dr. sc. Robert Doričić

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

e-pošta : robert.doricic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google scholar 9 1
ORCID
ResearcherID 1 1

Obrazovanje

31.10.2014. - 13.2.2019. doktor znanosti Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2008. - 22.7.2011. magistar organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu Dodiplomski sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravtsvu Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Radno iskustvo

18.3.2019. - poslijedoktorand Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
3.1.2017. - 2.1.2019. asistent Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
2.1.2015. - 2.1.2017. stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
5.9.2012. - 4.9.2013. stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Asistent na projektu Inovativnošću do konkurentnostičije aktivnosti uključuju identifikaciju zainteresiranih znanstvenika koji raspolažu vrijednom analitičkom opremom te pomoć u pronalaženju partnera u gospodarstvu koji imaju potrebu za korištenjem znanja i istraživačko analitičkih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci Sveučilište u Rijeci, Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o

Nagrade i priznanja

13.12.2011. Priznanje za najboljeg magistra organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu u akademskoj godini 2010/2011.
7.12.2009. Priznanje za najboljeg studenta 1. godine Diplomskog sveučilišnog studija organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu u akademskoj godini 2008./2009.

Članstva

1.12.2017. - kooptirani član Upravnog odbora Udruge Alumni MEDRI
1.1.2014. - član Izvršnog odbora Hrvatskog znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture
1.1.2014. - član Predsjedništva Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga
1.1.2013. - član Savjeta Ekomuzeja Mošćenička Draga
1.1.2012. - član Izvršnog odbora Katedre Čakavskoga sabora Lovran
1.1.2011. - 1.1.2013. član Radne skupine za izradu Idejnog projekta Ekomuzej Mošćenička Draga
27.4.2010. - 27.6.2018. predsjednik Udruge "Žejane"
22.4.2010. - 5.5.2010. član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Etičkog kodeksa studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2019. - Medical ethics
Medical studies in English
University of Rijeka, Faculty of medicine
postdoctoral researcher
Norma sati:
1.10.2019. - Bioetika u primaljstvu
Preddiplomski stručni studij Primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
poslijedoktorand
Norma sati:
2.10.2017. - Introduction to medicine and history of medicine
Medical studies in English
University of Rijeka, Faculty of medicine
postdoctoral researcher
Norma sati:
2.10.2017. - Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
poslijedoktorand
Norma sati:
3.1.2017. - 30.9.2018. Povijest dentalne medicine
Dentalna medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
asistent
Norma sati:
3.1.2017. - Uvod u medicinu i povijest medicine
Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
poslijedoktorand
Norma sati:
3.1.2017. - Medicinska etika
Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
poslijedoktorand
Norma sati:
3.1.2017. - Sociologija zdravlja
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
poslijedoktorand
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

8.7.2019. - 8.7.2019. Epidemiologija respiratornih bolesti na području Grada Bakra u razdoblju od 1960. do 2010. godine/ komentor
Asja Felić
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
8.7.2019. - 8.7.2019. Analiza smrtnosti od novotvorina probavnog sustava s posebnim osvrtom na smrtnost od karcinoma želuca na području Grada Bakra u razdoblju od 1960. do 2010. godine/ komentor
Matteo Sošić
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Robert Doričić, Tanja Ćorić, Morana Tomljenović, Danijela Lakošeljac, Amir Muzur, Branko Kolarić
Mortality Characteristics of Two Populations in the Northern Mediterranean (Croatia) in the Period 1960–2012: An Ecological Study
International Journal of Environmental Research and Public Health 15 2591 - 2018. https://doi.org/10.3390/ijerph15112591

Q2

2. Eterović, Ivana; Doričić, Robert
O jednome graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 5 21-50 - 2018.

3. Primc, Davor; Muzur, Amir; Doričić, Robert; Markić, Dean
New contributions to the study of the life and work of Vinko Frančišković (1919-1984), pioneer of Croatian cardiothoracic and transplantation surgery
Acta medico-historica Adriatica 15 119-128 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281910

4. Eterović, Igor; Doričić, Robert
EuroBioAct: new paths of integrative bioethics
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 15 377-391 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=279219

A1

5. Doričić, Robert; Eterović, Igor
Demografske promjene uslijed Prvog svjetskog rata na području župa Lovran i Mune
Svoljšak, Petra (ur.) Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt/L'Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte/ Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt 85-106 - 2017.

