dr.sc. Bojana Olgić Draženović docent

Ekonomski fakultet Katedra za financije i bankarstvo

prostorija : Kabinet 69
e-pošta : bojana.olgic.drazenovic@efri.hr
mobitel : 091/520-8446
telefon : 051/355-128
konzultacije : čet. 10-12

Hrvatska znanstvena bibliografija

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 25 3 0
Research Gate

Obrazovanje

30.9.2016. - viši znanstveni suradnik izbor u znanstveno zvanje u znanstvenom području društvenih znanosti - polje ekonomije Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje ekonomije, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
1.3.2013. - 29.9.2016. znanstveni suradnik izbor u znanstveno zvanje: znanstveni suradnik iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grane financije Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje ekonomije, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
16.7.2008. - 6.6.2012. Doktorat znanosti Doktorat znanosti, znanstveno područje društvenih znanosti, polja ekonomije, grane financije Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.2.2002. - 29.5.2007. Magistar ekonomskih znanosti Poslijediplomski znanstveni studij, smjer "Financije poduzeća" Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.10.1993. - 15.12.1998. Diplomirani ekonomist Diplomski studij, smjer "Ekonomika međunarodne razmjene" Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1993. Prirodoslovno - matematički tehničar gimnazija, prirodoslovno-matematički profil, četvrti stupanj Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka

Radno iskustvo

1.12.2014. - Docent Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost: 1. Predavanja i seminari iz kolegija: preddiplomski studij - «Monetarna ekonomija», «Međunarodne financije», "Financijska tržišta i institucije 1", «Monetary Economics». Diplomski studij - «Financijska tržišta i institucije 2», "Investicijska analiza", "Financial Markets and Institutions 2"; 2. Istraživački i tehnički rad na znanstvenoistraživačkom projektu: «Hrvatska financijska tržišta i institucije u procesu uključivanja u EU» (2007.-2013.); Istraživački rad na projektima: «Tax Policy and Fiscal Consolidation in Croatia» (Šifra projekta IP-2013-11-8174, projekt financira Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ) (2014.-...) i «Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva» (Broj potpore 13.02.1.2.02, projekt uz potporu Sveučilišta u Rijeci) (2014.-...) Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
26.6.2012. - 30.11.2014. Viši asistent - znanstveni novak Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost: 1. Seminari iz predmeta: preddiplomski studij - «Monetarna ekonomija», «Međunarodne financije», «Monetary Economics». Diplomski studij - «Financijska tržišta i institucije», "Financial Markets and Institutions" 2. Istraživački i tehnički rad na znanstvenoistraživačkom projektu: «Hrvatska financijska tržišta i institucije u procesu uključivanja u EU» (2007.-2013.) Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.12.2001. - 26.6.2012. Asistent - znanstveni novak Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost 1. Seminari iz predmeta: «Monetarna ekonomija», «Međunarodne financije», «Financijska tržišta i burzovno poslovanje», «Vrijednosni papiri», «Financijska tržišta i institucije», Investicijska analiza» 2. Znanstveno istraživački i tehnički rad na znanstvenoistraživačkim projektima: «Marketing morskog brodarstva, luka i brodogradnje» (2001-2002.) «Financijska tržišta u Hrvatskoj – usporedna analiza» (2002. – 2006.) «Hrvatska financijska tržišta i institucije u procesu uključivanja u EU» (2007.-2014.) Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.11.1999. - 31.10.2001. Voditelj financija - financijska analiza - priprema, izrada i praćenje financijskog plana - projekcija veličine i dinamike novčanih tijekova - kontrola troškova - komunikacija s bankama Trans-trade d.o.o. Rijeka
1.1.1996. - 1.1.1998. Vanjski suradnik provođenje ispitivanja poduzetničkog potencijala, izrada elaborata, organizacija i rad na seminarima te drugim projektima. PORIN d.o.o. Rijeka (Poduzetnički riječki inkubator)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2013. - 1.2.2014. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2013. - 1.2.2014. Međunarodne financije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2013. - 1.2.2014. Financijska tržišta i institucije
diplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.3.2013. - 10.6.2013. Monetarna ekonomija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2012. - 1.2.2013. Financijska tržišta i institucije
diplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2012. - 1.2.2013. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.3.2012. - 10.6.2013. Monetary economics
preddiplomski studij, studij na engleskom jeziku
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.3.2012. - 10.6.2012. Monetarna ekonomija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 67,50
1.10.2011. - 10.6.2013. Međunarodne financije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.10.2011. - 1.2.2012. Financijska tržišta i institucije
diplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2011. - 1.2.2012. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 67,50
1.10.2011. - 1.2.2012. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 67,50
1.10.2008. - 10.6.2009. Međunarodne financije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.10.2008. - 1.2.2009. Vrijednosni papiri
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2008. - 1.2.2009. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 112,50
1.3.2008. - 10.6.2009. Monetarna ekonomija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 180
1.3.2008. - 10.6.2008. Monetarna ekonomija
obvezni i izborni predmet, preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 157,50
1.3.2008. - 10.6.2008. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.3.2008. - 10.6.2008. Vrijednosni papiri
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2007. - 1.2.2008. Međunarodne financije
predbolonjski četvrerogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.3.2007. - 10.6.2007. Financijska tržišta i burzovno poslovanje
obvezni i izborni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2006. - 10.6.2007. Monetarna ekonomija
obvezni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 135
1.10.2006. - 1.2.2007. Međunarodne financije
obvezni i izborni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.3.2005. - 10.6.2005. Financijska tržišta i burzovno poslovanje
obvezni i izborni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2004. - 10.6.2005. Monetarna ekonomija
obvezni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.10.2004. - 1.2.2005. Međunarodne financije
obvezni i izborni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.3.2004. - 10.6.2004. Financijska tržišta i burzovno poslovanje
obvezni i izborni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2003. - 10.6.2004. Monetarna ekonomija
obvezni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.10.2003. - 1.2.2004. Međunarodne financije
obvezni i izborni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.3.2003. - 10.6.2003. Financijska tržišta i burzovno poslovanje
obvezni i izborni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2002. - 10.6.2003. Monetarna ekonomija
obvezni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet; Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.10.2002. - 1.2.2003. Međunarodne financije
obvezni i izborni predmet, predbolonjski četverogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Financijska tržišta i burzovno poslovanje
predbolonjski četvrerogodišnji studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

