dr. sc. Valnea Žauhar

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

e-pošta : vzauhar@ffri.hr
prostorija : F-336
telefon : 051 265 780

Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2013. - 1.1.2015. dr.sc. Poslijediplomski znanstveni doktorski studij iz psihologije Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2009. dipl. psiholog, prof. psihologije Studij psihologije Filozofski fakultet u Rijeci
-

Radno iskustvo

1.7.2015. - poslijedoktorand Rad na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost «Metacognition in category learning, thinking and comprehension» te rad na istraživačkom projektu Sveučilišta u Rijeci «Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja» voditelja projekta prof. dr. sc. Dražena Domijana. Održavanje vježbi ili seminara iz kolegija Osjeti i percepcija, Praktikum iz eksperimentalne psihologije I i II, Kognitivna psihologija, Motivacijski praktikum. Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2012. - 1.7.2015. Znanastveni novak u suradničkom zvanju asistenta Rad na znanstvenom projektu MZOS-a Neuronsko modeliranje i bihevioralno testiranje vidne percepcije i kognicije voditelja dr. sc. Dražena Domijana; Održavanje vježbi ili seminara iz kolegija Teorije mjerenja, Praktikum iz eksperimentalne psihologije I i II, Kognitivna psihologija. Filozofski fakultet u Rijeci
1.5.2011. - 1.3.2012. Programski koordinator Upravljanje i koordinacija programskim aktivnostima, administrativni pregled natječajne dokumentacije, priprema materijala za provođenje i evaluaciju programa te za mjesečna i godišnja izvješća, organizacija evaluacijskih sjednica, nadgledanje provedbe projekata, prikupljanje i obrada analitičkih podataka o programima i procedurama vrednovanja. Hrvatska zaklada za znanost
1.10.2009. - 1.2.2012. Suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa) Održavanje vježbi iz kolegija Teorije mjerenja, Psihometrija, Praktikum iz eksperimentalne psihologije I i II, Praktikum iz konstrukcije testova, Edukacijska psihologija I. Filozofski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Praktikum iz eksperimentalne psihologije II
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Edukacijska psihologija
Diplomski studij - nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
- Psihometrija
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Teorije mjerenja
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Kognitivna psihologija
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Teorije mjerenja
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
- Inteligencija
Preddiplomski studij psiholgije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Praktikum iz eksperimentalne psihologije I
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Praktikum iz konstrukcije testova
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Praktikum iz eksperimentalne psihologije I
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Motivacijski praktikum
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
- Osjeti i percepcija
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 82,5
- Praktikum iz eksperimentalne psihologije II
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Igor Bajšanski; Valnea Žauhar; Pavle Valerjev
Confidence judgments in syllogistic reasoning: the role of consistency and response cardinality
Thinking & Reasoning - 2018. https://www.tandfonline.com/eprint/RnBwcNvUFEQX9ZNzukBX/full

Q1

2. Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
The influence of rule availability and item similarity on metacognitive monitoring during categorisation
Journal of Cognitive Psychology Published online 1-25 - 2017. http://www.tandfonline.com/eprint/v3kcTtYHgwtfjtWs2ISj/full

Q2

3. Svob, Connie; Brown, Norman R.; Takšić, Vladimir; Katulić, Katarina; Žauhar, Valnea
Intergenerational transmission of historical memories and social-distance attitudes in post-war second-generation Croatians
Memory & Cognition 44 846-855 - 2016. http://link.springer.com/article/10.3758%2Fs13421-016-0607-x

Q1

4. Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Metacognitive Monitoring of Rule-Based Category Learning Tasks
Proceedings of the Trieste Symposium on Perception and Cognition / Bernardis, Paolo ; Fantoni, Carlo ; Gerbino, Walter (ur.). - Trst, Italija : Edizioni Universita di Trieste / 162-165 - 2014. /

A2

5. Žauhar, Valnea
Teorijski i metodološki pristupi kategorijalnom učenju
Psihologijske teme 23 435-459 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193021

