Doc.dr.sc. Sandra Pavičić-Žeželj dipl.sanit.ing.

Medicinski fakultet Katedra za zdravstvenu ekologiju
Medicinski fakultet Katedra za zdravstvenu ekologiju

prostorija : Katedra za zdravstvenu ekologiju
e-pošta : sandra.pavicic@zzjzpgz.hr
mobitel : 091 1207613
telefon : 051 358 751
e-pošta : sandrapz@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Izv.prof.dr.sc. SANDRA PAVIČIĆ ŽEŽELJ, dipl.sanit.ing. 17 3 0

Obrazovanje

1.6.2019. - Izvanredni profesor Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.12.2013. - 31.5.2019. Docent Područje - Zdravstvena ekologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
13.6.2011. - Doktor prirodnih znanosti Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena biotehnologija, znanstvena grana Nutricionizam Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2000. - 1.1.2006. Magistar znanosti Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena biotehnologija, znanstvena grana Nutricionizam Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1992. - 17.7.1997. Diplomirani sanitarni inženjer Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.1988. - 1.1.1992. Prva Hrvatska Riječka gimnazija

Radno iskustvo

1.6.2019. - Izvanredni profesor na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2016. - Zamjenica Pročelnika Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2013. - Docent Katedra za Zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.6.2013. - Voditelj Odsjeka za unapređenje prehrane Praćenje, analiza i ocjena kvalitete prehrane, izrada jelovnika za sve segmente populacije, sudjelovanje u izradi standarda i normativa za prehranu svih dobnih skupina, promicanje pravilnih prehrambenih navika i promocija zdravlja, provođenje analiza radi postizanja promjene prehrambenih navika pučanstva s ciljem prevencije nekih kroničnih nezaraznih bolesti, predavanje i sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, praćenje stanja uhranjenosti svih dobnih skupina s osvrtom na osjetljive skupine populacije Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.7.2011. - 30.11.2013. Viši asistent Područje Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2006. - 30.6.2011. Asistent Područje Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
15.1.1999. - 31.5.2013. Stručni suradnik Odsjek za kontrolu namirnica, predmeta opće uporabe i unapređenja prehrane Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.1.1998. - Nastavnik kemije Prva Hrvatska Sušačka gimnazija

Nagrade i priznanja

19.10.2018. Najbolji poster na 11th International Scientific and Professioanl Conference "With food to health", October,18th and 19th 2018, Split, Croatia.
13.5.2005. Najbolji poster Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Vladimir Mićović. Evaluation of nutrition and risk of cardiovascular diseases among seamen. 8th International Symposium on Maritime Health, 8-13 May, 2005. Rijeka, Croatia.

Članstva

1.1.2016. - Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara
1.1.2012. - Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
1.1.2012. - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
1.1.1998. - Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2019. - Predmeti opće uporabe
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Voditelj kolegija
Norma sati: 30
3.10.2017. - Prehrana i zdravlje
Sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2015. - Procjena prehrane s epidemiologijom
Sveučilišni diplomski Studij klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 65
1.1.2015. - Kvaliteta i sigurnost hrane
Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 65
1.1.2015. - Rad Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo
Sveučilišni diplomski studij - Menadžment u zdravstvu
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 3
1.1.2014. - Genetički modificirani organizmi u hrani na tržištu u Hrvatskoj
Diplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 45
1.1.2014. - Genetički preinačena hrana danas u Hrvatskoj
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 37,5
1.1.2014. - Prehrana u dječjoj dobi
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 3
1.1.2013. - Higijena prehrane
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj kolegija
Norma sati: 55
1.1.2012. - Uzorkovanje i priprema uzorka
Poslijediplomski doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
suradnik
Norma sati: 2,25
1.1.2006. - Zdravstvena ekologija
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
suradnik
Norma sati: 8,5

Mentor u završnim radovima

28.9.2018. - 28.9.2018. UPORABA DODATAKA PREHRANI KOD TJELESNO AKTIVNIH OSOBA
Mia Mance
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
30.9.2017. - 30.9.2017. INICIJALNA PROCJENA I PRAĆENJE NUTRITIVNOG STATUSA BOLESNIKA NA GASTROENTEROLOGIJI
Danijela Malec
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM
SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA,
30.9.2017. - 30.9.2017. NUTRITIVNI STATUS – PROCJENA I PRAĆENJE KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA
Matija Večerina
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM
SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA,
28.9.2017. - 28.9.2017. ZNANJE I STAVOVI STUDENATA O KORIŠTENJU DODATAKA PREHRANI
Ana Tomljanović
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
28.9.2017. - 28.9.2017. PREHRAMBENE NAVIKE DJECE I RODITELJA U DJEČJIM VRTIĆIMA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE
Jozefina Gavrić
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
30.9.2016. - Antropometrijske karakteristike i prehrambene navike radnika s obzirom na radno mjesto
Jelena Ćorluka Lončarić
Sveučilišni diplomski studij-Menadžment u zdravstvu
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
30.9.2016. - Utjecaj prehrambenih masti na antropometrijske parametre i lipidni status kod žena
Josipa Delić
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
17.7.2015. - Stavovi i znanja učenika osmih razreda o važnosti pravile prehrane
Anja Del Vechio
Sveučilišni diplomski studij sestrinstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
17.7.2015. - Povezanost prehrane i vitamina D u serumu kod odraslih
Marijana Grbac
Preddiplomski stručni studij - Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
17.10.2014. - Povezanost prehrane i stanja koštane mase kod žena u gradu Rijeci
Marijana Pavlović
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
17.10.2014. - Utjecaj planiranja prehrane na kakvoću prehrane u dječjim vrtićima
Ivana Klečina
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
19.9.2014. - Mišljenja i stavovi učenika osmih razreda Primorsko-goranske županije o pijenju alkohola
Bruna Sokolić
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- KVALITETA PREHRANE STUDENATA OCIJENJENA MEDITERANSKIM INDEKSIMA PREHRANE
Daria Fantina
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNO INŽENJERSTVO
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- PREHRAMBENE NAVIKE I TJELESNA AKTIVNOST STUDENATA RIJEČKOG SVEUČILIŠTA
Dolores Totić
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNO INŽENJERSTVO
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- ZNANJE O PREHRANI I POVEZANOST S PREHRAMBENIM NAVIKAMA STUDENATA ZDRAVSTVENOG USMJERENJA
Monika Peronja
DIPLOMSKI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM
SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Cjeloživotno obrazovanje

18.3.2016. - 8.11.2016.
Nastavničke kompentencije u visokom školstvu - Učenje i poučavanje
Filozofski fakultet Sveučilišta u rijeci
Polaznik
Norma sati:
29.5.2004. - 29.5.2004. «Statistička metodologija znanstvenog usavršavanja»
Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I kategorije
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Norma sati:

Osobni razvoj

18.3.2016. - 8.11.2016. Nastavničke kompentencije u visokom školstvu - Učenje i poučavanje


Norma sati: 30 SATI (10 ETCS)
- Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije "Statistička metodologija znanstvenog usavršavanja"


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. S.Pavičić Žeželj, G.Kenđel Jovanović, J.Gavrić, F. Mika, J.Čorluka Lončarić
Tjelesna aktivnost i prehrambene navike različitih zanimanja iz Primorsko-goranske županije
Medica Jadertina 49 25-32 - 2019.

Q4

2. Sandra Pavičić Žeželj, Nataša Dragaš Zubalj, Daria Fantina, Greta Krešić, Gordana Kenđel Jovanović
Pripadnost mediteranskoj prehrani studenata riječkog sveučilišta Adherence to Mediterranean diet in University of Rijeka students
Paediatria Cratica 63 24-31 - 2019.

Q4

3. Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Nataša Dragaš Zubalj, Vladimir Mićović and Željko Sesar
Associations between Adherence to the Mediterranean Diet and Lifestyle Assessed with the MEDLIFE Index among the Working Population.
International Journal of Environmental Research and Public Health 15 2126 - 2018. https://www.mdpi.com/1660-4601/15/10/2126

Q2

4. Sandra Pavičić Žeželj, Ana Tomljanović, Gordana Kenđel Jovanović, Greta Krešić, Olga Cvijanović Peloza, Nataša Dragaš-Zubalj and Iva Pavlinić Prokurica
Prevalence, Knowledge and Attitudes Concerning Dietary Supplements among a Student Population in Croatia
International Journal of Environmental Research and Public Healt 15 1058 - 2018. www.mdpi.com/1660-4601/15/6/1058

Q2

5. Greta Krešić, Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj, Jelka Paladin, Nikolina Liović, Katarina Plepel
Parental adherence to Meditarranean diet is assiciated with their adolescents cereals intake.
Croatian journal of food science and technology 10 81-88 - 2018. http://hrcak.srce.hr/200555

A2

6. Nataša Dragaš Zubalj, Sandra Pavičić Žeželj, Eris Maerljan, Sanja Stamenković, Bruna Sokolić, Vedran Zubalj
Utjecaj prehrambenih navika i tjelesne aktivnosti na stanje uhranjenosti učenika u osnovnoj i srdnjoj školi
Paediatria Croatica 62 14-18 - 2018.

Q4

7. Mika F, Deković A, Forzan A, Pavičić Žeželj S.
Liderstvo i intervencije u ponašanju kao put ka unapređenju kulture sigurnosti na radu
Sigurnost 59 255-262 - 2017.

Q4

8. Sandra Pavičić Žeželj, , Gordana Kenđel Jovanović, , Đulija Malatestinić, Suzana Janković
Kvaliteta prehrane u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije
Hrvatski časopis za javno zdravstvo 11 - 2015.

9. Kenđel Jovanović, Gordana ; Krešić, Greta ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Mićović, Vladimir ; Štefanac Nadarević, Vesna
Cancer and Cardiovascular Diseases Nutrition Knowledge and Dietary Intake of Medical Students
Collegium Antropologicum 35 765-774 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537993

Q3

10. Janković, Suzana ; Glibotić Kresina, Helena ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Kresina, Sandro
Implementation of Program of Prevention and Early Detection of Osteoporosis among Women of Primorsko-goranska County.
Collegium antropologicum 35 217-220 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812087

Q3

11. Žeželj Pavičić, Sandra; Cvijanović, Olga; Mićović, Vladimir; Orlić Crnčević, Željka; Malatestinić, Đulija;
Effect of Menopause, Anthropometry, Nutrition and Lifestyle on bone status of Women in the Northern Mediterranenan.
West Indian Med J. 59 494-502 - 2010.

Q3

12. Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Malatestinić, Đulija ; Mrakovčić Šutić, Ines ; Nadarević Štefanac, Vesna ; Dorčić, Fedor
Diet Quality of Middle Age and Older Women from Primorsko-goranska County Evaluated by Healthy Eating Index and Association with Body Mass Index
Collegium antropologicum 34 155-160 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=458862

Q3

13. Krešić, Greta ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Cvijanović, Olga ; Ivezić, Goran
The effect of nutrition knowledge on dietary intake among Croatian university students
Collegium antropologicum 33 1047-1056 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459713

Q3

14. Krešić, Greta ; Šimundić, Borislav ; Mandić, Milena L. ; Kenđel, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra
Daily menus can result in suboptimal nutrient intakes, especially calcium, of adolescents living in dormitories
Nutrition Research 28 156-165 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=328041

Q2

15. Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac
Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u učeničkom domu Grada Rijeke
Hrvatski časopis za javno zdravstvo 3 - 2007.

16. Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac
Vegetarijanska prehrana u dječjem vrtiću grada Rijeke
Hrvatski časopis za javno zdravstvo 3 - 2007.

17. Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel, Branka Međugorac
Zdravstvena kontrola prehrane u dječjim vrtićima grada Rijeke
Hrvatski časopis za javno zdravstvo 3 - 2007.

Znanstvene knjige

1. Autor
Cvijanović, Olga; Pavičić Žeželj, Sandra; Lukanović, S.; Bićanić, Nenad; Domitrović, Robert; Bobinac, Dragica; Crnčević Orlić, Željka;
Osteoporosis and Nutrition, Anthropometry and Bone Mineral Density in Women
Knjiga Topics in osteoporosis Valdes Flores, Margarita InTech Rijeka - 2013. ISBN 978-953-51-1066-8

Pozvana predavanja

1. Sandra Pavičić Žeželj
„Provođenje programa unaprijeđenja prehrane u dječjim vrtićima i osnovnim školama“
Rijeka - 11.5.2019.
2. Sandra Pavičić Žeželj
„Provođenje programa unaprijeđenja prehrane u dječjim vrtićima i osnovnim školama“
Rijeka - 11.5.2019.
3. Sandra Pavičić Žeželj
The relationship beteeen obesity and vitamin D concentration in working active population
Opatija - 17.2.2019.
4. Sandra Pavičić Žeželj
Zdrava prehrana predškolaca Simpozij "Osigurajmo zdravu hranu"
Rijeka - 9.4.2015.
5. Sandra Pavičić Žeželj
Zdrava prehrana - što je to? Javnozdravstvena tribina "Hranom do zdravlja"
Rijeka - 24.2.2015.
6. Sandra Pavičić Žeželj, Olga Cvijanović
Utjecaj prehrambenih masti na lipidni status i stanje koštanog metabolizma u žena. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Dislipidemije- još uvijek nerješen problem"
Rovinj - 21.11.2014.
7. Sandra Pavičić Žeželj
Evalvacija prehrane v reških vrtcih RH
Terme Zreče, Slovenija - 23.11.2012. 5.Strokovni posvet organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima Slovenije - Razvijanje otrokove zavesti o zdravem načinu življenja v vrtcih in šolah