26.9.2016. - Komparativna analiza financijskih sustava Republike Hrvatske i Slovačke
Paić, Marina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI
26.9.2016. - Razvoj municipalnih obveznica u Republici Hrvatskoj
Novoselec, Anja
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI
26.9.2016. - Usporedna analiza nedepozitnih financijskih institucija odabranih novih zemalja članica Europske unije
Capan, Snježana
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI
23.9.2016. - Investicijska analiza Liburnia Riviera Hoteli d.d.
Dragičević, Dean
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI
19.9.2016. - Korporativne obveznice u Republici Hrvatskoj
Tomašić, Marina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI
12.9.2016. - Modeli bankarskih sustava
Močibob, Ivana
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI
12.9.2016. - Utjecaj kreditnih rejting agencija na globalnu financijsku krizu
Cvitković, Vedran
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI
12.7.2016. - Bankovna unija - novi pravac razvoja supervizije bankovnih sustava u EU
Vuković, Monika
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI
12.7.2016. - Financijska pismenost studenata UNIRI
Mihić, Tena
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI
12.7.2016. - Posebni oblici investicijskih fondova
Gluhaković, Martina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet UNIRI

Gostujući nastavnik

10.4.2017. - 14.4.2017. Monetarna ekonomija (Financijski management)

Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
CEEPUS mobilnost - nastavna aktivnost
Norma sati:

Osobni razvoj

27.9.2016. - Radionica „Alati odgovornog istraživanja i inovacija – Riječka ideja kao pokretač suradnje i razvoja znanosti i lokalne zajednice”


Norma sati:
7.3.2016. - 12.3.2016. Radionica „Panel Data Econometrics“


Norma sati:
4.2.2016. - Seminar „Sadržajni (content) management“


Norma sati:
21.1.2016. - Seminar „Priprema virtualnog predavanja – webinara (A200)“


Norma sati:
27.5.2015. - Seminar „Metode i politike određivanja cijena“


Norma sati: 6 sati
6.5.2015. - 7.5.2015. Seminar/radionica "Poslovno planiranje"


Norma sati: 12 sati
8.9.2014. - 12.9.2014. Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja visokoškolskih nastavnika


Norma sati: 60 ECTS
29.5.2014. - 30.5.2014. Radionica/edukacija i testiranje evaluatora na Programu certifikacije BFC SEE (Projekt certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem)


Norma sati:
3.4.2014. - Seminar "Strategija na A4"


Norma sati: 6 sati
12.3.2014. - Stručni seminar "Inovacija poslovnog modela"


Norma sati: 6 sati
1.10.2013. - 20.12.2013. Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika (Modul: Kvalitetno obrazovanje)


Norma sati:
30.9.2011. - 1.10.2011. Radionica "Statistical Analysis of Financial Data"


Norma sati:
3.6.2009. - 5.6.2009. Certificirani menadžer projekata EU (ECQA Certified EU Project Manager)


Norma sati:
17.11.2003. - 21.11.2003. Radionica "The financial markets", Bukurešt, Rumunjska


Norma sati: 40 sati
14.11.2001. - Seminar "Provedba mirovinske reforme - II. i III. stup mirovinskog osiguranja"


Norma sati: 8 sati
13.2.2001. - 13.6.2001. Verificirani (MZOS) program osposobljavanja za samostalnog knjigovođu


Norma sati: 120 sati

Izdavaštvo

29.6.2015. - Praktični menadžment, stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta

Financiranje: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Maradin, Dario; Cerović, Ljerka; Olgić Draženović, Bojana
The Role of "Green" Electrictiy Generation Incentives
Zbronik radova 6th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" 649-657 - 2017.

A1
WOS

2. Olgić Draženović, Bojana; Blažić, Helena; Maradin, Dario
Procjena ekonomskih implikacija FTT-a na hrvatski financijski sustav
Zbornik radova 6th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" 1088-1096 - 2017.

A1
WOS

3. Olgić Draženović, Bojana; Kusanović, Tino
Model nadzora i supervizije hrvatskog financijskog sustava u uvjetima suvremenih procesa konglomerizacije
Zbornik radova: 5. međunarodni simpozij "Reformski procesi u BiH - poslovni ambijent i porezno okruženje - stanje i perspektive" 795-809 - 2017.

A2

4. Grudić Kvasić, Sanda; Cerović, Ljerka; Olgić Draženović, Bojana
Online Corporate Social Responsibility Reporting in the Croatian Banking Sector
International Public Administration Review 14 9-26 - 2016. http://uprava.fu.uni-lj.si/index.php/IPAR/article/view/328

A1

5. Maradin, Dario; Cerović, Ljerka; Olgić Draženović, Bojana
Willingness to pay for electricity from renewable energy sources
5th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth", procceedings 655-663 - 2016.

A1
WOS

6. Draženović, Bojana; Maradin, Dario; Buterin, Vesna
Tax Framework of Croatian Financial System
5th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth", procceedings 1060-1068 - 2016.

A1
WOS

7. Olgić Draženović, Bojana; Kusanović, Tino
Determinants of capital market in the new member EU countries
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 29 758-769 - 2016.

A1
WOS

8. Olgić Draženović, Bojana
Modeli financijske supervizije i regulacije u zemljama EU
Zbornik Veleučilišta u Rijeci 3 69-82 - 2015.

