Doc. dr.sc. Ivana Mikolašević dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za internu medicinu
Medicinski fakultet Katedra za internu medicinu

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Ivana Mikolašević 558 14 17

Obrazovanje

1.11.2017. - Docentica Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2011. - 11.2.2016. specijalist interne medicine Poslijediplomski stručni studij Interna medicina Klinički bolnički centar Rijeka
1.10.2010. - 20.11.2014. dr.sc. Poslijediplomski studij Biomedicina Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2002. - 1.1.2008. dr.med. Dodiplomski studij medicine Medicinski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

11.2.2016. - Specijalist interne medicine KBC Rijeka
1.1.2015. - Znanstveni suradnik Katedra za internu medicinu, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
20.11.2014. - Postdoktorand (viši asistent) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za Internu medicinu
1.1.2011. - 1.1.2015. Specijalizant Interne medicine KBC Rijeka
1.1.2010. - 1.1.2014. Znanstveni novak Medicinski fakultet Rijeka

Nagrade i priznanja

20.9.2015. Nagrada Hrvatskog gastroenterološkog društva za mladog znanstvenika, 2015.
13.10.2014. Nagrada za najbolju oralnu prezentaciju u kategoriji „Mladih nefrologa“ na 7. Hrvatskom kongresu nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega u Puli, 10.-13. listopada 2014.
5.10.2014. Drugonagrađeni rad na 8. hrvatskom internističkom kongresu u Opatiji, 3.-5. listopada, 2014.
3.6.2014. Nagrada za najbolji sažetak – 51 st ERA-EDTA kongres, 31.05.-03.06.2014., Amsterdam, Nizozemska
11.5.2014. Drugonagrađeni rad za oralnu prezentaciju na 6. hrvatskom kongresu debljine u Šibeniku, 9.-11.svibnja 2014
21.4.2013. Nagrada za nabolji rad u kategoriji „Mladih gastroenterologa“ na stručnom sastanku Hrvatskog gastroenterološkog društva u Vodicama, 19. do 21. travnja 2013.
30.10.2012. Nagrada za poster na 7. Hrvatskom internističkom kongresu. 27.-30. listopada 2012.; Opatija
14.10.2012. Nagrada za najbolji rad u kategoriji usmena priopćenja - 5. Hrvatski kongres o nadomještanju bubrežne funkcije „Dia Transplant 2012“ u Opatiji, 14. listopada 2012.
29.10.2010. Nagrada za poster na 6. Hrvatskom internističkom kongresu. 26.-29. listopada 2010.; Opatija
Nagrada, L´oreal and UNESCO for woman in science - za istraživanje na području nealkoholne masne bolesti jetre
Nagrada „B.Nakić“Akademije medicinskih znanosti Hrvatske za rad pod naslovom „“Chronic Kidney disease and nonalcoholic Fatty liver disease proven by transient elastography” objavljen u Kidney and Blood Pressure Research (1423-0143) 37 (2013); 305-310. “
Nagrada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za najboljeg mladog znanstvenika u 2014. u kategoriji nagrade za kliničke medicinske znanosti, stomatologiju i javno zdravstvo
National School Award, UEGW, 2016.
Nagrada za najbolji rad na 9. hrvatskom internističkom kongresu, Opatija, 23.-25. rujna 2016.
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za mlade znanstvenike

Članstva

1.1.2015. - European Association for the Study of Liver
1.1.2014. - 7. European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association
1.1.2014. - Hrvatsko društvo za debljinu
1.1.2012. - Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantanciju bubrega
1.1.2010. - Hrvatsko gastroenterološko društvo
1.1.2010. - Hrvatski liječnički zbor
1.1.2010. - Hrvatska liječnika komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

4.10.2010. - Interna medicina
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
4.10.2010. - Klinička propedeutika
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.7.2016. - POVEZANOST KONTROLIRANOG ATENUACIJSKOG PARAMETRA I JETRENE TVRDOĆE S DITRIBUCIJSKIM RASPONOM VOLUMENA ERITROCITA KOD PACIJENATA SA JEDNOM ILI VIŠE KOMPONENTI METABOLIČKOG SINDROMA
Nikolina Krišto
Studij medicine
Medicinski fakultet, Rijeka
1.7.2014. - PROCJENA NUTRITIVNOG STATUSA U BOLESNIKA NA REDOVITOJ HEMODIJALIZI
Havranek, Žana
Studij medicine
Medicinski fakultet, Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Filipec-Kanižaj, Tajana
Fatty liver allografts are associated with primary graft non-function and high mortality after transplantation.
Liver international 37 1113-1115 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=932334

2. Belančić, Andrej ; Mikolašević, Ivana ; Kukuljan, Melita ; Kupanovac, Željko ; Orlić, Lidija
Ektopično smješteni tumor doštitne žlijezde u toraksu – prikaz slučaja
medicina fluminensis 53 111-116 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869605

3. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Hrstić, Irena ; Jakopčić, Ivan ; Milić, Sandra
Nonalcoholic fatty liver disease and colorectal cancer
Postgraduate medical journal 93 153-158 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841383

WOS

4. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Poropat, Goran ; Jakopčić, Ivan ; Štimac, Davor ; Klanac, Ana ; Carović, Franjo ; Milić, Sandra
Nonalcoholic fatty liver disease and the severity of acute pancreatitis
European journal of internal medicine 38 73-78 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841384

WOS

5. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Jakopčić, Ivan ; Josipović, Josipa ; Pavlović, Draško
FOREARM BONE MASS PREDICT MORTALITY IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS
Journal of Bone and Mineral Metabolism 35 396-404 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823820

6. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Mavrinac, Vojko ; Ferenčić, Anton ; Rundić, AnaMarija ; Babić, Vesna ; Milić, Sandra
Nealkoholna masna bolest jetre – multisistemska bolest?
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 138 353-358 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=828909

7. Belančić Andrej ; Mikolašević Ivana ; Kukuljan Melita ; Kupanovac Željko ; Saftić Igor ; Orlić Lidija
Ektopično smješteni tumor doštitne žlijezde u toraksu – prikaz slučaja
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 53 111-116 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=863723

8. Mikolašević, Ivana ; Žutelija, Marta ; Mavrinac, Vojko ; Orlić, Lidija
Dyslipidemia in patients with chronic kidney disease: etiology and management.
Int J Nephrol Renovasc Dis. 1o 35-45 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869602

WOS

9. Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Gršković, Antun ; Španjol, Josip ; Rubinić, Nino ; Materljan, Mauro ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin
Treatment of Kidney Stone in a Kidney-Transplanted Patient with Mini-Percutaneous Laser Lithotripsy: A Case Report
Case Rep Nephrol Dial 6 26-31 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804472

10. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Mijandrušić- Sinčić, Brankica ; Lukenda Žanko, Vesna ; Jelić Pranjić, Ita ; Mavrinac, Vojko ; Krznarić-Zrnić, Irena ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor ; Orlić, Lidija
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND KIDNEY – IS THERE A CONECTION?
Acta medica Croatica. Supplement 70 19-25 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869603

11. Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Pavletić Peršić, Martina ; Đorđević, Gordana ; Mavrinac, Vojko ; Orlić, Lidija
WARFARIN-RELATED NEPHROPATHY – A CASE REPORT ON RENAL BIOPSY AND REVIEW OF THE LITERATURE
Acta medica Croatica. Supplement 70 76-80 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869604

12. Mikolašević, Ivana ; Zaputović, Luka ; Zibar, Lada ; Begić, Ivana ; Žutelja, Marta ; Klanac, Ana ; Majurec, Iva ; Šimundić, Tihana ; Minažek, Marija ; Orlić, Lidija
Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors lower hemoglobin and hematocrit only in renal transplant recipients with initially higher levels
European journal of internal medicine 29 98-103 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790599

WOS

13. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Turk Wensveen, Tamara ; Grgić, Ivana ; Jakopčić, Ivan ; Štimac, Davor ; Wensveen, Felix ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease - A multisystem disease?
World journal of gastroenterology 22 9488-9505 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840446

WOS

14. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Lukenda Žanko, Vesna ; Mavrinac, Vojko ; Štimac, Davor ; Jakopčić, Ivan ; Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija
Kronična hepatitis C virusna infekcija kod pacijenata s bubrežnim transplantatom
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 52 80-86 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770095

15. Mikolašević, Ivana ; Mavrinac, Vojko ; Colić, Marina ; Jozić, Ksenija ; Rački, Sanjin ; Krbavac, Dragana ; Babić, Vesna ; Orlić, Lidija
Prevencija citomegalovirusne infekcije nakon transplantacije bubrega
Medicina 52 73-79 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770096

16. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Mavrinac, Vojko ; Štimac, Davor ; Ostojić, Daniela ; Rački, Valentino ; Jakopčić, Ivan ; Carović, Franjo ; Prskalo, Mila ; Milić, Sandra
SIGURNOST DUGOTRAJE PRIMJENE INHIBITORA PROTONSKE PUMPE
Medicina-Fluminensis 52 148-156 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796622

17. Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana
Tranzijentna elastografija u kroničnom hepatitisu C
Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik 123 118-123 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=932335

18. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Turk Wensveen, Tamara ; Grgić, Ivana ; Jakopčić, Ivan ; Štimac, Davor ; Wensveen, Felix ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease - A multisystem disease?
World journal of gastroenterology 22 9488-9505 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840446

WOS

19. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Rački, Sanjin ; Zaputović, Luka ; Štimac, Davor ; Radić, Mladen ; Markić, Dean ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) - a new cardiovascular risk factor in peritoneal dialysis patients
Peritoneal dialysis international 36 427-432 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770867

