Profesor Marija Petković dr.med.


e-pošta : marija.petkovic@ri.t-com.hr
prostorija : Klinika za radioterapiju i onkologiju, Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 168 7 6

Obrazovanje

1.1.2013. - specijalist laboratorijske imunologije KBC Rijeka
1.1.2010. - redovni profesor Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - znanstvena savjetnica Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - izvanredni profesor Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - docent Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - specijalist iz radioterapije i onkologije specijalizacija iz radioterapije i onkologije KBC Rijeka
1.1.1996. - viši asistent Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - doktorat znanosti MMedicinski fakultet u Rijeci
1.1.1988. - magisterij poslijediplomski studij iz kliničke patofiziologije-smjer klinička imunologija Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1985. - stručni ispit Pula
1.1.1978. - 1.1.1983. doktor medicine Medicinski fakultet u Rijeci Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2014. - specijalista laboratorijske imunologije
1.1.1995. - specijalizant i specijalista radioterapije i onkologije Zavod za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka
1.1.1986. - 1.1.1995. asistent Zavod za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.1984. - 1.1.1985. liječnik na hitnoj medicinskoj pomoći 1985. položila stručni ispit u Puli Dom zdravlja Umag

Nagrade i priznanja

Priznanje za najbolji studentski rad iz područja stručnoistraživačke djelatnosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za 1983.
Najbolji rad pod temom: Patohistološki i imunohistokemijski nalaz bolesnice s gigantocelularnim tumorom smještenim u maloj zdjelici uz imunofenotipski prikaz periferne krvi na 1. kongresu Hrvatskog onkološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.
Priznanje srednje škole "Vladimir Gortan " u Bujama na humanitarnom i znanstvenom djelovanju, apovodom 60. obljetnice rada.
Priznanje za značajan doprinos u nastavnom, znanstvenom, stručnom i organizacijskom unapređenju djelatnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci, a povodom 50. obljetnice osnutka
Zeleni karton za doprinos razvoju kulture poštovanja i promicanja prava pacijenata od strane Hrvatskog pokreta za prava pacijenata-HPPP

Članstva

1.1.2014. - 2.dopredsjednik Hrvatskog društva za onkologiju i radioterapiju HLZ-a
1.1.2013. - Volonter u hospiciju u Rijeci
1.1.2013. - Dopredsjednica udruge Nada, udruge žena operiranih dojki
1.1.2013. - Upravni odbor HLZ-ogranak Rijeka
1.1.2013. - Povjerenstvo za nastavu Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2013. - Nacionalni koordinator u okviru interregionalnog projekta IAEA
1.1.2010. - Povjerenstvo za definiranje i izradu prijedloga reforme djelatnosti onkologija u RH
1.1.2010. - Komisija za provođenje specijalističkih ispita iz radioterapije i onkologije pri Ministarstvu zdravlja
1.1.2010. - Povjerenstvo za onkologiju i radioterapiju medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2010. - Upravni odbor hrvatskog onkološkog društva
1.1.2009. - Član radne skupine o Rezoluciji o zloćudnim bolestima
1.1.2009. - Povjerenstvo za lijekove KBC-a Rijeka
1.1.2006. - Povjerenstvo za izradu Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja
1.1.2005. - Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete na Medicinskom fakultetu u Rijeci
- 1.1.2011. Povjerenstvo za izbor specijalizanata KBC-aRijeka
- Hrvatsko bioetičko društvo
- Hrvatska liječnička komora
- Liga protiv raka PGŽ
- Hrvatsko imunološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Onkologija
Stručni studij Radiološka tehnologija
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 115
- Radioterapija
Stručni studij Radiološka tehnologija
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 115
- Klinička onkologija
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 300
- Onkologija
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 35
- Zaštita onkološkog bolesnika
Poslijediplomski stručni studij-Obiteljska medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 21
- Imunoterapija zloćudnih bolesti
Doktorski studij-Biomedicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 18