Kongresna priopćenja

1.
Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Gordana, Cvijanović Peloza Olga, Krešić Greta, Dragaš Zubalj Nataša
Prevalencija i razlozi korištenja dodataka prehrani studenata Riječkog sveučilišta Usmeno 4. Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 17.5.2019.
2.
Sandra Pavičić Žeželj
The ralationship between obesity and vitamin D concentration in working active population Usmeno Hormones and glycemia in multiorgan system disoreders Opatija - 17.2.2019.
3.
Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj, Anica Radeta, Nikolina Tomić, Iva Pavlinić Prokurica
Unapređenje znanja o prehrani među učenicima odnovnih škola grada Rijeke programom "Školica prehrane" poster 6. Međunarodni kongres Nutricionista Zagreb, Hrvatska - 28.10.2018.
4.
Anđela Jelavić Šako, Gordana Kenđel Jovanović, Vanja Đurica, Sandra Pavičić Žeželj, Greta Krešić
Diet - quality of hospital nurses poster 11th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH Split, Croatia - 19.10.2018.
5.
Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Greta Krešić, Jozefina Gavrić.
Children and their parents dietary habits and their satisfaction with diet in kindergartens of Primorsko-goranska County. Poster 9th International CONGRESS of Food Technolo0gists, Biotechnologists and Nutritionists Zagreb - 5.10.2018. http://www.pbn2018congress.com/
6.
Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj, Greta Krešić
The associations between diet inflammatory potential and the nutritional status of the women Usmeni 9th International CONGRESS of Food Technoloogists, Biotechnologists and Nutritionists Zagreb - 5.10.2018. http://www.pbn2018congress.com/
7.
Iva Pavlinić Prokurica, Sandra Pavičić Žeželj
Noviteti u sustavu kontrole pesticida kao doprinos kvalitetnijoj i sigurnijoj hrani na tržištu Usmeno izlaganje 2.kongres hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara Zagreb - 16.6.2018.
8.
Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj
Unapređenje javnozdravstvenog nutricionističkog programa promocijom hidratacije među radnicima Usmeno izlaganje 2.kongres hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara Zagreb - 16.6.2018.
9.
Pavlinić Prokurica I, Pavičić Žeželj S, Brkić D, Lasić D
Prisutnost N-nitrozamina u mesnim prerađevinama Usmeno 5 th International Congress of Nutritionists Zagreb - 19.11.2017.
10.
Kenđel Jovanović G, Pavičić Žeželj S, Krešić G
Nutrition knowledge about milk and milk products affects better dairy products consumption according to recommendations Usmeno 5 th International Congress of Nutritionists Zagreb - 18.11.2017.
11.
Krešić G, Kenđel Jovanovič G, Pavičić Žeželj S, Pleadin J, Liović N, Plepel K.
Parental Adherence to the mediterranean diet is associated with their adolescents cereals intake. Usmeno 9th International Congress "Flour-Bread", 11th Croatian Congress of Ceral Technologists "Brašno-kruh 17" Opatija - 27.10.2017.
12.
Maja Sepčić, Nataša Dragaš-Zubalj, Sandra Pavičić-Žeželj, Tatjana Čulina, Sanja Stamenković
ČINIMO LI DOVOLJNO U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI ZA NAŠU DJECU? MOŽEMO LI BOLJE? Poster V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 2.4.2017.
13.
Sandra Pavičić Žeželj, Sanja Stamenković, Frano Mika
Mentalno zdravlje s obzirom na životnu dob i duljinu staža u naftnoj i plinskoj industriji Poster Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja, Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 11.11.2016.
14.
Pavičić Žeželj S, Kenđel Jovanović G, Klečina I
Uloga javnog zdravstva u prehrani djece predškolske dobi. Predavanje 3.kongres saniatrne profesije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 3.11.2016.
15.
Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Radeta Anica
Javnozdravstvena promocija mediteranske prehrane u preškolskoj ustanovi - primjer dobre prakse poster 1st International Congress of Croatian Society of Nutritionists and Dietitians Zagreb - 10.6.2016.
16.
Sandra Pavičić Žeželj, Kenđel Jovanović Gordana, Cvijanović Olga, Pavlinić Prokurica Iva
Povezanost prehrambenih masti i lipidnog statusa kod žena s obzirom na dob usmeno izlaganje 1st International Congress of Croatian Society of Nutritionists and Dietitians Zagreb - 10.6.2016.
17.
Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Obrovac Glišić Maja, Linšak Željko, Mićović Vladimir
Dietary vitamin D deficiency prevalence among schoolchildren from Primorsko-goranska County poster EFAD General Meeting and Conference Amsterdam - 24.10.2015.
18.
F Mika, S Pavicic Zezelj, G. Kendel Jovanovic, V. Nicosia
Physically active workers from Primorsko-goranska County, Croatia adhere more to Mediterranean diet Poster 8th European Public Health Conference. Health in Europe - from global to lacal policies, methods and practices Milano, Italija - 15.10.2015.
19.
Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Gordana, Frano Mika, Crnković Milić Izabel, Cvijanović Olga, Linšak Željko, Mićović Vladimir
Association between body mass index and total body fat on serum vitamin D status in sedentary group of Croatian workers poster 15th International Nutrition & Diiagnostic Conference. Prague - 5.10.2015.
20.
Jovanović Kenđel Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Krešić Greta, Cvijanović Olga
Mediterranean Diet in Relation to Body Mass Index and Weist to Hip Ratio Among Sedentary Group of Croatian Workers from Mediterranean Region usmeno izlaganje 8.International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija - 22.10.2014.
21.
Greta Krešić, Mrduljaš Nikolina, Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Štiglić Petra
Is nutrition label used as a weight control bahaviour? usmeno izlaganje 8th Internatinal Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija - 22.10.2014.
22.
Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Gordana, Malatestinić Đulija, Janković Suzana
Kvaliteta prehrane u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije usmeno izlaganje 3. Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana Vinkovci - 9.10.2014.
23.
Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Olga, Dragaš Zubalj Nataša, Cvijanović Olga.
Impact of Nutrition and Physical Activity on the Variability of Obesity in Children of the Mountain-Littoral County poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka- Krk - 27.6.2014.
24.
Pavičić Žeželj Sandra, Dragaš Zubalj Nataša, Kenđel Jovanović Gordana, Cvijanović Olga, Materljan Eris
Utjecaj raznovrsnosti prehrane i tjelesne aktivnosti na varijabilitet pretilosti u djece s obzirom na dob poster 6.hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik - 6.5.2014.
25.
Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Malatestinić Đulija, Janković Suzana
Utjecaj znanja o prehrani na prehrambene navike djece školske dobi iz Primorsko-goranske županije usmeno izlaganje 3.Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana Vinkovci - 1.1.2014.
26.
Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Radeta Anica
Mediterranean Diet in Kindergatens of City of Rijeka, Croatia poster 1.st. International Conferenence Taste the Mediterranean. Šibenik, Croatia - 1.1.2014.
27.
Lušić Dražen, Pavičić Žeželj Sandra, Vukić Lušić Darija, Mateja Ožanić, Mićovič Vladimir
Melissopalynological and Sensory Characteristics of Croatian Fir (Abies alba Mill) Honeydew Honey usmeno izlaganje International Symposium on Bee Products, 3 rd edition - Annual meeting of the International Honey Commission (IHC) Rijeka - 1.1.2014.
28.
Pavičić Žeželj, Sandra;
Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi usmeno Upravljanje zdravstvenim rizicima u domovima za starije i nemoćne osobe Opatija - 5.10.2012.
29.
Pavičić Žeželj, Sandra; Cvijanović, Olga; Crnčević Orlić, Željka;
Važnost prehrane u prevenciji osteoporoze kod žena u Primorsko-goranskoj županiji poster Treći međunarodni stručno - znanstveni simpozij o osteoporozi Opatija - 12.11.2011.
30.
Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Krešić, Greta; Cvijanović, Olga;
Association of dietary habits and dietary fats to obesity and blood lipid profile in women of Primorsko-Goranska County Poster 7. International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija - 21.9.2011.
31.
Cvijanović, Olga; Pavičić Žeželj, Sandra; Starčević Klasan, Gordana; Smojver Fužinac, Ariana; Arbanas, Juraj; Đudarić, Luka; Lulić Drenjak, Jasna; Crnčević Orlić, Željka; Bobinac, Dragica; Zoričić Cvek, Sanja;
Ujecaj prehrane, hormonskog statusa i antropometrije na koštani status Usmeno 6. hrvatski i 1. regionalni kongres o osteoporozi Rovinj - 3.4.2011.
32.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Radeta, Anica; Linšak, Željko;
Kakvoća prehrane u zatvoru u Rijeci ocijenjena pomoću indeksa zdrave prehrane usmeno 2nd Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion Zagreb - 14.10.2010.
33.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Radeta, Anica; Klarić, Sanja;
Razlika kakvoće prehrane između dječjih vrtića sa i bez planirane prehrane u Primorsko-goranskoj županiji usmeno 2nd Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion Zagreb - 14.10.2010.
34.
Gordana Kenđel Jovanović, Greta Krešić, Sandra Pavičić Žeželj
Fruits and vegetables consumption among normal weight, overweight and obese Croatian schoolchildren Poster 5th Central European Congress od Food Bratislava, Slovakia - 20.5.2010.
35.
Kenđel, Gordana; Krešić, Greta; Pavičić Žeželj, Sandra;
Fruits and vegetables consuption among normal weight, overweight and obese Croatian schoolchildren usmeno Konferencija "Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama" Opatija - 23.4.2010.
36.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić Šutić, Ines; Nadarević Štefanec, Vesna;
Diet Quality of Middle Age and Older Women from Primorsko-goranska County Evaluated by Healthy Eating Index and Association with Body Mass Index usmeno 3rd International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation, 1st Meeting of Experts for the Quality of Life Problems in the Senior Population Opatija - 23.10.2009.
37.
Krešić, Greta; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;
Daily intake of cereals among adolescents and reasons why they choose cereals Usmeno 5th International Congress Flour-Bread 09 Opatija - 22.10.2009.
38.
Krešić, Greta; Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;
Daily intake of cereals among adolescents and reasons why they choose cereals Usmeno 5th International Congress Flour - Brad 09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists Opatija - 1.10.2009.
39.
Kenđel, Gordana; Krešić, Greta; Pavičić Žeželj, Sandra;
Do Croatian university students from the North-Mediterranean area adhere to the Mediterranean ditary pattern? poster International Conference on Diet and Activity Methods Washington DC, USA - 6.6.2009.
40.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Krešić, Greta; Međugorac, Branka;
Beverage consumption, physical activity and smoking habits in relation to body mass index among university students in Primorsko-goranska County, Croatia poster The 2008 Joint Central European Congress, 4th Central European Congress on Food (Cefood); 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutricionists Cavtat - 15.5.2008.
41.
Cvijanović, Olga; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;
Evaluation of diet with Mediterranean Diet Score in relationship with body mass index among middle-aged women from North-Mediterranean area of Croatia. poster The 2008 Joint Central European Congress, 4th Central European Congress on Food (Cefood); 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutricionists Cavtat - 8.5.2008.
42.
Krešić, Greta; Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Magdić, Ines;
The association among foods eaten for breakfast, daily energy and cereals intake in the student population Usmeno 4th International congress FLOUR-BREAD 07, 6th Croatian Congress of Cereal Technologists Opatija - 27.10.2007.
43.
Krešić, Greta; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Šimundić, Borislav;
Relationship Between Dieting Practices, Body Mass Index And Consumption Of Fruit And Vegetables In A Group Of Croatian University Students usmeno International Conference, The role of Fruit and Vegetables in the fight against oBESITY, EGEA Confress. Brusseless - 18.4.2007.
44.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Stojanović, Dražen; Mićović, Vladimir;
Fat intake, food-based diet quality and cardiovascular disease risk among seafarers Usmeno 2nd Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine Zadar - 2.10.2006.
45.
Kendjel, Gordana; Pavičić-Žeželj, Sandra; Stojanović, Dražen; Mićović, Vladimir;
Fat intake, food-based diet quality and cardiovascular disease risk among seafarers Usmeno 2nd Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine Split - 1.10.2006.
46.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;
Vegeterijanska prehrana i bioraspoloživost kalcija, željeza i cinka u predškolskoj ustanovi usmeno Međunarodni stručno-znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo- Sanitary engineering" Opatija - 9.3.2006.
47.
Bobinac, Dragica; Mićović, Vladimir; Malatestinić, Đulija; Cvijanović, Olga; Pavičić, Sandra; Žurga, Paula; Jerbić, Jasna; Lulić, Jasna;
A bone status assessment among city women: Epidemiological study of the croatian littoral usmeno 3nd International Conference on Bone and Mineral Research & 5th International Osteoporosis Symposium Xian, Kina - 26.5.2005.
48.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Mićović, Vladimir;
Evalutation of nutrition and risk of cardivascular diseases among seamen. usmeno 8th International symposium on maritime health Rijeka - 1.5.2005.
49.
Pavičić Žeželj, Sandra;
Prehrana djece predškolske dobi u vrtićima Grada Rijeke u razdoblju od 1985. do 2004. godine usmeno 1. Stručni seminar o sanitarnom inženjesrtvu s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 1.1.2005.
50.
Mesaroš-Kanjski, Elika; Barbir, A.; Pavičić, Sandra; Jonjić, Anto; Kaić-Rak, Antoniette; Antonić-Degač, Katica;
Nutrition education starts with young children poster 1.st Central European Congress on Food and Nutrition, 2nd. Slovenian Congress on Food and Nutrition Ljubljana, Slovenija - 5.10.2002.
51.
Elika Mesaroš Kanjski, Sandra Pavičić, Suzy Ivančić Vagaja, Antoinette Kaić Rak, Davor Rak, Ivica Kontošić
Prehrambena industrija i njena uloga u prevenciji kroničnih i degenerativnih bolesti usmeno Third Conference "Health tourism for 21st century" Opatija - 20.6.2000.
52.
Mesaroš-Kanjski, Elika; Pavičić, Sandra; Ivančić-Vagaja, S.; Kaić-Rak, Antoniette; Rak, Davor; Kontošić, Ivica;
Prehrambena industrija i njena uloga u prevenciji kroničnih i degerativnih bolesti usmeno 3.znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Zdravstveni turizam za 21. stoljeće" Opatija - 19.6.2000.
53.
Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović
Javzdravstveni preventivni program "Školica pravilne prehrane" - primjer dobre prakse Usmeno izlaganje Hrvatski kongres preventivne medicine Zavoda za javno zdravstvo Opatija