6. Doričić, Robert; Doričić, Helena
Anostra besęreka - crkva Svetoga Andrije apostola u Žejanama
Zbornik radova "Mune i Žejane Maksu Pelozi" 85-99 - 2016.

7. Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Medicinski elementi u sakralnom nasljeđu Mošćenišćine
Acta medico-historica Adriatica 14 289-316 - 2016.

8. Eterović, Ivana; Doričić, Robert
Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje
Romanoslavica 52 23-32 - 2016. https://drive.google.com/file/d/0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM/view

9. Doričić, Robert
Valentin Lucas - skica za biografiju slikara iz Kraja
Problemi sjevernog Jadrana 15 97-112 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=264082

10. Doričić, Robert; Eterović, Ivana
Teštamenti lovranskog notarijata–pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 4 59-72 - 2016.

11. Doričić, Robert; Eterović, Ivana
Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 3 163-188 - 2014.

12. Vrzić, Zvjezdana; Doričić, Robert
Language Contact and Stability of Basic Vocabulary: Croatian Loanwords for Body Parts in Vlashki/ZheyanskiI (Istro-Romanian).
Fluminensia 26 - 2014.

13. Jovanović Višnja; Doričić, Robert
Škrljevska bolezen v bolnišnici v Kraljevici na Hrvaškem (1818-1859)
Zdravniški vestnik 81 815-824 - 2012. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/789

Q4

14. Eterović, Igor; Doričić, Robert
Medicinski elementi u župnoj crkvi Svetog Jurja u Lovranu
Acta medico-historica Adriatica 10 185-212 - 2012.

Pozvana predavanja

1. Doričić, Robert
Kuma-j ča limba če kuvnci?!/Kojim jezikom govoriš?!
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 8.5.2019.
2. Doričić, Robert
Kuma-j ča limba če kuvnci?!/Kojim jezikom govoriš?!
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 14.12.2018.
3. Doričić, Robert
Žejanu ši aluj limba/ Žejane i njihov jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 15.12.2017.
4. Doričić, Robert
Juva-j pulju? ali kum am ?nvecavęjt žejanska limba
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 3.5.2017.
5. Doričić, Robert
Žejane u istarskom kulturološkom mozaiku
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 2.5.2017.
6. Doričić, Robert
Žejane u istarskom kulturološkom mozaiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 9.12.2016.
7. Doričić, Robert
Europska bioetika na djelu - naša RRI priča
RRI Tools trening: Alati odgovorne znanosti i istraživanja – Riječka ideja kao pokretač suradnje i razvoja znanosti i lokalne zajednice, Rijeka - 27.9.2016.
8. Doričić, Robert
Juva-j pulju? ali kum am ?nvecavęjt žejanska limba – Gdje je ptica? ili kako sam učio žejanski jezik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 24.5.2016.
9. Doričić, Robert
Juva-j pulju? ali kum am ?nvecavęjt žejanska limba – Gdje je ptica? ili kako sam učio žejanski jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 4.12.2015.
10. Doričić, Robert
Žejanski – amę adova limba/ Žejanski – moj drugi jezik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 5.5.2015.
11. Doričić, Robert
Žej?nu – jer ši astez / Žejane – jučer i danas
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 12.12.2014.
12. Doričić, Robert
De žejanska limba ši de čelji če vo kuvintu/ O žejanskom jeziku i njegovim govornicima
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 5.12.2013.
13. Doričić, Robert
Toc av de nigdir verit/Svi su odnekud došli
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 2.4.2012.

