med.lab.ing Tatjana Daka

Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju

prostorija : Zavod za fiziologiju i imunologiju
e-pošta : tdaka@medri.hr
mobitel : 0915371372

Obrazovanje

1.10.1999. - 15.6.2003. Inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Radno iskustvo

15.10.2006. - Viši laborant Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet