Aleksandar Đukić dipl.oec.

Medicinski fakultet Služba financijsko-računovodstvenih poslova

Obrazovanje

- Diplomirani ekonomist Menedžment Ekonomski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- Rukovoditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove Medicinski fakultet u Rijeci