Izv.prof.dr.sc. Nada Starčević Čizmarević dipl.ing.

Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku
Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku

e-pošta : nadasc@medri.uniri.hr
mobitel : +385912254591

ResearcherID poveznica

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
google scholar 329 11 12
ORCID poveznica

Obrazovanje

1.1.2008. - Doktor biomedicinskih znanosti Poslijediplomski doktorski studij biomedicine Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. magistar prirodnih znanosti Poslijediplomski studij: Biologija, Toksikologija Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1992. - 1.1.1998. Diplomirani sanitarni inženjer Diplomirani sanitarni inženjer Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2018. - Izvanredni profesor nastavne aktivnosti, znanstveno istraživački rad u laboratoriju za molekularnu genetiku Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
1.1.2014. - 1.7.2018. docent Voditeljica studija Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.7.2018. docent nastavne aktivnosti, znanstveno istraživački rad u laboratoriju za molekularnu genetiku Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - viši znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. Znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta asistent u nastavi, znanstveno istraživački rad u laboratoriju za molekularnu genetiku Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2008. Znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta asistent u nastavi, znanstveno istraživački rad u laboratoriju za molekularnu genetiku Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2005. stručni suradnik asistent u nastavi, stručna djelatnost u citogenetičkom laboratoriju, znanstveno-istraživački rad u laboratoriju za molekularnu genetiku Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- znanstveni savjetnik Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Nagrade i priznanja

Nagrada Sveučilišta u Rijeci za najboljeg mladog znanstvenika za temeljne medicinske znanosti

Članstva

1.1.2010. - Hrvatsko društvo za humanu genetiku
1.1.2005. - European Society of Human Genetics
1.1.2000. - Hrvatsko genetičko društvo
- Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Geni i okoliš u razvoju bolesti
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 41
1.1.2013. - Osnove humane genetike
Stručni studij Primaljstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2011. - Osnove molekularne medicine
Sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje ljekova
Odjel za biotehnologiju sveučilišta u rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Medicinska genetika
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Medicinska genetika
Stručni specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Odstupanja od Mendelovih zakona nasljeđivanja
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - Humane genske bolesti
Doktorski studij Biomedicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2003. - Higijena tla
Sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - Humana genetika
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - Opća ekologija
Sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - Osnove molekularne biologije
Doktorski studij Biomedicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2000. - Biologija
Sveučilišni studij Sanitarni inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2000. - Prirodoslovlje
Sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1999. - Medicinska biologija
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1999. - Stanična biologija s genetikom
Sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

27.9.2018. - Utjecaj gena za transferin i transferinski receptor u razvoju multiple skleroze
Anja Iskra
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
29.9.2015. - Biološka procjena kvalitete vode „Potok“, Lovranska Draga
Snježana Šimeg
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
25.9.2015. - Analiza polimorfizma VDR gena u oboljelih od multiple skleroze
Pero Grgić
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Genetička analiza u osoba s oštećenjem sluha
Danira Rupić
Preddiplomski stručni studij Primaljstva
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Polimorfizam C1/C2 gena za transferin kao rizični čimbenik u alkoholnoj cirozi jetre
Martina Jurčić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - čimbenik nekroze tumora kao
Matija Karajić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Utjecaj gena za transferin u ekspresiji hemokromatoze
Vanessa Erić
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
29.9.2014. - Biotički bodovni indeks rijeke “Rječine”
Valentina Šalinović
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Analiza CCR5 gena u oboljelih od multiple skleroze na području Gorskog kotara
Đuradić Jelena
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Gen za matriksmetaloproteinazu-9 kao rizični čimbenik u multiploj sklerozi na području Gorskog kotara
Viceić Tea
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Učestalost kromosomskih aberacija kod osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju.
Kaligari Irena
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Biološko-kemijska procjena kvalitete vode rijeke Rječine
Mužević Ana
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Biološki pokazatelji kvalitete mora
Petriška Emilija
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - Analiza polimorfizma +49 A/G CTLA-4 gena u oboljelih od multiple skleroze
Šikanić Nataša
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - Polimorfizmi HFE i TF gena kao rizični čimbenici u multiploj sklerozi na području Gorskog kotara
Vidulić Tomislav
Medicinsko-laboratorijski inženjeri
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2007. - Uloga čimbenika nekroze tumora-? u ekspresiji hemokromatoze
Aida Mujić
Medicinsko-laboratorijski inženjeri
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - Inhibitor aktivatora plazminogena-1 kao rizični čimbenik za cerebrovaskularni inzult u Gorskom kotaru.
Sanjin Čop
Medicinsko-laboratorijski inženjeri
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2015. - 4th Course on Next Generation Sequencing


Norma sati:
1.1.2010. - University Classes in Multiple Sclerosis VII


Norma sati:
1.1.2006. - stipendija programa mobilnosti - CMEPIUS


Norma sati:
1.1.2005. - Course in Medical Genetics, European School of Genetic Medicine


Norma sati:
1.1.2004. - Tečaj molekularna medicina


Norma sati:
1.1.1999. - Course on Molecular Techniques and Evolutionary Biology


Norma sati:
- 6th Sardinian International Summer School ‘From GWAS to function’


Norma sati:
- A course for Clinical Laboratory Geneticists (CLGs) in education


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2010. - Biologija – vježbe i seminari za studij sanitarnog inženjerstva

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Biologija - sažeci vježbi i seminara za studente sanitarnog inženjerstva

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Medicinska biologija - sažeci vježbi i seminara za studente medicine

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Stanična biologija s genetikom - sažeci vježbi i seminara za studente stomatologije

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Lavtar P, Rudolf G, Maver A, Hodžić A, Starčević Čizmarević N, Živković M, Šega Jazbec S, Klemenc Ketiš Z, Kapović M, Dinčić E, Raičević R, Sepčić J, Lovrečić L, Stanković A, Ristić S, Peterlin B.
Association of circadian rhythm genes ARNTL/BMAL1 and CLOCK with multiple sclerosis.
PLoS One 13 e0190601 - 2018.

Q1

2. Maver A, Lavtar P, Ristić S, Stopinjšek S, Simčič S, Hočevar K, Sepčić J, Drulović J, Pekmezović T, Novaković I, Hodžić A, Rudolf G, Šega S, Starčević Čizmarević N, Palandačić A, Zamolo G, Kapović M, Likar T, Peterlin B
Identification of rare genetic variation of NLRP1 gene in familial multiple sclerosis
Scientific Reports 7 3715-1-3715-8 - 2017.

Q1

3. Ristić S, Starčević Čizmarević N, Lavtar P, Lovrečić L, Perković O, Sepčić J, Šega Jazbec S, Kapović M, Peterlin B
Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism and interferon-ß treatment response in multiple sclerosis patients: a preliminary report.
Pharmacogenet Genomics 6 232 - 2017.

Q2

4. Nadalin S, Buretić-Tomljanović A, Lavtar P, Starčević Čizmarević N, Hodžić A, Sepčić J, Kapović M, Peterlin B, Ristić S.
The lack of association between angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and nicotine dependence in multiple sclerosis
Brain and Behavior 7 - 2017.

Q2

5. Ćurko-Cofek, Božena; Grubić Kezele, Tanja; Marinić, Jelena; Tota, Marin; Starčević Čizmarević, Nada; Milin, Čedomila; Ristić, Smiljana; Radošević-Stašić, Biserka; Barac-Latas, Vesna.
Chronic iron overload induces gender-dependent changes in iron homeostasis, lipid peroxidation and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis.
Neurotoxicology 57 - 2016. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822455

Q1

6. Ristić S, Starčević Čizmarević N, Sepčić J, Kapović M, Peterlin B.
Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism in multiple sclerosis: a meta-analysis
Neurological Sciences 12 1955 - 2016.

Q2

7. Mijandrušić Sinčić B, Starčević Čizmarević N, Licul V, Crnić-Martinović M, Ristić S, Kapović M
HLA-DQA1 i HLA-DQB1 geni u pacijenata s celijakijom
Medicina Fluminensis 52 87 - 2016.

8. Milić, Sandra; Mikolašević, Ivana; Orlić, Lidija; Devčić, Edita; Starčević-Čizmarević, Nada; Štimac, Davor; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana.
The Role of Iron and Iron Overload in Chronic Liver Disease.
Medical science monitor 22 2144-2151 - 2016. http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/896494

Q2

9. Starčević Čizmarević N, Mijandrušić-Sinčić B, Licul V, Kapović M, Ristić S.
Genes and celiac disease
Paediatr Croat 59 88 - 2015.

10. Gašparović I, Čizmarević NS, Lovrečić L, Perković O, Lavtar P, Sepčić J, Jazbec SŠ, Kapović M, Peterlin B, Ristić S.
MMP-2 -1575G/A polymorphism modifies the onset of optic neuritis as a first presenting symptom in MS?
Journal of Neuroimmunology 286 13-15 - 2015.

Q1
Q2

11. Živković Maja, Starčević Čizmarević Nada, Lovrečić Luca, Klupka-Sarić I, Stanković Aleksandra, Gašparović Iva, Lavtar Polona, Dinčić Evica, Stojković Ljiljana, Rudolf Gorazd, Šega Jazbec Saša, Perković Olivio, Sinanović Osman, Sepčić Juraj, Kapović Miljanko, Peterlin Borut, Ristić Smiljana.
The Role of TPA I/D and PAI-1 4G/5G Polymorphisms in Multiple Sclerosis.
Disease markers ID 362708 - 2014. http://www.hindawi.com/journals/dm/2014/362708/

Q1

12. Licul Vanja, Starčević Čizmarević Nada, Ristić Smiljana, Mikolasević Ivana, Mijandrušić Sinčić Brankica
CTLA-4+ 49 and TNF-alpha-308 gene polymorphisms in celiac patients with exocrine pancreatic insufficiency.
Collegium antropologicum 37 1191-4 - 2013. http://www.collantropol.hr/antropo/article/view/423

Q2

13. Gašparović, Iva; Starčević-Čizmarević, Nada; Perković, Olivio; Antončić, Igor; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana;
Genetika neurodegenerativnih bolesti
Medicina Fluminensis 49 144-156 - 2013. bolesti nakupljanja, genetika, geni podložnosti, neurodegenerativne bolesti

14. Starčević Čizmarević, Nada
Genetika multiple skleroze
2nd International School of Psychiatry and Cognitive Neuroscience - Book of proceedings / Šendula-Jengić, Vesna et al. (ur.). - 30-36 - 2011. http://www.bolnicarab.hr/view.asp?idp=210&c=57

15. Milić, Sandra; Ristić, Smiljana; Starčević-Čizmarević, Nada; Brajenović-Milić, Bojana; Crnić-Martinović, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Štimac, Davor.;
Low frequency of HFE gene mutations in Croatian patients suspected of having hereditary hemochromatosis.
Med Sci Monit 17 552-6. - 2011. http://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/881980

16. Čizmarević, N Starčević; Gašparović, Iva; Peterlin, Borut; Sepčić, Juraj; Rudolf, Gorazd; Kapović, Miljenko; Lavtar, Polona; Ristić, Smiljana;
CTLA-4+ 49 A/G gene polymorphism in Croatian and Slovenian multiple sclerosis patients
International journal of immunogenetics 38 419-426 - 2011. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-313X.2011.01027.x/abstract

17. Babić Božović, Ivana; Vraneković, Jadranka; Starčević Cizmarević, Nada; Mahulja-Stamenković, Vesna, Prpić, Igor; Brajenović-Milić, Bojana.;
MTHFR C677T and A1298C polymorphisms as a risk factor for congenital heart defects in Down syndrome.
Pediatr Int 53 546-50 - 2011. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1442-200X.2010.03310.x/abstract

18. Klupka-Sarić, Inge; Peterlin, Borut; Lovrečić, Luca; Sinanović, Osman; Vidović, Mirjana; Šehanović, Aida; Čizmarević, Nada Starčević; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana;
Angiotensin-Converting Enzyme Gene Polymorphism in Patients with Multiple Sclerosis from Bosnia and Herzegovina
Genetic Testing and Molecular Biomarkers 15 835-838 - 2011. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/gtmb.2010.0257

19. Vraneković, Jadranka; Babić Božović, Ivana; Starčević Čizmarević, Nada; Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Petrović, Oleg; Kapović, Miljenko; Brajenović-Milić, Bojana;
Functional inference of methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms on enzyme stability as a potential risk factor for Down syndrome in Croatia
Disease markers 28 293-298 - 2010. http://iospress.metapress.com/content/c816573304228j6r/?p=2efa72d639db451b9eea4104e2feb35b&pi=4

20. Stanković, Aleksandra; Dinčić, Evica; Ristić, Smiljana; Lovrečić, Luca; Starčević Čizmarević, Nada; Djurić, Tamara; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Raičević, Ranko; Peterlin, Borut;
Interleukin 7 receptor alpha polymorphism rs6897932 and susceptibility to multiple sclerosis in the Western Balkans.
Mult Scler 16 533-6 - 2010. http://intl-msj.sagepub.com/

21. Sepčić, Juraj; Ristić, Smiljana; Perković, Olivio; Brinar, Vesna; Lipozencić, Jasna; Crnić-Martinović, Marija; Starcević Cizmarević, Nada; Janko Labinac, Dolores; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut.;
A case of lichen ruber planus in a patient with familial multiple sclerosis.
J Int Med Res 38 1856-60 - 2010. http://bib.irb.hr/datoteka/468793.lichen_i_ms.pdf

22. Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Radojčić Badovinac, Anđelka; Starčević-Čizmarević, Nada; Nadalin, Sergej; Ristić, Smiljana;
The impact of hemochromatosis mutations and transferrin genotype on gonadotropin serum levels in infertile men
Fertility and sterility 91 1793-1800 - 2009. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028208004950

23. Lovrečić, Luca; Ristić, Smiljana; Starčević-Čizmarević, Nada; Brajenović-Milic, Bojana; Jazbec, Saša Sega; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut;
PAI and TPA gene polymorphisms in multiple sclerosis
Multiple Sclerosis 14 243-247 - 2008. http://bib.irb.hr/datoteka/318961.nas_rad_MS_PAI1_i_TPA.pdf

24. Ristić, Smiljana; Lovrečić, Luca; Starčević-Čizmarević, Nada; Brajenović-Milić, Bojana; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut.;
Tumor necrosis factor-?-308 gene polymorphism in Croatian and Slovenian multiple sclerosis patients
European neurology 57 203-207 - 2007. http://bib.irb.hr/datoteka/318947.ms_and_thf_308_nas_rad.pdf

25. Lovrečić, Luca; Ristić, Smiljana; Starčević-Čizmarević, Nada; Jazbec, SŠ; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut;
Angiotensin-converting enzyme I/D gene polymorphism and risk of multiple sclerosis
Acta neurologica scandinavica 114 374-377 - 2006. http://www.researchgate.net/publication/6714280_Angiotensin-

26. Ristić, Smiljana; Lovrečić, Luca; Starčević-Čizmarević, Nada; Brajenović-Milić, Bojana; Jazbec, Saša Šega; Barac-Latas, Vesna; Vejnović, Danilo; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut;
No association of CCR5D32 gene mutation with multiple sclerosis in Croatian and Slovenian patients
Multiple sclerosis 12 360-362 - 2006. http://msj.sagepub.com/content/12/3/360.abstract

27. Stareevia Eizmarevia, Nada; Stepec, Srećko; Ristić, Smiljana; Milić, Sandra; Brajenović-Milić, Bojana; Štimac, Davor; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut.;
Hemochromatosis gene mutations in patients with alcoholic cirrhosis.
Clin Genet 70 257-9 - 2006. http://bib.irb.hr/datoteka/264331.ciroza.pdf

28. Ristić, Smiljana; Lovrečić, Luca; Brajenović-Milić, Bojana; Starčević-Čizmarević, Nada; Jazbec, Saša Šega; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut;
Mutations in the hemochromatosis gene (HFE) and multiple sclerosis
Neuroscience letters 383 301-304 - 2005. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394005004519

29. Ristić, Smiljana; Starčević-Čizmarević, Nada; Brajenović-Milić, Bojana; Crnić-Martinović, Marija; Kapović, Miljenko.;
Frequency of CCR5 Gene 32-Basepair Deletion in Croatian Normal Population.
Croat Med J 46 693-4 - 2005. http://www.cmj.hr/2005/46/4/16100775.htm

30. Starčević-Čizmarević, Nada; Milić, Sandra; Ristić, Smiljana; Štimac, Davor; Kapović, Miljenko
Mutacije gena za hemokromatozu u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza
Medicina 42 265-270 - 2004.

31. Ristić, Smiljana; Starčević-Čizmarević, Nada; Sepčić, Juraj; Rudež, Josip; Crnić-Martinović, Marija; Barac-Latas, Vesna; Kapović, Miljenko;
Polimorfizam 4G/5G u promotorskoj regiji gena za inhibitor aktivatora plazminogena-1 kao rizični čimbenik u multiploj sklerozi
Medicina 40 271-5 - 2004.

32. Ristić, Smiljana; Makuc, Jana; Starčević, Nada; Logar, Nataša; Brajenović-Milić, Bojana; Stepec, Srećko; Pleša, Ivana; Kapović, Miljenko; Milić, Sandra; Štimac, Davor;
Hemochromatosis gene mutations in Croatian and Slovenian populations.
Clin Genet 64 444-6 - 2003. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1034/j.1399-0004.2003.00169.x/abstract

33. Radojčić Badovinac, Anđelka; Alena, Buretić-Tomljanović; Starčević, Nada; Kapović, Miljenko; Ivan, Vlastelić; Randić, Ljiljana.;
Chromosome Studies in Patients with Defective Reproductive Success.
Am J Reprod Immunol 44 279-83 - 2000. http://bib.irb.hr/datoteka/318155.Chromosome_studies_in_defective_fitness_AJRI_2000.pdf

34. The Role of TPA I/D and PAI-1 4G/5G Polymorphisms in Multiple Sclerosis.


Pozvana predavanja

1. Starčević Čizmarević, Nada
Geni i okoliš u celijakiji
Rijeka - 6.6.2018.
2. Starčević Čizmarević, Nada
Genetics in multiple sclerosis
Rijeka - 17.10.2017.
3. Starčević Čizmarević, Nada
Genetika multiple skleroze
Rab, Hrvatska http://www.bolnicarab.hr/view.asp?idp=210&c=57
4. Starčević Čizmarević, Nada
CTLA-4 i TNF geni u bolesnika s celijakijom
Zagreb 1st Rijeka forum on neurodegenerative disease

Kongresna priopćenja

1.
Grubić Kezele, Tanja; Radošević-Stašić, Biserka; Barac-Latas, Vesna; Starčević Čizmarević, Nada; Ristić, Smiljana; Ćurko-Cofek, Božena.
Gender-related differences in hepcidin and matallothionein I/II expression in spinal cord of iron-overloaded EAE rats predavanje The 12th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with internationl participation "Homeostasis - From Cell to Organ". Rijeka - 28.9.2018.
2.
Starčević Čizmarević N, Ćurko-Cofek B, Barac-Latas V, Peterlin B, Ristić S.
Hemochromatosis gene polymorphisms in multiple sclerosis: a meta-analysis poster prezentacija European Human Genetics Conference Milano - 16.6.2018.
3.
Ristić S, Starčević Čizmarević N, Lavtar P, Lovrečić L, Perković O, Sepčić J, Šega Jazbec S, Kapović M, Peterlin B.
Angiotensin-converting enzyme (ACE) I/D gene polymorphism and IFN-ß treatment response in multiple sclerosis patients. Days of human genetics; 10th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics Dubrovnik, Hrvatska - 20.6.2017.
4.
Peterlin A, Maver A, Hodžić A, Šega S, Drulović J, Novaković I, Pekmezović T, Ristić S, Kapović M, Peterlin B.
The burden of rare genetic variants in genes involved in tumor necrosis factor (TNF) signalling pathway in multiple sclerosis (MS) kongresno priopćenje European Human Genetics Conference Kopenhagen, Danska - 30.5.2017.
5.
Starčević Čizmarević, Nada; Lovrečić, Luca; Ćurko-Cofek, Božena; Barac-Latas, Vesna; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ristić, Smiljana
Effect of genes in iron metabolism on multiple sclerosis development European Human Genetics Conference Barcelona - 21.5.2016. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821376
6.
Ćurko-Cofek, Božena; Grubić-Kezele, Tanja; Marinić, Jelena; Tota, Marin; Starčević Čizmarević, Nada; Milin, Čedomila; Ristić, Smiljana; Radošević-Stašić, Biserka; Barac-Latas, Vesna
Chronic iron overload induces gender-specific changes in iron homeostasis, lipid peroxidation and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis The 10th International Congress on Autoimmunity Leipzig - 6.4.2016.
7.
Gašparović, Iva; Starčević-Čizmarević, Nada; Perković, Olivio; Lovrečić, Luca; Miljenko, Kapović; Peterlin, Borut; Ristić, Smiljana
Polimorfizmi gena matriksmetaloproteinaze-2 i matriksmetaloproteinaze-9 u multiploj sklerozi VI hrvatski kongres humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem Split - 5.11.2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787346
8.
Ristić, Smiljana; Mikulčić, Mateja; Starčević Čizmarević, Nada; Lovrečić, Luca; Lavtar, Polona; Sepčić, Juraj; Šega Jazbec, Saša; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Influence of CCR5?32 gene mutation on interferon-beta treatment response in multiple sclerosis 11th Balkan Congress of Human Genetics Beograd - 17.9.2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787356
9.
Bundalo, Maja; Živković, Maja; Ristić, Smiljana; Starčević Čizmarević, Nada; Babić Božović, Ivana; Brajenović-Milić, Bojana; Stanković, Aleksandra
Global DNA hypomethylation in white blood cells represents a feature of multiple sclerosis. FEBS3+ Meeting „Molecules of Life“ Portorož - 16.9.2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821325
10.
Licul, Vanja; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Starčević Čizmarević, Nada; Ristić, Smiljana; Kapović, Miljenko; Štimac, Davor
CTLA-4 and TNF-a gene polymorphisms in celiac disease Falk symposium Amsterdam - 1.1.2014.
11.
Ćurko-Cofek, Božena; Grubić-Kezele, Tanja; Tota, Marin; Marinić, Jelena; Starčević-Čizmarević, Nada; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Barac-Latas, Vesna.