WOS

20. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Hrstić, Irena ; Milić, Sandra
Metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease after liver or kidney transplantation
Hepatology research 46 841-852 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=791406

WOS

21. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Targher, Giovanni
Factors associated with significant liver steatosis and fibrosis as assessed by transient elastography in patients with one or more components of the metabolic syndrome
Journal of Diabetes and Its Complications 30 1347-1353 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815883

WOS

22. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Orlić, Lidija ; Poropat, Goran ; Jakopčić, Ivan ; Franjić, Neven ; Klanac, Ana ; Krišto, Nikolina ; Štimac, Davor
Metabolic syndrome and acute pancreatitis
European journal of internal medicine 32 79-83 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809002

WOS

23. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Franjić, Neven ; Hauser, Goran ; Štimac, Davor ; Milić, Sandra
TRANSIENT ELASTOGRAPHY (FIBROSCAN®) WITH CONTROLLED ATTENUATION PARAMETER (CAP) IN THE ASSESSMENT OF LIVER STEATOSIS AND FIBROSIS IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE – WHERE DO WE STAND?
World journal of gastroenterology 22 7236-7251 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=828908

WOS

24. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Jakopčić, Ivan ; Josipović, Josipa ; Pavlović, Draško
FOREARM BONE MASS PREDICT MORTALITY IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823820

25. Fernando Pereira Vasconcelos, Daniel ; Rodolfo Pereira da Silva, Felipe ; Moara e Silva Conceiçao Pinto ; Lima Barreto do Nascimento, Maria Luísa ; Lucas de Araújo Bastos Santana ; Grazielle Souza, Ingrid ; Kelves Miranda de Souza, Luan ; Martins Oliveira, Natássia Cristina ; Duarte Novaes, Pedro ; Rocha Marques, Marcelo ; André Luiz dos Reis Barbosa ; Rolim Medeiros, Jand-Venes ; Mikolašević, Ivana ; Mani, Arya ; Jefferson Soares de Oliveira
Decrease of Pericytes is Associated With Ligature-Induced Periodontitis Liver Disease in Rats
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=831603

26. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Mavrinac, Vojko ; Colić, Marina ; Ostojić, Daniela ; Milić, Sandra
PRISTUP BOLESNIKU S NEALKOHOLNOM MASNOM BOLESTI JETRE
Liječnićki vjesnik 138 159-163 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812428

27. Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Gršković, Antun ; Španjol, Josip ; Rubinić, Nino ; Materljan, Mauro ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin
Treatment of Kidney Stone in a Kidney-Transplanted Patient with Mini-Percutaneous Laser Lithotripsy: A Case Report
Case Rep Nephrol Dial 6 26-31 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804472

28. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Turk Wensveen, Tamara ; Grgić, Ivana ; Jakopčić, Ivan ; Štimac, Davor ; Wensveen, Felix ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease - A multisystem disease?
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840446

29. Fernando Pereira Vasconcelos, Daniel ; Rodolfo Pereira da Silva, Felipe ; Moara e Silva Conceiçao Pinto ; Lima Barreto do Nascimento, Maria Luísa ; Lucas de Araújo Bastos Santana ; Grazielle Souza, Ingrid ; Kelves Miranda de Souza, Luan ; Martins Oliveira, Natássia Cristina ; Duarte Novaes, Pedro ; Rocha Marques, Marcelo ; André Luiz dos Reis Barbosa ; Rolim Medeiros, Jand-Venes ; Mikolašević, Ivana ; Mani, Arya ; Jefferson Soares de Oliveira
Decrease of Pericytes is Associated With Ligature-Induced Periodontitis Liver Disease in Rats
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=831603

30. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Jakopčić, Ivan ; Josipović, Josipa ; Pavlović, Draško
FOREARM BONE MASS PREDICT MORTALITY IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823820

31. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Franjić, Neven ; Hauser, Goran ; Štimac, Davor ; Milić, Sandra
TRANSIENT ELASTOGRAPHY (FIBROSCAN®) WITH CONTROLLED ATTENUATION PARAMETER (CAP) IN THE ASSESSMENT OF LIVER STEATOSIS AND FIBROSIS IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE – WHERE DO WE STAND?
World journal of gastroenterology 22 7236-7251 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=828908

WOS

32. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Orlić, Lidija ; Poropat, Goran ; Jakopčić, Ivan ; Franjić, Neven ; Klanac, Ana ; Krišto, Nikolina ; Štimac, Davor
Metabolic syndrome and acute pancreatitis
European journal of internal medicine 32 79-83 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809002

WOS

33. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Targher, Giovanni
Factors associated with significant liver steatosis and fibrosis as assessed by transient elastography in patients with one or more components of the metabolic syndrome
Journal of Diabetes and Its Complications 30 1347-1353 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815883

WOS

34. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Mavrinac, Vojko ; Colić, Marina ; Ostojić, Daniela ; Milić, Sandra
PRISTUP BOLESNIKU S NEALKOHOLNOM MASNOM BOLESTI JETRE
Liječnićki vjesnik 138 159-163 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812428

35. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor ; Zaputović, Luka ; Lukenda Žanko, Vesna ; Gulin, Tonko ; Jakopčić, Ivan ; Klarić, Dragan ; Gulin, Marijana ; Orlić, Lidija
Is there a relationship between hypomagnesemia and proton-pump inhibitors in patients on chronic hemodialysis?
European journal of internal medicine 30 99-103 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=797240

WOS

36. Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Devčić, Edita ; Starčević-Čizmarević, Nada ; Štimac, Davor ; Kapović, Miljenko ; Ristić, Smiljana.
The Role of Iron and Iron Overload in Chronic Liver Disease
Medical science monitor 22 2144-2151 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823190

WOS

37. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Lukenda Žanko, Vesna ; Mavrinac, Vojko ; Štimac, Davor ; Jakopčić, Ivan ; Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija
Kronična hepatitis C virusna infekcija kod pacijenata s bubrežnim transplantatom
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 52 80-86 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770095

38. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Mavrinac, Vojko ; Štimac, Davor ; Ostojić, Daniela ; Rački, Valentino ; Jakopčić, Ivan ; Carović, Franjo ; Prskalo, Mila ; Milić, Sandra
SIGURNOST DUGOTRAJE PRIMJENE INHIBITORA PROTONSKE PUMPE
Medicina-Fluminensis 52 148-156 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796622

39. Mikolašević, Ivana ; Mavrinac, Vojko ; Colić, Marina ; Jozić, Ksenija ; Rački, Sanjin ; Krbavac, Dragana ; Babić, Vesna ; Orlić, Lidija
Prevencija citomegalovirusne infekcije nakon transplantacije bubrega
Medicina 52 73-79 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770096

40. Štimac, Davor ; Mikolašević, Ivana
Nonalcoholic Fatty Liver Disease – A Growing Public Health Problem
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=797536

41. Rački, Sanjin ; Bašić-Jukić, Nikolina ; Kes, Petar ; Sabljar-Matovinović, Mirjana ; Ratković-Gusić, Iva ; Bušić, Mirela ; Živčić Ćosić, Stela, Ćurković, Veronika ; Knotek, Mladen ; Žunec, Renata ; Balen, Sanja ; Katalinić, Nataša ; Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Markić, Dean ; Bekavac Mišak, Vilka, Hudolin, Tvrtko ; Kaštelan, Željko
Nacionalne smjernice za obradu i odabir primatelja i darivatelja bubrega usklađene sa smjernicama 2013. ERBP GUIDELINE ON THE MANAGEMENT AND EVALUATION OF THE KIDNEY DONOR AND RECIPIENT
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=808644

42. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Hrstić, Irena ; Jakopčić, Ivan ; Milić, Sandra
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND COLORECTAL CANCER
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841383

43. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Poropat, Goran ; Jakopčić, Ivan ; Štimac, Davor ; Klanac, Ana ; Carović, Franjo ; Milić, Sandra
NONALCOHOLIC FATTY LIVER AND THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841384

44. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Jakopčić, Ivan ; Gršković, Toni ; Jelić Pranjić, Ita ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor
BODY MASS INDEX ; SHORT AND LONG-TERM IMPACT ON KIDNEY TRANSPLANTATION
The International Journal of Clincal Practice 69 1357-1365 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770688

WOS

45. Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Španjol, Josip ; Župan, Željko ; Jakopčić, Ivan ; Devčić, Bosiljka ; Orlić, Lidija
OUTCOMES FOLLOWING RENAL TRANSPLANTATION IN OLDER RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE AND “CROATIAN SENIOR PROGRAM”
International urology and nephrology 47 1415-1422 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765222

WOS

46. Mikolašević, Ivana ; Zaputović, Luka ; Zibar, Lada ; Begić, Ivana ; Žutelja, Marta ; Klanac, Ana ; Majurec, Iva ; Šimundić, Tihana ; Minažek, Marija ; Orlić, Lidija
RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM INHIBITORS LOWER HEMOGLOBIN AND HEMATOCRIT ONLY IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS WITH INITIALLY HIGHER LEVELS
European journal of internal medicine 29 98-103 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790599

WOS

47. Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Krznarić-Zrnić, Irena ; Stanić, Marija ; Poropat, Goran ; Štimac, Davor ; Vlahović-Palčevski, Vera ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic steatohepatitis: emerging targeted therapies to optimize treatment options
Drug Design, Development and Therapy 9 4835-4845 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770684

WOS

48. Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Devčić, Edita ; Starčević-Čizmarević, Nada ; Štimac, Davor ; Kapović, Miljenko ; Ristić, Smiljana
The Role of Iron And Iron Overload in Chronic Liver Disease
Medical science monitor 22 2144-2151 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787328