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. -
; ; ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 25.7.2017. -
Vesna Car Samsa; Doktorat ; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; ;
2. 1.1.2015. -
Nataša Dragaš - Zubalj; Doktorat ; Biomedicina i zdravstvo; ;

Znanstveni skupovi

1. 16.5.2019. - 18.5.2019.
4. Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Predavač
2. 13.11.2018. - 16.11.2018.
2. Međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane -Životni ciklus hrane Opatija Pozvani predavač
3. 26.10.2018. - 28.10.2018.
6.Međunarodni kongres nutricionista Zagreb, Hrvatska Predavač
4. 18.10.2018. - 19.10.2018.
11th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH Split, Croatia Predavač
5. 3.10.2018. - 5.10.2018.
9th International CONGRESS of Food Technolo0gists, Biotechnologists and Nutritionists Zagreb Predavač
6. 15.6.2018. - 16.6.2018.
2, kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara Zagreb Predavač
7. 17.11.2017. - 19.11.2017.
5 th International Congress of Nutritionists Zagreb Predavač
8. 25.10.2017. - 27.10.2017.
9th International Congress „Flour-Bread'17, 11th Croatian Congress of Cereal Technologists „Brašno-Kruh'17“ Opatija Predavač
9. 9.6.2017. - 9.6.2017.
4.dani bolničke prehrane Rijeka sudionik
10. 25.5.2017. - 27.5.2017.
Hrvatski kongres preventivne medicine Zavoda za javno zdravstvo Opatija Predavač
11. 25.5.2017. - 27.5.2017.
Hrvatski kongres preventivne medicine zavoda za javno zdravstvo. Opatija Predavač
12. 30.3.2017. - 2.4.2017.
Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija Predavač
13. 20.3.2017. - 2.4.2017.
V.HRVATSKI KONGRES ŠKOLSKE I SVEUČILIŠNE MEDICINE s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Predavač
14. 9.11.2016. - 12.11.2016.
"Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja" - znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Predavač
15. 3.11.2016. - 4.11.2016.
3.kongres sanitarne profesije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Predavač
16. 28.9.2016. - 1.10.2014.
International Symposium on Bee Products, 3 rd edition-Annual meeting of the International Honey Commission Opatija Predavač
17. 28.9.2016. - 1.10.2014.
International Symposium on Bee Products 3rd edition Opatija Član organizacijskog odbora
18. 9.9.2016. - 9.9.2016.
Vitamin D - Stručno-znanstveni skup Zagreb Sudionik
19. 11.6.2016. - 11.6.2016.
1.međunarodni kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara. Zagreb Predavač
20. 29.5.2016. - 1.6.2014.
1.st. International Conference. Taste the Mediterranean Šibenik Predavač
21. 14.10.2015. - 17.10.2015.
8th European Public Health Conference. Health in Europe - from global to lacal policies, methods and practices. "Physically active workers from Primorsko-goranska county, Croatia adhere more to Mediterranean diet Milan, Italy predavač
22. 10.4.2015. -
Peta nacionalna konferencija o sigurnosti pčelinjih proizvoda - više od proizvodnje. Opatija Sudionik
23. 21.11.2014. - 23.11.2014.
Dislipidemije, još uvijek neriješen problem. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj Pozvani predavač
24. 14.5.2014. -
6.hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik Predavač
25. 22.11.2012. - 23.11.2012.
5. Strokovni posvet organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima Slovenije "Razvijanje otrokove zavesti o zdravem načinu življenja v vrtcih in šolah" Terme Zreče, Slovenija Predavač
26. 17.5.2012. - 20.5.2012.
4.Kongres ALISZP u BIH "Laboratorisjka dijagnostika i sanitarna tehnika" Sarajevo Predavač
27. 12.11.2011. - 12.11.2011.
Treći međunarodni stručno - znanstveni simpozij o osteoporozi Opatija Predavač
28. 10.11.2011. - 12.11.2011.
Treći međunarodni stručno-znanstveni simpozij Sanitarno-inženjerstvo Opatija Predavač
29. 3.4.2011. - 3.4.2011.
6. hrvatski i 1. regionalni kongres o osteoporozi Rovinj Predavač
30. 13.10.2010. - 16.10.2010.
2nd Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion, with international participation Zagreb Predavač
31. 21.10.2009. - 23.10.2009.
5th International Contress Flour-Bread 09; 7th Croatian Congress of cereals technologists brašno-kruh 09 Opatija Predavač
32. 1.10.2009. -
5th International Congress Flour - Brad 09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists Opatija Predavač
33. 19.10.2006. - 21.10.2006.
2nd Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine Zadar Predavač
34. 9.3.2006. - 10.3.2006.
Međunarodno stručno-znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo- Sanitary Engineering" Opatija Predavač
35. 18.2.2005. - 19.2.2005.
1.Stručni seminar o sanitarnom inženjerstvu s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Predavač
36. 13.11.2002. - 15.11.2002.
35.Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem Lovran Predavač
37. 5.10.2002. - 5.10.2002.
Upravljanje zdravstvenim rizicima u domovima za starije i nemoćne osobe. Opatija Predavač
38. 22.9.2002. - 25.9.2002.
1st Central European Congress on Food and Nutrition, 2nd Slovenian congress on Food and Nutrition Ljubljana Predavač
39. 19.6.2000. - 21.6.2000.
Treći znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Zdravstveni turizam za 21. stoljeće" Opatija Predavač
40. 12.9.1999. - 12.9.1999.
Okrugli stol "Meso i mesni proizvodi s visokovrijednim prehrambenim karakteristikama i pozicijama posebne namjene" Zagreb Predavač
41. 9.5.1996. - 10.5.1996.
VII Minicongreso de Estudiantes de Ciencias de la Salud Tenerife Predavač
42. 22.9.1995. - 25.9.1995.
Annual Meeting of Craotian Biochemists with International Partocipation Supetar na Braču Predavač
43. - 24.10.2015.
EFAD General Meeting and Conference. Amsterdam Predavač
44. - 10.10.2015.
15th International Nutrition and Diagnostic Conference Prag Predavač
45. - 24.10.2014.
8.th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija Predavač
46. - 12.10.2014.
3.Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana Vinkovci Predavač
47. - 29.6.2014.
6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka-Malinska Predavač
48. - 23.9.2011.
7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija Predavač
49. - 22.5.2010.
5th Central European Congress on Food (CEFood Congress) Bratislava Predavač
50. - 25.10.2009.
3rd international Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation, IV th Meeting of Experts for Influence in Optical Radiations & Electromagnetic Fields on Human, 1str Meeting of Experts for the Quality of Life Problems in the Senior Population Opatija Predavač
51. - 7.6.2009.
International Conference on Diet and Activity Methods Washington Predavač
52. - 17.5.2008.
4th Central European congress on Food (Cefood); 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists, and Nutritionists Cavtat Predavač
53. - 27.10.2007.
4th International congress FLOUR-BREAD 07, 6th Croatian Congress of Cereal Technologists Opatija Predavač
54. - 19.4.2007.
International Conference. The Role Of Fruit And Vegetables In The Fight Against Obesity, EGEA Congress Brusselles Predavač
55. - 27.5.2005.
3nd International Conference on Bone and Mineral Research & 5th Interantional Osteoporosis Symposium Xian, Kina Predavač
56. - 13.5.2005.
8th International Symposium on Maritime Health Rijeka Predavač

Recenzije

1. 2019. NUTRITIVE COMPOSITION AND LIPID QUALITY INDICES OF COMMERCIALLY AVAILABLE FILLETED FISH
2. 2018. Bread as main indicator of age-changing dietary habits among young people

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 2.1.2018. - 4.1.2018. Bread as main indicator of age-changing dietary habits among young people Food in health and disease - Journal of Nutrition and Dietetics; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.6.2017. -
Živjeti zdravo - Modul pravilna prehrana
Ministarstvo zdravstva, Hrvatski Zavod za javno zdravstvo   30.000,000,00 kn
Suradnik
2.
1.1.2016. - 31.12.2016.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Općina Omišalj  
Voditelj
3.
1.1.2016. - 1.6.2016.
Unapređenje prehrane u osnovnim školama - "Školica-zdrave prehrane"
Grad Rijeka  
Voditelj
4.
1.1.2016. - 31.12.2015.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Grad Crikvenica  
Voditelj
5.
1.1.2016. - 31.12.2015.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Grad Krk  
Voditelj
6.
1.1.2016. - 31.12.2015.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Općina Punat  
Voditelj
7.
1.1.2016. - 31.12.2015.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Općina Malinska  
Voditelj
8.
1.3.2013. - 1.7.2013.
Provođenje testova intolerancija na hranu
Saipem S.p.A.   Saipem S.p.A.
Voditelj
9.
1.2.2013. - 1.5.2013.
Stručna podrška Centru za prevenciju debljine (nastavak projekta "Debljina-problem modernog doba"
 
Suradnik
10.
1.1.2013. -
Nacionalni program za provedbu Sheme školskog voća
Vlada Republike Hrvatske Poljoprivredna savjetodavna služba  
Koordinator i predavač
11.
1.3.2012. - 1.11.2012.
Debljina- bolest modernog doba:prevencija, rano otkrivanje i liječenje povećane tjelesne težine.
Saipem S.p.A.   Saipem S.p.A.
vODITELJ
12.
2.1.2012. - 31.12.2014.
Zdravstveno ekološki čimbenici u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj - program praćenja zdravstveno-ekoloških pokazatelja primjene Parmske deklaracije
Hrvatski Zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravlja  
Suradnik na projektu
13.
1.1.2009. -
(Pre)hrana kao čimbenik zdravog života
Agencija za odgoj i obrazovanje  
Suradnik
14.
1.1.2009. -
Smjernice načela zdrave prehrane u osnovnim školama s cjelodnevnim boravkom na području Grada Rijeke
Grad Rijeka  
Voditelj projekta
15.
1.1.2008. -
Tjelosnom aktivnošću i pravilnom prehranom u borbi protiv dijabetesa i ostoporoze
Grad Rijeka  
Suradnik
16.
1.1.2008. -
Zdravstvena kontrola prehrane u osnovnim školama sa cjelodnevnim boravkom na području Grada Rijeke
Grad Rijeka  
Voditelj projekta
17.
-
NutrientMaster - projekt u suradnji s RIS.d.o.o i Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci
 
Suradnik
18.
-
Debljina-bolest modernog doba
Općina Matulji   Općina Matulji
Suradnik
19.
-
Ri-moove
Riječki sportski savez   Grad Rijeka
Suradnik
20.
-
Just Sport
Riječki sportski savez   Grad Rijeka
Suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji Diplomski rad u 2012. godini
HUSI   Član Povjerenstva
2.
1.1.2012. -
Javna tribina Svjetski dan voda "Svijet je žedan jer mi smo gladni"
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ   Predavač
3.
8.4.2011. - 8.4.2011.
Prva nacionalna konferencija o strategiji vrednovanja kakvoće meda
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Predavač
4.
23.4.2010. - 23.4.2010.
Konferencija "Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama"
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ   Moderator
5.
5.6.2009. - 5.6.2009.
Upravljanje zdravstvenim rizicima u predškolskim ustanovama
Komora sanitarnih inženjera i tehničara, Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo   Predavač
6.
-
Nutricionist volonter u Gradskom društvu Crvenog križa, ogranak Opatija
Gradsko društvo Crveni križ, ogranak Opatija   Predavač-suradnik
7.
-
Izrada brošure "Vodič prehrane za žene oboljele od karcinoma dojke"
Klub žena oboljelih od karcinoma Grada Opatije   Voditelj

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 16.5.2019. - Sve počinje od prehrane
Tribina povodom obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije i Europskog dana debljine
Rijeka
2. 14.11.2017. - Prehrana dijabetičara
Svjetski dan dijabetesa
Opatija
3. 6.11.2017. - Školica zdrave prehrane
Prezentacija Programa "Školica zdrave prehrane"
Gradska vijećnica Rijeka
4. 14.6.2017. - Pravilna prehrana
Udruga za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama, Klub Srce
Rijeka
5. 9.4.2015. - Zdrava prehrana predškolaca
Simpozij- Osigurajmo zdravu hranu
Rijeka
6. 24.2.2015. - Zdrava prehrana - što je to?
Javnozdravstvena tribina Hranom do zdravlja
Rijeka
7. 13.2.2015. - Značaj meda u prehrani
"Medni poljubac"
Kostrena
8. 22.11.2012. - Prehrana djece u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije
Simpozij prehrane u Dječjim vrtićima
Celje
9. 5.10.2012. - Prehrana osoba starije dobi
Simpozij o osobama starije životne dobi
Opatija

Popularizacija znanosti

1. 12.12.2017. - Tribina: Sanitarno inženjerstvo ili Okolišno i javno zdravlje: Sanitarno inženjerstvo u novom dobu - moderator Tribine
Tribina: Sanitarno inženjerstvo ili Okolišno i javno zdravlje: Sanitarno inženjerstvo u novom dobu
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
2. 1.1.2013. - Detalji
Dodjela nagrade za najbolji Diplomski rad
Rijeka

Volonterstvo

1. 11.4.2018. - Rad u Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama "Srce"
Rijeka
2. - Nutricionist Volonter u Gradskom društvu Crvenog križa Opatija
Opatija

Intervjui

1. 12.4.2017. - Prehrana djece školske dobi-Školica zdrave prehrane
Kanal Ri
Rijeka
2. 10.4.2017. - Školica zdrave prehrane
Presica- Ured Gradonačelnika - TV, radio, Portal
Rijeka
3. 1.1.2016. - Unapređenje prehrane u osnovnim školama grada Rijeke - Školica zdrave prehrane
Portal Grada Rijeke - ured gradonačelnika
Rijeka
4. 1.1.2013. - Prehrana za Uskrs
Televizija - NOVA TV
Rijeka
5. 1.1.2012. - Šparoge - zdrava hrana
Televizija - NOVA tv
Rijeka

Novinski članci

1. 28.6.2018. - Vitamini i minerali nužni za život
Novi list - Glas Istre, Kultura življenja
Rijeka
2. 11.11.2017. - Izbjegnite zamke blagdanskog obilja
Mjesečni prilog o zdravlju "Živjeti zdravo" - Novi list Glas Istre
Rijeka
3. 27.4.2017. - Dobra hrana i obiteljsko blagovanje, najvažnije dječje navike
Novi list
Rijeka
4. 30.12.2016. - Detoksikacija-poslije blagdanskog prejedanja
Novi list
Rijeka
5. 24.11.2016. - Zdrava prehrana zimi
Novi list
Rijeka
6. 23.5.2016. - Masti-između neznanja i predrasuda
Novi list
Rijeka
7. 1.1.2015. - Kakvoća i sigurnost hrane
Novi list
Rijeka
8. 1.1.2014. - Malnutricija
Narodni zdravstveni list
Rijeka
9. 1.1.2013. - Blagdansko prejedanje
Narodni zdravstveni list
Rijeka
10. 1.1.2013. - Prehrana zimi
Narodni zdravstveni list
Rijeka
11. 1.1.2007. - Detalji
Hrvatski časopis za javno zdravstvo
Zagreb
12. 1.1.2005. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka
13. 1.1.2003. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka
14. - GMO HRANA, PREDNOSTI I NEDOSTACI
Narodni zdravstveni list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 27.3.2019. - Mikrohrana
HTV
Rijeka
2. 19.9.2018. - Prevencijom do zdravlja- Školica zdrave prehrane
TV (Kanal Ri)
Rijeka
3. 17.4.2018. - Važnost ribe u prehrani
NOVA TV
NOVA TV
4. 1.1.2012. - Prehrana u vrtićima
Televizija
Rijeka
5. 1.1.2011. - Unapređenje prehrane u dječjim vrtićima Grada Rijeke
Televizija
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Zamjenica Pročelnika katedre
Medicinski fakultet, Katedra za zdravstvenu ekologiju