prof.dr.sc. Ana Vizjak


Obrazovanje

1.1.1992. - 1.1.1994. Doktor znanosti Turizam Hotelijerski fakultet Opatija
1.1.1985. - 1.1.1989. Magistar znanosti Organizacija i upravljanje Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci
1.1.1973. - 1.1.1982. Diplomirani ekonomist Industrija Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1968. - 1.1.1972. Srednja stručna sprema Stojarsko tehnička škola Stojarsko tehnička škola

Radno iskustvo

1.1.2013. - Redoviti profesor Redoviti profesor na kolegijima Međunarodna ekonomija, Međunarodno poslovanje i Globalizacija i održivi razvoj Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2008. - 1.1.2013. Izvanredni profesor Izvanredni profesor na kolegijima Međunarodna ekonomija i Međunarodno poslovanje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2002. - 1.1.2008. Docent Docent iz kolegija Međunarodna ekonomija i Ekonomija Europske unije i turizam Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
1.1.1997. - 1.1.2002. Viši asistent Viši asistent na kolegiju Ekonomika međunarodne razmjene Hotelijerski fakultet Opatija
1.1.1991. - 1.1.1997. Asistent Asistent na kolegiju Ekonomika međunarodne razmjene Hotelijerski fakultet Opatija
1.1.1982. - 1.1.1991. Rukovoditelj Analitičar bilanci, programer automatske obrade podataka, rukovoditelj odjeljenja automatske obrade podataka Brodogradilište "3. maj", Rijeka

Članstva

1.1.2013. - Hrvatsko društvo ekonomista

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Globalizacija i održivi razvoj
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - Međunarodna ekonomija
Preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - Međunarodno poslovanje
Preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vizjak, Ana; Alkier Radnić, Romina; Krstinić Nižić, Marinela
Kina u međunarodnoj ekonomiji( The Republic of China in International Economy )
Ekonomski vjesnik (0353-359X) 1 (2009), 1; 127-135

2. Vizjak, Ana, Gračan, Daniela, Krstinić Nižić, Marinela
Foreign capital in the development of Croatian tourism
Tourism and Hospitality management (1330-7533) 13 (2007), 3; 747-758

3. Plenković, Juraj; Vizjak, Ana
Značenije transportnih uslug v mirovoj ekonomiki( Interest transport use in world economy )
Ergonomika na avtomobilnom transporte / Gavrilov, E.V. (ur.). - Transportnaja Akademija Ukrajni Harkovski GADT universitet , 1997. 9-10.

4. Vizjak, Ana; Krstinić Nižić, Marinela; Ivanović, Saša
THE NEED FOR FOREIGN INVESTMENT INTO CROATIAN ECONOMY
Ekonomika a spoločnost, Journal of Economics and Social Research (1335-7069) 10 (2009), 1; 75-89

5. Gračan, Daniela; Alkier Radnić, Romina; Vizjak, Ana
Razvoj nautičkog turizma na Mediteranu( Development of nautical tourism on Medirranean )
Annals of Maritime Studies (0554-6397) 1 (2006), 44; 123-138

6. Vizjak, Ana; Alkier Radnić, Romina
Djelovanje "benchmarkinga"u međunarodnoj ekonomiji
Tourism and hospitality management (1330-7533) 12 (2006), 1; 171-182

7. Vizjak, Ana; Alkier Radnić, Romina
Mjesto leasinga u ekonomiji EU( The Role of Leasing in EU Economy )
Tourism and hospitality management (1330-7533) 11 (2005), 2; 135-146

8. Vizjak, Ana
Gospodarska korist od suradnje Republike Hrvatske i Europske unije( ECONOMIC BENEFITS FROM COOPERATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN UNION )
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb (0424-7558) 7-8 (2001); 856-872

9. Vuković, Ivan; Vizjak, Ana
Europska monetarna unija( European montary union )
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku (1330-1039) 2 (2001); 303-324

10. Zoričić, Đurđica; Vizjak, Ana
Primjena informatizacije u razvoju turističkog gospodarstva Republike Hrvatske( The Application of Informatization in the Development of the Republic of Croatia Turist Trade )
Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja (0547-3101) 43 (1997), 1/2; 520-534

11. Vizjak, Ana; Alkier Radnić, Romina; Bašan, Lorena
The impact of globalisation factors on future tourism development and tourism marketing activities
4th International Scientific Conference - "Planning for the future learning from the past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", University of the Aegean, Rhodes island, Greece, 2009.

12. Vizjak, Ana, Alkier Radnić, Romina, Krstinić Nižić Marinela
GLOBALIZATION, NEW ECONOMIES AND TOURISM
Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption / Radišić, Franjo (ur.). - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management , 2008. 249-264.

13. Vizjak, Ana; Gračan, Daniela; Krstinić Nižić, Marinela
STRATEGIC GOALS OF CROATIAN TOURIST REGIONALIZATION
Current problems of tourism development in countries of central-eastern Europe

14. Vizjak, Ana; Alkier Radnić, Romina
Improving Tourist Activities in the European Union
18. bienalni međunarodni kongres Turizam i hotelska industija 2006. : novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu : zbornik radova = 18th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2006 : new trends in tourism and hospitality management : proceedings / Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment , 2006. 305-313 (ISBN: 953-6198-89-4).

15. Vizjak, Ana; Alkier Radnić, Romina; Milojica Vedran
European union activities : EU-27 in terms of globalisation
International management conference (MIC2007) "Managing global transition : globalisation, localisation, regionalisation" : proceedingsPortorož : Faculty of Management Koper , 2007. 107-116.

Znanstvene knjige

1.
Vizjak, Ana
Hrvatski turizam u europskoj i svjetskoj turističkoj razmjeni( Croatian tourism in the exchange of Europe and the world )
Hotelijerski fakultet - 1997.