Prof.dr.sc. Biserka Trošelj-Vukić dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za zarazne bolesti
Medicinski fakultet Katedra za zarazne bolesti

prostorija : KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI, KBC RIJEKA
e-pošta : biserka.troselj-vukic@uniri.hr
telefon : 051/658-271

ORCID
ResearcherID
Google Scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Scopus 54 4
Web of science 64 5

Obrazovanje

31.10.2013. - Specijalist pedijatrijske infektologije Rješenje Ministarstva zdravlja RH o priznanju statusa specijalist pedijatrijske infektologije, Zagreb 31.10.2013. Ministarstvo zdravlja RH
23.9.1998. - Doktor biomedicinskih znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.5.1996. - 30.5.1996. Postspecijalistička edukacija iz pedijatrijske infektologije Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Miahljević" Zagreb
21.2.1994. - Magistar biomedicinskih znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - 5.5.1992. Specijalist infektologije Specijalizacija iz infektologije KBC Rijeka i Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu
1.12.1987. - 1.12.1989. Poslijediplomski studij iz kliničke patofiziologije, smjer: turistička, pomorska i tropska medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1974. - 8.2.1980. Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.1970. - 15.6.1974. Opća gimnazija „Vladimir Nazor“ u Zadru Opća gimnazija Zadar

Radno iskustvo

18.4.2018. - Redoviti profesor u trajnom zvanju, Predstojnica Klinike za infektivne bolesti KBC Rijeka, zamjenica pročelnika Katedre za zarazne bolesti Organizacija rada Klinike za infektivne bolesti; sudjelovanje u nastavi na integriranim i poslijediplomskim studijima te voditeljstvo kolegija na studiju Dentalne medicine na Medicinskom fakultetu uz sudjelovanje u nastavi Studija sestrinstva pri Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.11.2017. - Predstojnica Klinike za infektivne bolesti - 4. izbor Organizacija i rukovođenje stručnim radom Klinike. KBC Rijeka
16.4.2013. - Redoviti profesor Voditelj kolegija Infektologija za studij Dentalne medicine i sudjelovanje u svim nastavnim oblicima na Integriranim studijima Medicina, Dentalna medicina i stručnim studijima Sestrinstva (redovni i izvanredni) te poslijediplomskim specijalističkim studijima. Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - 21.11.2017. Predstojnica Klinike za infektivne bolesti - 3. izbor Organizacija i rukovođenje stručnim radom Klinike. Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka
24.3.2011. - Znanstveni savjetnik Recenzent sveučilišnih udžbenika, programa sveučilišnih studija te recenzent nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa (Collegium Atropologicum, Acta Medica Croatica, Infektološki glasnik). Autor/koautor nekoliko poglavlja u stručnim knjigama, od čega su 2 sveučilišna udžbenika. Recenzent MZOS RH za područje biomedicinskih znanosti. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.3.2010. - Primarijus Priznat naziv primarijus. Edukacija liječnika na specijalizaciji iz infektologije i liječnika pripravnika te specijalizanata drugih specijalizacija. Ministarstvo zdravstva i soc. skrbi RH
1.1.2009. - 1.1.2013. Predstojnica Klinike za infektivne bolesti - 2. izbor Organizacija i rukovođenje stručnim radom Klinike. Sudjelovanje u radu Stručnog vijeća KBC-a. Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka
1.4.2008. - 16.3.2013. Izvanredni profesor Voditelj kolegija Infektologija za studij Dentalne medicine i sudjelovanje u svim nastavnim oblicima na Integriranim studijima Medicina, Dentalna medicina i stručnim studijima Sestrinstva (redovni i izvanredni) te poslijediplomskim specijalističkim studijima. Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.10.2006. - Zamjenica pročelnika Katedre za zarazne bolesti Sudjelovanje u organizaciji rada Katedre. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2006. - 24.3.2011. Viši znanstveni suradnik Od 2006. godine predložena za recenzenta projekata MZOS RH za područje biomedicinske znanosti Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2009. Predstojnica Klinike za infektivne bolesti- 1. izbor Organizacija i rukovođenje stručnim radom Klinike i Zavoda za infektivne bolesti; suradnja s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci. Organizacija i provođenje edukacije liječnika na specijalizaciji iz infektologije i liječnika pripravnika te specijalizanata drugih specijalizacija. Suradnja s drugim zdravstvenim ustanovama, primarno s Referentnim centrom za infektivne bolesti, Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb. Sudjelovanje u radu Stručnog vijeća KBC-a Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka
1.2.2003. - 1.4.2008. Docent - znanstveni suradnik Voditelj kolegija Infektologija za studente stomatologije pri Katedri za zarazne bolesti te sudjelovanje u diplomskoj te poslijediplomskoj nastavi. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.10.2001. - Pročelnik Dječjeg odsjeka Organizacija rada i rukovođenje u Dječjem odsjeku Klinike za infektologiju i febrilna stanja. Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka
1.1.1999. - 1.2.2003. Viši asistent Viši asistent pri Katedri za zarazne bolesti. Autor skripte (obaveznog nastavnog teksta) i suradnik u nastavi kolegija "Malattie infettive in odontoiatria" za talijanske studente. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.1996. - 1.1.1999. Asistent Asistent pri Katedri za zarazne bolesti. Izvođenje vježbi i seminara za studente svih sveučilišnih studija iz kolegija Infektologija Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
5.5.1992. - 12.10.2001. Specijalist infektologije Specijalist infektologije u Dječjem odjelu i Odjelu za hepatitise Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka
1.1.1988. - 5.5.1992. Specijalizant infektologije Specijalistički staž prema Pravilniku za specijalističko usavršavanje u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka i Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" (5.5.1992. položila specijalistički ispit). KBC Rijeka i Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu
1.11.1987. - 1.1.1988. Odjelni liječnik Odjelni liječnik u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka KBC Rijeka
20.9.1985. - 1.11.1987. Liječnik na Odjelu Liječnik na Odjelu za zarazne bolesti, Medicinski centar Zadar Medicinski centar Zadar
1.4.1981. - 1.1.1985. Liječnik opće prakse Liječnik opće prakse na terenu s pripravnošću 24 sata u Ambulanti opće medicine Preko otok Ugljan Medicinski centar Zadar
1.4.1980. - 1.4.1981. Liječnik na pripravničkom stažu Poslovi propisani Pravilnikom o pripravničkom stažu za doktora medicine. Rad u bolničkoj i vanbolničkoj službi Medicinski centar Zadar

Nagrade i priznanja

9.5.2015. Povelja Hrvatske liječničke komore za brigu o ugledu liječničkog staleža
12.2.2009. Diploma HLZ-a za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj, Zagreb
23.2.2008. Diploma HLZ-a za značajan doprinos u promidžbi i vrijednosti Zbora, promicanju stručnih, znanstvenih i etičkih načela i unaprjeđenju zdravlja naroda, Zagreb
15.10.1999. Prva nagrada Hrvatskog društva za medicinu turizma za znanstvene i stručne radove objavljene u periodu od 1997.-1999. godine za doktorsku disertaciju : „Najracionalnije liječenje akutnih infektivnih proljeva“ obranjenu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1998. godine
13.9.1996. Priznanje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske akademije medicinskih znanosti -Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu, za znanstveni doprinos na I. znanstvenom kolokviju pomorska, podvodna i hiperbarična medicina u Hrvatskoj: Iskustva i mogućnosti

Članstva

9.9.2011. - 1.11.2015. Povjerenstvo za bolničku djelatnost HLK
1.1.2010. - 1.1.2014. Hrvatsko gastroenterološko društvo
1.9.2009. - Udruga Hepatos, Rijeka
1.1.2008. - European Association for the Study of the Liver( EASL)
1.1.2007. - Sekcija za putničku i tropsku medicinu HDIB, HLZ-a
1.1.2007. - Sekcija za virusne hepatitise HDIB HLZ-a.
1.1.2006. - Sekcija za respiratorne infekcije HDIB, HLZ-a
1.1.2005. - Krizni stožer stožer za zarazne bolesti PGŽ-a
1.1.2003. - Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije
1.4.1996. - Hrvatska liječnička komora
1.1.1987. - 1.1.2002. Hrvatsko društvo za Medicinu turizma HLZ-a
1.1.1987. - Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
1.1.1980. - Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2015. - Neonatalogija - "Kongenitalne infekcije", "Sepsa u novorođenčeta"
Poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije "Biomedicina razvojne dobi"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
1.10.2015. - Pedijatrijska infektologija
Poslijediplomski sepcijalistički studij iz pedijatrije "Biomedicina razvojne dobi"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:
1.10.2012. - Pedijatrijska gastroenterologija
Poslijediplomski specijalistički studij "Biomedicina razvojne dobi"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - Imunoprofilaksa u trudnoći
Stručni studij Primaljstva
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - Kronične bolesti i trudnoća - "Kronične zarazne bolesti i trudnoća"
Stručni studij Primaljstva
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
1.10.2006. - Zaštita žena i antenatalna zaštita - "Cijepljenje i imunoprofilaksa u trudnoći"
Poslijediplomski specijalistički studij "Obiteljska medicina"
Medicinski faklultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
1.10.2002. - Klinička medicina I. Infektologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:
1.10.2002. - Infektologija
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
1.10.2000. - 1.1.2001. Infekcije usne šupljine, glave i vrata
Studij stomatologije za talijanske studente
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:
1.10.1998. - 1.1.2000. Izborni predmet "Virusni hepatitisi"
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:
1.10.1996. - Infektologija s kliničkom mikrobiologijom
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
1.10.1996. - Klinička medicina I: Infektologija
Stručni studij sestrinstva (redovni i izvanredni)
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

21.7.2017. - Liječenje kroničnog hepatitisa C u Istarskoj županiji u periodu od 1993. do 2017. godine
Katarina Matošević
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva, Menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
1.1.2011. - „ Meningokokna bolest u dječjoj dobi“
Boris Bezak
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - "Kronični virusni hepatitisi"
Stipe Ćorluka
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - „Klinička slika bolesnika s pandemijskom influencom A H1N1 2009/2010 hospitaliziranih u Klinici za infektivne bolesti u Rijeci“
Dario Kukovec
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - „Nadzor nad infekcijama mokraćnog sustava povezanih s uporabom urinskog katetera u Općoj bolnici Zadar od 2005. do 2009. godine“
Grozdana Viduka
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - „Prevencija bolničkih infekcija u jedinici intenzivnog liječenja: mjesto i uloga medicinske sestre“
Nada Žuža
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - "Meningokokne bolesti u dječjoj dobi u koprivničko-križevačkoj županiji"
Željka Vondraček
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - „Nadzor nad MRSA infekcijom: Opća bolnica Zadar od 2004. do 2008. godine“
Marija Brala
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - „Epidemiološke odlike hepatitisa na području Primorsko-goranske županije“
Nemčanin Anka
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1989. - „Micetizam u riječkoj regiji u periodu od 1984-1989. godine“
Lesac Goran
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Markotić A, Kurolt I-C; Rukavina T, Cekinović Đ, Trošelj Vukić B.
„Ebola virusna bolest - emergentna i re-emergentna zarazna bolest“
Infektološki glasnik 35:1 27-31 - 2015.