WOS

49. Orlić, Lidija, Sladoje-Martinović, Branka ; Mikolašević, Ivana ; Župan, Željko ; Rački, Sanjin
Patients with Primary Brain Tumors as Organ Donors
BANTAO Journal 13 34-38 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782031

50. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Lukenda, Vesna ; Anić, Kata ; Jelić, Ita ; Rački, Sanjin
Nonalcoholic fatty liver disease and the renin-angiotensin system blockers in the patients with chronic kidney disease
Wiener klinische Wochenschrift 127 355-362 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=710602

WOS

51. Mikolašević, Ivana ; Štimac, Davor ; Rački, Sanjin ; Zaputović, Luka ; Devčić, Bosiljka ; Jelić, Ita ; Lukenda, Vesna ; Radić, Mladen ; Orlić, Lidija
Relationship between nonalcoholic fatty liver disease and mia syndrome
Hemodialysis International 19 472-481 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=750177

WOS

52. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Radić, Mladen ; Orlić, Lidija ; Bagić, Željka ; Štimac, Davor
Clinical profile, natural history, and predictors of mortality in patients with acute-on-chronic liver failure (ACLF)
Wiener klinische Wochenschrift 127 283-289 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722708

WOS

53. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Orlić, Lidija ; Stanić, Marija ; Štimac, Davor ; Mavrinac, Vojko ; Vlahović-Palčevski, Vera
LIJEČENJE NEALKOHOLNE MASNE BOLESTI JETRE
Medicina Fluminensis 52 157-164 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788442

54. Mikolašević, Ivana ; Lukenda, Vesna ; Sladoje-Martinović, Branka ; Zaputović, Luka ; Bulat-Kardum, Ljiljana ; Štimac, Davor ; Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija
Metaboličke komplikacije nakon transplantacije solidnih organa.
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 50 61-66 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694078

55. Rački, Sanjin ; Bašić-Jukić, Nikolina ; Kes, Petar ; Sabljar-Matovinović, Mirjana ; Ratković-Gusić, Iva ; Bušić, Mirela ; Živčić Ćosić, Stela, Ćurković, Veronika ; Knotek, Mladen ; Žunec, Renata ; Balen, Sanja ; Katalinić, Nataša ; Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Markić, Dean ; Bekavac Mišak, Vilka, Hudolin, Tvrtko ; Kaštelan, Željko
NACIONALNE SMJERNICE ZA OBRADU I PROCJENU PRIMATELJA I DARIVATELJA BUBREGA usklađene sa smjernicama 2013. European Renal Best Practice (ERBP) GUIDELINE ON THE MANAGEMENT AND EVALUATION OF THE KIDNEY DONOR AND RECIPIENT
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759281

56. Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Lukenda, Vesna ; Milić, Sandra ; Pavletić-Peršić, Martina ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic Fatty liver disease in renal transplant recipients proven by transient elastography
Transplantation proceedings 46 1347-1352 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702637

WOS

57. Sladoje-Martinović, Branka ; Mikolašević, Ivana ; Bubić, Ivan ; Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija
Survival of chronic hemodialysis patients over 80 years of age
Clinical Interventions in Aging 9 689-696 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702639

WOS

58. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Lukenda, Vesna ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor ; Avdović, Ervin ; Zaputović, Luka
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) proven by transient elastography in patients with coronary heart disease
Wiener klinische Wochenschrift 126 474-479 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=687718

WOS

59. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Bagić, Željka ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor ; Milić, Sandra
Chronic kidney disease and nonalcoholic fatty liver disease – is there a link?
Gastroenterology research and practice 2014 847539-1-847539-6 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=687720

WOS

60. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Lukenda, Vesna ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor ; Milić, Sandra
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) - is it a new marker of hyporesponsiveness to recombinant human erythropoietin in patients that are on chronic hemodialysis?
Medical hypotheses 83 798-801 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720902

WOS

61. Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Zaputović, Luka ; Lukenda, Vesna ; Milić, Sandra ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): A new risk factor for adverse cardiovascular events in dialysis patients
Medical hypotheses 82 205-208 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=668054

WOS

62. Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Lukenda, Vesna ; Pavletić-Peršić, Martina ; Milić, Sandra ; Orlić, Lidija
Non-alcoholic fatty liver disease ; a part of the metabolic syndrome in the renal transplant recipient and possible cause of an allograft dysfunction
Medical hypotheses 82 36-39 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=687723

WOS

63. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Zaputović, Luka ; Lukenda, Vesna ; Rački, Sanjin
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) proven by transient elastography in hemodialysis patiens ; is it a new risk factor for adverse cardiovascular events?
Blood purification 37 259-265 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=687721

WOS

64. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Zaputović, Luka ; Rački, Sanjin ; Čubranić, Zlatko ; Anić, Kata ; Devčić, Bosiljka ; Štimac, Davor
Usefulness of liver test and controlled attenuation parameter in detection of nonalcoholic fatty liver disease in patients with chronic renal failure and coronary heart disease
Wiener klinische Wochenschrift 127 451-458 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=750178

WOS

65. Mikolašević, Ivana ; Lukenda, Vesna ; Rački, Sanjin ; Milić, Sandra ; Sladoje-Martinović, Branka ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) - Anew factor that interplay between inflammation, malnutrition and atherosclerosis in elderly hemodialysis patients
Clinical interventions in aging 9 1295-1303 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702642

WOS

66. Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Zaputović, Luka ; Lukenda, Vesna ; Sladoje-Martinović, Branka ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and cardiovascular risk in renal transplant recipients
Kidney & blood pressure research 39 308-314 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702641

WOS

67. Lukenda, Vesna ; Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Jelić, Ita ; Štimac, Davor ; Orlić, Lidija
Transient elastography: a new noninvasive diagnostic tool for assessment of chronic allograft nephropathy
International urology and nephrology 46 1435-1440 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702636

WOS

68. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Devčić, Bosiljka ; Vidrih, Suzana ; Zaputović, Luka ; Anić, Kata ; Poje, Berislav ; Havranek, Žana ; Rački, Sanjin
UTJECAJ STANJA UHRANJENOSTI NA PREŽIVLJENJE BOLESNIKA KOJI SE LIJEČE POSTUPCIMA KRONIČNE HEMODIJALIZE TIJEKOM 18-MJESEČNOG PRAĆENJA
Acta medica Croatica. Supplement 68 9-14 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720311

69. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Devčić, Bosiljka ; Sladoje-Martinović, Branka ; Župan, Željko ; Anić, Kata ; Lesica, Latinka ; Božičković, Natalia ; Madžar, Barbara ; Rački, Sanjin
LIJEČENJE SEPTIČKIH BOLESNIKSA S OXIRIS® MEMBRANOM U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA
Acta medica Croatica. Supplement 68 149-155 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720327

70. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Vidrih, Suzana ; Poje, Berislav ; Bubić, Ivan ; Vujičić, Božidar ; Rački, Sanjin
PROCJENA NUTRICIJSKOG STATUSA U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI KOJI SE LIJEČE REDOVITOM HEMODIJALIZOM
Acta medica Croatica 68 97-102 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702634

71. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Mličević, Marin ; Mioč, Tatjana ; Golubić, Sara ; Lončarić, Kristina ; Lanča, Nina ; Rački, Sanjin
ANALIZA AKUTNOG BUBREŽNOG ZATAJENJA TIJEKOM PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA U ZAVODU ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU KBC RIJEKA
Acta medica Croatica 68 103-109 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702635

72. Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Lukenda, Vesna ; Župan, Željko ; Štimac, Davor ; Rački, Sanjin
Evaluacija virusnih hepatitisa u transplantaciji solidnih organa
Acta medica Croatica 68 151-159 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702633

73. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Bubić, Ivan ; Rački, Sanjin
Kidney transplantation in an old woman – a case report and review of the literature.
Bantao Journal 12 62-64 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=719015

74. Rundić, AnaMarija ; Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Vujičić, Božidar ; Colić, Marina ; Babić, Vesna ; Kalinić, Nataša ; Rački, Sanjin
Procjena nutricijskog statusa u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti koji se liječe peritonejskom dijalizom
Acta medica Croatica. Supplement 68 15-19 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720313

75. Milić, Sandra ; Raljević, Damir ; Mikolašević, Ivana ; Štimac, Davor
Simultaneous Arterial and Venous Thromboembolic Incidents in a Patient with Liver Cirrhosis
Journal of Liver and Clinical Research 1 1-4 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760976

76. Vujičić, Božidar ; Jelić, Ita ; Mikolašević, Ivana ; Petrić, Daniela ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMaria ; Poje, Berislav ; Vidrih, Suzana ; Devčić, Bosiljka ; Rački, Sanjin
Strukturirana predijalizna edukacija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Acta medica Croatica. Supplement 68 49-54 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720321

77. Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Maleta, Ivica ; Poje, Berislav ; Milneršić, Jasenka ; Vojnović, Edita ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin
SESTRINSKA SKRB ZA ARTERIOVENSKU FISTULU I GRAFT
Acta medica Croatica. Supplement 68 127-133 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720323

78. Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Madžar, Barbara ; Maleta, Ivica ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U MULTIDISCIPLINARNOM TIMU SKRBI ZA CENTRALNE VENSKE KATETERE
Acta medica Croatica. Supplement 68 134-137 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720324

79. Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Maleta, Ivica ; Polić, Senka ; Orlić, Lidija ; Bubić, Ivan ; Rački, Sanjin
INFEKCIJE POVEZANE S CENTRALNIM VENSKIM KATETERIMA (CVK)
Acta medica Croatica. Supplement 68 138-142 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720325

80. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Jelić, Ita ; Colić, Marina ; Murgić, Enola ; Anić, Kata ; Gudelj, Miodrag ; Devčić, Bosiljka ; Bazdulj, Edo ; Rubčić, Ivana ; Rački, Sanjin
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA PERITONITISA U BOLESNIKA NA PERITONEJSKOJ DIJALIZI - PRIKAZ SLUČAJA
Acta medica Croatica. Supplement 68 168-171 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720346

81. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Anić, Kata ; Vujičić, Božidar ; Devčić, Bosiljka ; Ivanovski, Mladen ; Jovanovska, Alemka ; Grubić, Tamara ; Rački, Sanjin
NEFROPATIJA KAO POSLJEDICA PRIMJENE DABIGATRANA– PRIKAZ SLUČAJA
Acta medica Croatica. Supplement 68 185-188 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720348

82. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Pavletić-Peršić, Martina ; Jelić, Ita ; Rački, Sanjin
Kidney complications due to hematopoietic stem cell transplantation - a disorder of an increasing incidence?
BANTAO Journal 12 88-94 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=757495

83. Orlić, Lidija ; sladoje-Martinović, Branka ; Mikolašević, Ivana ; Pavletić-Peršić, Martina ; Bubić, Ivan ; Jelić, Ita ; Rački, Sanjin
Acute antibody-mediated rejection of the kidney transplant - experience of a single center in Croatia
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona 11 138-144 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688162

84. Mikolašević, Ivana ; Lukenda, Vesna ; Orlić, Lidija ; Sladoje-Martinović, Branka ; Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Anić, Kata ; Mavrinac, Vojko ; Jakopčić, Ivan ; Krbavac, Dragana ; Rački, Sanjin
NEPREPOZNATA CELIJAKIJA U BOLESNIKA S BUBREŽNIM TRANSPLANTATOM – PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE
Acta medica Croatica. Supplement 68 180-184 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720347

85. Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Colić, Marina ; Devčić, Bosiljka ; Vujičić, Božidar ; Anić, Kata ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMarija ; Pavletić Peršić, Martina ; Rački, Sanjin
Leukopenija i trombocitopenija kao posljedica primjene icodextrina u bolesnika koji se liječi postupcima peritonejske dijalize – prikaz slučaja
Acta medica Croatica. Supplement 68 164-167 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720344

86. Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Orlić, Lidija ; Pavletić Peršić, Martina ; Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Rački, Sanjin
Smjernice ERBP o evaluaciji darivatelja i primatelja bubrežnog transplantata i perioperativnoj skrbi
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704089

87. Licul, Vanja ; Starčević Čizmarević, Nada ; Ristić, Smiljana ; Mikolašević, Ivana ; Mijandrušić Sinčić, Brankica
CTLA-4 +49 and TNF-alfa-308 Gene Polymorphisms in Celiac Patients with Exocrine Pancreatic Insufficiency
Collegium antropologicum 37 1191-1194 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679622

WOS

88. Vujičić, Božidar ; Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija ; Ljutić, Dragan ; Bubić, Ivan
BCM--body composition monitor : a new tool for the assessment of volume-dependent hypertension in patients on maintenance haemodialysis
Collegium antropologicum 37 815-819 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664272

WOS

89. Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Bubić, Ivan ; Pavletić-Peršić, Martina ; Rački, Sanjin
Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers in the Early Period after Kidney Transplantation
Collegium antropologicum 37 809-814 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664269

WOS

90. Štimac, Davor ; Mikolašević, Ivana ; Krznarić-Zrnić, Irena ; Radić, Mladen ; Milić, Sandra
Epidemiology of acute pancreatitis in the north adriatic region of croatia during the last ten years
Gastroenterology Research and Practice 2013 956149-1-956149-5 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=623942

WOS

91. Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Bubić, Ivan ; Jelić, Ita ; Štimac, Davor ; Orlić, Lidija
Chronic kidney disease and nonalcoholic Fatty liver disease proven by transient elastography
Kidney & blood pressure research 37 305-310 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664241

WOS

92. Mesaroš-Devčić, Iva ; Tomljanović, Irena ; Mikolašević, Ivana ; Dvornik, Štefica ; Vujičić, Božidar ; Pavletić-Peršić, Martina ; Rački, Sanjin
Survival of Patients Treated with Online Hemodiafiltration Compared to Conventional Hemodialysis
Collegium antropologicum 37 827-837 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=687724

WOS

93. Mesaroš-Devčić, Iva ; Tomljanović, Irena ; Mikolašević, Ivana ; Dvornik, Štefica ; Vujičić, Božidar ; Pavletić-Peršić, Martina ; Rački, Sanjin
Survival of Patients Treated with Online Hemodiafiltration Compared to Conventional Hemodialysis
Collegium antropologicum 37 827-837 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=687724

WOS

94. Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Licul, Vanja ; Štimac, Davor
Cannabis-induced acute pancreatitis.
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko- dobojskog kantona 10 (2) 405-407 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=672514

WOS

95. Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Bulić, Zlatko ; Giljača, Vanja ; Stimac, Davor
Celiac disease associated with autoimmune hepatitis and autoimmune hyperthyroidism
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona 10 (2) 408-410 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=672881

WOS

96. Mikolašević, Ivana ; Radić, Mladen ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor
ACUTE-ON-CHRONIC LIVER FAILURE (ACLF) – NOVI ENTITET U HEPATOLOGIJI?
Liječnički vjesnik 135 322-325 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688165

97. Štimac, Davor ; Mikolašević, Ivana
Gaucherova bolest – gastroenterološki pristup
Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik / /-/ - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688166

98. Mikolašević, Ivana ; Krznarić-Zrnić, Irena ; Štimac, Davor
Pristup bolesniku sa sumnjom na akutni pankreatitis
Medicina Fluminensis 49 356-363 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688168

99. Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica ; Bulić, Zlatko ; Giljača, Vanja ; Štimac, Davor
Celiac disease associated with autoimmune hepatitis and autoimmune hyperthyroidism
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko- dobojskog kantona 10 408-410 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734114

WOS

100. Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Mikolašević, Ivana ; Jelić, Ita ; Bubić, Ivan ; Sladoje-Martinović, Branka ; Rački, Sanjin
Kliničko značenje liječenja anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Acta medica Croatica 66 193-202 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664276

101. Mikolašević, Ivana ; Jelić, Ita ; Sladoje-Martinović, Branka ; Orlić, Lidija ; Živčić-Ćosić, Stela ; Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Mijić, Maja ; Rački, Sanjin
Metaboličke komplikacije u primatelja bubrežnog presatka
Acta medica Croatica 66 235-241 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599733

102. Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Radić, Mladen ; Hauser, Goran ; Štimac, Davor
Clinical utility of red cell distribution width in alcoholic and non-alcoholic liver cirrhosis
Collegium Antropologicum 35 335-338 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533000

WOS

103. Mikolašević, Ivana ; Bagić, Željka ; Milić, Sandra ; Kurpis, Marina ; Matana, Ante ; Kukuljan, Melita ; Miletić, Damir ; Štimac, Davor
Hepatopulmonalni sindrom – često neprepoznata komplikacija u jetrenoj cirozi
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 46 202-207 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=482010

104. Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Marijić, Blažen ; Jurinčić, I ; Štimac, D
Pristup bolesniku sa sumnjom na jetrenu bolest
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 46 124-134 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=482009

105. Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana
Hepatitis C - klinička slika i komplikacije
Medicina - Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 43 118-122 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688167

Znanstvene knjige

1. Koautor
Štimac, Davor; Franjić, Neven; Mikolašević, Ivana
Debljina – klinički pristup
Debljina i probavni sustav Štimac, Davor Medicinska naklada Zagreb - 2017.
2. Koautor
Bubić, Ivan; Pavletić-Peršić, Martina; Vujičić, Božidar; Mikolašević, Ivana; Orlić, Lidija; Jelić Pranjić, Ita; Markić, Dean; Španjol, Josip; Rački, Sanjin
Transplantacija bubrega u Rijeci
Nadomještanje bubrežne funkcije – pogled u budućnost Rački, Sanjin ; Rukavina, Daniel Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Rijeka - 2015.
3. Koautor
Bubić, Ivan; Mikolašević, Ivana; Rački, Sanjin
Transplantacija bubrega
Transplantacija bubrega Bašić-Jukić, Nikolina ; Kaštelan, Željko Medicinska naklada Zagreb - 2015.