A2

9. Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella; Olgić Draženović, Bojana
Sistem zavarovanja depozitov v državah EU (1)
Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo 64 50-55 - 2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=775963

A1

10. Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella; Olgić Draženović, Bojana
Sistem zavarovanja depozitov v državah EU (2)
Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo 64 43-47 - 2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=775966

A1

11. Olgić Draženović, Bojana; Kusanović, Tino; Jurić, Zlatka
Značaj institucionalnih investitora u evoluciji financijskih sustava
Praktični menadžment, stručno - znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta VI 165-173 - 2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765365

A2

12. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Šarić, Valter
Calculating Duration and Convexity of Bonds Using Excel
Proceedings of the 36th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : MIPRO 2013 IV 946-949 - 2013. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6596368&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6596368

A1

13. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Development of government bonds market in Croatia
5th International Conference: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Proceedings / Galetić, Lovorka ; Spremić, Mario ; Ivanov, Marijana (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business , 2010. 833-841 (ISBN: 978-953-6025-33-6). 833-841 - 2010.

A1

14. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Uroda, Ivan
TSA – A Computer Program for Technical Analysis of Stocks
31st International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Proceedings Vol. IV, Computers in education / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka ; Uroda, Ivan (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO 833-841 - 2008.

A2

15. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Financial regulation and supervision in Croatia
6th International Conference Economic integration, competition and cooperation - 2007.

A2

16. Olgić Draženović, Bojana; Buterin, Vesna
The role of financial system in the process of economic growth – case of Croatia
Achieving Competitive Advantage Through Managing Global Resources, Readings Book / Delener, Nejdet ; Fuxman, Leonora ; Victor, Lu F. ; Rivera-Solis, Luis Eduardo ; Su, Che-Jen (ur.). - Global Business and Technology Association 209-216 - 2007.

A1

17. Buterin, Vesna; Olgić Draženović, Bojana
Macroeconomic growth and financial sector in the Republic of Croatia
Journal of International Scientific Publications: Economy and Business I 196-207 - 2007. http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2007.html

A1

18. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Programi financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj( Programs of financing small and medium enteprises in the Republic of Croatia )
International Conference Entrepreneurship and Macroeconomic Management: conference proceedings. Vol. 2 / Križman Pavlović, Danijela (ur.). - Pula : Faculty of Economics and Tourism 2 605-617 - 2005.

A2

19. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Supervision of Non-banking Financial Institutions in Croatia
5th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation" : proceedings / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.). - Rijeka ; Ljubljana ; Paris ; Antwerpen : Faculty of Economics ; Faculty of Economics ; Centre d'Etudes du Développement International ed des Mouvements Economiques et Sociaux ; Jean Monnet Centre of Excellence , (ISBN: 953-6148-46-3) 1-15 - 2005.

A1

20. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Consolidated Supervision of Financial Institutions and Financial Market in the Republic of Croatia
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci 22 25-41 - 2004. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=10573

A1

21. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Tržište municipalnih obveznica u Hrvatskoj
Suvremena financijska pitanja i izazovi razvitka hrvatskog financijskog sektora : zbornik radova 181-196 - 2004.

A2

22. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Foreign Portfolio Investments in the Republic of Croatia
4th International Conference Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia "Theory and Practice of Transition and Accession to the EU" : proceedings / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Ljubljana : Faculty of Economics , 2003. 293-303 (ISBN: 961-240-004-0). 293-303 - 2003.

A1

23. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
The Role and Development of Non-deposit Financial Institutions in the Republic of Croatia
The Eleventh Annual International Conference "Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the period of joining to the European Union" : Book of abstracts / Kolenak, Jiri ; Skapa, Stanislav (ur.). - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Business and Management 87-88 - 2003.

A1

24. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Financing local public sector in Croatia by issuing municipal bonds
International Conference "Globalization and Entrepreneurship : Fears, Challenges and Opportunities" : proceedings / Krbec, Denisa (ur.). - Pula : University of Rijeka, Faculty of Economics and Tourism 488-489 - 2003.

A2

25. Prohaska, Zdenko; Olgić, Bojana
Investment Funds and Corporate Governance in Croatia
The tenth Annual International Conference "Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe" : proceedings 378-391 - 2002.

A1

26.

