Katarina Benac mag.oec.

Odjel za fiziku -

prostorija : O-010
e-pošta : katarina.benac@phy.uniri.hr
mobitel : 0915320446 , 0914800243

Obrazovanje

- Magistar ekonomije Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci