dr. sc. Kristian Novak docent

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 608
e-pošta : knovak2@ffri.hr
mobitel : 0915306951

Obrazovanje

1.1.2007. - 9.3.2011. doktor znanosti Poslijediplomski studij opće lingvistike Filozofski fakultet u Zagrebu
1.10.1998. - 5.9.2005. diplomirani profesor hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti Diplomski studij kroatistike / Diplomski studij germanistike Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

30.4.2019. - izvanredni profesor istraživanje i nastava Filozofski fakultet u Rijeci
1.2.2014. - docent Nastava i istraživanje na području kroatistike Filozofski fakultet u Rijeci
11.1.2012. - 1.2.2014. viši asistent Nastava i istraživanje na području kroatistike Filozofski fakultet u Rijeci
11.1.2011. - 11.1.2012. viši asistent Nastava i istraživanje na području germanističke lingvistike Filozofski fakultet u Zagrebu
1.11.2005. - 11.1.2011. znanstveni novak - asistent Nastava i istraživanje na području germanističke lingvistike Filozofski fakultet u Zagrebu

Nagrade i priznanja

10.5.2018. Nagrada za nastavnu izvrsnost, Filozofski fakultet u Rijeci
29.10.2017. Nagrada Fran Galović
19.10.2017. Nagrada Ksaver Šandor Gjalski za najbolje prozno ostvarenje
8.7.2017. Tportalova nagrada za roman godine 2016.
29.10.2014. Tportalova nagrada za roman godine 2013.

Članstva

1.1.2014. - Organizacijski odbor Riječkih filoloških dana
- Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
- Hrvatsko društvo pisaca

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2015. - 10.2.2017. Njemačka poslovna glasila. Primijenjena gramatika
Specijalistički poslijediplomski studij Njemačko-hrvatske poslovne komunikacija
Filozofski fakultet u Zagrebu
Voditelj
Norma sati: 25
1.1.2012. - Morfologija hrvatskoga standardnog jezika
Dodiplomski jednopredmetni studij kroatistike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 125
1.1.2012. - Morfologija i tvorba riječi hrvatskoga standardnog jezika
Dodiplomski jednopredmetni studij kroatistike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 125
1.1.2012. - Tvorba riječi hrvatskoga standardnog jezika
Dodiplomski jednopredmetni studij kroatistike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 125
1.10.2011. - 1.6.2013. Idiomatika i stilistika hrvatskoga standardnoga jezika
Diplomski studij germanistike - prevoditeljski smjer
Filozofski fakultet u Zagrebu
suradnik
Norma sati: 70
1.10.2010. - 1.2.2012. Povijesna sociolingvistika
Diplomski studij germanistike - kulturološki smjer
Filozofski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 70
1.10.2009. - 1.6.2010. Jezične biografije
Diplomski studij germanistike - kulturološki smjer
Filozofski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 70
11.1.2005. - 1.2.2012. Sintaktička analiza I
Dodiplomski studij germanistike
Filozofski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 125
11.1.2005. - 1.2.2012. Sintaktička analiza II
Dodiplomski studij germanistike
Filozofski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 125

Mentor u završnim radovima

1.9.2014. - Izricanje posvojnosti na pirimjeru posvojnih pridjeva
Sara Ivančić
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)
Filozofski fakultet u Rijeci
- Tvorba leksičkih inovacija Bogoslava Šuleka
Barlek, Marijeta.
Preddiplomski studij kroatistike
Filozofski fakultet u Rijeci
- Konjugacijska vrsta glagola UZIMATI u hrvatskim računalnim korpusima
Kirasić, Žana
preddiplomski studij kroatistike
Filozofski fakultet u Rijeci
- Rječotvorna analiza neologizama u tekstovima hrvatskih modnih časopisa
Kolaković, Nina
Preddiplomski studij kroatistike
Filozofski fakultet u Rijeci
- Rječotvorba leksičkih inovacija u Ilirskim narodnim novinama
Stupar, Isidora
Preddiplomski studij kroatistike
Filozofski fakultet u Rijeci
- Neologizmi u časopisima za mlade: semantika, rječotvorba, dinamika mijene
Čunović, Nika
Diplosmki studij kroatistike
Filozofski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2012. - NetWords Summer School - Morphology & Word Formation