798717

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Olgić Draženović, Bojana; Grdinić, Maja; Blažić, Helena
Porez na financijske transakcije
Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava, monografija Stojanović, Alen; Šimović, Hrvoje Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Zagreb - 2016. https://bib.irb.hr/datoteka/807529.2.2_Olgi_Draenovi_Grdini_i_Blai.pdf
2. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella; Olgić Draženović, Bojana
Interest rates on deposits in banks in Croatia
Economic policy today: political rhetoric or true reform Krtalić, S.; Drejerska, N. Fakultet ekonomije i turizma "dr. Mijo Mirković", Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Pula - 2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=717562
3. Autor poglavlja u knjizi
Olgić Draženović, Bojana; Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella
Financial non-deposit intermediation institutions in the Republic of Croatia
Economic policy today: political rhetoric or true reform Krtalić, S.; Drejerska, N. Fakultet ekonomije i turizma "dr. Mijo Mirković", Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Pula - 2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=700565
4. Autor poglavlja u knjizi
Olgić Draženović, Bojana; Preni, Violeta
Razvoj tržišta kapitala u post-tranzicijskim zemljama EU
Financije nakon krize: forenzika, etika i održivost Ćurak, Marijana ; Kundid, Ana ; Visković, Josip Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu Split - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=700561
5. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella
Impact of monetary policy on the banking system in Croatia
The future of economics: between rules and discretion Marli, Gonan Božac ; Ribnikar, Ivan Juraj Dobrila University of Pula Pula - 2013.
6. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella
Uloga banaka u recesiji hrvatskog gospodarstva (The role of banks in the recession of the Croatian economy)
Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju Prohaska, Zdenko ; Dimitrić, Mira ; Blažić, Helena Ekonomski fakultet Rijeka - 2012.
7. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella
Integrated supervision of the financial sector in Europe and Croatia
Toward Global Governance Božina, Lovre ; Gonan Božac, Marli ; Krtalić, Sandra Juraj Dobrila University of Pula, Postgraduate Doctoral Program Pula - 2011.
8. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella
Razvoj tržišta državnih obveznica u Republici Hrvatskoj (Development of government bonds market in the Republic of Croatia)
Financije danas : dijagnoze i terapije Vidučić, Ljiljana. ; Ivanov, Marijana ; Pečarić, Mario Ekonomski fakultet ; Ekonomski fakultet Split; Zagreb - 2010.
9. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Financial Regulation and Supervision in Croatia
YEARS OF EUROPEAN UNION ; L'UNION ÉUROPÉENNE A 50 ANS / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka - 2009.
10. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Financijske inovacije - novi financijski instrumenti u poslovanju financijskih institucija( Financial inovations - new financial instruments of financial institutions )
Aktualna financijska problematika Srb, Vladimir ; Marković, Branimir Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek - 2007.

Pozvana predavanja

1. Olgić Draženović, Bojana
Aktualni problemi oporezivanja financijskog sustava u Republici Hrvatskoj
Fojnica, Bosna i Hercegovina - 28.4.2016.

Kongresna priopćenja

1.
Olgić Draženović, Bojana; Blažić, Helena; Maradin, Dario
Procjena ekonomskih implikacija FTT-a na hrvatski financijski sustav predavanje - izlaganje na skupu 6th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" Osijek, veučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku - 25.5.2017.
2.
Olgić Draženović, Bojana
Aktualni problemi oporezivanja financijskog sustava u Republici Hrvatskoj predavanje 4. međunarodni simpozij "Uloga finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja BH. privrede" Fojnica, Bosna i Hercegovina - 29.4.2016.
3.
Maradin, Dario; Cerović, Ljerka; Olgić Draženović, Bojana
Willingness to pay for electricity from renewable energy sources predavanje 5th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth", Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek - 28.4.2016. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=819786
4.
Olgić Draženović, Bojana; Maradin, Dario; Buterin, Vesna
Tax Framework of Croatian Financial system predavanje 5th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek - 28.4.2016.
5.
Olgić Draženovi, Bojana
Porez na financijske transakcije kao mogući porezni prihod u Hrvatskoj predavanje XV. Interkatedarski skup katedri za financije s radnim sastankom članova HRZZ tima Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka - 22.4.2016.
6.
Olgić Draženović, Bojana; Grdinić, Maja; Sikirić, Ana Marija
Financiranje visokog obrazovanja - primjer Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Kratko izlaganje Rasprava u vezi sa stvarnim stanjem i mogućim modelima finansiranja državnog univerziteta Sarajevo, BIH - 26.9.2015.
7.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Uroda, Ivan
Valuation of Options by Using Excel predavanje MIPRO 2015 - 38th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics Opatija, Hrvatska - 26.5.2015.
8.
Olgić Draženović, Bojana; Preni, Violeta
Razvoj tržišta kapitala u post-tranzicijskim zemljama EU predavanje XIII. Interkatedarski skup katedri za financije "Financije nakon krize - forenzika, etika, održivost Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split - 23.5.2014.
9.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Šarić, Valter
Calculating Duration and Convexity of Bonds Using Excel predavanje 36th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : MIPRO 2013 Opatija, Hrvatska - 21.5.2013.
10.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Development of government bonds market in Croatia predavanje 5th International Conference: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business Opatija, Hrvatska - 27.5.2010.
11.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Uroda, Ivan
TSA – A Computer Program for Technical Analysis of Stocks predavanje 31st International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, MIPRO Opatija, Hrvatska - 27.5.2008.
12.
Buterin, Vesna; Olgić Draženović, Bojana
Macroeconomic growth and financial sector in the Republic of Croatia predavanje 6th International Symposium: Economy & Business 2007, Economic Development and Growth, Economy & Business Bourgas, Bugarska - 11.9.2007.
13.
Olgić Draženović, Bojana; Buterin, Vesna
The role of financial system in the process of economic growth – case of Croatia predavanje 9th International Conference Global Business and Technology Association: Achieving Competitive Advantage Through Managing Global Resources Taipei, Taiwan - 1.1.2007.
14.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Programi financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj( Programs of financing small and medium enteprises in the Republic of Croatia ) predavanje International Conference: Entrepreneurship and Macroeconomic Management Pula, Hrvatska - 29.4.2005.
15.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Supervision of Non-banking Financial Institutions in Croatia predavanje 5th International Conference: Economic Integrations, competition and cooperation Lovran, Hrvatska - 23.4.2005.
16.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Tržište municipalnih obveznica u Hrvatskoj (Municipal bonds market in the Republic of Croatia) Predavanje Suvremena financijska pitanja i izazovi razvitka Hrvatskog financijskog sektora Split, Hrvatska - 15.10.2004.
17.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
The Role and Development of Non-deposit Financial Institutions in the Republic of Croatia predavanje 10th Annual International Conference: Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union Brno, Češka - 5.9.2003.
18.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Foreign Portfolio Investments in the Republic of Croatia predavanje 4th International Conference: Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia, Theory and Practice of Transition and Accession to the EU Opatija, Hrvatska - 9.5.2003.
19.
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana
Financing local public sector in Croatia by issuing municipal bonds predavanje International Conference Globalization and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Opportunities Pula, Hrvatska - 25.4.2003.
20.
Prohaska, Zdenko; Olgić, Bojana
Investment Funds and Corporate Governance in Croatia predavanje The Tenth Annual International Conference Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe Brno, Češka - 1.1.2002.

Znanstveni projekti

1. 1.6.2014. -
Tax Policy and Fiscal Consolidation in Croatia (šifra projekta HRZZ-IP-11-2013-8174); Istraživač; HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost); ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=HRZZ-IP-11-2013-8174&period=2007; http://www.hrzz.hr/UserDocsImages/prihvaćeni%20za%20financiranje%20ekonomija.pdf
2. 1.3.2014. -
Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva (šifra projekta 13.02.1.2.02); Istraživač; Potpora Sveučilišta u Rijeci (UNIRI); ; http://www.uniri.hr/files/vijesti/Rezultati%20evaluacije%202013.pdf
3. 2.1.2007. - 1.12.2014.
Hrvatska financijska tržišta i institucije u procesu uključivanja u EU, (šifra projekta: 081-0811403-1411); istraživač (01.05.2013.- 01.12.2014.); suradnik (znanstveni novak) i tajnica projekta (Istraživački, tehnički i administrativni rad) - 02.01.2007.-01.05.2013.; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=081-0811403-1411&period=2007; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1
4. 2.2.2002. - 1.2.2006.
Financijska tržišta u Hrvatskoj – usporedna analiza, (šifra projekta: 0081009); suradnik (znanstveni novak) i tajnik projekta (Znanstveno istraživački, tehnički i administrativni rad); Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ; ; http://zprojekti.mzos.hr/zProjektiOld/result_det.asp?trazi=Prohaska&gdje=3&Submit=Pretrazi&ID=0081009
5. 2.2.2002. - 1.2.2006.
Financijska tržišta u Hrvatskoj – usporedna analiza, (šifra projekta: 0081009); suradnik (znanstveni novak) ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1
6. 1.12.2001. - 1.2.2002.
Marketing morskog brodarstva, luka i brodogradnje (šifra projekta: 081007); znanstveni novak, suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ; ;

Znanstveni skupovi

1. 3.7.2016. - 7.7.2007.
Ninth International Conference Global Business and Technology Association: Achieving Competitive Advantage Through Managing Global Resources Tai Pei, Taiwan diskutant i izlagač
2. 23.5.2014. -
XIII. Interkatedarski skup katedri za financije "Financije nakon krize - forenzika, etika, održivost Split Izlagač
3. 17.6.2011. -
12. Interkatedarski skup Katedri za financije ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Pomoć pri organizaciji znanstvenog skupa
4. 15.10.2004. -
5. Interkatedarski skup Katedri za financije ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Pomoć pri organizaciji znanstvenog skupa i pripremi Zbornika Interkatedarskog skupa

Recenzije

1. 2017. Recenzija radova doktoranda VI. gen. doktorskog studija, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci pod naslovom "Pokrivene obveznice kao bitan element razvoja i produbljivanja nacionalnoga financijskog tržišta"
2. 2015. Recenzija prijedloga teme istraživanja – Doktorski studij, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci; tema "Pokrivene obveznice kao bitan element razvoja i produbljivanja nacionalnoga financijskog tržišta"
3. 2015. Recenzija prijedloga teme istraživanja – Doktorski studij, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci; tema "Pokrivene obveznice kao bitan element razvoja i produbljivanja nacionalnoga financijskog tržišta"
4. 2015. Ekonomski vjesnik (Econviews : Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues), Vol.28 No.2, članak "Concept of public debt management strategy of Republic of Croatia"
5. 2015. Znanstveni članak za Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 1, No. 1 , članak "BITCOIN – nova globalna valuta, investicijska prilika ili nešto treće?"
6. 2015. Časopis "SEE Journal of Economics and Business", članak "Empirical Analysis of Stock Returns and Volatility: A Case of Stock Markets from the Central and Eastern Europe"
7. 2015. The South East European Journal of Economics and Business (SEEJEB) papers, Volume 9, Issue 1, 2014., članak "Money-in-the-utility-function: model simulations and money demand estimation in the case of the Republic of Macedonia"
8. 2014. Recenzija prijedloga teme istraživanja – Doktorski studij, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci; tema "Rating suverenosti kao ključni kriterij određivanja kreditne sposobnosti države"

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 28.4.2017. - Predavanje/radionica za srednjoškolce „Novac kroz vrijeme“
Festival znanosti 2017
Gimnazija Eugena Kumičića Opatija
2. 26.4.2017. - Predavanje/radionica za osnovnoškolce  „Novac kroz vrijeme“
Festival znanosti 2017
Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo

Popularizacija znanosti

1. 28.4.2017. - Predavanje/radionica za srednjoškolce "Novac kroz vrijeme"
Festival znanosti 2017
Gimnazija Eugena Kumičića Opatija
2. 25.4.2017. - Predavanje/radionica za osnovnoškolce "Novac kroz vrijeme"
Festival znanosti 2017
Osnovna škola "Sveti Matej", Viškovo
3. - Detalji
Kolegij Financijska tržišta i burzovno poslovanje
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
4. - Detalji
Kolegij Vrijednosni papiri
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
5. - Detalji
Poslijediplomski studij "Financije i bankarstvo", Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu