

- Mislim kritički! projekt osposobljavanja studenata za kritičko mišljenje, slušanje, čitanje i pisanje

Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Izdavaštvo

1.1.2012. - Kritičko mišljenje: priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja

Financiranje: Universitas

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Buchberger, Iva; Kovač, Vesna
Kritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 63 29-40 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=286025

A2

2. Buchberger, Iva
Školsko vođenje kao čimbenik učinkovite škole
Napredak 157 165-186 - 2016.

3. Kovač, Vesna; Buchberger, Iva
Suradnja škola i vanjskih dionika
Sociologija i prostor 51 523-545 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=170224

4. Kovač Vesna; Buchberger, Iva; Staničić, Stjepan
Obilježja i izazovi distributivnog vođenja škola
Školski vjesnik 63 131-148 - 2014.

5. Kovač, Vesna; Buchberger, Iva, Rafajac, Branko; Močibob Maja
Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika.
Napredak 155 161-184 - 2014.

6. Kovač, Vesna; Rafajac, Branko; Buchberger, Iva
Croatian Teacher Competencies Related to the Creation and Implementation of Education Policy
Center for Educational Policy Studies Journal 4 51-73 - 2014.

7. Buchberger, Iva; Kovač, Vesna; Ažić Bastalić, Adriana
Přínos distributivního vedení škol k pracovní spokojenosti učitelů
Studia paedagogica 23 55-80

8. Buchberger, Iva Bolčević, Valentina Kovač, Vesna
Kritičko mišljenje u obrazovanju: dosadašnji doprinosi i otvoreni smjerovi
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 24 109-129 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=284504

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Vesna Kovač, Branko Rafajac, Iva Buchberger
O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva
Filozofski fakultet Rijeka - 2015.

Kongresna priopćenja

1.
Iva Buchberger Ana Buchberger
Građanski odgoj i razvoj kritičkog mišljenja u nastavi fizike Usmeno izlaganje Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju Sarajevo - 6.10.2018.
2.
Buchberger, Iva
Teachers’ Critical Decision Making and Autonomous Participation in School Leadership Usmeno izlaganje Teacher Education from a Global Perspective TEPE 2016 Valletta, Malta - 19.5.2016.
3.
Buchberger, Iva
Školsko vođenje kao čimbenik učinkovite škole Usmeno izlaganje Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015. Rijeka - 22.5.2015.
4.
Kovač, Vesna; Buchberger, Iva
Developing Teachers' Leadership Competence Usmeno izlaganje 2014 ATEE Annual Conference - Transitions in Teacher Education and Professional Identities Braga, Portugal - 26.8.2014.
5.
Kovač, Vesna; Buchberger, Iva
Teachers' Role in School Leadership: Trends and Challenges. Usmeno izlaganje Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice, u organizaciji međunarodnog udruženja TEPE (Teacher Education Policy in Europe) Zagreb - 15.5.2014.
6.
Kovač, Vesna; Buchberger, Iva
Obilježja obrazovne politike iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika Usmeno izlaganje Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju Sarajevo - 11.10.2013.
7.
Kovač, Vesna; Buchberger, Iva
Suradnja škola i vanjskih dionika kao indikator kvalitete obrazovanja Usmeno izlaganje Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive Zagreb - 25.10.2012.
8.
Buchberger, Iva; Kovač, Vesna
Is school leadership in Croatian school distributed among teachers? usmeno izlaganje The Ireland International Conference on Education IICE 2017 Dublin, Irska
9.
Iva Buchberger; Vesna Kovač i Branko Rafajc
Building an Effective Networks through Distributive School Leadership usmeno izlaganje 2017 ATEE Annual Conference – Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching Duborovnik
10.
Iva Buchberger; Valentina Bolčević
Poučavanje za kritičko mišljenje. usmeno izlaganje Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu Zadar
11.
Iva Buchberger
How to reinforces distributed school leadership? Usmeno izlaganje NEPC CONFERENCE 2018 Primary colours of education #3 SCHOOL LEADERSHIP MATTERS Baška

Znanstveni projekti

1. -
Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama; član istraživačkog tima ; Sveučilište u Rijeci ; ; https://portal.uniri.hr/project/istrazivanje_rafajac
2. -
Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama; član istraživačkog tima; Hrvatska zaklada za znanost; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Predavanje 'Ishodi učenja'
Medicinska škola u Rijeci   Predavač

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 1.5.2011. - 2. humanitarni dan sporta
Studentsko sportsko društvo Filozofskog fakulteta, Rijeka
2. 1.1.2010. - Projekt Pripovjedač/ica priča za djecu u Dječjoj bolnici Kantrida
Udruga Portić / Dječja bolnica Kantrida, Rijeka
3. 1.1.2010. - Smotra Sveučilišta u Rijeci
Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
4. 1.12.2009. - Sveučilištarci volontiraju
Zaklada Sveučilišta u Rijeci / Odjel za djecu s oštećenjem vida Osnovne škole Pećine, Rijeka
5. 1.10.2008. - Dani Zaklade
Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
6. - Program Baby fitness
Obiteljski centar Primorsko-goranske županije / Dječji dom Ivana Brlić-Mažuranić, Rijeka
7. - Program posttretmanskog prihvata djece i mladih po izlasku iz odgojne ustanove
Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, Rijeka
8. - Rad s djecom
Dječji dom Ivana Brlić-Mažuranić, Rijeka