Norma sati: 60
1.1.2010. - Istraživački boravak


Norma sati: 30 dana
1.1.2007. - Istraživački boravak


Norma sati: 30 dana

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Novak, Kristian ; Štebih Golub, Barbara
Značenja umanjenica u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 28 57-68 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826649

2. Novak, Kristian
Velimir Piškorec uz suradnju Sanje Janković: Tomo Maretić na raskrižju filologije i jezične politike. Zagreb: Udruga zagrebačkih esperantista, 2015., 116 str.
Suvremena lingvistika 81 125-129 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827752

3. Novak, Kristian ; Štebih Golub, Barbara
Deutsch im Diskurs der Illyrischen Bewegung (1835–1843): Bedrohung, Leitbild, Überbrückungsinstrument
Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft 24 127-148 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826637

4. Carović, Ines ; Novak, Kristian
How to publish research on offensive family nicknames? Some ethical considerations in anthroponomastics
Folia onomastica Croatica 23 21-37 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768714

5. Štebih Golub, Barbara ; Novak, Kristian
Germanizmi u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40 397-410 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745466

6. Kristian Novak
O "pokretačima" i "sudionicima" u povijesti hrvatskoga jezikoslovlja
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 25 209-211 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=686266

7. Novak, Kristian
What can language biographies reveal about multilingualism in the Habsburg monarchy? A case study on the members of the Illyrian movement
Jezikoslovlje 13 395-417 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605146

WOS

8. Novak, Kristian
Vuk i Gaj. O tezi da su Hrvati preuzeli srpski književni jezik koji je kodificirao Vuk S. Karadžić i o tezi da su se Hrvati i Srbi ujedinili u jednom književnom jeziku
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=625284

9. Novak, Kristian
Muze pod oružjem. Estetizacija rata u govorima Mavra Špicera
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 23 85-97 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575206

10. Novak, Kristian
Kroatologija 1(1)
Suvremena lingvistika 37 152-152 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=530110

11. Novak, Kristian ; Piškorec, Velimir
Sprachautobiografien Zagreber GermanistikstudentInnen
105-120 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412291

12. Novak, Kristian
Zrinjka Glovacki-Bernardi: Kad student zatrudni... Rasprava o rodnoj perspektivi u jeziku
Suvremena lingvistika 34 157-164 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=420276

13. Novak, Kristian
Mirko Gojmerac, Pavao Mikić: Kroatische Touristikwerbung in deutscher Übersetzung. Übersetzungstheoretisches, Sprache der Werbung, Probleme des Übersetzens
Suvremena lingvistika 34 179-182 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=420278

14. Novak, Kristian
Po rodu, po karvi i po jeziku: Nacionalni identitet u političkim i publicističkim tekstovima Ivana Kukuljevića Sakcinskog
Povijesni prilozi 34 147-174 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=368510

15. Novak, Kristian
Po rodu, po karvi i po jeziku: Nacionalni identitet u političkim i publicističkim tekstovima Ivana Kukuljevića Sakcinskog
Povijesni prilozi 34 147-174 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=368510

16. Novak, Kristian
Zrinjka Glovacki-Bernardi, August Kovačec, Ranko Matasović, Milan Mihaljević, Dieter W. Halwachs, Karl Sornig, Christine Penzinger, Richard Schrodt: Uvod u lingvistiku, 2., prošireno izdanje
Suvremena lingvistika 33 290-303 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=376018

17. Novak, Kristian
Ivo Žanić. Hrvatski na uvjetnoj slobodi. Jezik, identitet i politika između Jugoslavije i Europe
Suvremena lingvistika 2 259-260 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=319375

18. Novak, Kristian
Georgiana Velimira Piškoreca
Kaj 3 138-141 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=315842

19. Novak, Kristian
Heinz Vater: Referenzlinguistik
Suvremena lingvistika 33 97-103 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=319862

20. Novak, Kristian
Heranziehen sprachkompetenter Menschen - fruchtbare Alternative zur puristischen Sprachregulierung. Interview mit Prof. Dr. Peter Schlobinski
Strani jezici 36 95-102 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=315843

21. Novak, Kristian ; Piškorec, Velimir
Kroatisch-deutscher Kodewechsel in Miroslav Krležas Drama "Die Glembays"
Zagreber Germanistische Beiträge. Beiheft 9 51-61 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=262348

22. Novak, Kristian
Claudia Riehl: Sprachkontaktforschung. Eine Einführung
Suvremena lingvistika 32 131-131 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=319866

23. Novak, Kristian
Bärbel Treichel: Identitätsarbeit, Sprachbiographien und Mehrsprachigkeit
Suvremena lingvistika 32 136-137 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=319869

24. Novak, Kristian
Prikaz radnog priručnika Velimira Petrovića "Syntax des zusammengesetzten Satzes im Deutschen. Ein Arbeitsbuch"
Strani jezici 3 349-453 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=319859

25. Novak, Kristian
What can language biographies reveal about multilingualism in the Habsburg monarchy? A case study on the members of the Illyrian movement
Jezikoslovlje (1331-7202) 13 (2012), 2; 395-417

26. Novak, Kristian
Muze pod oružjem. Estetizacija rata u govorima Mavra Špicera( Muses Under Arms. Aesthetization of War in the Speeches of Mavro Špicer )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 23 (2011), 2; 85-97

27. Novak, Kristian
Po rodu, po karvi i po jeziku: Nacionalni identitet u političkim i publicističkim tekstovima Ivana Kukuljevića Sakcinskog( By the kin, blood and language: national identity in the political and journalistic texts by Ivan Kukuljević Sakcinski )
Povijesni prilozi (0351-9767) 34 (2008); 147-174

28. Novak, Kristian; Piškorec, Velimir
Kroatisch-deutscher Kodewechsel in Miroslav Krležas Drama "Die Glembays"( Croatian-German Code-Switching in Miroslav Krležas Play "The Glembays" )
Zagreber Germanistische Beiträge. Beiheft (1330-3481) 9 (2006); 51-61

29. Kristian Novak
O "pokretačima" i "sudionicima" u povijesti hrvatskoga jezikoslovlja( On "founders" and "participants" in the history of Croatian linguistics )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 25 (2013), 2; 209-211

30. Novak, Kristian
Kroatologija 1(1)( Kroatologija 1(1) )
Suvremena lingvistika (0586-0296) 37 (2011), 71; 152-152

31. Novak, Kristian
Zrinjka Glovacki-Bernardi: Kad student zatrudni... Rasprava o rodnoj perspektivi u jeziku( Zrinjka Glovacki-Bernardi: Kad student zatrudni... Rasprava o rodnoj perspektivi u jeziku (book review) )
Suvremena lingvistika (0586-0296) 34 (2009), 67; 157-164

32. Novak, Kristian
Mirko Gojmerac, Pavao Mikić: Kroatische Touristikwerbung in deutscher Übersetzung. Übersetzungstheoretisches, Sprache der Werbung, Probleme des Übersetzens( Mirko Gojmerac, Pavao Mikić: Kroatische Touristikwerbung in deutscher Übersetzung. Übersetzungstheoretisches, Sprache der Werbung, Probleme des Übersetzens (book notice) )
Suvremena lingvistika (0586-0296) 34 (2009), 67; 179-182