A1

6. Takšić, Vladimir; Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea
Prikaz metoda za procjenu kroskulturalne ekvivalentnosti na primjeru Upitnika emocionalne kompetentnosti( Overview of Some Cross-Cultural Equivalence Procedures Performed on The Emotional Skills and Competences Questionnaire )
Primenjena psihologija 6 101-120 - 2013. http://primenjena.psihologija.edu.rs/clanci/20132101.pdf

A2

7. Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor
Uloga formalne strukture i izvedbene zahtjevnosti glazbenog djela kod upamćivanja notnog teksta: studija slučaja( The role of Formal structure and Technical Complexity of a Piece of Music in Memorizing Music Score: A Case Study )
Psihologijske teme 21 225-246 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=132549

A1

8. Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Concurrent Dynamics of Category Learning and Metacognitive Judgments
Frontiers in Psychology 7 1-11

Q1

Kongresna priopćenja

1.
Grgić, Snježana; Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor
Perceived task difficulty in mental set problems usmeno izlaganje 12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska - 30.9.2016.
2.
Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea
Determinants of confidence judgments in syllogistic reasoning usmeno izlaganje 12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska - 30.9.2016.
3.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
The influence of prior knowledge on category learning and metacognitive monitoring usmeno izlaganje 12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska - 30.9.2016.
4.
Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea
Conclusion consensuality and confidence judgments in syllogistic reasoning poster EARLI SIG-16 METACOGNITION Nijmegen, Nizozemska - 24.8.2016.
5.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
The effect of minimal prior knowledge on category learning and metacognitive monitoring poster EARLI SIG-16 METACOGNITION Nijmegen, Nizozemska - 24.8.2016.
6.
Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea
Efekti konsenzualnosti i valjanosti na prihvaćanje zaključaka, procjene sigurnosti i vrijeme odgovaranja kod silogističkih problema usmeno izlaganje Četvrti sarajevski dani psihologije Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 23.4.2016.
7.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Metakognitivno nadgledanje eksplicitnog i implicitnog kategorijalnog učenja holističkih slikovnih podražaja usmeno izlaganje Četvrti sarajevski dani psihologije Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 23.4.2016.
8.
Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea; Valerjev, Pavle
Miskoncepcije o psihologiji kod studenata psihologije usmeno izlaganje 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 6.4.2016.
9.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Utjecaj usmjeravanja pažnje na relevantne dimenzije podražaja kod metakognitivnog nadgledanja kategorijalnog učenja usmeno izlaganje 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 6.4.2016.
10.
Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea; Močibob, Maja
Sigurnost u točnost odgovora kod silogističkog zaključivanja: provjera modela samo-konzistentnosti usmeno izlaganje 22. Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 1.1.2016.
11.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Utjecaj predznanja na točnost klasifikacije i metakognitivno nadgledanje usmeno izlaganje 22. Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 1.1.2016.
12.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
The Role of Explicit Awareness of the Existence of Logical Rules in Category Learning and Metacognitive Monitoring poster Trieste Symposium on Perception and Cognition Trst, Italija - 13.11.2015.
13.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
The effect of explicit and implicit category learning on classification accuracy and confidence poster VII. Dubrovnik conference on cognitive science: Metacognition and reasoning Dubrovnik, Hrvatska - 22.5.2015.
14.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
The Effects of Rule Exposure, Type of Transfer and Item Consistency on Classification Accuracy and Confidence poster International Convention of Psychological Science (ICPS) 2015 Amsterdam, Nizozemska - 12.3.2015.
15.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Metakognitivno nadgledanje učenja klasifikacijskih zadataka temeljenih na pravilu( Metacognitive monitoring of category learning rule-based tasks ) usmeno izlaganje 3. Riječki dani eksperimentalne psihologije: Rijeka, Hrvatska - 26.9.2014.
16.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Feeling-of-warmth judgments in category learning with pictorial stimuli poster 37th European Conference on Visual Perception Beograd, Srbija - 25.8.2014.