Pozvana predavanja

1. Mikolašević I
Screening projekt na području Primorsko-goranske županije i Istarske županije
Pula, Hrvatska - 24.3.2018.
2. Mikolašević I
Nealkoholna masna bolest jetre
Zadar, Hrvatska - 17.3.2018.
3. Mikolašević I
Cholestatic Liver Disease in Pregnancy
Zagreb, Hrvatska - 2.3.2018.
4. Mikolašević I
Akutna masna jetra i HELLP sindrom
Rijeka, Hrvatska - 3.2.2018.
5. Mikolašević I
Acute-on-chronic liver failure (ACLF)– definicija, dijagnoza, liječenje
Korčula, Hrvatska - 23.9.2017.
6. Mikolašević I
Nonalcoholic fatty liver disease and chronic kidney disease - is there a link?
Skopje, Macedonia
7. Mikolašević I
Tranzijetna elastografija (FibroScan) u procijeni fibroze kod virusnih hepatitisa
Rijeka, Hrvatska
8. Mikolašević, Ivana; Orlić, Lidija
Metaboličke komplikacije nakon transplantacije bubrega
Dubrovnik, Hrvatska
9. Mikolašević, Ivana; Radić, Mladen; Milić, Sandra; Štimac, Davor
Acute on chronic liver failure - novi entitet u hepatologiji?
Vodice, Hrvatska
10. Mikolašević, Ivana; Milić, Sandra; Rački, Sanjin
Pristup možebitnom kandidatu za transplantaciju bubrega s kroničnom bolesti jetre
Zagreb, Hrvatska
11. Mikolašević I
Nealkoholna masna bolest jetre – multisistemna bolest
Rijeka, Hrvatska
12. Mikolašević, Ivana; Filipec-Kanižaj, Tajana
Metabolički sindrom i nealkoholna masna bolest jetre u okviru transplantacije jetre i bubrega
Rijeka, Hrvatska
13. Mikolašević I
Nealkoholna masna bolest jetre - rastući problem
Medulin, Hrvatska

Kongresna priopćenja

1.
Belančić, Andrej ; Krpina, Marija ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija
Antihipertenzivna terapija u bolesnika starijih od 65 godina Poster 4. Hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem Poreč, Hrvatska - 2.4.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868808
2.
Majurec, Iva ; Orlić, Lidija ; Jakopčić, Ivan ; Lukenda Žanko, Vesna ; Colić, Marina ; Josipović, Josipa ; Milić, Sandra ; Pavlović, Draško ; Mikolašević, Ivana
Arterijski tlak i preostala bubrežna funkcija u pacijenata na kroničnoj hemodijalizi Predavanje 4. Hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem Poreč, Hrvatska - 2.4.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869613
3.
Jakopčić, Ivan ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Majurec, Iva ; Lukenda Žanko, Vesna ; Colić, Marina, Rundić Anamarija ; Targher Giovanni ; Mikolašević, Ivana
Povezanost arterijske hipertenzije sa steatozom i fibrozom jetre definirane metodom tranzijetne elastografije s kontroliranim parametrom atenuacije Predavanje 4. Hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem Poreč, Hrvatska - 2.4.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869615
4.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Krznarić-Zrnić, Irena ; Štimac, Davor ; Žutelija, Marta ; Milić, Sandra
Inflammatory bowel disease and kidney - is there a connection Poster From the new and complex concepts to the real patient: science and clinic in IBD Madrid, Španjolska - 1.4.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869616
5.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Milić, Sandra
Factors associated with significant liver steatosis and fibrosis as assessed by transient elastography in patients with one or more components of the metabolic syndrome Poster 24th United European Gastroenterology Week Vienna, Austria - 19.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840449
6.
Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Orlić, Lidija ; Poropat, Goran ; Jakopčić, Ivan ; Klanac, Ana ; Krišto, Nikolina ; Štimac, Davor
METABOLIC SYNDROME AND ACUTE PANCREATITIS Poster 24th United European Gastroenterology Week Vienna, Austria - 19.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840450
7.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Jakopčić, Ivan ; Klanac, Ana ; Milić, Sandra
INFLUENCE OF FATTY LIVER ON THE CLINICAL OUTCOME IN ACUTE PANCREATITIS Poster 24th United European Gastroenterology Week Vienna, Austria - 19.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840451
8.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Lukenda Žanko, Vesna ; Štimac, Davor ; Colić, Marina ; Milić, Sandra
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE – A MULTISYSTEM DISEASE Poster Clinical hepatology practice in 2016: from science to therapy Birmigham, UK - 3.9.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=831605
9.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Krišto, Nikolina ; Jakopčić, Ivan ; Mavrinac, Vojko ; Milić, Sandra
RELATIONSHIP BETWEEN CONTROLLED ATTENUATION PARAMETER AND LIVER STIFFNESS MEASUREMENTS OBTAINED BY FIBROSCAN® WITH RED BLOOD CELL DISTRIBUTION WIDTH IN PATIENTS WITH ONE OR MORE COMPONENTS OF METABOLIC SYNDROME Poster Clinical hepatology practice in 2016: from science to therapy Birmigham, UK - 3.9.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=831604
10.
Krznarić-Zrnić, Irena ; Mikolašević, Ivana ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica ; FRanjić, Neven ; Štimac, Davor ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE DETECTED BY TRANSIENT ELASTOGRAPHY IN THE PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE – A PILOT STUDY Poster Gut-Liver Interactions: From IBD to NASH Innsbruck, Austria - 12.3.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815886
11.
Krznarić-Zrnić, Irena ; Mikolašević, Ivana ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica ; FRanjić, Neven ; Štimac, Davor ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE DETECTED BY TRANSIENT ELASTOGRAPHY IN THE PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE – A PILOT STUDY Poster Gut-Liver Interactions: From IBD to NASH Innsbruck, Austria - 11.3.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815886
12.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Krišto, Nikolina ; Jakopčić, Ivan ; Mavrinac, Vojko ; Milić, Sandra
RELATIONSHIP BETWEEN CONTROLLED ATTENUATION PARAMETER AND LIVER STIFFNESS MEASUREMENTS OBTAINED BY FIBROSCAN® WITH RED BLOOD CELL DISTRIBUTION WIDTH IN PATIENTS WITH ONE OR MORE COMPONENTS OF METABOLIC SYNDROME Poster Clinical hepatology practice in 2016: from science to therapy Birmigham, UK - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=831604
13.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Lukenda Žanko, Vesna ; Štimac, Davor ; Colić, Marina ; Milić, Sandra
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE – A MULTISYSTEM DISEASE Poster Clinical hepatology practice in 2016: from science to therapy Birmigham, UK - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=831605
14.
Živčić-Ćosić, Stela ; Tkalčić, Lovro ; Knežević, Siniša ; Kovačić, Slavica ; Rački, Sanjin ; Vujičić, Božidar ; Orlić, Lidija ; Markić, Dean ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Krpina Kristian ; Rubinić, Nino ; Španjol, Josip ; Maleta, Ivica ; Bubić, Ivan ; Pavletić-Peršić, Martina ; Sladoje-Martinović, Branka ; Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Jelić Pranjić, Ita ; Mikolašević, Ivana ; Vojnović, Edita ; Budiselić Berislav ; Miletić Damir ; Kuhelj, Dimitrij
Team Management of Arteriovenous Fistula Malfunction – Our Initial Results Pozvano BANTAO 12th DIATRANSPLANT 2015 Opatija, Hrvatska - 18.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813063
15.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Lukenda Žanko, Vesna ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM BLOCKERS Poster 7.kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779870
16.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Lukenda Žanko, Vesna ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor
TRANSIENT ELASTOGRAPHY AND CHRONIC ALLOGRAFT NEPHROPATHY Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779874
17.
Mavrinac, Vojko ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor ; FRanjić, Neven ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND KIDNEY Poster 7.kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779861
18.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Lukenda Žanko, Vesna ; Franjić, Neven ; Hauser, Goran ; Čubranić, Aleksandar ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica ; Štimac, Davor
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE – A MULTISYSTEM DISEASE Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779865
19.
Mavrinac, Vojko ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Milić, Sandra ;
THE IMPACT OF HEPATITIS C VIRAL INFECTION ON RENAL GRAFT AND PATIENT’S SURVIVAL – A SINGLE CENTER EXPERIENCE Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779867
20.
Franjić, Neven ; Mikolašević, Ivana ; Klobučar Majanović, Sanja ; Crnčević-Orlić, Željka ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor
The impact of type 2 diabetes and obesity on NAFLD determinated by transient elastography Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779877
21.
Franjić, Neven ; Mikolašević, Ivana ; Klobučar Majanović, Sanja ; Crnčević-Orlić, Željka ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor
The impact of type 2 diabetes and obesity on NAFLD determinated by transient elastography Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779877
22.
Mavrinac, Vojko ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor ; Franjić, Neven ; Pavletić Peršić, Martina ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND KIDNEY – IS THERE A CONNECTION? Poster 5th Bosnian-Herzegovinian Congress of Gastroenterology and Hepatology with International Participation Mostar, BIH - 11.6.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765515
23.
Mavrinac, Vojko ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor ; Franjić, Neven ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
COELIAC DISEASE AS A CAUSE OF DIARRHEA IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENT: CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE Poster 5th Bosnian-Herzegovinian Congress of Gastroenterology and Hepatology with International Participation Mostar, BIH - 11.6.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765516
24.
Štimac, Davor ; Franjić, Neven ; Poropat, Goran ; Mikolašević ; Ivana ; Klobučar Majanović, Sanja
Waist Circumference Correlates with Disease Severity in Acute Pancreatitis. Poster European Congress on Obesity (ECO 2015) Prag, Češka - 6.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812929
25.
Anić, Kata ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Devčić, Bosiljka ; Jakopčić, Ivan ; Rački, Sanjin
THE IMPACT OF HEPATITIS C VIRAL INFECTION ON RENAL GRAFT AND PATIENT’S SURVIVAL – A SINGLE CENTER EXPERIENCE Predavanje 4th Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina with international participation Sarajevo, BIH - 23.4.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759289
26.
Anić, Kata ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Devčić, Bosiljka ; Nedeljković, Lela ; Večerina, Matija ; Jakopčić, Ivan ; Rački, Sanjin
PREVENTION OF CYTOMEGALOVIRUS DISEASE AFTER RENAL TRANSPLANTATION - A SINGLE CENTER EXPERIENCE Poster 4th Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina with international participation Sarajevo, BIH - 23.4.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759294
27.
Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Župan, Željko ; Sladoje-Martinović, Branka ; Rački, Sanjin
Mogućnosti liječenja teške forme sekundarnog hiperparatireoidizma - prikaz slučaja Poster 4th Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina with international participation Sarajevo, BIH - 23.4.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759292
28.
Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Crnčević Orlić, Željka
The impact of the mineral density of the skeleton on the survival of patients in hemodialysis Predavanje 4th Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina with international participation Sarajevo, BIH - 23.4.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759287
29.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Colić, Marina ; Devčić, Bosiljka ; Rundić, Anamarija ; Jakopčić, Ivan ; Rački, Sanjin
Effect of pre-transplant dialysis modality on kidney transplantation outcome – a single center experience Poster Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina with international participation (4 ; 2015) Sarajevo, BIH - 23.4.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759293
30.
Mikolasević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Devčić, Bosiljka ; Zaputović, Luka ; Štimac, Davor ; Lukenda, Vesna ; Anić, Kata ; Orlić, Lidija
Usefulness of liver test, biological markers and transient elastography-cap in detection of nonalcoholic fatty liver disease in patients with chronic kidney disease and coronary heart disease Predavanje Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina with international participation (4 ; 2015) Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 23.4.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759291
31.
Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Devčić, Bosiljka ; Rački, Valentino ; Prskalo, Mila ; Orlić, Lidija
PRETRANSPLANTATION HEMODIALYSIS STRATEGY INFLUENCES EARLY GRAFT FUNCTION, SURGICAL AND INFECTIOUS COMPLICATIONS Poster 52nd ERA-EDTA Congress London, UK - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763672
32.
Vukovic Lela, Ivana ; Noordzij, Marlies ; Jager, Kitty ; Bašić-Jukić, Nikolina ; Rački, Sanjin ; Leko, Ninoslav ; Teskera, Tomislav ; Stipančić, Želimir ; Mikolašević, Ivana ; Jelaković, Bojan
ENDEMIC (BALKAN) NEPHROPATHY - INTERNATIONAL REGISTRY PRELIMINARY DATA FROM THE ERA EDTA REGISTRY AND TWO ENDEMIC FOCUSES Poster 52nd ERA-EDTA Congress London, UK - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763673
33.
Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Colić, Marina ; Devčić, Bosiljka ; Lukenda, Vesna ; Babić, Vesna ; Zaputović, Luka ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease - a new cardiovascular risk factor in peritoneal dialysis patients Poster ERA-EDTA Congress (52 ; 2015) London, Ujedinjeno kraljevstvo - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763671
34.
Gugić, Domagoj ; Koh, Lucija ; Đurđević, Nikola ; Srok, Dorijan ; Mikolašević, Ivana ; Lukenda Žanko, Vesna ; Rački, Sanjin ; Pavlović, Draško ; Gulin, Marijana ; Klarić, Dragan ; Ladavac, Ranko ; Orlić, Lidija
RISK FACTORS FOR LOSS OF RESIDUAL RENAL FUNCTION IN PATIENTS TREATED WITH CHRONIC HAEMODAYLSIS Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782034
35.
Rupčić, Ivana ; Gajnok, Šarika ; Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Devčić, Bosiljka
Nursing of patients with uremic syndrome Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782043
36.
Žutelija, Marta ; Majurec, Iva ; Klanac, Ana ; Mikolašević, Ivana ; Zibar, Lada ; Begić, Ivana ; Jakopčić, Ivan ; Šimundić, Tihana ; Minažek, Marija ; Imbrishich, Svjetlana ; Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija
RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE INHIBITORS LOWERS HEMATOCRIT AND HEMOGLOBIN LEVELS ONLY IN THOSE RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS WITH INITIALLY HIGHER HEMOGLOBIN AND HEMATOCRIT LEVELS Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782038
37.
Colić, Marina ; Mikolašević, Ivana ; Rundić, AnaMarija ; Babić, Vesna ; Levanić, Ivančica ; Milneršić, Jasenka ; Orlić, Lidija
PERITONEAL DIALYSIS AND KIDNEY TRANSPLANTATION Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782039
38.
Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Madžar, Barbara ; Večerina, Matija ; Lesica, Latinka ; Božičković, Natalia ; Šimunović, Filip ; Rački, Sanjin
CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS WITH ACUTE KIDNEY INJURY – AN EXPERIENCE FROM UHC RIJEKA Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782042
39.
Pavletić Peršić, Martina ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin ; Bubić, Ivan
Histamine Intolerance - a rare cause of arterial hypertension Poster 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782045
40.
Jelić Pranjić, Ita ; Orlić, Lidija ; Bubić, Ivan ; Pavletić Peršić, Martina ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje Martinović, Branka ; Vuksanović Mikuličić, Sretenka ; Rački, Sanjin
RITUXIMAB THERAPY FOR MEMBRANOUS NEPHROPATHY: A CASE REPORT Poster 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782048
41.
Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristijan ; Gršković, Antun ; Rahelić, Damir ; Rubinić, Nino ; Matrljan, Mauro ; Ivančić, Aldo ; Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; El-Barq Mariam ; Ilijazi, Elida ; Buljan, Dominik ; Rački, Sanjin
Cold ischemia time is the risk factor for graft failure Poster 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782055
42.
Jakopčić, Ivan ; Orlić, Lidija ; Carović, Franjo ; Rački, Valentino ; Prskalo, Mila ; Lukenda Žanko, Vesna ; Rački, Sanjin ; Pavlović, Draško ; Gulin, Marijana ; Klarić, Dragan ; Ladavac, Ranko ; Gulin, Marko ; Mikolašević, Ivana
PROTON PUMP INHIBITORS, HYPOMAGNESEMIA AND CARDIOVASCULAR RISK IN HEMODIALYSIS PATIENTS Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782037
43.
Vuković Lela, Ivana ; Noordzij, M ; Jager, K ; Rački, Sanjin ; Bašić Jukić, Nikolina ; Leko, Ninoslav ; Teskera, Tomislav ; Stipančić, Želimir ; Mikolašević, Ivana ; Jelaković, Bojan
Endemska (balkanska) nefropatija - međunarodni registar EN REG - preliminarni podaci iz ERA EDTA registra i dva endemska žarišta. Predavanje 7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727924
44.
Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Zaputović, Luka ; Lukenda, Vesna ; Sladoje-Martinović, Branka ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) ; is it a new risk factor for adverse cardiovascular events in renal transplant recipients? Predavanje Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem (7 ; 2014) Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720370
45.
Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Pavlović, Draško ; Rački, Sanjin
FOREARM BONE MASS PREDICT MORTALITY IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS Poster 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720359
46.
Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Devčić, Bosiljka ; Sladoje-Martinović, Branka ; Župan, Željko
LIJEČENJE SEPTIČKIH BOLESNIKSA S AN69 (OXIRIS®) MEMBRANOM U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA Predavanje 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720352
47.
Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Devčić, Bosiljka ; Vidrih, Suzana ; Poje, Berislav ; Havranek, Žana ; Rački, Sanjin
UTJECAJ STANJA UHRANJENOSTI NA PREŽIVLJENJE BOLESNIKA KOJI SE LIJEČE POSTUPCIMA KRONIČNE HEMODIJALIZE TIJEKOM 18-MJESEČNOG PRAĆENJA Poster 7.Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720358
48.
Anić, Kata ; Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Colić, Marina ; Devčić, Bosiljka ; Pavletić-Peršić, Martina ; Vujičić, Božidar ; Rački, Sanjin
NEFROPATIJA KAO POSLJEDICA PRIMJENE PERORALNIH ANTIKOAGULANTNIH LIJEKOVA – PRIKAZ SLUČAJA Poster 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720354
49.
Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Rački, Sanjin
UTJECAJ DUŽINE LIJEČENJA HEMODIJALIZOM NA MINERALNU GUSTOĆU SKELTA Poster 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720366
50.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Colić, Marina ; Devčić, Bosiljka ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMarija ; Pavletić Peršić, Martina ; Rački, Sanjin
LEUKOPENIJA I TROMBOCITOPENIJA KAO POSLJEDICA PRIMJENE ICODEXTRINA U BOLESNIKA KOJI SE LIJEČE POSTUPCIMA PERITONEJSKE DIJALIZE – PRIKAZ SLUČAJA Poster 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720369
51.
Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Rački, Sanjin
GUBICI KOŠTANE MASE TIJEKOM LIJEČENJA HEMODIJALIZOM Poster 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720367
52.
Anić, Kata ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Lukenda, Vesna ; Rački, Sanjin ; Mavrinac, Vojko ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica ; Orlić, Lidija
NEPREPOZNATA CELIJAKIJA U BOLESNIKA SA BUBREŽNIM TRANSPLANTATOM – PRIKAZ SLUČAJA Poster 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720371
53.
Anić, Kata ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Mavrinac, Vojko ; Sladoje-Martinović, Branka ; Devčić, Bosiljka ; Pavletić-Peršić Martina ; Rački, Sanjin
EGZOKRINA INSUFICJENCIJA PANKREASA KAO UZROK GUBITKA BUBREŽNOG PRESATKA – PRIKAZ SLUČAJA Poster 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720372
54.
Nedeljković, Lela ; Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Kolak Dragoslavić, Dragana ; Rački, Sanjin
OPTIMALNO LIJEČENJE ANEMIJE U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI Predavanje 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720587
55.
Vidić, Željka ; Bosiljka, Devčić ; Šiljegović, Sanela ; Mikolašević, Ivana ; Vujičić, Božidar ; Rački, Sanjin
„ZAŠTO MORAM UZIMATI SVE TE LIJEKOVE?“ Predavanje 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720589
56.
Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Madžar, Barbara ; Večerina, Matija ; Lesica, Latinka ; Božičković, Natalija ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin
KONTINUIRANI TERAPIJSKI POSTUPCI U MULTIORGANSKOM ZATAJENJU PRAĆENO TEŠKOM SEPSOM Predavanje 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720590
57.
Colić, Marina ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMaria ; Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin
REVASKULARIZACIJA MIOKARDA U BOLESNICE NA KRONIČNOJ PERITONEJSKOJ DIJALIZI – PRIKAZ SLUČAJA Predavanje 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720591
58.
Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Maleta, Ivica ; Poje, Berislav ; Milneršić, Jasenka ; Vojnović, Edita ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin
SESTRINSKA SKRB ZA ARTERIOVENSKU FISTULU I GRAFT Predavanje 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720592
59.
Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Madžar, Barbara ; Maleta, Ivica ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U MULTIDISCIPLINARNOM TIMU SKRBI ZA CENTRALNE VENSKE KATETERE Predavanje 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720593
60.
Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Maleta, Ivica ; Polić, Senka ; Orlić, Lidija ; Bubić, Ivan ; Rački, Sanjin
INFEKCIJE POVEZANE S CENTRALNIM VENSKIM KATETERIMA (CVK) Predavanje 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720594
61.
Vujičić, Božidar ; Jelić, Ita ; Mikolašević, Ivana ; Petrić, Daniela ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMaria ; Poje, Berislav ; Vidrih, Suzana ; Devčić, Bosiljka ; Rački, Sanjin
Strukturirana predijalizna edukacija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka Predavanje 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720368
62.
Jelić-Pranjić, Ita ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Colić, Marina ; Murgić, Enola ; Devčić, Bosiljka ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMarija ; Madžar, Barbara ; Rubčić, Ivana ; Rački, Sanjin
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA PERITONITISA U BOLESNIKA NA PERITONEJSKOJ DIJALIZI - PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE Predavanje 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 10.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720584
63.
Mikolašević, Ivana ; Lukenda, Vesna ; Rački, Sanjin ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor ; Orlić, Lidija
Is nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) associated with over-nutrition in elderly patients that are on maintaned haemodialysis? Predavanje 6. Hrvatskog kongresa o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 9.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704090
64.
Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Vidrih, Suzana ; Poje, Berislav ; Orlić, Lidija
Procjena nutricijskog statusa u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti koji se liječe redovitom hemodijalizom Poster 6. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 9.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704091
65.
Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Lukenda, Vesna ; Orlić, Lidija
TRANSIENT ELASTOGRAPHY - A NEW NON-INVASIVE DIAGNOSTIC TOOL FOR ASSESMENT OF FIBROSIS IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS Poster 51st ERA-EDTA Congress Amsterdam, Nizozemska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702706
66.
Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Lukenda, Vesna ; Pavletić-Peršić, Martina ; Colić, Marina ; Devčić, Bosiljka ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Renal Transplant Recipients Proven by Transient Elastography Poster 51st ERA-EDTA Congress Amsterdam, Nizozemska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702713
67.
Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Lukenda, Vesna ; Milić, Sandra ; Devčić, Bosiljka ; Orlić, Lidija
Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Proven by Transient Elastography in Hemodialysis Patients: Is It a New Risk Factor for Adverse Cardiovascular Events? Poster 51st ERA-EDTA Congress Amsterdam, Nizozemska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702708
68.
Mikolašević, Ivana ; Lukenda, Vesna ; Rački, Sanjin ; Anić, Kata ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor ; Orlić, Lidija
Performance of liver test and transiet elastography in detection of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in patients with chronic renal failure and coronary heart disease Poster 8. Hrvatski Internistički Kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718816
69.
Mikolašević, Ivana ; Lukenda, Vesna ; Rački, Sanjin ; Anić, Kata ; Zaputović, Luka ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor ; Orlić, Lidija
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) – is it a new risk factor for adverse cardiovascular events in haemodialysis patients? Poster 8. Hrvatski Internistički Kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718814
70.
Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Pavletić-Peršić, Martina ; Đorđevic, Gordana ; Anić, Kata ; Devčić, Bosiljka ; Rački, Sanjin
WARFARIN-RELATED NEPHROPATHY – A CASE REPORT ON RENAL BIOPSY AND REVIEW OF THE LITERATURE Poster 8.Hrvatski Internistički Kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718817
71.
Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Bubić, Ivan ; Pavletić-Peršić, M ; Rački, Sanjin
Upotreba angiotenzin inhibitora i blokatora angiotenzinskih receptora u ranom periodu nakon transplantacije bubrega Poster 3.Hrvatski kongres o hipetenziji s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 17.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688156
72.
Bubić, Ivan ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Colić, Marina ; Babić, Vesna ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor ; Rački, Sanjin
Fibroscan in Detection of Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Patients on Peritoneal Dialysis - a Pilot Study Poster European Peritoneal Dialysis Meeting (11 ; 2013) Maastricht, Nizozemska - 11.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664304
73.
Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; Vujičić, Božidar ; Poje, Berislav ; Virdih, Suzana ; Buterin, Sanja ; Babić, Vesna ; Rački, Sanjin
Assessment of body fat mass using two different methods in patients in maintenance haemodialysis Poster Hrvatski endokrinološki kongres (6 ; 2013) Poreč, Hrvatska - 9.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688155
74.
Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Sladoje-Martinović, Branka ; Jelić, Ita ; Pavletić-Peršić, Martina ; Rački, Sanjin
Metabolic disorders in renal transplant recipients - an experience from a tertiary care center in Croatia Poster 11.Congress Bantao Timisoara, Rumunjska - 29.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688157
75.
Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Bubić, Ivan ; Jelić, Ita ; Rački, Sanjin
Clinical relevance of anemia treatment in patients with chronic kidney disease - an experience from a tertiary care center in Croatia Poster 11. Congress Bantao Timisoara, Rumunjska - 27.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688158
76.
Franjić, Neven ; Mikolašević, Ivana ; Štimac, Davor
Mean platelet volume (MPV) as prognostic factor in acute pancreatitis (AP) Poster 45th European Pancreatic Club (EPC) Meeting Zurich, Švicarska - 27.6.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663932
77.
Mikolašević, Ivana ; Orlić Lidija ; Crnčević-Orlić, Željka ; Pavletić Peršić, Martina ; Rački, Sanjin
THE USEFULNESS OF DXA AND LABORATORY PARAMETERS IN EVALUATION OF BODY COMPOSITION AND NUTRITIONAL STATUS IN MAN AND WOMAN ON MAINTANCE HAEMODIALYSIS Poster 6.Hrvatski endokrinološki kongres Poreč, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688153
78.
Vujičić, Božidar ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje-Martinović, Branka ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin ; Grohovac, Dragana ; Crnčević-Orlić, Željka
Transplantacija bubrega u bolesnika s akromegalijom u KBC Rijeka – prikaz slučaja Poster 6.Hrvatski endokrinološki kongres Poreč, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688154
79.
Vujičić, Božidar ; Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija ; Bubić, Ivan
Da li je formula za indeks tjelesne mase dostatna za procjenu nutritivnog statusa u bolesnika na redovitoj dijalizi? Predavanje 6.Hrvatski endokrinološki kongres Poreč, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688163
80.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Lukenda, Vesna ; Avdović, Ervin ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor ; Zaputović, Luka
Nonalcoholic fatty liver disease proven by transient elastography in patients with coronary heart disease Poster 3rd Dubrovnik Cardiology Highlights Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=645556
81.
Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Sladoje-Martinović, Branka ; Jelić, Ita ; Pavletić-Peršić, Martina ; Rački, Sanjin
Metabolic disorders in renal transplant recipients - an experience from a tertiary care center in Croatia Poster 11.Congress Bantao Timisoara, Rumunjska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688157
82.
Štimac, Davor ; Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Radić, Mladen
Clinical profile, natural history and predictors of mortality in patients with acute-on-chronic liver failure Poster GASTRO 2013 - Asian Pacific Digestive Week 2013 / World Congress of Gastroenterology Šangaj, Kina - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661217
83.
Mikolašević, Ivana ; Zaninović-Jurjević, Teodora ; Zaputović, Luka ; Mavrić, Žarko ; Mulc, Sunčica ; Licul, Vanja ; Štimac, Davor ; Tomulić, Vjekoslav ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
Celijakija (glutenska enteropatija) i dilatacijska kardiomiopatija Poster Kongres hrvatskoga kardiolokog društva (9 ; 2012) Opatija, Hrvatska - 13.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603960
84.
Mikolašević, Ivana ; Jelić, Ita ; Sladoje-Martinović, Branka ; Orlić, Lidija ; Živčić-Ćosić, Stela ; Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Mijić, Maja ; Rački, Sanjin
Metaboličke komplikacije u primatelja bubrežnog presatka Predavanje DiaTransplant 2012 Opatija, Hrvatska - 11.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599734
85.
Mikolašević, Ivana ; Poropat, Goran ; Franjić, Neven ; Štimac, Davor
Neutrophil-lymphocyte ratio ; a new score for predicting complications in patients with acute pancreatitis Poster 7. hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 28.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663941
86.
Franjić, Neven ; Mikolašević, Ivana ; Poropat, Goran ; Štimac, Davor
The Relation of Metabolic Syndrome with Complications in Acute Pancreatitis Poster 7. hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 28.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663942
87.
Raljević, Damir ; Mikolašević, Ivana ; Miletić, Bojan ; Peršić, Viktor ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor
Simultani arterijski i venski trombotski incidenti u bolesnika s cirozom jetre – prikaz slučaja Poster 7. hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 28.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663940
88.
Mikolašević, Ivana ; Poropat, Goran ; Franjić, Neven ; Štimac, Davor
Neutrophil-lymphocyte ratio – a new score for predicting complications in patients with acute pancreatitis Poster 44th European Pancreatic Club (EPC) Meeting Prag, Republika Češka - 21.6.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663936
89.
Franjić, Neven ; Mikolašević, Ivana ; Poropat, Goran ; Štimac, Davor
The relation of metabolic syndrome with complications in acute pancreatitis Poster 44th European Pancreatic Club (EPC) Prag, Republika Češka - 21.6.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663937
90.
Mikolašević, Ivana ; Zaninović-Jurjević, Teodora ; Zaputović, Luka ; Mavrić, Žarko ; Mulc, Sunčica ; Licul, Vanja ; Štimac, Davor ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
Primarna dilatacijska kardiomiopatija - bolest udružena s celijakijom? Poster 7. Hrvatski internistički kongres Opatija, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=629951
91.
Mikolašević, Ivana ; Milić, Sandra ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
Coeliac disease associated with autoimmune hepatitis and thyreoditis Poster 14 th International Coeliac Disease Symposium Oslo, Norway - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=719016
92.
Mikolašević, Ivana ; Radić, Mladen ; Krznarić-Zrnić, Irena ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor
Epidemiology of Acute Pancreatitis in Nothern Adriatic Region of Croatia During Last Ten Years Poster 43rd European Pancreatic Club Magdeburg, Njemačka - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=519649
93.
Franjić, Neven ; Poropat, Goran ; Mikolašević, Ivana ; Štimac, Davor
Waist Circumference Correlates with Disease Severity in Acute Pancreatitis Poster 43rd European Pancreatic Club Magdeburg, Njemačka - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=519654
94.
Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Poropat, Goran ; Radić, Mladen ; Franjić, Neven ; Štimac, Davor
Red Distribution Width (RDW) and Ferritin as Prognostic Factors in Acute Pancreatitis Poster European Pancreatic Club (42 ; 2010) Stokcholm, Švedska - 17.6.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478799
95.
Mijandrušić-Sinčić, Brankica ; Nemir, Jakob ; Licul, Vanja ; Čubranić, Aleksandar ; Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Štimac, Davor
Red cell distribution width in active inflammatory bowel disease Poster 5th Congress of ECCO Meeting Prag, Češka - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=501998
96.
Štimac, Davor ; Mikolašević, Ivana ; Krznarić-Zrnić, Irena ; Radić, Mladen ; Poropat, Goran ; Milić, Sandra
Analiza hospitaliziranih bolesnika s akutnim pankreatitisomu desetogodišnjem razdoblju (2000-2009.) u Kliničkom bolničkom centru Rijeka Poster 6. Hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563804
97.
Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Poropat, Goran ; Radić, Mladen ; Franjić, Neven ; Štimac, Davor
Red distribution width (RDW) and ferritin as prognostic factors in acute pancreatitis Poster 18 th UEGW Barcelona, 2010 Barcelona, Spain - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=556641
98.
Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Nemir, J ; Licul, Vanja ; Čubranić, Aleksandar ; Milić, Sandra ; Mikolašević, Ivana ; Štimac, Davor
Red cell diostribution width in active inflammatory bowel disease Poster IBD 2010 Prag, Češka - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=556658
99.
Mikolašević, Ivana ; Radić, Mladen ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor
Red cell distribution width in alcoholic and non- alcoholic liver cirrhosis - is it of clinical value? Poster 5. Kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434071
100.
Mikolašević, Ivana ; Radić, Mladen ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor
Is it possible to predict the degree of fibrosis in chronic hepatitis C patients using routine blood tests in our daily practice? Poster 5. Kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434070
101.
Milić, Sandra ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica ; Mikolašević, Ivana ; Licul, Vanja ; Štimac, Davor
Synchronous Echovirus parotitis and pancreatitis following therapy in a patient with ulcerative colitis Poster 5. Kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434056
102.
Gugić, Domagoj ; Koh, Lucija ; Đurđević, Nikola ; Srok, Dorijan ; Mikolašević, Ivana ; Lukenda Žanko, Vesna ; Rački, Sanjin ; Pavlović, Draško ; Gulin, Marijana ; Klarić, Dragan ; Ladavac, Ranko ; Orlić, Lidija
RISK FACTORS FOR LOSS OF RESIDUAL RENAL FUNCTION IN PATIENTS TREATED WITH CHRONIC HAEMODAYLSIS Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782034
103.
Jakopčić, Ivan ; Orlić, Lidija ; Carović, Franjo ; Rački, Valentino ; Prskalo, Mila ; Lukenda Žanko, Vesna ; Rački, Sanjin ; Pavlović, Draško ; Gulin, Marijana ; Klarić, Dragan ; Ladavac, Ranko ; Gulin, Marko ; Mikolašević, Ivana
PROTON PUMP INHIBITORS, HYPOMAGNESEMIA AND CARDIOVASCULAR RISK IN HEMODIALYSIS PATIENTS Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782037
104.
Žutelija, Marta ; Majurec, Iva ; Klanac, Ana ; Mikolašević, Ivana ; Zibar, Lada ; Begić, Ivana ; Jakopčić, Ivan ; Šimundić, Tihana ; Minažek, Marija ; Imbrishich, Svjetlana ; Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija
RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE INHIBITORS LOWERS HEMATOCRIT AND HEMOGLOBIN LEVELS ONLY IN THOSE RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS WITH INITIALLY HIGHER HEMOGLOBIN AND HEMATOCRIT LEVELS Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782038
105.
Colić, Marina ; Mikolašević, Ivana ; Rundić, AnaMarija ; Babić, Vesna ; Levanić, Ivančica ; Milneršić, Jasenka ; Orlić, Lidija
PERITONEAL DIALYSIS AND KIDNEY TRANSPLANTATION Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782039
106.
Devčić, Bosiljka ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Madžar, Barbara ; Večerina, Matija ; Lesica, Latinka ; Božičković, Natalia ; Šimunović, Filip ; Rački, Sanjin
CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS WITH ACUTE KIDNEY INJURY – AN EXPERIENCE FROM UHC RIJEKA Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782042
107.
Rupčić, Ivana ; Gajnok, Šarika ; Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Devčić, Bosiljka
Nursing of patients with uremic syndrome Predavanje 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782043
108.
Pavletić Peršić, Martina ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin ; Bubić, Ivan
Histamine Intolerance - a rare cause of arterial hypertension Poster 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782045
109.
Jelić Pranjić, Ita ; Orlić, Lidija ; Bubić, Ivan ; Pavletić Peršić, Martina ; Mikolašević, Ivana ; Sladoje Martinović, Branka ; Vuksanović Mikuličić, Sretenka ; Rački, Sanjin
RITUXIMAB THERAPY FOR MEMBRANOUS NEPHROPATHY: A CASE REPORT Poster 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782048
110.
Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristijan ; Gršković, Antun ; Rahelić, Damir ; Rubinić, Nino ; Matrljan, Mauro ; Ivančić, Aldo ; Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; El-Barq Mariam ; Ilijazi, Elida ; Buljan, Dominik ; Rački, Sanjin
Cold ischemia time is the risk factor for graft failure Poster 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782055
111.
Franjić, Neven ; Mikolašević, Ivana ; Klobučar Majanović, Sanja ; Crnčević-Orlić, Željka ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor
The impact of type 2 diabetes and obesity on NAFLD determinated by transient elastography Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779877
112.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Lukenda Žanko, Vesna ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor
TRANSIENT ELASTOGRAPHY AND CHRONIC ALLOGRAFT NEPHROPATHY Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779874
113.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Lukenda Žanko, Vesna ; Rački, Sanjin ; Štimac, Davor
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM BLOCKERS Poster 7.kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779870
114.
Mavrinac, Vojko ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Štimac, Davor ; Milić, Sandra ;
THE IMPACT OF HEPATITIS C VIRAL INFECTION ON RENAL GRAFT AND PATIENT’S SURVIVAL – A SINGLE CENTER EXPERIENCE Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779867
115.
Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Lukenda Žanko, Vesna ; Franjić, Neven ; Hauser, Goran ; Čubranić, Aleksandar ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica ; Štimac, Davor
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE – A MULTISYSTEM DISEASE Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779865
116.
Mavrinac, Vojko ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor ; FRanjić, Neven ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND KIDNEY Poster 7.kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779861

