Sanja Kosić mag. oec., dipl. knjiž.

Sveučilišna knjižnica Odjel nabave i obrade građe

prostorija : 105
e-pošta : skosic@svkri.hr
mobitel : 00385994588966

Obrazovanje

1.1.2015. - Diplomirani knjižničar Stručni ispit za stjecanje zvanja diplomirani knjižničar Hrvatsko knjižnično vijeće
1.1.2012. - 1.1.2015. magistra kroatistike (knjižničarski smjer) Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost (knjižničarski smjer) Filozofski fakultet Rijeka
1.1.2006. - 1.1.2012. mag. oec Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.1994. - 1.1.1998. Maturant gimnazije Opća gimnazija Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

1.7.2016. - Voditeljica Odjela nabave i obrade knjižnične građe Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.1.2013. - Diplomirani knjižničar Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.1.2010. - 1.1.2013. Knjižničar Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.1.2005. - 1.1.2010. Pomoćni knjižničar Sveučilišna knjižnica Rijeka

Članstva

1.1.2015. - Komisija za zaštitu, Hrvatsko knjižničarsko društvo
1.1.2006. - Knjižničarsko društvo Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sanja Kosić, Sanja Heberling Dragičević
Izrada smjernica za izgradnju fonda - iskustva Sveučilišne knjižnice Rijeka
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60 161 - 2017.

A1

Kongresna priopćenja

1.
Sanja Kosić, Sanja Heberling Dragičević
Sveučilišna knjižnica Rijeka : status quo ili održivi razvoj? Usmeno izlaganje 15. dani specijslnih i visokoškolskih knjižnica Lovran - 19.5.2017.
2.
Sanja Kosić
Organizacijski aspekti zaštite knjižnične građe u uvjetima ograničene kadrovske i financijske potpore izlaganje na znanstveno-stručnom skupu Skrivei svijet starih knjiga Zagreb http://sssk.nsk.hr/znanstveno-strucni-skup-skriveni-svijet-starih-knjiga/
3.
Sanja Kosić
Zbirka sitnog tiska i efemerne građe Sveučilišne knjižnice Rijeka izlaganje na stručnom skupu Knjižnice u procjepu 4 Sisak
4.
Senka Tomljanović, Sanja Heberling Dragičević, Sanja Kosić
Od zbirke prošlosti do zbirke budućnosti-put kroz trnje Sveučilišne knjižnice Rijeka izlaganje na stručnom skupu 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Lovran
5.
Sanja Kosić, Sanja Heberling Dragičević
Izrada i implementacija smjernica za izgradnju fonda u hibridnim i digitalnim knjižnicama - primjer Sveučilišne knjižnice Rijeka izlaganje na stručnom skupu 41. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva Primošten
6.
Sanja Heberling Dragičević, Sanja Kosić
Stručno usavršavanje knjižničara knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci - stanje, mogućnosti, izazovi izlaganje na skupu 43. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva Opatija http://hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/file/363_Program_skupstine_hkd_2018-09-25-2.pdf

Znanstveni skupovi

1. 29.5.2018. -
Znanstveno-stručni skup Skriveni svijet stare knjige Zagreb član Programskog i organizacijskog odbora, izlagač

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
24.3.2017. -
CSSU radionica Zbirni opis knjižnične građe
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu   sudionik
2.
28.10.2016. -
Mjerenje kvalitete u hrvatskim knjižnicama - stručni skup
Sveučilišna knjižnica Rijeka   Sudjelovanje
3.
31.3.2016. -
Seminar Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe u slučaju katastrofe
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   Sudjelovanje
4.
1.10.2015. -
Seminar Predmetna obrada: načela i revizija predmetnog sustava
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   Sudjelovanje
5.
23.1.2015. -
Digitalhne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   Sudjelovanje
6.
1.1.2015. -
Voditeljica projekta Zaštita novina u fondu SVKRI: La Bilancia
Sveuličišna knjižnica Rijeka  
7.
7.11.2014. -
Seminar Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   Sudjelovanje
8.
26.9.2014. -
Seminar Kako pokrenuti znanstveni časopis: od ideje do e-časopisa
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   Sudjelovanje
9.
9.5.2014. -
UDK u praksi - novo izdanje UDK 2013.
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   Sudjelovanje
10.
13.6.2013. -
Službeni informacijski izvori Republike Hrvatske i Europske unije
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   Sudjelovanje
11.
11.4.2013. -
E-izvori: odabir, vrednovanje i korištenje
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   sudjelovanje
12.
22.3.2013. -
5. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment - kako i zapto biti vidljiviji i prisutniji
Hrvatsko knjižničarsko društvo, Knjižničarsko društvo Rijeka, Gradska knjižnica Rijeka i Sveučilišna knjižnica Rijeka   sudjelovanje
13.
1.3.2013. - 31.3.2013.
Suradnja s Europeanom : e-tečaj
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   Sudjelovanje
14.
1.3.2013. - 31.3.2013.
Digitalne riznice za male baštinske institucije : e-tečaj
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   Sudjelovanje
15.
11.1.2013. -
Radionica o organizaciji prikupljanja podataka o znanstvenoj produkciji na Sveučilištu u Rijeci u svrhu višegodišnjeg financiranja znanosti
Sveučilišna knjižnica Rijeka   sudjelovanje
16.
15.11.2012. -
Open Access u znanstvenom izdavaštvu
Sveučilišna knjižnica Rijeka   sudjelovanje
17.
25.5.2012. -
Katalogizacija omeđenih publikacija, nizova publikacija i integrirajuće građe u bibliografskom formatu MARC-21
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   sudjelovanje
18.
20.4.2010. - 21.4.2010.
Zaštita arhivskog gradiva u pismohranama
Državni arhiv Rijeka, Državni arhiv Pazin, Državni arhiv Gospić   sudjelovanje
19.
16.10.2009. -
Planiranje i provođenje digitalizacijskih projekata
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara   sudjelovanje
20.
30.10.2007. -
Časopis kao ključni komunikacijski medij u znanosti
Centar za stalno stručno usavršavanje   sudjelovanje

Javno djelovanje

Uredništvo

1. 1.12.2016. - - Web stranice Sveučilišne knjižnice Rijeka
članica uredništva