Kongresna priopćenja

1.
Doričić, Robert; Škrbić Alempijević, Nevena
»Va Bakru je saka tvornica propala, pa će i ta«: suživot industrije i grada očima njegovih građanki i građana/“Every Factory Went Down the Drain in Bakar, So Will That One”: The Co-Existence of the Industry and the Town from the Perspective of Its Inhabitants 18. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj Mali Lošinj - 20.5.2019. http://www.bioetika.hr/wp-content/uploads/2019/05/LDB-2019-publ.pdf
2.
Buterin, Toni; Muzur, Amir; Doričić, Robert
Sanitarno-higijenske (ne)prilike razvoja lovranskog lječilišnog turizma I te gori visokost ide daže pod oblaki: Život na Učki i oko Učke kroz stoljeća Lovran - 27.4.2019. http://www.kcs-lovran.hr/wp-content/uploads/2019/04/Program-2019.pdf
3.
Doričić, Robert
The challenges of the migration crisis in Croatia – the Primorje-Gorski Kotar County and City of Rijeka example aktivno Migration als Herausforderung für Medizin. Ethische, rechtlicheund gesellschaftliche Aspekte im Ländervergleich Deutschland, Kroatien und Österreich“ Ulm - 13.3.2019. https://www.uni-ulm.de/med/med-medgeschichte/forschung/drittmittelprojekte/klausurwoche-elsa-migration-als-herausforderung-fuer-die-medizin-ethische-rechtliche-und-gesellschaftliche-aspekte-im-laendervergleich-deutschland-kroatien-und-oesterreich/
4.
Eterović, Igor; Doričić, Robert
Dr. Ivo Margan – zanemareni kozmopolit iznimnoga značenja za hrvatsku i riječku medicinsku povjesnicu 18. znanstveno-stručni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 9.11.2018.
5.
Muzur, Amir; Eterović, Igor; Doričić, Robert
Margani i Cres: prilog povijesti obitelji, migracija, grada, otoka i medicine Znanstveno-stručni skup "Creski anali - od starine do našeg doba" Cres - 4.5.2018.
6.
Miloš, Maja; Doričić, Robert
Local Community Attitudes towards Implementation of the Bioethical Standards 10th Medical Conference on Medical Practice in 21st Century: Emerging Trends Sofia, Bulgaria - 23.8.2017. https://www.iahcp.org.uk/bulgarian-medical-conference/
7.
Buterin, Toni; Doričić, Robert; Eterović, Igor; Muzur, Amir
The Spanish flu in the City of Rijeka and it's surroundings: the Public Impact and the Image of the Epidemic Past, Present, Future 2017: Victory or Defeat? Victory or Defeat? Societies between Warfare and Post-War Turmoil Pula - 26.5.2017.
8.
Doričić, Robert
Bioetički standardi u svjetlu javnozdravstvene (bio)etike / Bioethical Standards in the Light of Public Health (Bio)ethics 16. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 16.5.2017.
9.
Eterović, Ivana; Doričić, Robert
O jednom graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća: prilog čitanju izvora Od mora do mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas Lovran - 22.4.2017.
10.
Eterović, Igor; Doričić, Robert
Na izvorima uspostave neraskidivih medicinskih spona Rijeke i Karlovca: riječki Medicinski fakultet i karlovačka Opća bolnica kao paradigma Karlovačko – riječke medicinske poveznice: jučer, danas, sutra Karlovac - 21.4.2017.
11.
Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Marijanska svetišta u župi Mošćenice - povijesnomedicinski osvrt 16. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka Rijeka - 11.11.2016.
12.
Primc, Davor; Muzur, Amir; Doričić, Robert; Markić, Dean
Novi prilozi o životu i radu Vinka Frančiškovića (1919. – 1984.) pionira kardiotorakalne i transplantacijske medicine u Hrvatskoj 16. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka Rijeka - 11.11.2016.
13.
Doričić, Robert
Smjernice na putu k stvaranju bioetičkih standarda – primjeri dobre prakse Peti međunarodni bioetički simpozij Sarajevo - 22.10.2016.
14.
Doričić, Robert
Javnozdravstveni parametri - temelj bioetičkih odrednica: primjeri Bakra, Kršana i Maloga Lošinja Europska bioetika na djelu - EuroBioAct: radionice bioetičkih standarda Rijeka - 10.6.2016.
15.
Doričić. Robert; Eterović, Igor
Javnozdravstveni principi kao izvor bioetičke refleksije/Public Healthcare Principles as a Source for a Bioethical Reflection 15. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 16.5.2016.
16.
Doričić, Robert; Doričić, Helena
Anostra besęreka – crkva svetog Andrije Apostola u Žejanama Znanstveni skup Mune Maksu Pelozi Vele Mune - 24.10.2015.
17.
Doričić, Robert
Valentin Lucas – skica za životopis slikara iz Kraja Znanstveni skup Viktor Car Emin (1870. - 1963.) Mošćenička Draga - 23.10.2015.
18.
Eterović, Ivana; Doričić, Robert
Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje Međunarodni znanstveni skup Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj Bukurešt - 3.10.2015.
19.
Doričić, Robert, Muzur, Amir, Rinčić, Iva
Povijesni izvori kao temelj razumijevanja suvremenog odnosa prema zdravlju – primjer triju sjevernojadranskih lokalnih zajednica / Historical Records as a Basis of Understanding the Modern Approach toward Health – Examples of Three North Adriatic Local Communities 24. dani Frane Petrića Cres - 22.9.2015.
20.
Doričić, Robert
European Bioethics in Action: project presentation EuroBioAct International conference „Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical chalenge" Rijeka - 12.6.2015.
21.
Rinčić. Iva; Muzur, Amir; Doričić. Robert
Bioetika je (vrlo) privatna stvar/ Bioethics Is a (Very) Private Matter 14. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 19.5.2015.
22.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Odjeci španjolske gripe 1918./1919. na području triju liburnijskih župa 15. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 7.11.2014.
23.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Veliki rat: analiza demografskih kretanja na području župe Lovran i župe Mune Međunarodni znanstveni skup Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt, Studijski dan povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata Tar - 10.10.2014.
24.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Medicinski elementi u župi sv. Jurja u Brseču 14. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 8.11.2013.
25.
Doričić, Robert; Oštrić, Andrea; Golob, Boris; Blažević Marčelja Jana
eUčilo – primjer komercijalizacije kapaciteta Sveučilišta u Rijeci, poster-prezentacija Stručno-znanstveni simpozij Zdravlje za sve?! Rijeka - 18.5.2013.
26.
Doričić, Robert; Bošković, Sandra
Stavovi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema osobama s invaliditetom 15. riječki dani bioetike Visoko obrazovanje za sve: perspektive podzastupljenih skupina Rijeka - 17.5.2013.
27.
Doričić, Robert; Eterović, Ivana
Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća Znanstveni skup Lovran u riječi, riječ u Lovranu Lovran - 20.4.2013.
28.
Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Povijesnomedicinska istraživanja sakralne i tradicijske baštine župe Mošćenice 13. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 9.11.2012.
29.
Doričić, Robert; Bošković, Sandra; Đudarić, Luka
Studirati s invaliditetom VI. međunarodni znanstveni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas Beograd - 14.9.2012.
30.
Vrzić, Zvjezdana; Doričić, Robert
Porijeklo i postojanost anatomskog i medicinskog vokabulara u ugroženom vlaškom i žejanskom jeziku Međunarodni znanstveni skup Jezik medicine - od geneze do kulture i etike komunikacije Rijeka - 10.5.2012.
31.
Eterović, Igor; Doričić, Robert
Medicinski elementi u župnoj crkvi sv. Jurja u Lovranu 12. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 11.11.2011.
32.
Doričić, Robert
Medicinska terminologija u vlaškom i žejanskom jeziku 12. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 11.11.2011.

Znanstveni projekti

1. 1.5.2019. -
Healthcare as a Public Space; suradnik; HERA – Humanities in the European Research Area ; ; http://heranet.info/projects/public-spaces-culture-and-integration-in-europe/healthcare-as-a-public-space-social-integration-and-social-diversity-in-the-context-of-access-to-healthcare-in-europe/
2. 7.3.2019. -
Bioetički standardi urbaniteta: grad kao okvir etike života (s posebnim osvrtom na Rijeku); suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.8.2015. - 28.2.2017.
Burnt in memories; suradnik; Europska unija-Program "Europa za građane"; ; http://burntinmemories.eu/hr/
4. 15.9.2014. - 14.9.2017.
Europska bioetika na djelu - EuroBioAct; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.eurobioact.uniri.hr/
5. 1.1.2012. - 1.1.2017.
Documentation of the Vlashki/Zheyanski Language ('RUO') ; transkripcija/prijevod (žejanski jezik-hrvatski jezik); National Science Foundation; ; http://grantome.com/grant/NSF/BCS-1160696
6. 21.8.2008. - 15.6.2019.
Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika; suradnik; Ministrarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Općina Kršan, Općina Matulji; ; http://www.vlaski-zejanski.com/

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - AMHA-Acta medico-historica Adriatica
http://hrcak.srce.hr/amha
2. 1.1.2014. - JAHR – European Journal of Bioethics
http://www.jahr-bioethics-journal.com/index.php/JAHR
3. 1.1.2012. - Zbornik Lovranšćine
http://hrcak.srce.hr/zbornik-lovranscine

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
6.7.2017. - 8.7.2017.
Euronet MRPH Summer Meeting 2017
European Network of Medical Residents in Public Health  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 22.2.2019. - Istraživanja o slikaru Valentinu Lucasu iz Kraja
Predavanje u Rodoslovnom centru Kastavštine i Liburnije
Matulji
2. 19.12.2016. - Ni Ćići, ni Brkini ni Kastafci - povijesno-etnografske crtice iz Velih Muna, Malih Muna i Žejana
Predavanje u Rodoslovnom centru Kastavštine i Liburnije
Matulji
3. 7.2.2015. - Vela gvera (1914.-1918): Ča je prnesla juden na Brseščine i Mošćeniščine?

Mošćenice
4. 2.8.2014. - Ne ponovilo se... Žejane, 5. 5. 1944.

Žejane
5. 22.7.2013. - Iz prošlosti obitelji Malih Muna

Vele Mune
6. 19.5.2013. - Vele Mune, Male Mune i Žejane 1944.-1945.

Lipa
7. 9.1.2013. - Žejane - bogatija spravna va zajike, kante i užancah

Lovran
8. 22.7.2012. - Iz prošlosti obitelji Velih Muna

Vele Mune
9. 22.4.2012. - Pomorci Brsešćine u matičnim knjigama pomoraca talijanske Lučke kapetanije Rijeka

Brseč
10. 26.11.2011. - Pomorci Mošćenišćine i Brsešćine sahranjeni na groblju Kozala u Rijeci

Mošćenice
11. 27.11.2010. - Pomorci Mošćenišćine u matičnim knjigama pomoraca talijanske Lučke kapetanije Rijeka

Mošćenice
12. 1.8.2010. - Iz prošlosti žejanskih obitelji

Žejane
13. 8.4.2010. - Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika

Rovinj
14. 28.11.2009. - Draška riva

Mošćenice

Popularizacija znanosti

1. 9.5.2018. - Okrugli stol "Stogodišnjica Velike pandemije - zašto i kako istraživati španjolsku gripu"
Kliofest 2018.
Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Novinski članci

1. 26.7.2019. - Intervju: Michael Cheng-Tek Tai - dobitnik nagrade ‘Fritz Jahr’ za istraživanje i promicanje europske bioetike: Poštovanje svih oblika života ključno je za razvoj bioetike i društva (razgovor vodio: Robert Doričić)
Universitas, hrvatske sveučilišne novine, god. XI., br. 116
Zagreb/Split
2. 26.6.2017. - José Roberto Goldim, dobitnik nagrade ‘Fritz Jahr‘ na Riječkim danima bioetike: ‘Hodnička bioetika‘ bioetika pomaže i liječnicima i pacijentima (razgovor vodio: Robert Doričić)
Universitas, hrvatske sveučilišne novine, god. IX., br. 92
Zagreb/Split
3. 1.7.2016. - Prof. emerit dr. sc. Hans-Martin Sass: Hrvatska bioetička škola postaje vodeća u svijetu (razgovor vodio: Robert Doričić)
Novi list, Poseban prilog znanost&obrazovanje
Rijeka

Uredništvo

1. 1.1.2010. - 1.1.2016. - Mrežne stranice projekta "Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika"

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 16.10.2018. - 13.2.2019. - Član Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata poslijediplomskih studija
Sveučilište u Rijeci, Skupština Studentskog zbora
2. 17.10.2017. - 30.9.2018. - Član Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata poslijediplomskih studija
Sveučilište u Rijeci, Skupština Studentskog zbora
3. 27.1.2017. - 30.9.2017. - Zamjenik članice Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata poslijediplomskih studija - interdisciplinarno područje
Sveučilište u Rijeci, Skupština Studentskog zbora

Povjerenstva na sveučilištu

1. 20.2.2018. - 1.11.2018. - predstavnik studenata poslijediplomskih doktorskih studija
Sveučilište u Rijeci, Savjet za znanost
2. 7.12.2017. - 13.2.2019. - član
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet/Povjerenstvo za implementaciju doktorske škole