Mentor u završnim radovima

1.1.2014. - Trostruko pozitivni karcinom dojke
Brnardić M.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Her/2 pozitivni rak dojke
Duheric K.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Noviji kemoterapijski protokoli u lijecenju metastatskog raka debelog crijeva
Kezeric P.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Uloga suvremenih kemoterapijskih protokola u lijecenju bolesnika s tumorima pluca nemalih stanica
Sutic I.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Suvremeni iyayovi u lijecenju karcinoma gusterace
Pavisic V.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Diplomski rad
Suvremeni izazovi u lijecenju karcinoma gusterace
Pavisic V.
Medicina
1.1.2013. - Onkološki pristup liječenju karcinoma debelog crijeva
Gorjan V.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Biološka terapija nesitnostaničnihkarcinoma pluća
Karamatić I.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Rak dojke
Beaković N.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Uloga biološke terapije u liječenju metastatskog karcinoma bubrega
Javor D.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Suvremeni pristup liječenju karcinoma debelog crijeva
Barišić A
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Trastuzimab u liječenju karcinoma dojke
Bralić I.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Liječenje karcinoma prostate
Golubić I.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Onkološko liječenje glioblastoma
Horvatek M.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Suvremeni pristup liječenju zloćudnog melanoma
Lemaić J.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Hormonalna terapija karcinoma dojke
Krković M
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Liječenje karcinoma dojke pametnim lijekovima
Kovačić J.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Nuspojave kemoterapije tijekom liječenja karcinoma pluća
Medvidović D.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Karcinom debelog crijeva
Marojević I.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - Regeneracijski rast jetre štakora u uvjetima farmakološke pinealektomije
Merlak I.
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Katunarić M, Jurišić D, Petković M, Grahovac M, Grahovac B, Zamolo G.
EGFR and cyclin D1 in nodular melanoma: correlation with pathohistological parameters and overall survival. Melanoma Res. 2014 Dec; 24(6):584-91.
Melanoma Res 24 584-91. - 2014.

2. Kujundžić, Milodar; Hadžisejdić, Ita; Zamolo, Gordana; Katunarić, Miljenko; Petković, Marija; Braut, Tamara;
Mometasone furoate and nasal vascularisation in allergic patients
- 2013.

3. Petković, Marija; Đorđević, Gordana; Belac-Lovasić, Ingrid; Lovasić, Franjo; Tešar, Eleonora Cini; Mrakovčić-Šutić, Ines; Zamolo, Gordana; Dinko, Vitezić; Šutić, Ivana; Muhvić, Damir;
Malignant Mesothelioma of Tunica Vaginalis Testis non Asbestos Related-Case Report
Collegium antropologicum 350 6134 - 2013.

4. Petković, M; Vrdoljak, E; Ruzić, IP; Belev, B; Omrcen, T; Ledina, D; Tomek, R; Ruzić, B; Situm, M; Buća, A;
Clinical recommendations for treating and monitoring patients with renal cancer.
Lijec˘nic˘ki Vjesnik 134 5 - 2012.

5. Jonjić, N; Mustać, E; Bekafigo, IS; Molek, KR; Lovasić, F; Lukanović, M; Ivanković, SG; Girotto, N; Lovasić, IB; Petković, M;
Analysis of sentinel lymph node in early breast cancer patient-Clinical Hospital Center Rijeka.
Lijecnicki vjesnik 135 201-205 - 2012.

6. Lovasić, Franjo; Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Mustać, Elvira; Uravić, Miljenko; Zelić, Marko;
The» Round Block «Surgical Technique in the Management of Multicentric Fibroadenomas
Collegium antropologicum 35 235-240 - 2011.

7. Belac-Lovasić, Ingrid; Petković, Marija; Mihaljević Ferrari, Ani; Lovasić, Franjo; Grbas, Harry;
Evaluation of Adjuvant Chemotherapy in Patients with Colorectal Cancer in Primorsko-goranska and Istarska County–A Twenty Years Retrospective Study
Collegium antropologicum 35 111-114 - 2011.

8. Petričević, Joško; Petković, Marija; Jonjić, Nives;
Expression of Estrogen and Progesterone Receptors in Human Ductal Invasive Breast Carcinoma Not Otherwise Specified: is there any Difference between Premenopausal and Postmenopausal Women?
Acta Clinica Croatica 50 169-175 - 2011.

9. Golubovic, S; Golubovic, V; Sotosek-Tokmadzic, V; Sustic, A; Petkovic, M; Bacic, D; Mrakovcic-Sutic, I;
The proposed mechanism of action during different pain management techniques on expression of cytolytic molecule perforin in patients after colorectal cancer surgery
Medical hypotheses 76 450-452 - 2011.

10. Petričević, Joško; Petković, Marija; Jonjić, Nives;
Izraženost receptora estrogena i progesterona u ljudskom inače nespecificiranom duktalnom invazivnom karcinomu dojke: postoji li razlika između žena u predmenopauzi i postmenopauzi?
Acta Clinica Croatica 50 169-175 - 2011.

11. Hadžisejdić I., Mustać E., Jonjić N., Petković M., Grohovac B.
Nuclear EGFR in ductal invasive breast cancer: correlation with cyclin D1 and prognosis
Mod Pathol 1-12 - 2010.

12. Lovasić F., Mustać E., Belac.Lovasić I, Uravić M., Petković M., Radetić E.
"V"-Technique as a Method of Breast Conserving Surgery in Multifocal and T2 Invasive Breast Cancers Situated in the Upper Outer Quadrant
West Indian Med J 59 518-522 - 2010.

13. Gamulin, Marija; Kopjar, Nevenka; Grgić, Mislav; Ramić, Snježana; Viculin, Tomislav; Petković, Marija; Garaj-Vrhovac, Verica;
Cytogenetic follow-up in testicular seminoma patients exposed to adjuvant radiotherapy
Collegium antropologicum 34 455-465 - 2010.

14. Maričić, Anton; Katunarić, Miljenko; Šutalo, Nikica; Tomic, Snjezana; Jurisic, Davor; Petkovic, Marija; Zamolo, Gordana;
Primary large-cell neuroendocrine carcinoma of the scrotum
Wiener klinische Wochenschrift 122 360-362 - 2010.

15. Oguić, Romano; Cini, Eleonora; Đorđević, Gordana; Matušan-Ilijaš, Koviljka; Markić, Dean; Petković, Marija;
Prognostic Values of Morphological and Clinical Parameters in pT2–pT3 Prostate Cancer in Elderly People
Collegium antropologicum 34 283-286 - 2010.

16. Tomek, Rudolf; Vrdoljak, Eduard; Vrbanec, Damir; Nemet, Damir; Matković, Višnja; Pleština, Stjepko; Gugić, Damir; Dintinjana, Renata Dobrila; Bolanča, Ante; Samardžija, Miro; Petković Marija
Croatian Guideliness for Prevention of Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting
Lijec Vijesn 131 49-53 - 2009.

17. Trivanović D., Petković M., Štimac D.
New prognostic Index to Predict Survival in Patients with Cancer of Unknown Primary site with Unfavourable Prognosis
Clin Oncol 21 43-48 - 2009.

18. Materljan, Eris; Zamolo, Gordana; Petković, Marija; Ivošević, Dejan; Popović, Branislava; Materljan, Mauro; Katunarić, Miljenko; Jurišić, Davor;
Malignant skin melanoma in Croatia
Collegium antropologicum 33 1363-1368 - 2009.

19. Marija Petković Ingrid Belac-Lovasić
Radioterapija kolorektalnog karcinoma
Medix 108-113 - 2008.

20. Petković M., Krstulja M., Radić J., Zamolo G., Muhvić D., Lovasić I, Kujundžić M, Franko A.
Merkel cell carcinoma arising in the ear canal
Int J Surg Pathol 16 337-240 - 2008.

21. Mustać, Elvira; Zamolo, Gordana; Petković, Marija; Đorđević, Gordana; Radić, Jelena; Grgurević, Emina; Batinac, Tanja;
Breast infiltrating ductal carcinoma: analysis of hormone, HER-2 receptors and Ki-67 proliferation marker
Collegium antropologicum 32 741-746 - 2008.

22. Trivanović D., Petković M., Štimac D.
Low serum albumin levels and liver metastasis are powerful prognostic markers for survival in patients with carcinomas of unknown primary site
Cancer 109 1623-2624 - 2007.

23. Čoklo M., Zamolo G., Petković M., Bosnar A, Kukić-Brusić S., Grgurević E.
Sternal metastasis as a first manifestation of adenocarcinoma of the pancreas
Wien Klin Wochenschr 117 592 - 2005.

24. Zamolo, Gordana; Coklo, Miran; Petković, Marija; Batinac, Tanja; Bosnar, Alan; Manestar, Darko; Dekanić, Andrea; Vojniković, BoŽidar;
Recurrent pleomorphic adenoma of epipharynx following irradiation therapy
Collegium antropologicum 29 185-187 - 2005.

25. Petković, Marija; Muhvić, Damir; Zamolo, Gordana; Jonjić, Nives; Mustać, Elvira; Mrakovćić-Šutić, Ines; Seili-Bekafigo, Irena;
Metatarsal metastasis from transitional cell cancer of the urinary bladder
Collegium antropologicum 28 337-341 - 2004.

26. Štifter, S; Cindrić-Stančin, M; Zamolo, G; Čoklo, M; Petković, M; Jonjić, N;
Carcinoid tumour with rare clinical presentation: a case report
Comparative Clinical Pathology 13 29-31 - 2004.

27. Petković M., Zamolo G., Muhvić D., Čoklo M., Štifter S., Antulov R.
The first report of extraosseous Ewing's sarcoma in the rectovaginal septum.
Tumori 88 345-346 - 2002.

28. Zamolo G., Gruber F., Bosner A., Čabrijan L., Petković M., Jonjić N.
CD30-positive cutaneous anaplastic large cell lymphoma with Ichtyosis acquisita
Tumori 86 98-101 - 2000.

29. Ravlić-Gulan, Jagoda; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel;
On the Role of T Lymphocytes in Stimulation of Humoral Immunity Induced by Peptidoglycan–Monomer Linked with Zinc
International archives of allergy and immunology 119 13-22 - 1999.

30. Verbanac, Donatella; Milin, Cedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjaća, Zlatko; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Ciganj, Zlatko; Rupčić, Jasmimka;
Tissue zinc dynamics during the immune reaction in mice
Biological trace element research 65 97-108 - 1998.

31. Zamolo, Gordana; Gruber, Franjo; Bosner, A; Cabrijan, L; Petković, Marija; Jonjić, Nives;
CD30-positive cutaneous anaplastic large cell lymphoma with ichthyosis acquisita.
Tumori 85 71-74 - 1998.

32. Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Petković, Marija; Dvornik, Štefica; Rukavina, Daniel;
Immunocorrective potential of peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-Zn) in experimental jaundice
Fourth International Symposium on Clinical Immunology - 1997.

33. Radošević.Stašić B., Trobonjača Z., Ćuk M., Petković M., Rukavina D.
Liver regeneration in MHC class I deficient mice
Period Biol 98 517-522 - 1996.

34. Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Petković, Marija; Dvornik, Štefica; Simović, Jasmina; Mandekić, Laura; Rukavina, Daniel;
Changes of immune status induced by cholestasis and immunoregulatory effects of peptidoglycan monomer linked with zinc
Periodicum biologorum 98 511-516 - 1996.

35. Marić, Ivana; Bobinac, Dragica; Lj, Ostojić; Petković, Marija; Dujmović, Milivoj;
Tributaries of the human and canine coronary sinus
Cells Tissues Organs 156 61-69 - 1996.

36. Ravlić-Gučan J., Ćuk M., Radošević-Stašić B., Petković M., Dvornik Š., Simović J., Mandekić L., Rukavina D.
Changes of immune status induced by cholestasis and immunoregulatory effects of peptidoglycan monomer linked with zinc (PgM-Zn).
Period Biolo 98 511-516 - 1996.

37. Radošević-Stašić B, Petković M., Trobonjača Z., Milin Č., Verbanas D., Ćuk M., Muhvić D., Gulan-Ravlić J., Rukavina D.
Modification of liver regeneration and lymphatic homeostasis after in vivo depletion of CD4+ and/or CD8+ T lymphocytes in partially hepatectomized mice
Regional Immunology 6 402-405 - 1995.

38. Milin Č., Radošević-Stašić B., Verbanac D., Domitrović R., Petković M., Trobonjača Z., Ravlić-Gulan J., Ćuk M., Varljen J., Rukavina D.
Activation of Zinc-Dependent hepato-thymic axis during regeneration in hepatectomized mice
Croatica Chemica Acta 68 559-567 - 1995.

39. Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Petković, Marija; Milin, Čedomila; Cuk, M; Muhvić, Damir; Ravlić-Gulan, Jagoda; Marić, Ivana; Rukavina, Daniel;
Immunoregulating effects of peptidoglycan monomer linked with zinc in adult mice
International archives of allergy and immunology 106 219-228 - 1995.

40. Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna; Petković, Marija; Muhvić, Damir; Verbanac, Donatella; Rukavina, Daniel;
Changes of lymphoid homeostasis and inhibition of liver regeneration provoked by sandostatin in mice
Periodicum biologorum 92 38-39 - 1990.

41. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Marković-Šutić, Ines; Petković, Marija; Lučan, Pero; Barac-Lutas, Vesna; Muhvić, Damir; Rukavina, Daniel;
Disturbance of lymphoid morphostasis provoked by halothane anaesthesia in mice
Periodicum biologorum 92 86-87 - 1990.

42. Bradošević-Stašić B., Ćuk M., Mrakovčić-Šutić I., Barac-Latas V., Muhvić D., Lučin P, Petković M, Rukavina D.
Immunosupressive properties of halothane anesthesia and/0r surgical stress in experimental conditions
51 135-236 - 1989.

43. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Lučin, Pero; Petković, Marija; Rukavina, Daniel;
Immunosupressive properties of halothane anesthesia and/or surgical stress in experimental conditions
Int.Neuroscience 51 135-236 - 1989.

44. Šuša M, Šegon M, Radošević-Stašić B,Rukaiva D.
Functional reactivity of splenocytes primed by partial hepatectomy.
Iug Physiol Pharmacol Acta 69 455-457 - 1988.

45. Lučin P., Ćuk M., Šegon M., Hortian B., Radošević-Stašić B, Rukavina D.
Effects if indomethacin on the proliferative activity of lymphohematopoietic tissue in mice.
Iug Physiol Phamacol Acta 69 227-229 - 1988.

46. Radošević-Stašić B, Jonjić S., Šuša M, Šegon M., Jonjić N., Ćuk M., Rukavina D-
Significance of inducible clas II MHC antigen expression during the compensatory liver growth
Iug Physiol Phamacol Acta 69 375-377 - 1988.

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
Eduard Vrdoljak, Mirko Šamija, Zvonko Kusić, Marija Petković, Damir Gugić, Zdenko Krajina
Klinička onkologija
Medicinska naklada Zagreb - 2013.
2.
Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Lovasić, Franjo; Mrakovčić-Šutić, Ines; Zamolo, Gordana;
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
- 2011.
3.
Petković, Marija; Mrakovčić-Šutić, Ines; Belac-Lovasić, Ingrid; Lovasić, Franjo; Trivanović, Dragan;
Dileme u izboru ajuvantnog sustavnog liječenja raka dojke u starijih bolesnica (Dilemmas in choice of adjuvant systemic therapy of breast cancer in elderly patients) Book: Bolesti dojke-zbornik radova XX. znanstvenog sastanka" Bolesti dojke" održanog 23.09. 2010 u HAZU Editor/s: Hazu-Odbor za tumore
- 2010.
4.
Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Mrakovčić-Šutić, Ines; Trivanović, Dragan; Lovasić, Franjo;
MOLEKULARNA PODLOGA REZISTENCIJE RAKA DOJKE NA RADIOTERAPIJU
HAZU: XIX znanstveni sastanak" Bolesti dojke". - 2009.
5.
Petković, M; Belac-Lovasić, I; Mihaljević-Ferrari, A; Pavlović-Ružić, I; Mrakovčić-Šutić, I;
Posljedice radioterapije raka dojke na kvalitetu života
- 2008.
6.
Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Mihaljević-Ferrari, Ani; Pavlović-Ružić, Ira; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Posljedice radioterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnica
Znanstveni sastanak" Bolesti dojke" HAZU-a (18.; 2008) - 2008.
7.
Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Uloga adjuvantnog sustavnog liječenja i radioterapije kod duktalnog karcinoma in situ (DCIS) dojke
XVII. znanstveni sastanak" Bolesti dojke" HAZU-Zagreb - 2007.
8.
Petković, Marija; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Milin, Čedomila; Verbanec, Donatela; Dvornik, Štefica; Ravlić-Gulan, Jagoda; Muhvić, Damir; Rukavina, Daniel;
Regulatory effects of CD4+ and CD8+ T lymphocytes on liver regeneration after partial hepatectomy in mice
- 1996.
9.
Petković, Marija;
Regeneracije jetre i limfatičkog tkiva nakon deplecije limfocitnih subpopulacija
- 1993.
10.
Petković, M;
Regeneracija jetrenog i limfatičkog tkiva nakon deplecija limfocitnih subpopulacija
Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1993. - 1993.
11.
Faist, Eugen; Ninnemann, John L; Green, Douglas R;
Immune Consequences of Trauma, Shock, and Sepsis: Mechanisms and Therapeutic Approaches
- 1989.
12.
Radošević-Stašić, Biserka; Petković, Marija; Trobonjača, Zlatko; Milin, Čeda; Verbanac, Donatella; Merlak, Irena; Zelić, Marko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Muhvić, Damir; Barac-Latas, Vesna;
Naslov: The effects of pharmacological pinealectomy on the regenerating liver and lymphoid morphostasis of hepatectomized rats Knjiga: Advances in Pineal Research Urednik/ci: Maestroni, Georges JM; Conti, Ario; Reiter, Russel J. Izdavač: John Libbey Grad: London

Pozvana predavanja

1. Marija Petković
Suportivno liječenje onkoloških bolesnika
Rijeka - 23.9.2013. Gerontološka tribina HLZ
2. Marija Petković
Education of oncologist in palliative care.
Opatija - 21.9.2013. 1st International Convention on Palliative Care and Pain Medicine: Beyond pain-across the borders
3. Marija Petković
Načini liječenja terminalnih onkoloških bolesnika.
Rijeka - 7.3.2013. Dani bolesnika
4. Marija Petković
Onkološki pristup liječenju karcinoma bubrega.
Rijeka - 20.10.2012. Urološki sastanak Hrvatskog urološkog društva
5. Marija Petković
Liječenje bolesnika s mRR: koliko su važne kliničke smjernice?
Dubrovnik - 30.3.2012. 6. Hrvatski onkološki kongres
6. Marija Petković
Sistemna terapija raka bubrega-fruga linija.
Zagreb 1.Hrvatski urogenitalni simpozij
7. Marija Petković
Cost-effectivenes analysis of the monoclonal antibody trastuzumab in treatment of early and metastatic breast cancer
Rijeka First Croatian Congress on Pharmacoeconomics and outcomes research with international participation
8. Marija Petković
Što s onkološkim pacijentima nakon kurativne medicine?
Rijeka 12. dani bioetike
9. Marija Petković
Nutrigenomika
Rijeka Tjedan zdrave prehrane
10. Marija Petković
Pharmacoeconomics of Sunitinib in patients with metastatis renal cell carcinoma
Rovinj Drugi hrvatski i prvi jadranski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja s međunarodnim sudjelovanjem

Kongresna priopćenja

1.
Mrakovčić-Šutić, I; Bulog, A; Mićović, V; Belac-Lovasić, I; Lovasić, F; Šutić, I; Pavišić, V; Bačić, D; Petković, M;
Clinical significance of determination the concentration of enzyme matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in the urine of patients with colorectal cancer - 1.1.2013.
2.
Trivanović, Dragan; Dobrila-Dintinjana, Renata; Mavrić, Žarko; Štimac, Davor; Petković, Marija;
QTc interval in advanced cancer patients - 1.1.2011.
3.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Vesna; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija;
THE INFLUNCE OF POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT TECHNIQUES ON THE INNATE IMMUNITY IN PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER - 1.1.2010.
4.
Petković, M; Mrakovčić-Šutić, I;
THE ROLE OF PERFORIN CYTOLITIC PATHWAY IN COLON CARCINOMA PATIENTS TREATED WITH ADJUVANT CHEMOTHERAPY - 1.1.2010.
5.
Frančišković, Tanja; Petković, Marija; Vlahović-Palčevski, Vera; Moro, Ljiljana;
Compliance-nightmare or useful tool Suradljivost-noćna mora ili korisno sredstvo - 1.1.2010.
6.
Dragičević, S; Petković, M; Mrakovčić-Šutić, I; Belac-Lovasić, I; Lovasić, F;
Comparative study of primary prognostic factors and recidives' number in breast cancer patients - 1.1.2009.
7.
Golubović, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija;
Comparison of postoperative pain management techniques on expression of cytolitic molecule perforin - 1.1.2009.
8.
Golubović, Snježana; Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Vesna; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija;
POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT TECHIQUES INFLUENCE ON THE EXPRESSION OF CYTOLITIC MOLECULE PERFORIN - 1.1.2009.
9.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Snježana; Golubović, Vesna; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija;
Epidaual analgesia-induced immunomodulation of cell-mediated cytotoxicity in patients with colorectal carcinoma - 1.1.2009.
10.
Lanča, D; Luch, I; Milevoj, B; Petković, M; Mrakovčić-Šutić, I; Belac-Lovasić, I; Cini-Tešar, E;
Five-years retrospective study of epidemiological parameters in breast cancer patients - 1.1.2009.
11.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Bačić, Đordano;
Cross-talk between NTK and T regulatory cells (Tregs) on systemic and local immune response in colorectal carcinoma patients - 1.1.2009.
12.
Golubović, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija;
THE CHARACTERISTICS OF POSTOPERATIVE EPIDURAL ANALGESIA ON IMMUNOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA - 1.1.2008.
13.
Petković, Marija; Mrakovčić-Šutić, Ines; Sotošek, Stanislav;
The changes in cellular immune response during prostate cancer and benign prostatic hyperplasia - 1.1.2008.
14.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Bačić, Đordano; Belac-Lovasić, Ingrid;
THE ROLE OF NKT AND REGULATORY T (Tregs) CELLS IN CONTROL OF COLORECTAL TUMOR GROWTH ON SYSTEMIC AND LOCAL LEVEL - 1.1.2008.
15.
Golubović, Snježana; Mrakovčić-Šutić, Ines; Sotošek-Tokmadžić, Vesna Golubović Vlatka; Petković, Marija;
THE ROLE OF NATURAL KILLER T CELLS SUBSETS (NKT) DURING EPIDURAL ANESTHESIA IN COLON CARCINOMA PATIENTS - 1.1.2007.
16.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Lovasić, Franjo; Petretić, Ana; Reich, Damira;
REGULATORY T CELLS (Tregs) INTERPLAY WITH NKT CELLS IN CONTROL OF TUMOR GROWTH - 1.1.2007.
17.
Golubović, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Snježana; Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija;
The effect of epidural anesthesia on perforin expression in patients with colorectal carcinoma - 1.1.2007.
18.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Vesna; Golubović, Snježana; Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija;
THE INFLUNCE OF NK AND NKT CELLS ON THE INNATE IMMUNITY FOLLOWING EPIDURAL ANESTETHIA IN PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA - 1.1.2007.
19.
Petković, Marija; Mrakovčić-Šutić, Ines; Belac-Lovasić, Ingrid; Lovasić, Franjo;
Differential expression of the perforin in human peripheral blood lymphocytes of patients with lung carcinoma - 1.1.2007.
20.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Zamolo, Gordana; Belac-Lovasić, Ingrid; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
Modulatory effect of chemotherapy on cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells of colon carcinoma patients - 1.1.2004.
21.
Petković, Marija; Mrakovčić-Šutić, Ines; Zamolo, Gordana; Belac-Lovašić, I; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes of collon carcinoma patients treated with adjuvant chemotherapy - 1.1.2002.
22.
Petković, Marija; Muhvić, Damir; Zamolo, Gordana; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
Patohistološki i imunohistokemijski nalaz u bolesnice s gigantocelularnim tumorom smještenim u maloj zdjelici uz imunofenotipski nalaz limfocita periferne krvi. - 1.1.2002.
23.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Petković, Marija; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel;
On the role of T lymphocytes in stimulation of humoral immunity and activation of macrophages in mice treated with PGM-Zn - 1.1.1998.
24.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Petković, Marija; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel;
Involvement of T cells in upregulation of hepatic MHC class II expression in mice treated with PGM-Zn - 1.1.1998.
25.
Varljen, Jadranka; Milin, Čedomila; Eraković, Vesna; Ravlić-Gulan, Jagoda; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Dvornik, Štefica; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
Hepatic and intestinal alkaline phosphatase activity in murine obstructive jaundice - 1.1.1998.
26.
Montana, Vedrana; Verbanac, Donatella; Pavelić, Krešimir; Milin, Čedomila; Petković, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Varljen, Jadranka;
Promjena ekspresije nekih onkogena tijekom regeneracijskog rasta jetrenog tkiva - 1.1.1997.
27.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Petković, Marija; Dvornik, Štefica; Štimac, Davor; Rukavina, Daniel;
Immunological and serological changes in cholestatic jaundice and immunocorrecitve potential of peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-Zn) - 1.1.1997.
28.
Ćuk, Mira; Petković, Marija; Trobonjača, Zlatko; Milin, Čedomila; Dvornik, Štefica; Ravlić-Gulan, Jagoda; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
The consequencs of the in vivo depletion of CD4 and/or CD8+ lymphocytes on regenerative liver growth - 1.1.1997.
29.
Ćuk, Mira; Petković, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Muhvić, Damir; Rukavina, Daniel;
Changes of lymphatic homeostasis and liver growth induced by pharmacological pinealectomy - 1.1.1995.
30.
Petković, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Ćuk, Mira; Milin, Čedomila; Ravlić-Gulan, Jagoda; Rukavina, Daniel;
Regulacijski učinci epifize i melatonina na procese regeneracije jetre i na limfatičko tkivo - 1.1.1995.
31.
Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Ciganj, Zlatko; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Muhvić, Damir; Radošević-Stašić, Biserka;
Tissue zinc dynamic during the immune response in mice - 1.1.1995.
32.
Muhvić, Damir; Župan, Gordana; Petković, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
Changes of experimental allergic encephalomyelitis (EAE) in AO and DA rats by intracerebroventricular or subcutaneus application of somatostatin - 1.1.1995.
33.
Milin, Čedomila; Verbanac, Donatella; Domitrović, Robert; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Radošević-Stašić, Biserka;
The role of zinc in liver regeneration - 1.1.1994.
34.
Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Petković, Marija; Milin, Čedomila; Ćuk, Mira; Muhvić, Damir; Ravlić-Gulan, Jagoda; Marić, Ivana; Rukavina, Daniel;
Immunomodulating effects of peptidoglycan monomer linked with zinc in old mice - 1.1.1994.
35.
Muhvić, Damir; Petković, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
Characteristics of experimental allergic encephalomyelitis (EAE) induced by SMS 201-995 in EAE resistant (AO) rats - 1.1.1994.
36.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Trobonjača, Zlatko; Petković, Marija; Muhvić, Damir; Barac-Latas, Vesna; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
Immunomdulating effects of peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-Zn) in mice depleted of CD4+ lymphocytes - 1.1.1994.
37.
Petković, Marija; Ćuk, Mira; Trobonjača, Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Muhvić, Damir; Ravlić-Gulan, Jagoda; Barac-Latas, Vesna;
Modulation of liver regeneration by pharmacological pinealectomy - 1.1.1994.
38.
Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Muhvić, Damir; Ravlić-Gulan, Jagoda; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Efendić, Suad; Rukavina, Daniel;
Somatostatin induced changes of lymphoid morphostasis and mitogenesis - 1.1.1993.
39.
Radošević-Stašić, Biserka; Petković, Marija; Trobonjača, Zlatko; Ravlić, Jagoda; Merlak, Irena; Muhvić, Damir; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel;
Regeneration of the liver in rats subjected to pharmacological pinealectomy - 1.1.1993.
40.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić, Ines; Petković, Marija; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Lučin, Pero; Rukavina, Daniel;
Imunosupresija izazvana halotanskom anestezijom i/ili operativnim stresom - 1.1.1989.
41.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Verbanac, Donatella; Mrakovčić, Ines; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Petković, Marija; Lučin, Pero; Kirigin, Mladena;
Promjene kompenzacijskog rasta jetre i limfoidne homeostaze izazvane Sandostatinom - 1.1.1989.
42.
Radošević-Stašić, Biserka; Petković, Marija; Trobonjača, Zlatko; Milin, Čedomila; Verbanac, Donatella; Ćuk, Mira; Muhvić, Damir; Ravlić-Gulan, Jagoda; Rukavina, Daniel;
Modification of Liver Regeneration and Lymphatic Homeostasis after In Vivo Depletion of CD4+ and/or CD8+ Lymphocytes in Partially Hepatectomized Mice
43.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Zamolo, Gordana; Belac-Lovasić, Ingrid; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
Chemotherapy-induced changes of perforin expression in cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells of colon carcinoma patients
44.
Trobonjača, Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Petković, Marija; Rubeša, Gordana; Lučin, Ksenija; Jonjić, Nives;
Correction of halothane and operative stress induced immunosuppression by IGF-I, indomethacin and peptidoglycan monomers

Znanstveni projekti

1. 1.1.2002. -
Digitalni automatizirani sustav za izradu modulatora zračenja-DASIM, TP-02/0062-04; Nositeljica tehnologijskog STIRP projekta; Hrvatska; 800.000;
2. 1.1.2002. -
Ekspresija koštanih morfogenetskih proteina u upalnim i tumorskim bolestima neskeletnih tkiva, br. 0062075; suradnica, voditeljica prof.dr.sc. Dragica Bobinac; Zagreb; ;
3. -
Telomerazna aktivnost i imunofenotipske karakteristike limfocita u melanomu kože, br. 062-0000000-3545; suradnica, voditeljica prof.dr.sc. Gordana Zamolo; Zagreb; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. -
Dragan Trivanović; Dijagnostički i prognostički čimbenici i njihovo kliničko značenje u bolesnika s metastatskim karcinomom nepoznatog primarnog sijela; ; 2009.;
2. 1.1.2006. -
Goran Golčić; Hiperfrakcionirano zračenje tumora glave i vrata; ; 2006.;
3. 1.1.2004. -
Ingrid Belac-Lovasić; Analiza uitjecaja adjuvantnog liječenja 5-Fluorouracilom i leukovorinom u bolesnika s rakom debelog crijeva; ; 2011;

Recenzije

1. 2012. Sanda Anton, Damir Gugić, Slobodan Mrđenović: Psihodinamski pristup oboljelima od karcinoma.
2. 2011. Mirko Štifanić: Pritužbe pacijenata, Kako do pravde?
3. 2010. Hrvoje Lalić: Medicina rada

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2013. - Detalji

Rijeka

Volonterstvo

1. 1.1.2013. - volonter u hospiciju "Marija Kozulić" u Rijeci
Rijeka