17.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Utjecaj predznanja i vrste obilježja pripadnika kategorije na metakognitivne procjene i točnost klasifikacije( The effect of prior knowledge and feature type on metacognitive judgments and classification accuracy ) Usmeno izlaganje XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 30.5.2014.
18.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Utjecaj predznanja na sigurnost u točnost klasifikacije( The effect of prior knowledge on classification accuracy ) Usmeno izlaganje XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 29.3.2014.
19.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Metakognitivne procjene blizine usvajanja pravila u procesu kategorijalnog učenja( Feeling-of-warmth judgments in category learning ) usmeno izlaganje Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija - 11.10.2013.
20.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Metakognitivne procjene kod zadataka kategorizacije različite težine (Metacognitive judgments in category learning tasks of different levels of categorization complexity) usmeno izlaganje 19. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 23.3.2013.
21.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Metacognitive Judgments in Category Learning poster 35th Annual Meeting of the Cognitive Science Society Berlin, Njemačka - 1.1.2013.
22.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor
Povezanost formalne strukture i izvedbene zahtjevnosti glazbenog djela s različitim aspektima uvježbavanja tijekom procesa usvajanja notnog teksta( The relationship between formal structure and technical complexity of a piece of music with different aspects of practicing during the process of memorizing music scores ) usmeno izlaganje 2. Riječki dani eksperimentalne psihologije Rijeka, Hrvatska - 20.9.2012.
23.
Žauhar, Valnea; Bradić, Sanja; Takšić, Vladimir; Benčić, Tina
Ispitivanje konstruktne valjanosti različitih mjera emocionalne inteligencije( Investigation of construct validity of various measures of Emotional intelligence ) usmeno izlaganje XVIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 25.5.2012.
24.
Žauhar, Valnea; Bradić, Sanja; Takšić, Vladimir
Factor Structure of the Emotional Skills and Competences Questionnaire (ESCQ) in Cross-cultural University Sudents Sample usmeno izlaganje 9th Alps Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija - 16.9.2011.
25.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea
Gender Differences in Emotional Competence: Cross-cultural Study usmeno izlaganje 9th Alps Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija - 16.9.2011.
26.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea;
Cross-cultural equivalence in Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) Usmeno izlaganje 20. Dani Ramira i Zorana Buujasa Zagreb, Hrvatska - 7.4.2011.
27.
Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea; Takšić, Vladimir
Self-esteem and Emotional Intelligence as predictors of Individual Accomplishment at a Regional Competition on Debate usmeno izlaganje 9th Alps Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija - 16.9.2010.
28.
Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea; Takšić, Vladimir
Faktorska struktura Upitnika emocionalne kompetentnosti (UEK-45) u različitim kulturama.( Factor structure of the Emotional skills and competences questionnaire (ESCQ) in university sudents sample across cultures ) usmeno izlaganje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 28.5.2010.
29.
Žauhar, Valnea
Uloga formalne strukture glazbenog djela kod upamćivanja notnog teksta( The role of the formal structure of a piece of music in memorizing music scores ) usmeno izlaganje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 28.5.2010.
30.
Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
Metakognitivno nadgledanje eksplicitnog i implicitnog sustava kategorijalnog učenja usmeno izlaganje XX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Znanstveni projekti

1. 1.10.2014. -
Metacognition in category learning, thinking and comprehension; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2013. -
Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Neuronsko modeliranje i bihevioralno testiranje vidne percepcije i kognicije; znanstveni novak; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 29.9.2016. - 1.10.2016.
Alps-Adria psychology conference 2016 Rijeka Član organizacijskog i programskog odbora
2. 1.9.2014. -
3. Riječki dani eksperimentalne psihologije Rijeka Član organizacijskog i programskog odbora
3. 1.9.2012. -
2. Riječki dani eksperimentalne psihologije - REPSI2 Rijeka, Hrvatska član Programskog i organizacijskog odbora
4. 1.9.2011. -
3. međunarodni kongres emocionalne inteligencije Opatija, Hrvatska član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - Psihologijske teme

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2016. - Psihologijske teme; ;