33. Novak, Kristian
Zrinjka Glovacki-Bernardi, August Kovačec, Ranko Matasović, Milan Mihaljević, Dieter W. Halwachs, Karl Sornig, Christine Penzinger, Richard Schrodt: Uvod u lingvistiku, 2., prošireno izdanje( Zrinjka Glovacki-Bernardi, August Kovačec, Ranko Matasović, Milan Mihaljević, Dieter W. Halwachs, Karl Sornig, Christine Penzinger, Richard Schrodt: Uvod u lingvistiku, 2., prošireno izdanje )
Suvremena lingvistika (0586-0296) 33 (2008), 66; 290-303

34. Novak, Kristian
Georgiana Velimira Piškoreca( Georgiana by Velimir Piškorec )
Kaj (0453-1116) 3 (2007); 138-141

35. Novak, Kristian
Heranziehen sprachkompetenter Menschen - fruchtbare Alternative zur puristischen Sprachregulierung. Interview mit Prof. Dr. Peter Schlobinski( Interview with Prof. Dr. Peter Schlobinski )
Strani jezici (0351-0840) 36 (2007), 2; 95-102

36. Štebih Golub, Barbara ; Novak, Kristian
Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=700288

Znanstvene knjige

1.
Novak, Kristian
Memorandum Ljudevita Gaja ruskome caru Nikoli I. iz listopada 1838. godine
Dunja Fališevac Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za filološke znanosti - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759321
2.
Novak, Kristian ; Štebih Golub, Barbara
Umanjenice u kajkavskome književnom jeziku
Stramljič Breznik, Irena Zora - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821009
3.
Bertoša, Mislava ; Novak, Kristian
Koncept istospolne orijentacije u hrvatskim psihijatrijskim narativima (1879. - 1945.)
Filozofski fakultet - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=737457
4.
Novak, Kristian
Višejezičnost i kolektivni identiteti iliraca. Jezične biografije Dragojle Jarnević, Ljudevita Gaja i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga
Srednja Europa d. o. o. - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599512
5.
Novak, Kristian
Višejezičnost i kolektivni identiteti iliraca. Jezične biografije Dragojle Jarnević, Ljudevita Gaja i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga( Multilingualism and collective identities of the members of the Illyrian movement. Language biographies of Dragojla Jarnević, Ljudevit Gaj and Ivan Kukuljević Sakcinski )
Srednja Europa d. o. o. - 2012.

Pozvana predavanja

1. Novak, Kristian ; Štebih Golub, Barbara
Einstellungen gegenüber der deutschen Sprache in Kroatien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702069
2. Novak, Kristian ; Štebih Golub, Barbara
Einstellungen gegenüber der deutschen Sprache in Kroatien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702069

Kongresna priopćenja

1.
Novak, Kristian ; Barić, Renata
Zašto mi to nisu ranije rekli? Predavanje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvaatska - 9.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547831
2.
Novak, Kristian
Language biographies in the research on personal and social cognition of national and transnational integration processes Poster New Challenges for Multilingualism in Europe - LINEE Dubrovnik, Hrvatska - 15.4.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450500
3.
Barić, Renata ; Novak, Kristian
Cognitive behavioural approach in managing competition anxiety: a case of karate athlete Poster 39 EABCT Annual Congress Behavioral-Cognitive Therapy New Perspectives Dubrovnik, Hrvatska - 19.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430945
4.
Novak, Kristian
Refleksije o njemačko-hrvatskoj dvojezičnosti i identitetu u Dnevniku Dragojle Jarnević Predavanje Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Jezik i identiteti (20 ; 2006) Split, Hrvatska - 27.5.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=315835

Uredništva časopisa

1. 1.5.2012. - Tehnički urednik znanstvenog časopisa Suvremena lingvistika

2. 1.11.2005. - 1.5.2012. Tajnik znanstvenog časopisa Suvremena lingvistika


Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.3.2017. - - Predstojnik
Katedra za hrvatski jezik

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - Koordinator za znanost
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku