dr.sc. Tamara Hunjak


prostorija : Katedra za fiziku
e-pošta : tamara.hunjak@medri.uniri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google znalac

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2015. Doktorica znanost Poslijediplomski doktorski studij geofizike Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb
- profesorica fizike Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb

Radno iskustvo

2.3.2015. - Poslijedoktorand Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - znanstveni novak, asistent Nastava, znanstveni rad u laboratoriju Medicinski fakultet, Rijeka

Članstva

- ESIR, European Society for Isotope Research
- Hrvatsko meteorološko društvo
- Hrvatsko fizikalno društvo, Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Fizika
Medicinsko laboratorijska dijagnostika, izvanredni
Medicinski fakutet
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2012. - Interdisciplinarni pristup primjeni statističkih metoda u zdravstvu
Diplomski studij fizioterapije
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 18
1.1.2010. - Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu
Sestrinstvo, izvanredni, redovni
Medicinski fakultet, Rijeka
suradnik
Norma sati: 120
1.1.2010. - Medicinska statistika
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet, Rijeka
suradnik
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Roller-Lutz, Zvjezdana; Hunjak, Tamara; Lutz, Hans O;
Comment on the paper" Definition of the river Gacka springs subcatchment areas on the basis of hydrogeological parameters" by Lukač Reberski et al., published in Geologica Croatica 66/1, 39–53 (2013)
Geologia Croatica 66 151 - 2013.

2. Hunjak, Tamara; Lutz, Hans. O.; Roller-Lutz, Zvjezdana
Stable isotope composition of the meteoric precipitation in Croatia
Isotopes in environmental and health studies (1025-6016) (2013)

3. Roller-Lutz, Z.; Hunjak, T.; Mance, D.; Lutz, H.O.
ISOTOPIC COMPOSITION OF PRECIPITATION IN CROATIA FROM THE GLOBE PROGRAM
TecDoc (2012)

Znanstvene knjige

1.
Roller-Lutz, Z.; Mance, D.; Hunjak, T.; Lutz, H.O.
On Isotopic Altitude Effect of Precipitation at the Northern Adriatic (Croatia)
IAEA - 2013.

Kongresna priopćenja

1.
Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Lutz, Hans O; Roller-Lutz, Zvjezdana;
Isotopic Altitude Effect of Precipitation in the Kvarner Bay and the Surrounding Area (Croatia) - 1.1.2013.
2.
Diana Mance, Danijela Lenac, Tamara Hunjak, Zvjezdana Roller-Lutz, Josip Rubinić
Određivanje porijekla i srednjeg vremena zadržavanja vode riječkih izvora pomoću stabilnih izotopa( Using stable isotopes for determination of the origin and mean residence time of Rijeka town springs groundwater )
3.
Roller-Lutz, Zvjezdana; Hunjak, Tamara; Lutz, H.O.; Mance, Diana; Ozyurt, N
Enviromental tracer application study at a Dinaric Mountains karst water system, the Gacka River Basin (Croatia)
4.
Mance, Diana; Lenac, Danijela; Hunjak, Tamara; Roller-Lutz, Zvjezdana; Rubinić, Josip
Monitoring of hydrogen and oxygen stable isotopes changes for the purpose of water protection: the case of Rijeka town springs
5.
Mance, Diana; Lenac, Danijela; Hunjak, Tamara; Roller-Lutz, Zvjezdana; Rubinić, Josip
Monitoring riječkih izvora - razvoj, promjene, saznanja i problemi( Monitoring of the springs in Rijeka town area - development, changes, findings and issues )
6.
Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Lutz, Hans O.; Roller-Lutz, Zvjezdana
Isotopic Altitude Effect of Precipitation in the Kvarner Bay and the Surrounding Area(Croatia)
7.
Mance, Diana; Hunajk, Tamara; Lutz, Hans O.; Roller- Lutz, Zvjezdana
Doprinos Laboratorija za Stabilne Izotope Medicinskog fakulteta u Rijeci Međunarodnoj godini suradnje na području voda( The contribution of the Stable Isotope Laboratory at School of Medicine Rijeka to the United Nations International Year of Water Cooperation )
8.
Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Lutz, H.O.; Roller-Lutz, Zvjezdana
Delta 18O Spatial Distribution of Precipitation in Croatia
9.
Roller-Lutz, Z.; Hunjak, T.; Mance, D.; Lutz, H.O.
Study of Stable Isotopes (?18O, ?2H) in Precipitation in Croatia. Can we learn something about the Climate Change?
10.
Roller-Lutz, Zvjezdana; Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Lutz, Hans O.
The isotopic attitude effect of precipitation on the Northern Adriatic (Croatia)
11.
Mance, Diana; Lenac, Danijela; Hunjak, Tamara; Lutz, Hans O.; Roller-Lutz, Zvjezdana; Rubinić, Josip
Time series analysis of the stable isotope composition in the catchment of karst springs in the Kvarner bay (Croatia)
12.
Mance, Diana; Lenac, Danijela; Hunjak, Tamara; Lutz, Hans O.; Roller-Lutz, Zvjezdana
Uloga dubokog krša u hidrologiji: primjer proučavanja vremenskih serija stabilnih izotopa( The role of deep karst in hydrology: example of stable isotope time series analysis )
13.
Mance, Diana; Hunjak, Tamara; Lutz, Hans O., Roller-Lutz, Zvjezdana
?18O i ?2H signali u oborinama i izvorskoj vodi: proučavanje izvora pitke vode grada Rijeke( ?18O and ?2H signals in precipitation and spring water: case study of Rijeka potable water )
14.
Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Lutz, Hans O.; Roller-Lutz, Zvjezdana
?18O SPATIAL DISTRIBUTION OF PRECIPITATION IN CROATIA
15.
Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Lutz, Hans O.; Roller-Lutz, Zvjezdana
Prostorna distribucija vrijednosti ?18O u oborinama na području Hrvatske( ?18O SPATIAL DISTRIBUTION OF PRECIPITATION IN CROATIA )
16.
Marković, Tamara; Roller-Lutz, Zvjezdana; Lukač-Reberski, Jasmina; Pavičić, Ante; Stroj, Andrej; Frangen, Tihomir; Brkić, Željka; Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Lutz, Hans
Primjena hidrokemijskih pokazatelja i stabilnih izotopa kisika i vodika u hidrogeološkim istraživanjima krških sustava:pokusno područje - izvori rijeke Gacke( Application of hydrochemical parameters and stable isotopes of oxygen and hydrogen in hydrogeological investigations of karst system: testing site - springs of Gacka River )
17.
Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Mandić, Magda; Lutz, Hans O.; Roller-Lutz, Zvjezdana
Mjeriti delta2H i delta18O magnetskom ili laserskom spektroskopijom?( Using magnetic or laser spectroscopy for measurement delta2H and delta18O? )
18.
Roller-Lutz, Zvjezdana; Lutz, Hans O.; Mance, Diana; Mandić, Magda; Hunjak, Tamara
Stable Isotope Composition of Precipitation in Croatia
19.
Roller-Lutz, Zvjezdana; Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Mandić, Magda; Lutz, Hans O.
Comparision of Magnetic and Laser Spectroscopy for Stable Isotope Composition Measurement

Znanstveni projekti

1. 1.1.2010. -
Estimation of the ground water age in Gacka area by use of H2, O18, Tritium, Helium3, rare gases and CFC; Voditelj; International Atomic Energy Agency; 5000€ godišnje;

Stručna djelatnost