izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić prim. dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
Fakultet zdravstvenih studija Katedrea za temeljne medicinske znanosti
Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

e-pošta : vesnasendula@bolnicarab.hr

Google Scholar

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Psihijatrija
Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija
Voditelj
Norma sati: 30
1.1.2014. - Komunikacijske vještine
Stručni studij Sestrinstvo - redovni i izvanredni
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 135
1.1.2014. - Komunikacijske vještine
Stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2014. - Komunikacijske vještine
Stručni studij Primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2014. - Komunikacijske vještine
Stručni studij Radiološka tehnologija
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2014. - Forenzička psihijatrija
Poslijediplomski studij Psihijatrija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2014. - Psihijatrija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - Komunikacijske vještine
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika red. i izv.
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2014. - Rehabilitacija u psihijatriji
Poslijediplomski studij Psihijatrija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2013. - Forenzička psihijatrija i pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 40
1.1.2011. - 1.1.2013. Pozitivan utjecaj životinja na ljudsko zdravlje
Integrirani studij Veterina
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Komunikacija i kvaliteta interpersonalnih odnosa
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2011. - Dovoljno dobro sestrinstvo
Stručni studij Sestrinstvo red. i izv.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2011. - Uvod u kognitivnu rehabilitaciju
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2011. - Osobitosti forenzične i zatvorske psihijatrije
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2011. - Radna terapija
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2011. - Neurokognitivna rehabilitacija u psihijatriji
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 40
1.1.2011. - Rad zdravstvenog tima u specifičnim nezdravstvenim uvjetima i sustavima ograničene slobode
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 40
1.1.2009. - Sudska medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Forenzička psihopatologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Mentalno zdravlje i dobrobit
Poslijediplomski specijalistički studij "Zdravstveni turizam"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati: 61,5

Mentor u završnim radovima

8.7.2014. - 8.7.2014. Čimbenici koji utječu na zadovoljstvo internom komunikacijom u zdravstvenih djelatnika
Dobrila Debelić
Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2013. Suvremene spoznaje o etiologijii, dijagnostici i terapijskim pristupima antisocijalnom poremećaju ličnosti
Sara Vukasović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

16.5.2016. - 26.5.1999. Međunarodni poslijediplomski studij „Duševne bolesti i kriminalitet“ na temu „Prevencija nasilja kod osoba s velikim duševnim poremećajima“


Norma sati:
9.5.2016. - 14.5.2016. Poslijediplomski tečaj Prve kategorije “Umijeće medicinske nastave”


Norma sati:
5.11.2015. - 18.5.2016. Menadžer u zdravstvenim sustavima


Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2011. Poslijediplomski tečaj prve kategorije "Odgovorna uprava i rukovođenje zdravljem. Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokolnoj upravi i samoupravi"


Norma sati:
1.1.2000. - Tečaj „Dani dječje psihijatrije Maja Beck-Dvoržak“ – Agresija otvorena – agresija prikrivena


Norma sati:
1.1.1998. - Tečaj trajne izobrazbe liječnika: „Novo hrvatsko zakonodavstvo i njegovo značenje za psihijatrijsku praksu“


Norma sati:
1.1.1987. - Logoterapija po Franklu


Norma sati:
1.1.1987. - Tečaj iz akupunkturologije


Norma sati:
1.1.1987. - Edukacija iz kibernetike psihoterapije


Norma sati:
1.1.1986. - 1.1.1991. Edukacija iz didaktičke grupne analize, voditelji dr. E. Klain i Lj. Moro


Norma sati:
- 28.4.1999. Suvremeni standardi i smjernice za kardio-pulmonalno oživljavanje, dr. Fred Zeidler


Norma sati:
- Optimizacija liječenja pacijenata sa shizofrenijom, LEAP radionica Xaviera Amadora – komunikacijske vještine s pacijentima sa slabim uvidom


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2013. - 4. Internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti: Strah - od stanice do uma

Financiranje: Psihijatrijska bolnica Rab
1.1.2012. - Psihijatrijska bolnica Rab - Prvih 55+ godina rada za mentalno zdravlje

Financiranje: Psihijatrijska bolnica Rab
1.1.2012. - 3. Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti – Motivacija, kreativnost, realizacija

Financiranje: Psihijatrijska bolnica Rab
1.1.2011. - 2. Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti - Psihijatrijsko-psihološki aspekti multiple skleroze

Financiranje: Psihijatrijska bolnica Rab
1.1.2010. - Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti

Financiranje: Psihijatrijska bolnica Rab
1.1.2009. - Unaprjeđenje kvalitete rada u domovima za stare i nemoćne - praktikum za djelatnike

Financiranje: Psihijatrijska bolnica Rab

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Piragić, Nermina; Banovac, Anamarija; Šendula Jengić, Vesna; Zaharija, Ira; Buretić-Tomljanović, Alena;
Ovisnost o nikotinu i klinička ekspresija shizofrenije u hrvatskoj populaciji
Medicina Fluminensis 52 217-233 - 2016.

2. Brzović, Zdenka; Hodak, Jelena; Malatesti, Luca; Šendula-Jengić, Vesna; Šustar, Predrag;
The classification problem in philosophy of psychiatry: the case of psychopathy
Prolegomena: časopis za filozofiju - 2016.

3. Jengić, Vesna Šendula; Pavelić, Martina Šendula; Hodak, Jelena;
MIND IN THE GAP BETWEEN NEURAL AND SOCIAL NETWORKS–CYBERSPACE AND VIRTUAL REALITY IN PSYCHIATRY AND HEALTHCARE
Psychiatria Danubina 28 100-103 - 2016.

4. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rebić, Jelena; Pleša, Ivana; Jengić, Vesna Šendula;
An association between the PPAR?-L162V polymorphism and nicotine dependency among patients with schizophrenia
Comprehensive Psychiatry 70 118-124 - 2016.

5. Brzović, Zdenka; Hodak, Jelena; Malatesti, Luca; Šendula-Jengić, Vesna; Šustar, Predrag;
Problem klasifikacije u filozofiji psihijatrije: slučaj psihopatije
Prolegomena: časopis za filozofiju 15 21-41 - 2016.

6. Svedružić, Željko M; Popović, Katarina; Šendula-Jengić, Vesna;
Decrease in catalytic capacity of ?-secretase can facilitate pathogenesis in sporadic and Familial Alzheimer's disease
Molecular and Cellular Neuroscience 67 55-65 - 2015.

7. Svedružić, Željko M; Popović, Katarina; Šendula-Jengić, Vesna;
Modulators of ?-secretase activity can facilitate the toxic side-effects and pathogenesis of Alzheimer's disease
PloS one 8 e50759 - 2013.

8. Svedružić, Željko M; Popović, Katarina; Šendula-Jengić, Vesna;
Correction: Modulators of ?-Secretase Activity Can Facilitate the Toxic Side-Effects and Pathogenesis of Alzheimer's Disease
PloS one 8 - 2013.

9. Muzur, Amir; Šustić, Alan; Mušković, Karla; Juričić, Damir; Mozetič, Vladimir; Jager, Silvana; Miletić, Damir; Lukovnjak, Ivan; Bressan, Leonardo; Avberšek, Spomenka;
Okrugli stol-Javno i privatno u zdravstvu i ljekarništvu: Dvije logike, dvije etike? Pozdravne riječi, izlaganja i diskusija
JAHR-European Journal of Bioethics 3 337-389 - 2012.

10. Buretić-Tomljanović, Alena; Vraneković, Jadranka; Rubeša, Gordana; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Šendula-Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana;
HFE mutations and transferrin C1/C2 polymorphism among Croatian patients with schizophrenia and schizoaffective disorder
Molecular biology reports 39 2253-2258 - 2012.

11. Katalinić, Sanja; Šendula-Jengić, Vesna; Šendula-Pavelić, Martina; Zudenigo, Slaven;
Reproductive rights of mentally retarded persons
Psychiatria Danubina 24 38-43 - 2012.

12. Svedružić, Željko M; Popović, Katarina; Smoljan, Ivana; Šendula-Jengić, Vesna;
Modulation of ?-secretase activity by multiple enzyme-substrate interactions: implications in pathogenesis of Alzheimer's disease
PloS one 7 e32293 - 2012.

13. Šendula-Jengić, Vesna; Gušćić, Ivana;
Multipla skleroza–od psihotraume do oporavka
Med Vjesn 44 103-110 - 2012.

14. Šendula-Jengić, Vesna; Dominić, Tihana; Hodak, Jelena; Bošković, Gordan; Beg, Dijana;
Ethics and Sport in Rehabilitation and Resocialization of Persons with Mental Illness
JAHR-European Journal of Bioethics 2 275-283 - 2011.

15. Šendula-Jengić, Vesna; Juretić, Ivan; Hodak, Jelena;
Psychiatric Hospital–From Asylums to Centres for Mind-Body Wellness
Collegium antropologicum 35 979-988 - 2011.

16. Šendula-Jengić, Vesna; Dominić, Tihana; Hodak, Jelena; Bošković, Gordan; Beg, Dijana;
Etika i sport u rehabilitaciji i resocijalizaciji psihički oboljele osobe
JAHR-European Journal of Bioethics 2 284-292 - 2011.

17. Jonovska, Suzana; Šendula Jengić, Vesna; Župančić, Božidar; Klarić, Miro; Klarić, Branka; Marinović, Marin; Štemberger, Cristophe; Kozomara, Davorin; Martinović, Željko;
The relationships between self-esteem, emotional reactions and quality of life in pediatric locomotory trauma patients
Collegium antropologicum 33 487-494 - 2009.

18. Šendula-Jengić, Vesna; Jonovska, Suzana; Bošković, Gordan;
Ethical Approach to Pharmacotherapy of Comorbid States
Psychiatria Danubina 21 556-561 - 2009.

19. Šendula-Jengić, Vesna; Jonovska, Suzana; Perkić, Nada
Mental illness and ethnicity – Being a stateless person (Apatride)
Psychiatria Danubina 20 443-445 - 2008.

20. Jonovska, Suzana; Šendula-Jengić, Vesna
The Role and Importance of Consulting Psychiatry in Paediatric Surgery
Psychiatria Danubina 20 426-428 - 2008.

21. Bošković, Gordan; Šendula-Jengić, Vesna
Mental Health as Eudaimonic Well-Being? (Editorial)
Psychiatria Danubina 20 452-455 - 2008. http://www.hdbp.org/psychiatria_danubina/pdf/dnb_vol20_no4/dnb_vol20_no4_452.pdf

22. Bošković, Gordan; Šendula Jengić, Vesna;
Mental health as eudaimonic well-being?
Psychiatria Danubina 20 452-455 - 2008.

23. Jonovska, Suzana; Šendula Jengić, Vesna; Kvesić, Ante; Pavlović, Eduard; Župančić, Božidar; Galić, Gordan; Klarić, Miro; Klarić, Branka;
The quality of life during the treatment of long bone fractures in children and adolescents
Collegium antropologicum 32 1121-1127 - 2008.

24. Šendula-Jengić, V;
Kriminogene specifičnosti psihotičnih počinitelja kaznenih dijela
- 2008.

25. Petr, Petr; Kalová, Hana; Chmelařová, Veronika; Zdražilová, Alena; Šendula Jegnič, V;
Návykové látky a alkoholismus. Drogová problematika
- 2008.

26. Jonovska, Suzana; Jengić, VS;
The role and importance of consulting psychiatry in paediatric surgery.
Psychiatria Danubina 20 426-428 - 2008.

27. Jengić, VS; Jonovska, Suzana; Perkić, Nada;
Mental illness and ethnicity-being a stateless person (apatride).
Psychiatria Danubina 20 443-445 - 2008.

28. Jengić, Vesna Šendula; Jonovska, Suzana; Bošković, Gordan; Pavelić, Martina Šendula;
The influence of temperament and character of psychotic individuals on the possibility of committing criminal offences.
Collegium antropologicum 32 - 2008.

29. Šendula Jengić, Vesna;
Usporedba izmedju sestara u edukaciji i sestara needuciranih u psihodinamici
- 2007.

30. Petr, Petr; Veselý, Milan; Dolista, Josef; Möller, Paul; Kalová, Hana; Šendula-Jengić, Vesna
Health Related Quality of Life of the Police of the Czeck Republic in South Bohemia
Auspicia 2 51-55 - 2005.

31. Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Coklo, Miran; Koncar, G Zamolo; Definis-Gojanovic, Marija; Sendula-Jengic, V; Katic, P;
Suicide and the war in Croatia
Forensic science international 147 S13-S16 - 2005.

32. Yajima, Y; Bosnar, A; Funayama, M; Stemberga, V; Niitsu, H; Coklo, M; Nata, M; Koncar, GZ; Kanawaku, Y; Definis-Gojanovic, M;
Suicide and the war in Croatia
FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 147 S13-S16 - 2005.

33. Šendula Jengić, V.; Petr, P; Kalová, H.; Vurm, Vl.; Vurm, Vl. Jr.; Sokupová, A.; Vondrouš, P.
SF-36 Questionnaire in Croatian Language( SF-36 Questionnaire in Croatian Language )
Auspicia 1 84-89 - 2004.

34. Jengić, Vesna Šendula;
SF-36 Questionnaire in Croatian Language
Auspicia 1 64-89 - 2004.

35. Jengić, Vesna Šendula; Bošković, Gordan;
Violence and criminal recidivism during forensic treatment
Medica jadertina 1 5-16 - 2002.

36. FOLNEGOVIĆ-ŠMALC, Vera; LJUBIN, Tajana; UZUN, Suzana; ŠENDULA-JENGIĆ, Vesna;
Prisilne hospitalizacije u dvije psihijatrijske bolnice iz različitih prihvatnih područja u Hrvatskoj, šest mjeseci nakon uvođenja zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Društvena istraživanja 9 103-113 - 2000.

37. FOLNEGOVIĆ-ŠMALC, Vera; LJUBIN, Tajana; UZUN, Suzana; ŠENDULA-JENGIĆ, Vesna;
Fälle von Zwangseinweisungen in zwei verschiedenen psychiatrischen Krankenhäusern in Kroatien sechs Monate nach Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz von seelisch gestörten Personen
Društvena istraživanja 9 103-113 - 2000.

38. Folnegović-Šmalc, Vera; Ljubin, Tajana; Uzun, Suzana; Šendula-Jengić, Vesna;
Involuntary admission in two psychiatric hospitals from different catchment areas in Croatia six months after implementation of the Law on Mental Health
Društvena istraživanja 9 103-113 - 2000.

39. Šendula-Jengić, Vesna; Bošković, Gordan; Dujmić, Slavko.
Terapijski izlazi - ograničenja u predikciji opasnosti i rizika
Socijalna psihijatrija 27 80-90 - 1999.

40. Goreta, Miroslav; Peko-Čović, Ivana; Megerle, Ana; Šendula-Jengić, Vesna
Novo hrvatsko zakonodavstvo i psihijatrija
Socijalna psihijatrija 27 40-45 - 1999.

41. Šendula-Jengić, V; Bošković, G; Dujmić, S;
Terapijski izlazi-ograničenja u predikciji opasnosti i rizika
Soc Psihijatrija 27 80-90 - 1999.

42. Goreta, Miroslav; Peko-ččović, I; Magerle, A; Šendula-Jengić, V;
Novo hrvatsko zakonodavstvo i psihijatrija
Socijalna psihijatrija 27 2 - 1999.

43. Goreta, Miroslav; Peko-Čović, Ivana; Megerle, Ana; Jengić, Vesna Šendula;
New Croatian legislature and psychiatry
Socijalna psihijatrija 27 40-45 - 1999.

44. Jengić, Vesna Šendula; Bošković, Gordan; Dujmić, Slavko;
Therapeutic release-ristricion in prediction of danger and risk
Socijalna psihijatrija 27 80-90 - 1999.

45. Šendula-Jengić, V; Dujmić, S;
Legal and ethical aspects of forensic treatment in the Republic of Croatia in the light of new legislation
Psychiatr Danub 10 149-51 - 1998.

46. Jengić, Vesna Šendula; Dujmić, Slavko; Bošković, Gordan; Sever, Boris;
Bolus death (mors e bolo) in psychiatric patients
Socijalna psihijatrija 26 29-36 - 1998.

47. Jengić, Vesna Šendula; Bošković, Gordan; Dujmić, Slavko; Sever, Boris; Rakić, Siniša;
Institution of high level of security in the forensic treatment-fear or real need?
Socijalna psihijatrija 26 123-126 - 1998.

48. Šendula-Jengić, V; Dujmić, S; Bošković, G;
Fenomenološka obilježja bolesnika s intrahospitalnim suicidom
Med Jadert 26 21-39 - 1996.

49. Jengić, Vesna Šendula; Dujmić, Slavko; Bošković, Gordan;
Phenomenological characteristics of patients with intrahospital suicides
Medica jadertina 6 21-39 - 1996.

50. Šendula Jengić, Vesna; Bošković, Gordan; Dujmić, Slavko; Sever, Boris; Rakić, Siniša
Ustanova s visokom razinom sigurnosti u forenzičkom tretmanu - strah ili realna potreba( Institution of high level of security in the forensic treatment - fear or real need? )
Socijalna psihijatrija (0303-7908) 26 (1998), 1; 123-126

51. Dodig, G.; Uglešić, B.; Franić, T.; Dedić, M.; Lasić, D.; Šendula-Jengić, V.
Alcoholism of adolescents, Students ef the Final Classes of Primary Schools
Alcoholism (0002-502X) 38 (2002), 1-2; 57-67

52. Jonovska, Suzana; Šendula-Jengić, Vesna; Župančić, Božidar; Klarić, Miro; Klarić, Branka; Marinović, Marin; Štemberger, Cristophe; Kozomara, Davorin; Martinović, Željko
The Relationships between Self-Esteem, Emotional Reactions and Quality of Life in Pediatric Locomotory Trauma Patients
Collegium antropologicum (0350-6134) 33 (2009), 2; 487-494

53. Šendula Jengić, Vesna; Bošković, Gordan
Nasilje i kriminalni recidivizam u tijeku forenzičkog tretmana( Violence and criminal recidivism during forensic treatment )
Medica jadertina (00351-0093) 1-2 (2002), 32; 5-16

54. Šendula Jengić, Vesna; Bošković, Gordan
Forenzički značaj "drugih, težih duševnih smetnji"( Forensic signification of "the other, severe psychological disturbances" )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0353-3689) 22 (2001), 2; 635-654

55. Šendula Jengić, Vesna; Dujmić, Slavko; Bošković, Gordan
Fenomenološka obilježja bolesnika s intrahospitalnim suicidom( Phenomenological characteristics of patients with intrahospital suicides )
Medica jadertina (0351-0093) 6 (1996), 1-4; 21-39

56. Folnegović-Šmalc, Vera; Ljubin, Tajana; Uzun, Suzana; Šendula-Jengić, Vesna
Involuntary admission in two psychiatric hospitals from different catchment areas in Croatia : six months after implementation of the Law on mental health
Društvena istraživanja (1330-0288) 9 (2000), 1; 103-113

57. Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Čoklo, Miran; Zamolo, Gordana; Definis-Gojanović, Marija; Šendula Jengić, Vesna; Katić, Patricija
Suicide and the war in Croatia
Forensic science international (0379-0738) 147 (2005), Suppl S; S13-S16

58. Šendula-Jengić, Vesna; Jonovska, Suzana; Bošković, Gordan
Ethical Approach to Pharmacotherapy of Comorbid States
Psychiatria Danubina (0353-5053) 21 (2009), 4; 556-561

59. Šendula.Jengić, V.Bošković, G., Dodig., Weiner-Črnja, M
Neke specifičnosti autodestruktivnog ponašanja kod bolesnika na forenzičkom tretmanu
Psychiatria Danubina (0353-5053) 16 (2004), 2; 29-41

60. Šendula-Jengić, Vesna; Juretić, Ivan; Hodak, Jelena
Psychiatric Hospital – From Asylums to Centres for Mind-Body Wellness
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), 4; 979-988

61. Šendula Jengić, Vesna; Dujmić, Slavko; Bošković, Gordan; Sever, Boris
Bolusna smrt (mors e bolo) psihijatrijskih bolesnika
Socijalna psihijatrija (0303-7908) 26 (1998), 1; 29-36

62. Jonovska, Suzana; Šendula Jengić, Vesna; Kvesić, Ante; Pavlović, Eduard; Župančić, Božidar; Galić, G.; Klarić, Miro; Klarić, Branka
The quality of life during the treatment of long bone fractures in the children and adolescents
Collegium Antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 4; 1121-1127

63. Šendula-Jengić, Vesna, Jonovska, Suzana, Bošković, Gordan, Šendula-Pavelić, Martina
The Influence of Temperament and Character of Psychotic Individuals on the Possibility of Committing Criminal Offences
Collegium antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 4; 1179-1187

64. Katalinić, Sanja; Šendula-Jengić, Vesna; Šendula-Pavelić, Martina; Zudenigo, Slaven
Reproductive rights of mentally retarded persons
Psychiatria Danubina (0353-5053) 24 (2012), 1; 38-43

65. Svedružić, Željko M.; Popović, Katarina; Šendula- Jengić, Vesna
Modulators of ?-Secretase Activity Can Facilitate the Toxic Side-Effects and Pathogenesis of Alzheimer's Disease
PloS one (1932-6203) 8 (2013), 1; e50759

66. Petr, Petr; Veselý, Milan; Dolista, Josef; Möller, Paul; Kalová, Hanka; Šendula-Jengić, Vesna;
KVALITA ŽIVOTA VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŘADOVÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČR V JIHOČESKÉM KRAJI
AUSPICIA 51

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Šendula Jengić, Vesna
Forenzički aspekti nasilja
Od nasilja do dijaloga Vlasta Rudan, Darko Marčinko i sur. Medicinska naklada Zagreb - 2014.
2. Autor poglavlja u knjizi
Šegota, Ivan; Šendula-Jengić, Vesna; Herega, Damir; Petaros, Anja; Conar, Jevgenij
Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje. Kako komunicirati s gluhim pacijentom (Deaf people and medical sign language. How to communicate with a deaf patient)
Sveučililšni udžbenik Medicinska naklada Zagreb - 2010.
3. Autor poglavlja u knjizi

Forenzičko-psihijatrijski aspekti depresije
Depresija i duhovnost Ljubičić, Đulijano Medicinski fakultet Rijeka Rijeka - 2010.
4. Autor poglavlja u knjizi

Usporedba između sestara u edukaciji i sestara needuciranih u psihodinamici
Grupna psihoterapija za medicinske sestre i tehničare Klain, Eduard; Gregurek, Rudolf Medicinska naklada Zagreb - 2007.
5. Autor poglavlja u knjizi
Petr, Petr; Möller, Paul Hendrik; Kalová, Hana; Šendula-Jengić, Vesna; Petr, Petr jr.
Health related Quality of Life in Law and Order Enforcement (Health related Quality of Life in Law and Order Enforcement)
College of European and Regional Studies Budweis - 2006.
6. Autor poglavlja u knjizi
Simonić, Ante; Šendula-Jengić, Vesna; Bošković, Gordan.
Mobbing u suvremenom društvu
Mobbing Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Frančišković, Tanja ; Pernar, Mirjana Društvo psihologa Primorsko-goranske županije Rijeka - 2006.
7. Autor poglavlja u knjizi

Forenzički tretman s visokom razinom sigurnosti
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama-ideje, norme, implementacija, evaluacija Goreta, Miroslav ; Jukić, Vlado Medicinska naklada Zagreb - 2000.
8. Autor poglavlja u knjizi
Šendula Jengić, Vesna
Prof. emeritus dr. sc. Borben Uglešić – bard hrvatske psihijatrije
Borben Uglešić – 90 godina života, 60 godina u psihijatriji Glavina T., Jukić V. Medicinska naklada Zagreb
9. Autor poglavlja u knjizi
Šendula Jengić, V., Kaštelan A.
Prikaz 42
Radna bilježnica iz psihijatrije. Priručnik za studente medicine. Frančišković T, Grković J, Kaštelan A. Medicinska naklada Zagreb

Pozvana predavanja

1. Šendula Jengić, Vesna; Bošković, Gordan; Hodak, Jelena
Aspects of insight in forensic psychiatry settings.
WPA Co-sponsored intermational conference on forensic psychiatry – Forensic psychiatry and prison psychiatry between medicine and law. 13-15 Oct, 2016, Ohrid, Makedonija - 14.10.2016.
2. Vesna Šendula Jengić
Komunikacijske kompetencije u zdravstvu
Tribina Komunikacija u zdravstvu, Rijeka - 29.4.2016.
3. Vesna Šendula-Jengić
The Wolf of Wall Street or Hannibal Lecter?
6. studentski kongres neuroznanosti NeuRi, 22.-24. 04. 2016, Rijeka, Rab, Hrvatska - 23.4.2016.
4. Vesna Šendula Jengić
Integrativna rehabilitacija i mogućnost primjene novih tehnika u psihijatriji.
Osnove Neurofeedback terapije, 31.03. do 02.04.2016. Thalassotherapia, Opatija - 1.4.2016.
5. Šendula Jengić Vesna, Hodak Jelena
Modaliteti neurokognitivne rehabilitacije
Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Kognitivni poremećaji i rehabilitacija“. Radionica: Nove spoznaje u neurofeedback terapiji. Osijek - 25.9.2015.
6. Šendula Jengić Vesna, Bošković Gordan
Kognitivna i emocionalna oštećenja kod neuroloških pacijenata
Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Kognitivni poremećaji i rehabilitacija“. Radionica: Nove spoznaje u neurofeedback terapiji. Osijek - 25.9.2015.
7. Šendula Jengić, Vesna
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Regionalni centar Pravosudne akademije u Splitu, Split - 30.3.2015.
8. Šendula Jengić, Vesna
Personalizirani pristup u psihijatriji?-?Circumstances of reallity
2. studentski kongres neuroznanosti?–?NeuRi, Rijeka, Rab - 28.4.2012.
9. Šendula Jengić, Vesna
Liječenje psihijatrijskih bolesnika – pravno medicinski okvir – obveze i prava liječnika u hitnoj medicini u postupcima prisilne hospitalizacije
Novi Vinodolski - 21.10.2011.
10. Vesna Šendula Jengić
Liječnik i prava pacijenata
KBF – Teologija u Rijeci - 3.6.2011.
11. Vesna Šendula Jengić
Depresija Bolest Tabu Hrvatska
MO "Sveti Nikola", Rijeka - 11.4.2011.
12. Vesna Šendula Jengić
Profesija liječnik – između gratifikacije i osude
HKLD, Dominikanski samostan Rijeka - 9.4.2011.
13. Šendula Jengić, Vesna
Insight – between theoretical model and practice
5th Student Congress of Neuroscience with International Participation – NeuRi
14. Šendula Jengić, Vesna
Psychiatry of the 21st century
4th Student Congress of Neuroscience?–?NeuRi 2014, Rijeka - Rab
15. Šendula Jengić, Vesna
Differently about the medical profession – from the myth of Narcissus to mirror neurons and back again.
3rd Student Congress of Neuroscience, Rijeka - Rab
16. Šendula Jengić, Vesna
Cyberbullying: virtualno nasilje - stvarne posljedice
Javna tribina „Cyberbullying-nova vrsta nasilja“, Rijeka

Kongresna priopćenja

1.
Šendula Jengić, V
Mediji, publicistika i zdravlje usmeno priopćenje Hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije s međunarodnim sudjelovanjem i 6. internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab - 19.5.2017.
2.
Šendula Jengić, V., Bošković, G.
Somatoformni poremećaji – dijagnostički kriteriji i kliničke implikacije. usmeno priopćenje Hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije s međunarodnim sudjelovanjem i 6. internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti. Rab - 18.5.2017.
3.
Katalinić S, Šendula Jengić V, Hodak J.
Suicide as a family legacy and predictor of women homicide poster izlaganje 7th World Congress on Women's Mental Health Dublin, Ireland - 7.3.2017.
4.
Hodak J, Šendula Jengić V, Katalinić S, Bošković G, Šendula Pavelić M.
Gender-related differences in the perception of emotional prosody in schizophrenia. poster izlaganje 7th World Congress on Women's Mental Health Dublin, Ireland - 7.3.2017.
5.
Šendula-Jengić, Vesna; Bošković, Gordan
Uloga psihijatra i psihologa u dijagnostičkom i terapijskom zbrinjavanju funkcionalnih (psihogenih) poremećaja usmeno priopćenje 2. Simpozij: Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi – spona između neurologije i psihijatrije Zagreb - 4.3.2017.
6.
Šendula Jengić, Vesna; Bošković, Gordan
Prediction of violent behaviour usmeno WPA Co-sponsored intermational conference on forensic psychiatry – Forensic psychiatry and prison psychiatry between medicine and law. Ohrid, Makedonija - 15.10.2016.
7.
Hodak, Jelena; Šendula Jengić, Vesna
Forensic stories in the media usmeno WPA Co-sponsored intermational conference on forensic psychiatry – Forensic psychiatry and prison psychiatry between medicine and law Ohrid, Makedonija - 15.10.2016.
8.
Jonovska Suzana; Šendula Jengić, Vesna
Personality disorders and addictions – on the margins of community, prison and forensic psychiatry. usmeno WPA Co-sponsored intermational conference on forensic psychiatry – Forensic psychiatry and prison psychiatry between medicine and law. Ohrid, Makedonija - 14.10.2016.
9.
Babić, Nikola; Šendula Jengić, Vesna
Neuroticism as a mederator of relationship between childhood abuse and suicidality among patients with AUD usmeno WPA Co-sponsored intermational conference on forensic psychiatry – Forensic psychiatry and prison psychiatry between medicine and law. Ohrid, Makedonija - 13.10.2016.
10.
Marica Štimac, Vesna Šendula-Jengić, Tomislav Lesica, Tanja Frančišković
Od KET-a do SPECT-a usmeno 13. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 7.4.2016.
11.
Šendula Jengić Vesna, Hodak Jelena
Psychopathy - old fashioned or brand new pathology. usmeno One-day conference: The moral and legal responsibility of psychopaths Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Croatia - 19.2.2016.
12.
Šendula Jengić, Vesna; Peterlin, Borut; Bošković, Gordan; Zalar, Bojan; Vidmar, Lovro; Šendula Pavelić, Martina; Hodak, Jelena; Salopek, Igor
Communication of Genetic Information in Psychiatry – Medical Students’ Attitudes. poster 745 P2 14th International Conference on Communication in Healthcare (ICCH) Heidelberg, Germany - 1.1.2016. http://www.each2016.de/544/Hund/ftp/EACH_Abstractbook/files/assets/common/downloads/EACH%202016%20Final%20Programme.pdf
13.
Okrugli stol: Terapijske smjernice u psihijatriji Moderator: Miro Jakovljević Sudjeluju: Natalija Bralić, Draženka Ostojić, Vlado Jukić, Igor Filipčić, Trpimir Glavina, Dalibor Karlović, Vesna Šendula-Jengić
Terapijske smjernice u psihijatriji Okrugli stol 2nd International Conference on Creative Psychopharmacotherapy i VII hrvatski Kongres o psihofarmakoterapiji Dubrovnik - 26.9.2015.
14.
Šendula Jengić, Vesna
New Croatian Mental Health Legislation usmeno International workshop: Psychopathy and Forensic Psychiatry: Perspectives from the UK and Croatia Rab, Hrvatska - 11.8.2015.
15.
Hodak Jelena, Šendula Jengić Vesna
Neurobiological and clinical aspects of affective prosody usmeno 1st Conference of the Center for Language Research, Faculty of Humanities and Social Sciences Rijeka, Hrvatska - 23.5.2015.
16.
N. Babić, V. Šendula-Jengić, S. Jonovska, K. Katinić, A. Matošić, D. Bratuša.
Uloga religioznosti u medijaciji odnosa zlostavljanja u djetinjstvu i suicidalnosti kod osoba na liječenju od alkoholizma. usmeno Treći hrvatsko - ruski kongres duhovne psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem. Depresija, suicid, ovisnosti, shizofrenija i psihoonkologija. Psihijatrijski i teološki aspekti, etičke dileme i sociološki pristup Opatija - 1.1.2015.
17.
Šendula-Jengić V, Hodak J, Rechner-Dika I.
What Nature Can Do for Affective Disorders: Integration of Nature in Therapeutic Approach in a Mental Health Hospital poster 4th Congress on Prevetion and Rehabilitation in Psychiatry „Depression in the Century of Mind“ Zagreb - 1.1.2015.
18.
Šendula Jengić V
Mental Health Act Getting into Practice - Can We Work it Out? Some Ethical and Practical Pitfalls and Questions usmeno International conference: "Jonathan Glover on Psychiatry, War, Morality and Identity" Rijeka - 1.1.2015.
19.
Šendula Jengić V.
Mental Disorder and Violence - Is the Link Really so Strong? usmeno One day conference: Derek Bolton on Mental Disorder. Rijeka - 30.10.2014.
20.
Šendula Jengić, V.
Maestro Ljubo – prijatelj, mentor i umjetnički spiritus movens Psihijatrijske bolnice Rab usmeno Znanstveni skup Ljubo Stipišić Delmata (1938. - 2011.) - obrisi stvaralaštva i identiteta Zadar - 10.10.2014.
21.
Šendula-Jengić, Vesna
Capacity to testify – dimensional approach? usmeno 54th International Neuropsychiatric Pula Congress Pula, Croatia - 20.6.2014. http://pula-cong.com/upload/2014/08/54_inpc_program_53fee55cba6be.pdf
22.
Šendula-Jengić, Vesna
The phenomenon of violence in forensic psychiatry usmeno 54th International Neuropsychiatric Pula Congress Pula - 20.6.2014. http://pula-cong.com/upload/2014/08/54_inpc_program_53fee55cba6be.pdf
23.
Šendula-Jengić, V.
Mental Health in the Elderly in Primorsko-goranska County – Practice, Projects and Legal Issues usmeno The International Symposium "Health for all?! Healthy ageing!" Rijeka - 1.1.2014.
24.
Šendula Jengić, Vesna
Mental Health in the Elderly in Primorsko-goranska County – Practice, Projects and Legal Issues usmeno The International Symposium "Health for all?! Healthy ageing!" Rijeka - 1.1.2014.
25.
Šendula-Jengić, V.
Capacity to testify – dimensional approach? usmeno 54th International Neuropsychiatric Pula Congress Pula - 1.1.2014.
26.
Šendula-Jengić, V.
The phenomenon of violence in forensic psychiatry usmeno 54th International Neuropsychiatric Pula Congress Pula - 1.1.2014.
27.
Šendula Jengić, V.
The Ethics of Predicting the Unpredictable usmeno World Psychiatric Association Regional Congress “Addressing Mental Health Needs in the Alps-Adria-Danube Region: Stigma, Community Based Care, Stress and Suicidality” Ljubljana, Slovenia - 1.1.2014.
28.
Šendula Jengić, Vesna
The Ethics of Predicting the Unpredictable usmeno World Psychiatric Association Regional Congress “Addressing Mental Health Needs in the Alps-Adria-Danube Region: Stigma, Community Based Care, Stress and Suicidality” Ljubljana, Slovenia - 1.1.2014. http://www.zpsih.si/srecanja/media/documents/wparc-ljubljana-2014-abstracts.pdf
29.
Šendula Jengić, V.
Forenzički aspekti nasilja usmeno Znanstveni skup Od nasilja do dijaloga Zagreb - 1.1.2014.
30.
Šendula Jengić, Vesna
Forenzički aspekti nasilja usmeno Znanstveni skup Od nasilja do dijaloga Zagreb - 1.1.2014.
31.
Šendula-Jengić, Vesna
Mind in the Gap Between Neural and Social Networks usmeno 5. International Symposium on Psychiatry and Cognitive Neuroscience Rab - 1.1.2014.
32.
Šendula Jengić V, Hodak J.
Return to nature for psycho-physiological recovery usmeno VI međunarodna konferencija o industrijskoj baštini Rijeka - 1.1.2014.
33.
Šendula Jengić, V. Hodak J.
Therapeutic garden - an interface between soul and body usmeno The Second Russian-Croatian International Congress on spiritual psychiatry Moscow, Russia - 1.1.2014.
34.
Katalinić, Sanja; Šendula Jengić, Vesna
Infanticide and long-term alcoholism in women usmeno 22nd European Congress of Psychiatry Munich, Germany - 1.1.2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933814783841
35.
Katalinić S, Šendula Jengić V.
Infanticide and long-term alcoholism in women poster 22nd European Congress of Psychiatry Munich, Germany - 1.1.2014.
36.
L. Vrkić Karadžija, G. Rubeša, V. Šendula- Jengić, M. Pernar.
Kognitivne smetnje nakon intoksikacije s litijem: prolazno stanje ili trajno oštećenje usmeno 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija - 5.4.2013.
37.
Katalinić S, Šendula Jengić V, Ružić K, Biondić V.
Stigma žrtve ili stigma psihičkog bolesnika? poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija - 4.4.2013.
38.
Šendula Jengić, Vesna; Hodak, Jelena
The Role of Outdoor Therapy in Psychiatric Rehabilitation poster 1st International Congress: Person in Medicine and Healthcare –Science and Art; 3rd Croatian Congress on Prevention and Rehabilitation in Psychiatry with international participation Dubrovnik - 1.1.2013.
39.
Šendula Jengić Vesna
The Good, the Bad and the Decision-Maker: When Risk Prevention Outweighs Primum Non Nocere usmeno 28. Münschner Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft für Forensische Psychiatrie (AGFP) Munich, Germany - 1.1.2013.
40.
Šendula-Jengić, Vesna
The Good, the Bad and the Decision-Maker: When Risk Prevention Outweighs Primum Non Nocere usmeno 28. Münschner Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft für Forensische Psychiatrie (AGFP) München, Njemačka - 1.1.2013.
41.
Katalinic S, Sendula-Jengic V.
Reproductive Rights of Mentally Retarded Adolescents in Croatia poster 5th World Congress on Women’s Mental Health Lima, Peru - 1.1.2013.
42.
Juretić Ivan, Šendula-Jengić Vesna, Hodak Jelena
Povijest arhitekture bolničkog kompleksa Psihijatrijske bolnice Rab usmeno 13. znanstveni skup “Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici” Rijeka, Hrvatska - 9.11.2012.
43.
Hodak Jelena, Šendula-Jengić Vesna, Bošković Gordan
Značaj afektivne prozodije u kliničkom okruženju usmeno 14. dani bioetike Rijeka, Hrvatska - 10.5.2012.
44.
Hodak Jelena, Šendula-Jengić Vesna, Bošković Gordan, Popović Katarina
Percepcija i interpretacija afektivne prozodije u shizofrenih bolesnika poster 2. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem - Kako medicinu usmjeriti čovjeku Zagreb, Hrvatska - 9.2.2012.
45.
Šendula Jengić, Vesna
Nasilje i strah usmeno 4. Internacionalni simpozij iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab - 1.1.2012.
46.
Sanja Katalinić, Vesna Šendula Jengić, Jelena Hodak
Duhovnost kao pomoć u liječenju seksualno zlostavljane invalidne djece poster Prvi hrvatski kongres duhovne psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 11.2.2011.
47.
Šendula-Jengić Vesna
Normalno – moralno – patološko usmeno 3. Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab - 1.1.2011.
48.
Šendula Jengić, Vesna
Kroničnost u neurologiji i psihijatriji – stanje, evaluacija i resursi usmeno 2 internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab - 29.10.2010.
49.
Šendula-Jengić Vesna, Hodak Jelena, Bošković Gordan, Beg Dijana
Etika i sport u rehabilitaciji i resocijalizaciji psihički oboljele osobe poster 2. dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci Rijeka, Hrvatska - 6.5.2010.
50.
Šendula-Jengić, Vesna
Forensische Psychiatrie in Kroatien: Zwischen Strafrecht und Zivilrecht usmeno Merzig Fachtagung – Recht fordernde Patienten – Herausforderung für Massregelfvollzug und Justiz? Merzig, Njemačka - 1.1.2010.
51.
Šendula Jengić, Vesna
Psychiatry in (socially) dangerous times usmeno Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab - 1.1.2009.
52.
Šendula-Jengić, V., Bošković, G,. Šurlina-Balaban, L., Šendula-Pavelić, M.
Autoagresivno i suicidalno ponašanje osoba na forenzičkom tretmanu (predikcija rizika – rizik predikcije 1. hrvatski kongres o suicidalnom ponašanju Zagreb - 1.1.2000.
53.
Šendula-Jengić, V., Bošković, G. Šurlina-Balaban, L.
Prošireni suicid, dvostruki suicid (forenzijsko-psihijatrijska prosudba, kaznena odgovornost i terapija) 1. hrvatski kongres o suicidalnom ponašanju Zagreb - 1.1.2000.
54.
Šendula-Jengić, V., Bošković, G.
Suicid – izbor pojedinca ili izbor društva. Suicidi u RH od 1960 – 1999. 1. hrvatski kongres o suicidalnom ponašanju Zagreb - 1.1.2000.
55.
Šendula Jengić V., Dujmić S
Legal and ethical aspects of forensic treatment in the Republic of Croatia in the light of new legislation. usmeno priopćenje 18th Danube Symposion of Psychiatry. Zagreb
56.
Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rubeša, Gordana; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Šendula Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko
Impact of PLA2 gene polymorphisms on onset of schizophrenia and illness severity
57.
Buretić-Tomljanović, Alena; Vraneković, Jadranka; Rubeša, Gordana; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Šendula-Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana
HFE MUTACIJE I C1/C2 POLIMORFIZAM GENA ZA TRANSFERIN U HRVATSKIH BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM( HFE MUTATIONS AND TRANSFERRIN C1/C2 POLYMORPHISM AMONG CROATIAN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND SCHIZOAFFECTIVE DISORDER )
58.
Bosnar, Alan; Dobi-Babić, Renata; Cuculić, Dražen; Stemberga, Valter; Definis-Gojanović, Marija; Šendula-Jegić, Vesna; Katić, P.
Suicides and the War in Croatia

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Interdisciplinarni pristup u istraživanju statusa osoba s duševnim smetnjama kroz prizmu konvencijskog prava; suradnik; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
2. 1.1.2014. -
Međunarodni projekt s hrvatskim partnerima “INclusive INtroduction of INtegrated CAre” (IN3CA); suradnik; HZZO i Grad Rijeka; ;
3. 1.1.2014. -
Classification and explanations of antisocial personality disorders and moral and criminal liability within the context of Croatian mental health law and care; suradnik; HRZZ; ; http://ceascro.ffri.hr/
4. 1.1.2009. -
1H-MRS promjene u predviđanju terapijskog odgovora, relapsa i povrata depresije.; suradnik; projekt MZOŠ 108-1081870-1880; ;
5. 1.1.2006. -
Indikacije za forenzički tretman smanjeno ubrojivih i neubrojivih počinitelja kaznenih djela (1998.-2002.). ; suradnik; projekt MZOŠ 123003; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2009. -
Stručni skup Hrvatske udruge medicinskih sestara Rab suorganizator
2. 30.11.2005. -
Neuroznanost i psihijatrija Rab organizator
3. 1.1.2004. -
Drugi simpozij iz Psihogerijatrije u Rabu s međunarodnim sudjelovanjem Rab organizator
4. 1.5.2002. -
Prvi simpozij iz psihogerijatrije Rab organizator
5. 1.1.2001. -
Stručni skup Hrvatske udruge medicinskih sestara Rab suorganizator
6. - 6.10.2012.
Tečaj I. kategorije: Kognitivni poremećaji i rehabilitacija Psihijatrijska bolnica Rab Član Organizacijskog odbora
7. - 5.10.2012.
4. Internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Psihijatrijska bolnica Rab Član Organizacijskog odbora
8. - 7.10.2011.
3. Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Psihijatrijska bolnica Rab Član Organizacijskog odbora
9. - 29.10.2010.
2. Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti - Psihijatrijsko-psihološki aspekti multiple skleroze Psihijatrijska bolnica Rab Član Organizacijskog odbora
10. - 6.11.2009.
1. Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab Član Organizacijskog odbora
11. - 25.4.1998.
1. rapski psihijatrijski simpozij (o anksioznim poremećajima) Rab član Izvršnog odbora

Recenzije

1. 2014. Agius M, Pregelj P & Zalar B (Eds.) Community Psychiatry. Ljubljana, Slovenia: Department of Psychiatry, University of Ljubljana / Bedfordshire Centre for Mental Health Research in Association with the University of Cambridge
2. 2013. Štifanić Mirko. Ukradena demokracija. U potrazi za boljom Hrvatskom i direktnom demokracijom. Pula : Histria Croatica C.A.S.H
3. 2002. Dika M., Turković, K. i sur. (2002). Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s komentarom. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Goreta, Miroslav. Errare humanum est : najčešće pogreške u forenzičko-psihijatrijskoj praksi. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2015.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Edukacija djelatnika u domovima za stare i nemoćne Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
Voditelj tima
2.
-
Rukovođenje i upravljanje za zdravlje “Zdrava županija”, Prioritet “Prevencija psihičkih oboljenja i zbrinjavanje psihički oboljelih starijih osoba” i "Unaprjeđenje mentalnog zdravlja kroz životnu dob"
Plan za zdravlje Primorsko-goranske županije  
Član ekspertnog tima i voditelj prioriteta
3.
-
Design/Build edukacijski projekt oblikovanja iz izgradnje terapijskih vrtova u Psihijatrijskoj bolnici Rab u suradnji s Fakultetom krajobrazne arhitekture Sveučilišta države Washington, SAD
Psihijatrijska bolnica Rab  
Suvoditelj
4.
-
Primjena otočne telemedicine za Psihijatrijsku bolnicu Rab
 
Autor programa
5.
-
Animal Assisted Therapy u Psihijatrijskoj bolnici Rab, terapija psom
 
Koordinator

Stručna aktivnost

1.
1.1.2015. -
Pododbor za mentalno zdravlje
Europska udruga menadžera u zdravstvu (EAHM)   član
2.
1.1.2015. -
Nadzorni odbor
Udruga poslodavaca u zdravstvu   Predsjednik
3.
1.1.2000. - 1.1.2008.
Sekcija za forenzičku psihijatriju HLZ
Hrvatski liječnički zbor   Prva dopredsjednica
4.
1.1.2000. - 1.1.2004.
Skupština HLK
Hrvatska liječnička komora   Delegat
5.
1.1.1998. - 1.1.2001.
Stručno vijeće
Psihijatrijska bolnica Rab   Predsjednik