2. Pandak N, Pajić-Penavić I, Židovec-Lepej S, Planinić A, Trošelj-Vukić B, Perić L.
Chlamydophila pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae were not identified in sinus mucosa of patients with chronic rhinosinusitis
Eur Arch Otorhinolaryngol 27(16) 1553-5 - 2014.

3. Cekinović Đ, Poljak I, Tešović G, Trošelj Vukić B.
„Importirani morbili - prikaz slučaja“
Infektološki glasnik 34:3 163-166 - 2014.

4. Pavić I, Cekinović D, Begovac J, Maretić T, Civljak R, Troselj-Vukić B.
Cryptococcus neoformans meningoencephalitis in a patient with idiopathic CD4+ T lymphocytopenia
Coll Antropol 37(2) 619-23 - 2013.

5. Trošelj- Vukić B,Vuksanović- Mikulicić S, Sladoje- Martinović B, Milotić I, Slavuljica I.
Unrecognised malaria and its consequences - a case report of severe malaria with acute renal failure
Coll Antropol 37(2) 611-3 - 2013.

6. Gorup L, Pavić I, Slavuljica I, Trošelj Vukić B.
Haemophilus species endocarditis: A case report
Int. J. Antimicrob. Agents 41(1) 34 - 2013.

7. Pandak N, Sprong H, Tijsse Klassen E, Trošelj-Vukić B, Golubić D, Šiško M, Miklaušić B, Čabraja I, Križanović B.
Borelije i rikecije u bioptatima kože bolesnika s erythema migrans
Infektološki glasnik 31:3 133-137 - 2011.

8. Petranović D, Duletić-Načinović A, Škarpa-Prpić I, Batinac T, Marić J, Kardum M, Trošelj-Vukić B.
Gorski Kotar -An Endemic Region for Primary Gastric Non-Hodgkin Lymphoma?
Coll Antropol 34(3) 877-880 - 2010.

9. Sepcic J, Bucuk M, Petrović O, Sepić-Grahovac D, Trošelj-Vukić B, Poljak I, Crnić- Martinović M, Turel I, Ristić S, Sepcic K.
Drug-induced aseptic meningitis, sensorineural hearing loss and vestibulopaty
Coll Antropol 34(3) 1101-4 - 2010.

10. Trošelj-Vukić B, Cekinović Đ.
Antimikrobno liječenje infektivnih proljeva i nekih crijevnih parazitoza
Infektološki glasnik 30: 1 27-33 - 2010.

11. Batinac T, Kujundžić M, Peternel S, Čabrijan L, Trošelj-Vukić B, Petranović D
Pityriasis rubra pilaris in association with laryngeal carcinoma.
Clin Exp Dermatol. 34(8) E917-E919 - 2009.

12. Batinac T, Petranović D, Duletić-Načinović A, Trošelj-Vukić B, Jelovčić-Barbić B
Significance of continuous medical education of general practitioners about common diseases - iron deficiency anemia
Coll. Antropol. 33(4) 1191-1196 - 2009.

13. Trošelj-Vukić B, Milotić I
Low dose corticosteroid therapy increases the risk of cytomegalovirus reactivation
Biomed. Pharmacother 63(1) 72-73 - 2009.

14. Trošelj-Vukić B, Pavić I, Poljak I, Gorup L, Slavuljica I.
Stevens-Johnsonov sindrom potaknut Mycoplasma pneumoniae infekcijom
Infektološki glasnik 29:3 125-128 - 2009.

15. Morović M, Trošelj-Vukić B, Hrstić I, Klarin I.
Terapija kroničnog hepatitisa B
Acta Med. Croatica 63(5) 391-5 - 2009.

16. Gužvinec M, Tešović G, Tambić-Andrašević A, Židovec-Lepej S, Trošelj-Vukić B, Begovac J.
The epidemiology of invasive Streptococcus pneumoniae disease in Croatian children
Med Sci Monitor 14(12) PH59-PH64 - 2008.

17. Trošelj-Vukić B, Pavić I, Milotić I, Slavuljica I.
Aseptic meningitis after transmisssion of the Leningrad-Zagreb mumps vaccine from vacinee to susceptible contact
Vaccine 26(38) 4879 - 2008.

18. Batinac T, Zamolo G, Brumini G, Biljan D, Petranović D, Trošelj-Vukić B.
Cell apoptosis as assesed by M30 expression in keratoacanthoma and squamos cell carcinoma
Coll. Antropol. 32(2) 499-504 - 2008.

19. Batinac T, Zamolo G, Trošelj-Vukić B, Biljan D, Petranović D, Kujundžić M.
Maculopapular eruption secondary to itraconazole
Coll. Antropol. 32(2) 649-651 - 2008.

20. Tešović G, Poljak M, Lunar M. M, Kocjan J. B, Seme K, Trošelj-Vukić B, Ljubin Sternak; S, Čajić V, Vince A.
Horinzontal transmission of the Leningrad-Zagreb mumps vaccine strain: A report of three cases
Vaccine 26(16) 1922-1925 - 2008.

21. Miletić D, Poljak I, Eškinja N, Valković P, Šestan B, Trošelj-Vukić B.
Giant anterior sacral meningocele in a previously healthy adult
Orthopedics 31(2) 182 - 2008.

22. Trošelj-Vukić B.
Riječka infektologija u novom ruhu
Infektološki glasnik 28:1 49-50 - 2008.

23. Trošelj-Vukić B, Milotić I, Milotić F, Crnić-Martinović M, Grahovac B.
Cytomegalovirus reactivation after low-dose steroid treatment for hemolytic anemia in a patient with primary Epstein-Barr virus infection
Wien Klin Wochenschr. 119 (13-14) 435-437 - 2007.

24. Nikolić N, Poljak I, Trošelj-Vukić B.
Yes, they still bring strange diseases back home: The story of Ciguatera
Med Marit 4(2) 165-172 - 2004.

25. Morović M, Poljak I, Miletić B, Trošelj-Vukić B, Seili-Bekafigo I, Milotić I.
Late symptomatic Plasmodium malariae relapse in the territory of the former Yugoslavia
J Travel Med. 10(5) 301-302 - 2003.

26. Trošelj-Vukić B, Poljak I, Milotić I. Slavić I, Nikolić N, Morović M.
Efficacy of pefloxacin in the treatment of patients with acute infectious diarrhoea
Clin Drug Investig. 23(9) 591-596 - 2003.

27. Milotić I, Pavić I, Maleta I, Trošelj-Vukić B, Milotić F.
Modified range of alanine aminotransferase is insufficient for screening of hepatitis C virus infection in hemodialysis patient
Scand J Urol Nephrol. 36 447-449 - 2002.

28. Poljak I, Trošelj-Vukić B, Miletić B, Morović M, Ružić-Sabljić E, Vučemilović A, Materljan E.
Low sero-prevalence of Lyme borreliosis in the population of Gorski kotar, Croatia
Croat Med J. 41 433-466 - 2000.

29. Nikolić N, Poljak I, Trošelj-Vukić B.
Malaria, a travel health problem in the maritime community
J Travel Med. 7 309-313 - 2000.

30. Trošelj-Vukić B, Miletić B, Morović M.
Hepatitis C
Medix 6 22-24 - 2000.

31. Trošelj-Vukić B.
Najracionalnije liječenje akutnih infektivnih proljeva
Bilten Turistička medicina i zdravstveni turizam 14 6-10 - 1999.

32. Nikolić N, Vukelić M and Trošelj-Vukić B.
Survey of sea accidents in nautical tourism in the northern area of the Adriatic sea over a five year period
Travel Medicine International 16(1) 26-30 - 1998.

33. Trošelj-Vukić B, Pavić I, Poljak I, Morović M.
Promjene epidemiologije hepatitisa A na području riječke regije (1992.-1996.)
Med. Vjesnik 30 77-80 - 1998.

34. Poljak I, Morović M, Trošelj-Vukić B, Crnić-Martinović M, Sepčić J.
HLA sustav u virusnim infekcijama središnjeg živčanog sustava
Acta Clin Cro 36 138 - 1997.

35. Cuculić M, Skendžić N, Trošelj-Vukić B, Brnčić-Dabo N.
An analysis of total expenditures on hospitalized patients with diarrhoeal syndrome
Acta Med Croatica 48 89-92 - 1994.

36. Nikolić N, Mavrić T, Trošelj-Vukić B, Radin N.
Ship’s medicine chest on Yugoslav ship
Bull. Inst. Mar. Trop. Med. Gdynia 40 1-4 - 1990.

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Josip Begovac i suradnici
Klinička infektologija ISBN 978-953-176-870-2
Sveučilišni udžbenik Glavni urednik Josip Begovac Medicinska naklada Zagreb - 2019.
2. Autor
Miro Morović, Biserka Trošelj Vukić
"Infekcije usne šupljine"
Sveučilišni udžbenik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2009.
3. Autor
Abram Maja, Francetić Igor, Milić Sandra, Mimica Matanović Suzana, Palčevski Goran, Radošević Nives, Trošelj-Vukić Biserka, Vlahović-Palčevski Vera
"Smjernice za bolničku primjenu antimikrobnih lijekova"
Priručnik KBC Rijeka, Medicinski fakultet u Rijeci Rijeka - 2008.
4. Autor
Trošelj Vukić Biserka
"Malattie infettive in odontoiatria"
Skripta Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2000.