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Antimikrobna profilaksa u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom; Znanstveni suradnik; SuRi; ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2013.
Učinci enteralne prehrane u teškom akutnom pankreatitisu; Znanstveni novak ; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; ;

Znanstveni skupovi

1. 16.3.2018. - 18.3.2018.
Simpozij sekcije mladih gastroenterologa "Izazovi u kliničkoj gastroenterologiji i hepatologiji" Zadar Suvoditelj simpozija
2. 3.2.2018. - 3.2.2018.
Gastrointestinalne bolesti u trudnoći Rijeka Voditelj posljediplomskog tečaja I kategorije

Uredništva časopisa

1. 1.6.2017. - Croatian Medical Journal

2. 1.3.2017. - World Journal of Hepatology

Recenzije

1. Nonalcoholic fatty liver disease is associated with decreased lung function but not with increased lung function decline rate Časopis - Liver International
2. Non-invasive assessment of kidney allograft fibrosis with shear wave elastography: a radiological-pathological correlation analysis Časopis - International Journal of Urology
3. Relationship between diverticulosis and NAFLD in elderly Časopis - Journal of International Medical Research.
4. Peritoneal Dialysis in Orthotopic Liver Transplantation Recipients. Časopis - Peritoneal Dialysis International
5. A Case Control Study to Evaluate the Prevalence of Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Among Patients with Moderate to Severe Psoriasis Časopis: British Journal of Dermatology
6. Severity of coronary artery disease is associated with non-alcoholic fatty liver disease Časopis: Liver International
7. The inverse effect of meal intake on controlled attenuation parameter and liver stiffness as assessed by transient elastography Časopis - BMC Gastroenterology

Stručna djelatnost