Effects of iron-induced lipid peroxIdation on the experimental autoimmune encephalomyelitis in rats The Croatian Immunological Society Krk - 1.1.2014.
12.
Starčević Čizmarević, Nada; Licul, Vanja; Pleša, Ivana; Sinčić Mijandrušić, Brankica; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana
Polimorfizmi CTLA-4 i TNF-a gena u bolesnika s celijakijom( CTLA-4 and TNF-a gene polymorphisms in celiac disease ) usmeno izlaganje Dani humane genetike Zagreb - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=735141
13.
Lavtar P, Maver A, Rudolf G, Starčević Čizmarević N, Živković M, Šega Jazbec S, Klemenc Ketiš Z, Kapović M, Dinčić E, Raičević R, Sepčić J, Stanković A, Ristić S, Peterlin B.
Signal transducers and activators of transcription genes (STAT genes)and Multiple sclerosis (MS). European Human Genetics Conference Paris, France - 1.1.2013.
14.
Lavtar P, Rudolf G , Maver A, Lovrečić L, Starčević Čizmarević N, Živković M, Šega Jazbec S, Klemenc Ketiš Z, Kapović M, Dinčič E, Raičević R, Sepčić J, Stanković A, Ristić S, Peterlin B.
Association of circadian rhythm genes ARNTL and CLOCK with multiple sclerosis (MS). poster prezentacija 10th Balkan Congress on human genetics and 2nd Alpe Adria meeting of human genetics Bled - 1.1.2013.
15.
Gašparović I, Starčević-Čizmarević N, Perković O, Kapović M, Antončić I, Ristić S.
Genski polimorfizam -1562 C/T matriks metaloproteinaze-9: rizični faktor za multiplu sklerozu u hrvatskoj populaciji? VI Hrvatski neurološki kongres Split - 1.1.2013.
16.
Lavtar P, Rudolf G, Maver A, Lovrečić L, Ristić S, Stačević Čizmarević N, Kapović M, Sepčić J, Stanković A, Živković M, Dinčić E, Raicević R, Šega Jazbec S, Klemenc Ketis Z, Peterlin B.
Circadian rhythm genes and multiple sclerosis (MS) poster prezentacija European Human Genetics Conference Nürnberg, Germany - 1.1.2012.
17.
Gašparović I, Stanković A, Peterlin B, Klupka-Sarić I, Živković M, Starčević Čizmarević N, Lovrečić L, Sinanović O, Dinčić E, Perković O, Rudolf G, Vidović M, Stojković Lj, Lavtar P, Sehanović A, Ristić S.
I/D genski polimorfizam Angiotenzin konvertaze (ACE) u oboljelih od multiple skleroze. Neurološki kongres Šibenik - 1.1.2012.
18.
Stanković, Aleksandra; Gašparović, Iva; Peterlin, Borut; Klupka-Sarić, Inge; Živković, Maja; Starčević Čizmarević, Nada; Lovrečić, Luca; Sinanović, Osman; Dinčić, Evica; Perković, Olivio; Rudolf, Gorazd; Vidović, Mirjana; Stojković, Ljiljana; Lavtar, Polona; Sehanović, Aida; Ristić, Smiljana
Angiotensin-converting enzyme (ACE) I/D gene polymorphism in multiple sclerosis poster prezentacija 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for treatment and research in multiple sclerosis Amsterdam - 1.1.2011.
19.
Ristić, Smiljana; Starčević Čizmarević, Nada; Sepčić, Juraj; Živković, Maja; Stanković, Aleksandra; Klupka-Šarić, Inge; Lovrečić, Luca; Peterlin, Borut.
Polimorfizmi PAI i TPA gena u multiploj sklerozi( PAI and TPA gene polymorphism in multiple sclerosis ) usmeno izlaganje Peti hrvatski kongres humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem Bol, Brač - 1.1.2011.
20.
Starčević Čizmarević N, Gašparović I, Peterlin B, Sepčić J, Rudolf G, Kapović M, Lavtar P, Ristić S.
Polimorfizam +49 A/G CTLA-4 gena u oboljelih od multiple skleroze u Hrvatskoj i Sloveniji. poster prezentacija Peti hrvatski kongres humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem. Bol, Brač - 1.1.2011.
21.
Starčević Čizmarević, Nada; Ristić, Smiljana; Lovrečić, Luca; Sepčić, Juraj; Brajenović-Milić, Bojana; Buretić-Tomljanović, Alena; Kapovic, Miljenko; Peterlin, Borut
Polymorphisms of hemochromatosis and transferrin genes in multiple sclerosis poster prezentacija 41th European Human Genetics Conference Beč - 1.1.2009.
22.
Stanković, Aleksandra; Živković Maja, Dinčić, Evica; Ristić, Smiljana; Lovrečić, Luca, Starčević Čizmarević, Nada; Djurić, Tamara; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Raičević, Ranko; Peterlin, Borut; Alavantić, Dragan
IL7RA polymorphism rs6897932 and susceptibility to multiple sclerosis in West Balkan region usmeno izlaganje 8th Balkan Meeting on Human Genetics Cavtat - 1.1.2009.
23.
Ristić, Smiljana; Starčević Čizmarević, Nada; Sepčić, Juraj; Lovrečić, Luca; Janko-Labinac, Dolores; Šega Jazbec, S; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Genetička analiza multiple skleroze( The genetics of multiple sclerosis ) poser i usmno izlaganje . V Hrvatski neurološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Vukovar - 1.1.2009.
24.
Starčević Čizmarević, Nada; Ristić, Smiljana; Lovrečić, Luca; Sepčić, Juraj; Brajenović-Milić, Bojana; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut;
TNF-?-238 Gene Polymorphism in Croatian and Slovenian Multiple Sclerosis Patients poster prezentacija 8th Balkan Meeting on Human Genetics Cavtat - 1.1.2009.
25.
Lovrečić L, Ristić S, Starčević-Čizmarević N, Šega Jazbec S, Peterlin Potisk K, Sepčić J, Kapović M, Peterlin B.
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) genetic polymorphism and its role in the response to immunomodulatory treatment in multiple sclerosis. 40th European Human Genetics Conference Madrid - 1.1.2008.
26.
Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Radojčić Badovinac, Anđelka; Starčević Čizmarević, Nada; Nadalin, Sergej; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana;
Analiza gena za transferin i hemokromatozu u idiopatskoj neplodnosti muškaraca IV kongres humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem Krk - 1.1.2007.
27.
Lovrečić, Luca; Ristić, Smiljana; Starčević Čizmarević, Nada; Šega Jazbec, Saša; Sepčić, Juraj; Brajenović-Milić, Bojana; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut;
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) genetic polymorphism and its role in the progression of multiple sclerosis poster prezentacija 38th European Human Genetics Conference Amsterdam - 1.1.2006.
28.
Milić S, Štimac D, Ristić S, Starčević-Čizmarević N
Frequency and clinical expression of HFE gene mutations in a Croatian population of subjects with abnormal iron metabolism 4th Congress of Croatian Society of Gastroenterology with international participation Zagreb - 1.1.2006.
29.
Ristić S, Lovrečić L, Brajenović-Milić B, Starčević-Čizmarević N, Šega Jazbec S, Sepčić J, Kapović M, Peterlin B.
Mutations in the hemochromatosis gene (HFE) and multiple sclerosis. poster prezentacija European Human genetics Conference Prag - 1.1.2005.
30.
Starčević Čizmarević, Nada; Stepec, Srećko; Ristić, Smiljana; Milić, Sandra; Brajenović-Milić, Bojana; Štimac, Davor; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
C282Y, H63D and S65C mutations of the hemochromatosis gene (HFE) in patients with alcoholic cirrhosis poster prezentacija European Human genetics Conference Prag - 1.1.2005.
31.
Ristić, Smiljana; Lovrečić, Luca; Brajenović-Milić, Bojana; Starčević-Čizmarević, Nada; Šega Jazbec, Saša; Barac-Latas, Vesna; Vejnović, Danilo; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut;
Genska mutacija CCR5D32 nije rizični niti preventivni čimbenik za multiplu sklerozu poster prezentacija 4. hrvatski neurološki kongres Osijek - 1.1.2005.
32.
Ristić S, Starčević Čizmarević N, Brajenovic-Milić B, Pleša I, Milić S, Štimac S, Peterlin B, Kapović M.
Haemochromatosis gene mutations in Croatian population. poster prezentacija 1st Croatian Congress on Molecular Life Science Opatija - 1.1.2002.
33.
Radojčić Badovinac A, Buretić-Tomljanović A, Starčević N, Kapović M, Vlastelić I, Randić Lj.
Low level of mozaicism in couples with recurrent molar pregnancies. poster prezentacija Congress of the Alps Adria Society of Immunology of Reproduction Pécs, Hungary - 1.1.2000.
34.
Radojčić Badovinac, Anđelka; Buretić-Tomljanović, Alena; Starčević, Nada; Kapović, Miljenko; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana;
Chromosome Studies in Patients with a Defective Reproductive Fitness poster prezentacija European Meeting of Immunology and Reproduction Rim - 1.1.1999.
35.
Radojčić Badovinac, Anđelka; Buretić-Tomljanović, Alena; Starčević, Nada; Kapović, Miljenko; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana
Chromosome Studies in Patients with a Defective Reproductive Fitness
36.
Milić, Sandra; Ristić, S; Starčević Čizmarević, N; Štimac, Davor
The interaction of hemochromatosis gene mutations and transferrin gene polymorphism to phenotypic expression in patients with iron overload

Znanstveni projekti

1. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Pharmacogenetics of immunomodulatory therapy in multiple sclerosis and the influence of genetic polymorphisms of certain metabolic pathways; voditelj bilateralnog projekta; MZOS Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti Republike Slovenije; 16700,00 kn; http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2059
2. 1.1.2009. - 1.1.2010.
Genetička analiza multiple skleroze; suradnik na projektu; MZOŠ Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti Republike Srbije; ;
3. 1.1.2007. -
Genetska analiza multiple skleroze; suradnik na projektu; MZOŠ Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.2006. - 1.1.2007.
Genetski čimbenici u multiploj sklerozi; suradnik na projektu; MZOŠ Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti Republike Slovenije; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Genetski čimbenici u multiploj sklerozi; suradnik na projektu; MZOŠ Republike Hrvatske; ;
6. -
Genetska analiza multiple skleroze; suradnik na projektu; Sveučilište u Rijeci; ;
7. -
Korelacija genotipa i fenotipa u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza; suradnik na projektu; Sveučilište u Rijeci; ;
8. -
Uloga željeza u etiopatogenezi multiple skleroze; voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; 25.545,62 kn / god.; https://spapp.uniri.hr/projekti/ProjectNO1401/Details/342

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. - 1.1.2014.
Vanja Licul; Doktorat Utjecaj polimorfizama gena autoimunosnoga odgovora na predispoziciju i kliničku ekspresiju celijakije; Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina; 02.07.2014.;

Znanstveni skupovi

1. - 24.6.2011.
Peti hrvatski kongres humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem Bol, Brač organizacijski odbor

Recenzije

1. 2017. Down-regulated long non-coding RNA SNHG1 inhibits tumor genesis 1 of colorectal carcinoma
2. 2017. Association study between secretoglobin family 3A member 2 (SCGB3A2) polymorphisms and asthma in Korean population
3. 2016. Association of NQO1 and ESR1 Polymorphisms with Hepatocellular Carcinoma Susceptibility
4. 2015. The Identification and Functional Characterization of Osteosarcoma Metastasis-related Genes
5. 2015. Research on the Correlation of MMP-2 Polymorphisms with Stroke
6. 2015. A review of molecular mechanisms and biological roles of MK5
7. 2015. Common polymorphisms in the IL-27 genes may contribute to the risk of various human diseases: a meta-analysis
8. 2015. Frequency of HLA-DRB1-DQA1-DQB1 haplotypes in psoriatics with positive and negative family history
9. 2015. Genetic variants in CYP7A1 and AQP4 in European patients with neuromyelitis optica
10. 2014. Polymorphism of ABCB1/MDR1 C3435T in children and adolescents with partial epilepsy in due to different criteria for drug resistance
11. 2014. Polymorphism of ABCB1/MDR1 C3435T in children and adolescents with partial epilepsy in due to different criteria for drug resistance
12. 2014. CD58 polymorphisms associated with the risk of neuromyelitis optica in a Korean population
13. 2014. Polymorphism Ala54Thr of Fatty Acid-Binding Protein 2 gene is not associated with stroke risk in Hunan Han Population of China
14. 2013. Frequency of elevated biomarkers in patients with cryptogenic hepatocellular carcinoma.
15. 2013. IDH1 p.R132 mutations may not be actively involved in the carcinogenesis of hepatocellular carcinoma.
16. 2013. Combination lamivudine and adefovir versus entecavir for the treatment of naive chronic hepatitis B patients: A pilot study
17. 2011. A Report of Iranian hereditary hemochromatosis patients: baseline characteristics, laboratory data and gene mutations.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
rad u Citogenetičkom laboratoriju
Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci   analiza kromosomskih aberacija
2.
-
Opremanje i rad u Laboratoriju za molekularnu genetiku
  uvođenje tehnika i metoda te dijagnostika određenih genskih bolesti