Pozvana predavanja

1. Trošelj Vukić B.
Napredak u liječenju kroničnog hepatitisa C direktno djelujućim lijekovima
Hepatitis C Networking Meeting Rijeka“, Rijeka - 29.11.2017.
2. Trošelj Vukić B.
Hepatitis B- najčešći spolno prenosivi hepatitis
Stručni simpozij Virusni hepatitisi, povodom European HIV-Hepatitis Testing Week, Rijeka - 24.11.2016.
3. Markotić A. Trošelj Vukić B.
Kliničke značajke, liječenje i prevencija ebola hemoragijske vrućice
2. Tribina epidemija ebole, izazov za suvremenu medicinu, HAZU, Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci, KBC Rijeka, HLZ -podružnica Rijeka, Rijeka - 19.9.2014.
4. Trošelj Vukić B.
Sistemske komplikacije odontogenih infekcija
Bosna Hercegovina, Prvi simpozij infektologa Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Tuzla - 30.5.2014.
5. Trošelj Vukić B.
Gastrointestinalne infekcije
10 th Croatian congress of Clinical microbiology; 7th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation (CROCMID 2013),Rovinj - 26.10.2013.
6. Trošelj Vukić B.
Odontogene infekcije i njihove komplikacije
Simpozij HLZ i Hrvatskog društva za kemoterapiju „Noviji aspekti antimikrobnog liječenja“, Rijeka - 22.11.2011.
7. Trošelj Vukić B.
Aspergillosis in Patiente with Neutropenia
Bosna i Herecegovina. 4th Euroasia Congress of Infectious Disesases, Sarajevo - 4.6.2011.
8. Trošelj Vukić B.
Antimicobial Treatment of Acute Infectious Diarrhoea
6th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation, Šibenik - 26.10.2009.
9. Trošelj Vukić B.
Invazivne mikoze
Bosna i Hercegovina 2009. 23.simpozij infektologa BiH s međunarodnim učešćem, Bihać - 25.9.2009.
10. Trošelj Vukić B.
Aspergiloza mozga
Antiinfektivni forum, Pag - 30.5.2009.
11. Trošelj Vukić B.
Načela antimikrobne terapije
Stručno znanstveni skup HLZ – Podružnica Rijeka, „Antibiotici žrtve vlastitog uspjeha“, Rijeka - 18.11.2008.
12. Trošelj Vukić B.
Rezultati liječenja bolesnika s kroničnim virusnim hepatitisom C
Trajni simpozij HLZ – podružnica Rijeka., Rijeka - 17.6.1999.
13. Nikolić N., Ivaniš N., Trošelj -Vukić B.
First-aid kit for health care in tourist navigators. Proceedings of the International meeting on prevention and control of infections in tourists in the Mediterranean area
Rimini/Italy, - 11.2.1988.

Kongresna priopćenja

1.
S. Knežević, L. Gorup, B. Trošelj Vukić.
Infekcije u bolesnika s transplantiranim solidnim organima: Diseminirana bartoneloza u bolesnika s transplantiranom jetrom- prikaz slučaja usmeno izlaganje 1. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu Zagreb - 3.12.2016.
2.
Samira Knežević, Biserka Trošelj Vukić, Ivica Poljak
Disseminated Bartonella infection in a liver transplant recipient- a case report . Poreč, 20.-23. listopada 2016. poster 11 th Croatian congress of Clinical microbiology; 8th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation (CROCMID 2016) Poreč - 23.10.2016.
3.
Lari Gorup, Božidar Vujičić, Biserka Trošelj Vukić
Neurotoxicity of acyclovir in a hemodialyzed patient with zoster encephalitis poster 11 th Croatian congress of Clinical microbiology; 8th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation (CROCMID 2016) Poreč - 23.10.2016.
4.
Trošelj Vukić B.
Nekrotizirajući fascitis usmeno izlaganje IV. Požeški simpozij o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem Hitna stanja i najčešći klinički sindromi u infektologiji Požega - 25.4.2014.
5.
Lukas D, Milas I, Betica Radić Lj, Trošelj Vukić B, Dželalija B, Gjenero- Margan I, Begovac J.
Visceral Leishmaniasis in Croatia poster 3rd Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection Dubrovnik - 11.11.2012.
6.
Kurolt, Ivan-Christian; Cvetko Krajinović, Lidija; Tadin, Ante; Svoboda, Petra; Dakovic-Rode, Oktavija, Civljak, Rok; Bjedov, Linda; Troselj Vukic, Biserka; Markotic, Alemka.
Hantavirus Outbreak in Croatia in 2012 usmeno izlaganje 21ST ENIVD / 4TH ENIV-CLRN MEETING Riga, Latvija - 11.5.2012.
7.
Trošelj-Vukić B.
Kawasakijeva bolest u adolescenta s triple A sindromom usmeno izlaganje 81. znanstveno-stručnog simpozija HDIB „ Novosti u infektologiji Topusko - 4.5.2012.
8.
Poljak I, Trošelj Vukić B, Kukuljan M.
Spontani pneumomedijastinum u influenci A (H1N1) 2009.godine – prikaz bolesnika poster 79. znanstveno-stručnog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem „Novosti u infektologiji“ Trogir - 11.6.2011.
9.
Trošelj Vukić B, Baršić B, Mlinarić-Missoni E.
Aspergiloza mozga: prikaz slučaja usmeno izlaganje 9th Croatian congress of Clinical Microbology with international participation Primošten - 7.4.2011.
10.
Trošelj Vukić B, Baršić B, Mlinarić-Missoni E, Pavić I, Poljak I.
Izolirana aspergiloza mozga u imunodeficijentnog bolesnika s Rendu-Osler-Weberovom bolešću usmeno izlaganje 77. znanstveno-stručnog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Koprivnica - 11.6.2010.
11.
Trošelj-Vukić B.
Antimicobial Treatment of Acute Infectious Diarrhoea poster 6th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Šibenik - 27.10.2009.
12.
Trošelj-Vukić B, Slavuljica I, Pavić I, Poljak I.
Treatment of Severe Falciparum Malaria - A case report usmeno izlaganje 6th Croatian Congress on Infectious Diseeases with International Participation Šibenik - 25.10.2009.
13.
Poljak I, Trošelj-Vukić B, Valić J.
Legionarska bolest-prikaz slučaja usmeno izlaganje 23. simpozij infektologa BiH s međunarodnim učešćem Bihać, BIH - 25.9.2009.
14.
Trošelj-Vukić B, Baršić B, Mlinarić-Missoni E, Pavić I, Slavuljica I, Poljak I.
Dijagnostika i liječenje aspergiloze mozga-prikaz slučaja usmeno izlaganje 23. simpozij infektologa BiH s međunarodnim učešćem Bihać, BIH - 24.9.2009.
15.
Poljak I, Trošelj-Vukić B.
Legionarska bolest-uvijek aktualan problem usmeno izlaganje III. Požeški simpozij o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem Požega - 20.6.2009.
16.
Trošelj-Vukić B, Pavić I, Rode Đaković O, Slavuljica I, Gorup L.
Tetrapareza u neurobolreliozi ili prva klinička manifestacija multiple skleroze?. usmeno izlaganje 74. znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik - 11.4.2008.
17.
Trošelj-Vukić B, Poljak I.
Stevens-Johnsonov sindrom – prikaz bolesnika poster 72. Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Vinkovci - 26.5.2007.
18.
Poljak I, Trošelj-Vukić B.
Invasive group A streptococcal diseases as a complication in varicella: A case report poster 5th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Zadar - 27.9.2006.
19.
Trošelj-Vukić B, Poljak I, Gorup L, Crnić-Martinović M, Slavić I.
Epstein-Barr virus triger u autoimunoj hemolitičkoj anemiji: Prikaz slučaja usmeno izlaganje 70. Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik - 27.5.2006.
20.
Gorup L, Poljak I, Trošelj-Vukić B, Miletić D, Eškinja N.
Prezentacija prirođene malformacije kliničkom slikom meningitisa: prikaz bolesnika poster 68. Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Osijek - 11.6.2005.
21.
Stojanović D, Pahor Đ, Pupić-Bakrač M, Tićac B, Gregorović-Kesovija P, Lakošeljac D, Gorup L, Poljak I, Pavić I, Brnčić N, Trošelj-Vukić B.
Importing a transmissible disease into country: a constant threat usmeno izlaganje 8th International Symposium On Maritime Health Rijeka - 13.5.2005.
22.
Trošelj-Vukić B, Poljak I, Pavić I, Gorup L, Milotić I, Tićac B.
Tuberculous-like meningoencephalitis – a case report usmeno izlaganje 4th Croatian Congress on Infectious Diseaes with International Participation Opatija - 6.10.2004.
23.
Poljak I, Trošelj-Vukić B, Pavić i, Gorup L, Milotić I, Tićac B.
Tuberculous cervical lymphadenitis – a case report poster 4th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Opatija - 6.10.2004.
24.
Trošelj-Vukić B, Pavić I, Milotić I, Brnčić N, Gorup L, Poljak I.
Epidemija trihineloze u Istri 2002. godine: Prikaz bolesnika liječenih u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka usmeno izlaganje 66. Znanstveno-stručni simpozij HDIB s međunarodnim sudjelovanjem Pula - 13.6.2003.
25.
Poljak I, Trošelj-Vukić B, Morović M, Ružić-Sabljić E, Gruber F.
Low risk for Lyme disease in the population of Gorski kotar, Croatia poster III Congresso Nazionale, Lyme Borreliosis Workshop Trst, Italija - 24.11.2000.
26.
Morović M, Poljak I, Miletić B, Trošelj-Vukić B, Seili-Bekafigo I, Milotić I.
Autochthonous (Plasmodium malariae) malaria from previously endemic region usmeno izlaganje 2nd Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Dubrovnik - 25.9.2000.
27.
Trošelj-Vukić B, Morović M, Poljak I, Miletić B, Pavić I, Milotić I.
Efficacy of pefloxacin in patients with acute infectious diarrhoea usmeno izlaganje 2nd Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Dubrovnik - 25.9.2000.
28.
Poljak I, Trošelj-Vukić B, Morović M, Miletić B, Pavić I, Milotić I, Ružić-Sabljić E, Vučemilović A.
A low risk for tick-borne disease in the population of Gorski kotar, Croatia usmeno izlaganje 2nd Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Dubrovnik - 25.9.2000.
29.
Strahinja V, Trošelj-Vukić B, Rušinović M.
Compared analysis of the consuption of the 3rd generation cephalosporins in three hospitals in Croatia usmeno izlaganje 3rd European Congress of Chemotherapy Madrid Španjolska - 10.5.2000.
30.
Poljak I, Trošelj-Vukić B, Miletić B, Ružić-Sabljić E, Vučemilović A, Morović M.
Low seroprevalence od Lyme borreliosis in zone of high entomologic risk (Gorski Kotar, Croatia) usmeno izlaganje 9th International Congress on Infectious Diseases Argentina, Buenos Aires - 12.4.2000.
31.
Đinđić-Pavičić M, Morović M, Kukuljan-Badurina M, Budiselić B, Trošelj-Vukić B, Petranović D, Radić M.
Neuroradiologycal course of the cerebral cysticercosis – a case report poster 2nd Croatian Neurosurgical Congress Opatija - 23.10.1999.
32.
Trošelj-Vukić B, Barbarić I, Poljak I, Lakošeljac D, Pavić I, Brnčić N, Morović M.
Epidemiological characteristics of hepatitis in Rijeka subregion (1992-1996) usmeno izlaganje Ist Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Dubrovnik - 3.10.1998.
33.
Poljak I, Ružić A, Trošelj-Vukić B, Brnčić N, Pavić I, Morović M.
Malaria: clinical and epidemiological aspects usmeno izlaganje Ist Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Dubrovnik - 2.10.1998.
34.
Brnčić N, Poljak I, Pavić I, Trošelj-Vukić B, Morović M.
Infectious mononucleosis: analysis of a ten year period usmeno izlaganje Ist Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Dubrovnik - 2.10.1998.
35.
Pavić I, Miletić B, Trošelj-Vukić B, Brnčić N, Poljak I, Morović M.
Septic arthritis and osteomyelitis (seven case reports) usmeno izlaganje Ist Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Dubrovnik - 2.10.1998.
36.
Trošelj-Vukić B, Poljak I, Brnčić N, Morović M, Pavić I, Miletić B.
Epidemiološke odlike hepatitisa na području riječke regije (1992-1996) usmeno izlaganje Znanstveno-stručni sastanak infektologa Šibenik - 24.6.1998.
37.
Brnčić N, Morović M, Trošelj-Vukić B, Poljak I, Pavić I.
Sindrom infekciozne mononukleoze: analiza 10-godišnjeg razdoblja usmeno izlaganje Znanstveno-stručni sastanak infektologa Šibenik - 23.6.1998.
38.
Trošelj-Vukić B, Pavić I, Poljak I, Morović M.
Promjena epidemiologije hepatitisa A na području riječke regije (od 1992. do 1996.) usmeno izlaganje Znanstveno-stručni simpozij o virusnom hepatitisu Osijeka - 13.10.1997.
39.
Trošelj-Vukić B.
Epidemiologija hepatitisa A u Rijeci usmeno izlaganje 58. Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 21.6.1997.
40.
Cuculić M, Sesar Ž, Trošelj-Vukić B.
Problemi dijagnostike i liječenja najčešćih zaraznih bolesti u pomoraca tijekom plovidbe usmeno izlaganje I. Znanstveni kolokviji Pomorska, podvodna i hiperbarična medicina u Hrvatskoj: iskustva i mogućnosti Split - 13.9.1996.
41.
Poljak I, Morović M, Trošelj-Vukić B, Sepčić J, Ružić-Sabljić E.
Prevalencija protutijela na B. burgdorferi u bolesnika s multiplom sklerozom poster LVII Znanstveno-stručni sastanak Hrvatskog društva infektologa Zadar - 3.6.1996.
42.
Trošelj-Vukić B, Morović M, Cuculić M.
Ekonomski aspekti bolničkog liječenja bolesnika s akutnim infekcijskim proljevom usmeno izlaganje LVI. Znanstveno-stručni sastanak Hrvatskog društva infektologa Zagreb - 2.12.1995.
43.
Trošelj-Vukić B, Brnčić-Dabo N, Skendžić N, Cuculić M.
Troškovi mikrobioloških pretraga u liječenju hospitaliziranih bolesnika s akutnim dijarealnim sindromom usmeno izlaganje 3. Kongres kliničke mikrobiologije Hrvatske Zagreb - 14.10.1993.
44.
Poljak I, Rački S, Miletić B, Trošelj-Vukić B, Pavić I, Vučemilović A, Markotić A, Avšič-Županc T.
Hemorrhagic fever with renal syndrome in the Primorsko-goranska county usmeno izlaganje 3rd Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Dubrovnik - 13.10.1992.
45.
Nikolić N, Mavrić T, Sesar Ž, Trošelj-Vukić B, Bressan L, Ivaniš N.
Our experience and the proposal for unification of the ship pharmacy on the Yugoslav passenger ships. usmeno izlaganje Third international conference on tourist health Venecija - 15.11.1990.
46.
Trošelj-Vukić B, Barbarić I, Cuculić M.
Importirani slučajevi malarije na Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka: Zbornik radova: Portorož, 1990:489-492. usmeno izlaganje Znanstveni simpozij Pomorska medicina V (naučne rasprave) Portorož - 5.10.1990.
47.
Trošelj-Vukić B.
Analiza efikasnosti primijenjene terapije na klinički tok alimentarnih toksoinfekcija uzrokovanih Salmonelom enteritidis usmeno izlaganje 2. Kongres kliničke mikrobiologije Hrvatske Zagreb - 5.10.1990.

Znanstveni projekti

1. 2.1.2007. -
HIV zaraza, spolno prenosive infekcije i rizično ponašanje pomoraca; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (143-1080116-2315); ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=143-1080116-2315
2. 1.1.2002. - 1.1.2005.
"Hepatitis.C virusni antigen (HCV Ag) i HCV infekcija"; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (0108400)(; ;
3. 1.1.1997. - 1.1.2000.
“ Infekcijski uzročnici i multipla skleroza” ; istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH (062007); ;
4. 1.1.1991. - 1.1.1995.
Akutni infektivni proljevi - analiza troškova liječenja; istraživač; Ministarstva znanosti i tehnologije RH (3-01-456); ;
5. 1.1.1990. - 1.1.1992.
„Richerche epidemiologiche sulle infezioni da retrovirus e da virus epatotropi.“ ; istraživač; Universita degli Studi di Trieste; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 26.3.2012. -
Nenad Pandak; Doktorat „Uloga bakterije Chlamydophila pneumoniae u kroničnom rinosinusitisu“ ; Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo; 06.03.2013.;

Znanstveni skupovi

1. 20.10.2016. - 23.10.2016.
11. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije i 8. Hrvatski kongres o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem (CROCMID 2016) Poreč - član organizacijskog odbora
2. 28.5.2015. - 30.5.2015.
82. Znanstveno-stručni simpozij infektologa Republike Hrvatske „Zoonoze“ Slavonski Brod - član organizacijskog odbora
3. 19.9.2014. -
2. Tribina Epidemija ebole izazov za suvremenu medicinu, HAZU, Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Sveučilišni kampus Rijeka - član Znanstvenog i organizacijskog odbora
4. 29.5.2014. - 31.5.2014.
1. Simpozij infektologa BIH-a i RH s međunarodnim sudjelovanjem Tuzla, BIH - član Znanstvenog odbora
5. 24.4.2014. - 26.4.2014.
IV. Požeški simpozij o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem Hitna stanja i najčešći klinički sindromi u infektologiji Požega - član organizacijskog odbora
6. 24.10.2013. - 27.10.2013.
10. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije i 7. Hrvatski kongres o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem (CROCMID2013) Rovinj - član Znanstvenog odbora
7. 3.5.2012. - 5.5.2012.
81. znanstveno-stručni simpozij infektologa RH „Novosti u infektologiji 2012.“ Topusko - dopredsjednica organizacijskog odbora
8. 9.6.2011. - 11.6.2011.
79. znanstveno-stručni simpozij infektologa RH s međunarodnim sudjelovanjem „Novosti u infektologiji“ Trogir - dopredsjednica organizacijskog odbora
9. 9.4.2011. -
„Putnička i migracijska medicina“ u organizaciji HDIB, Referentni centra za tropsku medicinu i bolesti putnika MZSS RH, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om MZSS RH. Zagreb - član organizacijskog odbora
10. 25.3.2011. - 27.3.2011.
„Gastroeneterologija, hepatologija i infektologija: suvremene spoznaje“ u organizaciji HGD i HDIB Vodice - član organizacijskog odbora
11. 10.12.2010. -
78. znanstveno-stručni simpozij infektologa RH „Brza dijagnostika infektivnih bolesti“ Zagreb - dopredsjednica organizacijskog odbora
12. 10.6.2010. - 12.6.2010.
77. znanstveno – stručni simpozija HDIB, HLZ-a i AMZH s međunarodnim sudjelovanjem „Infekcije u kirurških, neuroloških i imunokompromitiranih bolesnika“ i „Uloga i značaj infektologa u Županijskoj bolnici“ Koprivnica - dopredsjednica Organizacijskog odbora
13. 10.6.2010. - 12.6.2010.
„Uloga i značaj infektologa u Županijskoj bolnici - uloga u racionalnom propisivanju lijekova“, HDIB, HLZ-a Koprivnica - član okruglog stola i radnog predsjedništva
14. 11.12.2009. -
„Globalizacija i infektivne bolesti“ 76. znanstveno-stručni simpozij infektologa Hrvatske Zagreb - dopredsjednica organizacijskog odbora
15. 24.10.2009. - 27.10.2009.
6th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Šibenik - vicepresident of the organizing commmittee
16. 24.10.2009. - 27.10.2009.
6th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation Šibenik - moderator of topics „Gastrointestinal infections“
17. 10.6.2009. - 20.6.2009.
III. Požeški simpozij o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem Požega - dopredsjednica organizacijskog odbora
18. 10.6.2009. - 20.6.2009.
„Novosti u prevenciji, etiološkoj dijagnostici i liječenju infektivnih bolesti“. III. Požeški simpozij o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem Požega - član radnog predsjedništva znanstveno-stručnog programa
19. 12.12.2008. -
„Suvremene mogućnosti prevencije infektivnih bolesti“ 75. znanstveno-stručni simpozij infektologa Hrvatske Zagreb - dopredsjednica organizacijskog odbora
20. 10.4.2008. - 12.4.2008.
„Nove spoznaje na području infektivnih bolesti“ 74. znanstveno-stručni simpozij infektologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik - dopredsjednica organizacijskog odbora
21. 23.5.2007. - 26.5.2007.
„Infektivne bolesti probavnog sustava“72. Znanstveno-stručni simpozij HDIB, HLZ-a i AMZH s međunarodnim sudjelovanjem Vinkovci - član radnog predsjedništva
22. 23.9.2006. - 27.9.2006.
5th Croatian Congress on Infectious Disease, s međunarodnim sudjelovanjem Zadar - voditelj radnog predsjedništva sekcije „Dijagnostika i terapija infektivnih bolesti“
23. 8.5.2005. - 13.5.2005.
8th International Symposium on maritime health Rijeka - Member of International Scientific Committee
24. 1.10.1998. - 3.10.1998.
I. Hrvatski kongres o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik - član radnog predsjedništva sekcije “Gastrointestinalne infekcije”
25. 19.6.1997. - 21.6.1997.
58. znanstveno stručni simpozij HDIB, HLZ-a i AMZH s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - član organizacijskog odbora -

Uredništva časopisa

1. 1.1.2010. - Croatian Journal of Infection

Recenzije

1. 2016. recenzija Sveučilišnog udžbenika "Infektivne bolesti-kratki klinički tečaj" autora Frederick S. Southwick M.D.; autor prijevoda Ivo Ivić, MF Sveučilišta u Spitu
2. 2011. recenzija programa diplomskog sveučilišnog studija "Sestrinstvo" Sveučilišta u Splitu
3. 2009. recenzija sveučilišnog udžbenika autora Seada Ahmetagića i sur.; MF Univerziteta u Tuzli, BIH "Infektologija i zdravstvena njega infektivnih bolesnika"
4. recenzent MZOŠ RH od 2006. god (2); recenzent znanstvenih časopisa: Collegium Antropologicum (3); Croatia Journal of Infection (4); Medicina Jadertina (2)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2006. - - Zamjenica pročelnika Katedre za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Katedra za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci