dr. sc. Robert Doričić

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

e-pošta : robert.doricic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google scholar 9 1
ORCID
ResearcherID 1 1

Obrazovanje

31.10.2014. - 13.2.2019. doktor znanosti Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2008. - 22.7.2011. magistar organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu Dodiplomski sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravtsvu Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Radno iskustvo

18.3.2019. - poslijedoktorand Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
3.1.2017. - 2.1.2019. asistent Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
2.1.2015. - 2.1.2017. stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
5.9.2012. - 4.9.2013. stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Asistent na projektu Inovativnošću do konkurentnostičije aktivnosti uključuju identifikaciju zainteresiranih znanstvenika koji raspolažu vrijednom analitičkom opremom te pomoć u pronalaženju partnera u gospodarstvu koji imaju potrebu za korištenjem znanja i istraživačko analitičkih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci Sveučilište u Rijeci, Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o

Nagrade i priznanja

13.12.2011. Priznanje za najboljeg magistra organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu u akademskoj godini 2010/2011.
7.12.2009. Priznanje za najboljeg studenta 1. godine Diplomskog sveučilišnog studija organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu u akademskoj godini 2008./2009.

Članstva

1.12.2017. - kooptirani član Upravnog odbora Udruge Alumni MEDRI
1.1.2014. - član Izvršnog odbora Hrvatskog znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture
1.1.2014. - član Predsjedništva Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga
1.1.2013. - član Savjeta Ekomuzeja Mošćenička Draga
1.1.2012. - član Izvršnog odbora Katedre Čakavskoga sabora Lovran
1.1.2011. - 1.1.2013. član Radne skupine za izradu Idejnog projekta Ekomuzej Mošćenička Draga
27.4.2010. - 27.6.2018. predsjednik Udruge "Žejane"
22.4.2010. - 5.5.2010. član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Etičkog kodeksa studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2019. - Medical ethics
Medical studies in English
University of Rijeka, Faculty of medicine
postdoctoral researcher
Norma sati:
1.10.2019. - Bioetika u primaljstvu
Preddiplomski stručni studij Primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
poslijedoktorand
Norma sati:
2.10.2017. - Introduction to medicine and history of medicine
Medical studies in English
University of Rijeka, Faculty of medicine
postdoctoral researcher
Norma sati:
2.10.2017. - Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
poslijedoktorand
Norma sati:
3.1.2017. - 30.9.2018. Povijest dentalne medicine
Dentalna medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
asistent
Norma sati:
3.1.2017. - Uvod u medicinu i povijest medicine
Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
poslijedoktorand
Norma sati:
3.1.2017. - Medicinska etika
Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
poslijedoktorand
Norma sati:
3.1.2017. - Sociologija zdravlja
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
poslijedoktorand
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

8.7.2019. - 8.7.2019. Epidemiologija respiratornih bolesti na području Grada Bakra u razdoblju od 1960. do 2010. godine/ komentor
Asja Felić
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
8.7.2019. - 8.7.2019. Analiza smrtnosti od novotvorina probavnog sustava s posebnim osvrtom na smrtnost od karcinoma želuca na području Grada Bakra u razdoblju od 1960. do 2010. godine/ komentor
Matteo Sošić
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Doričić, Robert; Buterin, Toni; Eterović, Igor; Muzur, Amir
The Spanish Flu in the City of Rijeka and Its Surroundings in 1918-1919: The Public Impact and the Image of the Epidemic
History in Flux: Journal of the Department of History, Faculty of Humanities, Juraj Dobrila University of Pula 1 123-133 - 2019.

2. Doričić, Robert; Ćorić, Tanja; Tomljenović, Morana; Lakošeljac, Danijela; Muzur, Amir; Kolarić, Branko
Mortality Characteristics of Two Populations in the Northern Mediterranean (Croatia) in the Period 1960–2012: An Ecological Study
International Journal of Environmental Research and Public Health 15 2591 - 2018. https://doi.org/10.3390/ijerph15112591

Q2

3. Eterović, Ivana; Doričić, Robert
O jednome graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 5 21-50 - 2018.

4. Primc, Davor; Muzur, Amir; Doričić, Robert; Markić, Dean
New contributions to the study of the life and work of Vinko Frančišković (1919-1984), pioneer of Croatian cardiothoracic and transplantation surgery
Acta medico-historica Adriatica 15 119-128 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281910

5. Eterović, Igor; Doričić, Robert
EuroBioAct: new paths of integrative bioethics
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 15 377-391 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=279219

A1

6. Doričić, Robert; Eterović, Igor
Demografske promjene uslijed Prvog svjetskog rata na području župa Lovran i Mune
Svoljšak, Petra (ur.) Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt/L'Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte/ Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt 85-106 - 2017.

7. Doričić, Robert; Doričić, Helena
Anostra besęreka - crkva Svetoga Andrije apostola u Žejanama
Zbornik radova "Mune i Žejane Maksu Pelozi" 85-99 - 2016.

8. Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Medicinski elementi u sakralnom nasljeđu Mošćenišćine
Acta medico-historica Adriatica 14 289-316 - 2016.

9. Eterović, Ivana; Doričić, Robert
Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje
Romanoslavica 52 23-32 - 2016. https://drive.google.com/file/d/0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM/view

10. Doričić, Robert
Valentin Lucas - skica za biografiju slikara iz Kraja
Problemi sjevernog Jadrana 15 97-112 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=264082

11. Doričić, Robert; Eterović, Ivana
Teštamenti lovranskog notarijata–pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 4 59-72 - 2016.

12. Doričić, Robert; Eterović, Ivana
Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 3 163-188 - 2014.

13. Vrzić, Zvjezdana; Doričić, Robert
Language Contact and Stability of Basic Vocabulary: Croatian Loanwords for Body Parts in Vlashki/ZheyanskiI (Istro-Romanian).
Fluminensia 26 - 2014.

14. Jovanović Višnja; Doričić, Robert
Škrljevska bolezen v bolnišnici v Kraljevici na Hrvaškem (1818-1859)
Zdravniški vestnik 81 815-824 - 2012. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/789

Q4

15. Eterović, Igor; Doričić, Robert
Medicinski elementi u župnoj crkvi Svetog Jurja u Lovranu
Acta medico-historica Adriatica 10 185-212 - 2012.

Pozvana predavanja

1. Doričić, Robert
Dende âs?! / Odakle su?! – o (obiteljskom) porijeklu stanovnika Žejana
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 19.12.2019. http://www.ffzg.unizg.hr/roman/obavijest-studentima-rumunjskog-jezika-i-knjizevnosti-46/
2. Doričić, Robert
Kuma-j ča limba če kuvinci?!/Kojim jezikom govoriš?!
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 8.5.2019.
3. Doričić, Robert
Kuma-j ča limba če kuvinci?!/Kojim jezikom govoriš?!
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 14.12.2018.
4. Doričić, Robert
Žejânu ši aluj limba/ Žejane i njihov jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 15.12.2017.
5. Doričić, Robert
Juva-j pulju? ali kum am ?nvecavęjt žejanska limba
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 3.5.2017.
6. Doričić, Robert
Žejane u istarskom kulturološkom mozaiku
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 2.5.2017.
7. Doričić, Robert
Žejane u istarskom kulturološkom mozaiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 9.12.2016.
8. Doričić, Robert
Europska bioetika na djelu - naša RRI priča
RRI Tools trening: Alati odgovorne znanosti i istraživanja – Riječka ideja kao pokretač suradnje i razvoja znanosti i lokalne zajednice, Rijeka - 27.9.2016.
9. Doričić, Robert
Juva-j pulju? ali kum am ?nvecavęjt žejanska limba – Gdje je ptica? ili kako sam učio žejanski jezik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 24.5.2016.
10. Doričić, Robert
Juva-j pulju? ali kum am ?nvecavęjt žejanska limba – Gdje je ptica? ili kako sam učio žejanski jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 4.12.2015.
11. Doričić, Robert
Žejanski – amę adova limba/ Žejanski – moj drugi jezik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 5.5.2015.
12. Doričić, Robert
Žejânu – jer ši astez / Žejane – jučer i danas
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 12.12.2014.
13. Doričić, Robert
De žejanska limba ši de čelji če vo kuvintu/ O žejanskom jeziku i njegovim govornicima
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 5.12.2013.
14. Doričić, Robert
Toc av de nigdir verit/Svi su odnekud došli
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 2.4.2012.

Kongresna priopćenja

1.
Doričić; Robert; Eterović; Ivana
A kuj âš? – prilog poznavanju žejanskih obiteljskih nadimaka aktivno 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive Zagreb - 16.11.2019. https://romanistika100.ffzg.unizg.hr/program-15-11-2019-hr/
2.
Eterović, Igor; Doričić, Robert
Snažnog stabla, snažni izdanci – nezanemariva uloga dr. Ire Gjenero Margan i dr. Anamarije Margan Šulc, dviju kćeri dr. Ive Margana u novijoj hrvatskoj povijesti medicine 18. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 8.11.2019.
3.
Doričić, Robert; Škrbić Alempijević, Nevena
»Va Bakru je saka tvornica propala, pa će i ta«: suživot industrije i grada očima njegovih građanki i građana/“Every Factory Went Down the Drain in Bakar, So Will That One”: The Co-Existence of the Industry and the Town from the Perspective of Its Inhabitants 18. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj Mali Lošinj - 20.5.2019. http://www.bioetika.hr/wp-content/uploads/2019/05/LDB-2019-publ.pdf
4.
Buterin, Toni; Muzur, Amir; Doričić, Robert
Sanitarno-higijenske (ne)prilike razvoja lovranskog lječilišnog turizma I te gori visokost ide daže pod oblaki: Život na Učki i oko Učke kroz stoljeća Lovran - 27.4.2019. http://www.kcs-lovran.hr/wp-content/uploads/2019/04/Program-2019.pdf
5.
Doričić, Robert
The challenges of the migration crisis in Croatia – the Primorje-Gorski Kotar County and City of Rijeka example aktivno Migration als Herausforderung für Medizin. Ethische, rechtlicheund gesellschaftliche Aspekte im Ländervergleich Deutschland, Kroatien und Österreich“ Ulm - 13.3.2019. https://www.uni-ulm.de/med/med-medgeschichte/forschung/drittmittelprojekte/klausurwoche-elsa-migration-als-herausforderung-fuer-die-medizin-ethische-rechtliche-und-gesellschaftliche-aspekte-im-laendervergleich-deutschland-kroatien-und-oesterreich/
6.
Eterović, Igor; Doričić, Robert
Dr. Ivo Margan – zanemareni kozmopolit iznimnoga značenja za hrvatsku i riječku medicinsku povjesnicu 18. znanstveno-stručni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 9.11.2018.
7.
Muzur, Amir; Eterović, Igor; Doričić, Robert
Margani i Cres: prilog povijesti obitelji, migracija, grada, otoka i medicine Znanstveno-stručni skup "Creski anali - od starine do našeg doba" Cres - 4.5.2018.
8.
Miloš, Maja; Doričić, Robert
Local Community Attitudes towards Implementation of the Bioethical Standards 10th Medical Conference on Medical Practice in 21st Century: Emerging Trends Sofia, Bulgaria - 23.8.2017. https://www.iahcp.org.uk/bulgarian-medical-conference/
9.
Buterin, Toni; Doričić, Robert; Eterović, Igor; Muzur, Amir
The Spanish flu in the City of Rijeka and it's surroundings: the Public Impact and the Image of the Epidemic Past, Present, Future 2017: Victory or Defeat? Victory or Defeat? Societies between Warfare and Post-War Turmoil Pula - 26.5.2017.
10.
Doričić, Robert
Bioetički standardi u svjetlu javnozdravstvene (bio)etike / Bioethical Standards in the Light of Public Health (Bio)ethics 16. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 16.5.2017.
11.
Eterović, Ivana; Doričić, Robert
O jednom graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća: prilog čitanju izvora Od mora do mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas Lovran - 22.4.2017.
12.
Eterović, Igor; Doričić, Robert
Na izvorima uspostave neraskidivih medicinskih spona Rijeke i Karlovca: riječki Medicinski fakultet i karlovačka Opća bolnica kao paradigma Karlovačko – riječke medicinske poveznice: jučer, danas, sutra Karlovac - 21.4.2017.
13.
Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Marijanska svetišta u župi Mošćenice - povijesnomedicinski osvrt 16. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka Rijeka - 11.11.2016.
14.
Primc, Davor; Muzur, Amir; Doričić, Robert; Markić, Dean
Novi prilozi o životu i radu Vinka Frančiškovića (1919. – 1984.) pionira kardiotorakalne i transplantacijske medicine u Hrvatskoj 16. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka Rijeka - 11.11.2016.
15.
Doričić, Robert
Smjernice na putu k stvaranju bioetičkih standarda – primjeri dobre prakse Peti međunarodni bioetički simpozij Sarajevo - 22.10.2016.
16.
Doričić, Robert
Javnozdravstveni parametri - temelj bioetičkih odrednica: primjeri Bakra, Kršana i Maloga Lošinja Europska bioetika na djelu - EuroBioAct: radionice bioetičkih standarda Rijeka - 10.6.2016.
17.
Doričić. Robert; Eterović, Igor
Javnozdravstveni principi kao izvor bioetičke refleksije/Public Healthcare Principles as a Source for a Bioethical Reflection 15. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 16.5.2016.
18.
Doričić, Robert; Doričić, Helena
Anostra besęreka – crkva svetog Andrije Apostola u Žejanama Znanstveni skup Mune Maksu Pelozi Vele Mune - 24.10.2015.
19.
Doričić, Robert
Valentin Lucas – skica za životopis slikara iz Kraja Znanstveni skup Viktor Car Emin (1870. - 1963.) Mošćenička Draga - 23.10.2015.
20.
Eterović, Ivana; Doričić, Robert
Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje Međunarodni znanstveni skup Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj Bukurešt - 3.10.2015.
21.
Doričić, Robert, Muzur, Amir, Rinčić, Iva
Povijesni izvori kao temelj razumijevanja suvremenog odnosa prema zdravlju – primjer triju sjevernojadranskih lokalnih zajednica / Historical Records as a Basis of Understanding the Modern Approach toward Health – Examples of Three North Adriatic Local Communities 24. dani Frane Petrića Cres - 22.9.2015.
22.
Doričić, Robert
European Bioethics in Action: project presentation EuroBioAct International conference „Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical chalenge" Rijeka - 12.6.2015.
23.
Rinčić. Iva; Muzur, Amir; Doričić. Robert
Bioetika je (vrlo) privatna stvar/ Bioethics Is a (Very) Private Matter 14. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 19.5.2015.
24.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Odjeci španjolske gripe 1918./1919. na području triju liburnijskih župa 15. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 7.11.2014.
25.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Veliki rat: analiza demografskih kretanja na području župe Lovran i župe Mune Međunarodni znanstveni skup Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt, Studijski dan povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata Tar - 10.10.2014.
26.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Medicinski elementi u župi sv. Jurja u Brseču 14. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 8.11.2013.
27.
Doričić, Robert; Oštrić, Andrea; Golob, Boris; Blažević Marčelja Jana
eUčilo – primjer komercijalizacije kapaciteta Sveučilišta u Rijeci, poster-prezentacija Stručno-znanstveni simpozij Zdravlje za sve?! Rijeka - 18.5.2013.
28.
Doričić, Robert; Bošković, Sandra
Stavovi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema osobama s invaliditetom 15. riječki dani bioetike Visoko obrazovanje za sve: perspektive podzastupljenih skupina Rijeka - 17.5.2013.
29.
Doričić, Robert; Eterović, Ivana
Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća Znanstveni skup Lovran u riječi, riječ u Lovranu Lovran - 20.4.2013.
30.
Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Povijesnomedicinska istraživanja sakralne i tradicijske baštine župe Mošćenice 13. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 9.11.2012.
31.
Doričić, Robert; Bošković, Sandra; Đudarić, Luka
Studirati s invaliditetom VI. međunarodni znanstveni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas Beograd - 14.9.2012.
32.
Vrzić, Zvjezdana; Doričić, Robert
Porijeklo i postojanost anatomskog i medicinskog vokabulara u ugroženom vlaškom i žejanskom jeziku Međunarodni znanstveni skup Jezik medicine - od geneze do kulture i etike komunikacije Rijeka - 10.5.2012.
33.
Eterović, Igor; Doričić, Robert
Medicinski elementi u župnoj crkvi sv. Jurja u Lovranu 12. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 11.11.2011.
34.
Doričić, Robert
Medicinska terminologija u vlaškom i žejanskom jeziku 12. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka - 11.11.2011.

Znanstveni projekti

1. 1.5.2019. -
Healthcare as a Public Space; suradnik; HERA – Humanities in the European Research Area ; ; http://heranet.info/projects/public-spaces-culture-and-integration-in-europe/healthcare-as-a-public-space-social-integration-and-social-diversity-in-the-context-of-access-to-healthcare-in-europe/
2. 7.3.2019. -
Bioetički standardi urbaniteta: grad kao okvir etike života (s posebnim osvrtom na Rijeku); suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.8.2015. - 28.2.2017.
Burnt in memories; suradnik; Europska unija-Program "Europa za građane"; ; http://burntinmemories.eu/hr/
4. 15.9.2014. - 14.9.2017.
Europska bioetika na djelu - EuroBioAct; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.eurobioact.uniri.hr/
5. 1.1.2012. - 1.1.2017.
Documentation of the Vlashki/Zheyanski Language ('RUO') ; transkripcija/prijevod (žejanski jezik-hrvatski jezik); National Science Foundation; ; http://grantome.com/grant/NSF/BCS-1160696
6. 21.8.2008. - 15.6.2019.
Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika; suradnik; Ministrarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Općina Kršan, Općina Matulji; ; http://www.vlaski-zejanski.com/

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - AMHA-Acta medico-historica Adriatica
http://hrcak.srce.hr/amha
2. 1.1.2014. - JAHR – European Journal of Bioethics
http://www.jahr-bioethics-journal.com/index.php/JAHR
3. 1.1.2012. - Zbornik Lovranšćine
http://hrcak.srce.hr/zbornik-lovranscine

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
6.7.2017. - 8.7.2017.
Euronet MRPH Summer Meeting 2017
European Network of Medical Residents in Public Health  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 31.10.2019. - Obilježja smrtnosti na području Grada Bakra u periodu od 1960. do 2012. godine
Predavanje u Gradskoj knjižnici Bakar u sklopu programa "Mjesec hrvatske knjige 2019."
Bakar
2. 22.2.2019. - Istraživanja o slikaru Valentinu Lucasu iz Kraja
Predavanje u Rodoslovnom centru Kastavštine i Liburnije
Matulji
3. 19.12.2016. - Ni Ćići, ni Brkini ni Kastafci - povijesno-etnografske crtice iz Velih Muna, Malih Muna i Žejana
Predavanje u Rodoslovnom centru Kastavštine i Liburnije
Matulji
4. 7.2.2015. - Vela gvera (1914.-1918): Ča je prnesla juden na Brseščine i Mošćeniščine?

Mošćenice
5. 2.8.2014. - Ne ponovilo se... Žejane, 5. 5. 1944.

Žejane
6. 22.7.2013. - Iz prošlosti obitelji Malih Muna

Vele Mune
7. 19.5.2013. - Vele Mune, Male Mune i Žejane 1944.-1945.

Lipa
8. 9.1.2013. - Žejane - bogatija spravna va zajike, kante i užancah

Lovran
9. 22.7.2012. - Iz prošlosti obitelji Velih Muna

Vele Mune
10. 22.4.2012. - Pomorci Brsešćine u matičnim knjigama pomoraca talijanske Lučke kapetanije Rijeka

Brseč
11. 26.11.2011. - Pomorci Mošćenišćine i Brsešćine sahranjeni na groblju Kozala u Rijeci

Mošćenice
12. 27.11.2010. - Pomorci Mošćenišćine u matičnim knjigama pomoraca talijanske Lučke kapetanije Rijeka

Mošćenice
13. 1.8.2010. - Iz prošlosti žejanskih obitelji

Žejane
14. 8.4.2010. - Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika

Rovinj
15. 28.11.2009. - Draška riva

Mošćenice

Popularizacija znanosti

1. 9.5.2018. - Okrugli stol "Stogodišnjica Velike pandemije - zašto i kako istraživati španjolsku gripu"
Kliofest 2018.
Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Novinski članci

1. 26.7.2019. - Intervju: Michael Cheng-Tek Tai - dobitnik nagrade ‘Fritz Jahr’ za istraživanje i promicanje europske bioetike: Poštovanje svih oblika života ključno je za razvoj bioetike i društva (razgovor vodio: Robert Doričić)
Universitas, hrvatske sveučilišne novine, god. XI., br. 116
Zagreb/Split
2. 26.6.2017. - José Roberto Goldim, dobitnik nagrade ‘Fritz Jahr‘ na Riječkim danima bioetike: ‘Hodnička bioetika‘ bioetika pomaže i liječnicima i pacijentima (razgovor vodio: Robert Doričić)
Universitas, hrvatske sveučilišne novine, god. IX., br. 92
Zagreb/Split
3. 1.7.2016. - Prof. emerit dr. sc. Hans-Martin Sass: Hrvatska bioetička škola postaje vodeća u svijetu (razgovor vodio: Robert Doričić)
Novi list, Poseban prilog znanost&obrazovanje
Rijeka

Uredništvo

1. 1.1.2010. - 1.1.2016. - Mrežne stranice projekta "Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika"

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 16.10.2018. - 13.2.2019. - Član Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata poslijediplomskih studija
Sveučilište u Rijeci, Skupština Studentskog zbora
2. 17.10.2017. - 30.9.2018. - Član Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata poslijediplomskih studija
Sveučilište u Rijeci, Skupština Studentskog zbora
3. 27.1.2017. - 30.9.2017. - Zamjenik članice Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata poslijediplomskih studija - interdisciplinarno područje
Sveučilište u Rijeci, Skupština Studentskog zbora

Povjerenstva na sveučilištu

1. 20.2.2018. - 1.11.2018. - predstavnik studenata poslijediplomskih doktorskih studija
Sveučilište u Rijeci, Savjet za znanost
2. 7.12.2017. - 13.2.2019. - član
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet/Povjerenstvo za implementaciju doktorske škole