dr. sc. Helga Pavlić Skender

Ekonomski fakultet Ured dekana

prostorija : Ekonomski fakultet Rijeka
e-pošta : hpavlic@efri.hr
mobitel :

Helga Pavlić Skender

Obrazovanje

23.3.2011. - Doktor ekonomskih znanosti Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2005. magistar znanosti Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2000. diplomirani ekonomist smjer Međunarodna razmjena Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2016. - Prodekan za diplomski studij Ekonomski fakultet Rijeka
1.10.2015. - 30.9.2016. Predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sazivanje sjednica i rasprava o materijalima za izdavačku djelatnost Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2013. - docent predavanja i seminari Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 1.1.2013. znanstveni novak - viši asistent seminarska nastava i rad na projektu Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2011. znanstveni novak seminarska nastava i rad na projektu Ekonomski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

19.4.2002. Priznanje Hrvatskog znanstvenog društva za promet, za sudjelovanje na znanstvenom skupu ''Promet i okoliš'', Opatija, 2002. godine.

Članstva

1.1.2008. - Inteligentni transportni sustavi Hrvatske - ITS Hrvatska
1.1.2005. - Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci - ALUMNI EFRI
1.1.2002. - Hrvatskog znanstvenog društva za promet

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2014. - 1.10.2019. International Forwarding and Logistics
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2018. Međunarodna špedicija i logistika
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2018. Špedicija i logistika
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2013. - 1.1.2014. Forwarding and Logistics
preddiplomski studij na engleskom jeziku
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2014. Metodologija istraživanja
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2012. Međunarodna špedicija i logistika
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2012. Ekonomika osiguranja
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2014. Ekonomika prometa i pomorstva
preddiplomski studij (bolonjski)
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2012. Špedicija i logistika
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2008. Ekonomika osiguranja
dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2007. Osnove ekonomskih istraživanja
dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2006. Špedicija, transport i osiguranje
stručni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2006. Špedicija i logistika
dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2006. Ekonomika prometa i pomorstva
dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

9.6.2017. - Seminar na temu online studija


Norma sati: 3 sata
25.5.2017. - Radionica o ishodima učenja


Norma sati: 7 sati
27.10.2016. - 28.10.2016. Mentoriranje doktorskih studenata


Norma sati: 16 sati
1.2.2010. - UNISTAT 1 i UNISTAT 2


Norma sati: 4 ECTS
- 1.1.2013. Modul: Kvalitetno obrazovanje


Norma sati: 28 sati
- Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60 sati

Izdavaštvo

1.1.2004. - Rječnik kratica u ekonomiji

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1.
Prometna politika u funkciji modernizacije prometnoga sustava u Republici Hrvatskoj( Traffic Policy as a Means of Modernizing the Traffic System in the Republic of Croatia )
- 2011.

2.
Racionalizacija logističkih mreža( Logistics network rationalisation )
- 2005.

3. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga; Pupavac, Drago
Intelektualni kapital u funkciji razvoja prometa Primorsko-goranske županije( Intellectual capital in development of traffic in Primorsko-goranska county )
- 2002.

4. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Pravnoekonomske implikacije Incoterms-terminima 2000. DEQ u vanjskotrgovinskom poslovanju( Legal and Economic Imlicitation of Incoterms-Terms 2000 DEQ in Foreign Trade )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 5 (2005), 5; 32-37

5. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Implikacije Incoterms-termina 2000. DDU u vanjskotrgovinskoj praksi( Implications of Incoterms-term 2000 DDU in foreign sales practice )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 5 (2005), 7-8; 79-84

6. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Primjena Incoterms-termina 2000. DDP u kupoprodajnim ugovorima( The use of Incoterms-term 2000 DDP in sales contracts )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) V (2005), 11; 24-29

7. Perić, Ana; Jugović, Alen; Pavlić, Helga
Logistika - preduvjet uspjeha suvremene organizacije( Logistics - Prerequisite for the Success of Modern Organization )
Pomorstvo (1332-0718) 18 (2004); 161-174

8. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Primjena Incoterms-termina 2000. CPT u kupoprodajnim ugovorima( Application of Incoterms-Terms 2000 CPT in Sales Contracts )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 4 (2004), 4; 5-12

9. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Specifičnosti ugovaranja Incoterms-termina 2000. CFR( Specific Qualities of Contracting Incoterms-Terms 2000 CFR )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 4 (2004), 1; 25-34

10. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Specifičnosti ugovaranja Incotermsa 2000. i uporaba termina DAF u međunarodnoj prodaji robe( Specificities of contracting Incoterms 2000 and the use of the term DAF in the international sale of goods )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 4 (2004), 9; 57-63

11. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Špedicija u hrvatskoj klasifikaciji djelatnosti( Freight Forwarding in Croatian Classification of Activities )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 4 (2004), 11; 38-47

12. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Strategijske odrednice poslovne politike špediterskoga logističkoga operatora( Forwarding and Logistic Operator's Business Strategy Guidelines )
Pomorski zbornik (0554-6397) 42 (2004); 109-129

13. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga; Zelenika, Darko
Pravne osnove Incotermsa 2000. i uporaba termina CIF u vanjskotrgovinskoj prasksi( Legal Basis of Incoterms 2000 and the Use CIF Terms in Foreign TradeE Practice )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 4 (2004), 2; 32-40

14. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Primjena Incoterms-termnina 2000. EXW u kupoprodajnim ugovorima( Applications of Incoterms-term 2000 EXW in Sales Contracts )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 3 (2003), 6; 27-35

15. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga; Zelenika, Darko
Ugovaranje Incoterms-termina 2000. CIP u vanjskotrgovinskome poslovanju( Contracting Incoterms-terms 2000 CIP in foreign trade business )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 4 (2004), 7; 10-15

16. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga; Zelenika, Darko
Logistička špedicija za 21. stoljeće( Logistics Forwarding Agency for 21st Century )
Suvremeni promet (0351-1898) 22 (2002), 6; 465-474

17. Zelenika, Ratko; Fabac, Jasmina; Pavlić Skender, Helga; Zekić, Zdravko
Uloga ekološke politike u pomorskom brodarstvu( The Role of Environmental Policy in the Maritime Industry )
Pomorski zbornik (0554-6397) 46 (2010), 1; 61-75

18. Zelenika, Ratko; Zebec, Sabina; Pavlić, Helga
Global Logistic Network of Courier Services for the 21st Century
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 18 (2006), 5; 357-367

19. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Obveze, prava i odgovornosti nalogodavatelja u posebnim slučajevima otpreme, dopreme i provoza stvari( Obligations, Rights and Liabilities of a Customer in Special Cases of ShippingG, Delivery and Transit of Goods )
Hrvatska pravna revija (1132-8670) 3 (2003), 1; 17-19

20. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Specifičnosti ugovaranja Incoterms-terminima 2000. FCA u kupoprodajnim ugovorima( Specific Quality of Contracting Incoterms-Terms 2000 FCA in Sales Contracts )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) (2003), 7; 12-18

21. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Ugovaranje Incoters-terminima 2000. FAS u vanjskotrgovinskom poslovanju( Contracting Incoterms-terms 2000 FAS in Foreign Trade Operations )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 3 (2003), 10; 20-25

22. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Znakovitosti Incoterms-termina 2000. FOB u kupoprodajnim ugovorima( The Importance of Incoterms-terms 2000 FOB in Sales Contracts )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 3 (2003), 12; 21-26

23. Glažar, Darko; Poletan, Tanja; Pavlić, Helga
Raščlamba troškova operacionalizacije kontejnerskog broda u funkciji uspješnosti brodarevog poslovanja( An analysis of container vessel operationalization costs aimed at optimizing the shipowner's business efficiency )
Naše more (0469-6255) 49 (2002), 3-4; 98-116

24. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Znakovitosti INCOTERMS-TERMINA 2000. DES u kupoprodajnim ugovorima( The Importance of INCOTERMS-TERMS 2000 DES in Sales Contracts )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 5 (2005), 2; 15-20

25. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Odgovornosti špeditera iz Ugovora o špediciji( Forwarding Agent's Liability from the Forwarding Contract )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 2 (2002), 9; 54-56

26. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Obveze, prava i odgovornosti špeditera u posebnim slučajevima otpreme, dopreme i provoza robe( Obligation Rights and Liabilities of Forwarding Agent in Special Cases of Shippment, Delivery and Transit of Goods )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 2 (2002), 10; 34-37

27. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Obveze nalogodavatelja iz Ugovora o špediciji( Client's Liabilities from Forwarding Contact )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 2 (2002), 11; 14-19

28. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Odgovornosti nalogodavatelja iz Ugovora o špediciji( Client's Liabilities under Forwarding Contract )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 2 (2002), 12; 15-17

29. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga; Vršić, Eugen
Špediter - koordinator aktivnosti u sustavu morskih luka( The Forward Agent - the Coordinator of Activities in the Sea Port System )
Naše more 49 (2002), 3-4; 98-116

30. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
INCOTERMS 2000. u kaleidoskopu vanjskotrgovinskog sustava( INCOTERMS 2000 in the kaleidoscome of foreign trade system )
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (1331-8004) 19 (2001), 2; 169-189

31. Zelenika, Ratko; Mrvčić, Ana; Pavlić Skender, Helga
Analiza i ocjena stupnja uspješnosti poslovanja teretnih morskih luka u Republici Hrvatskoj( Analysis and Assessment of Efficiency Degree in Operations of Cargo Seaports in the Republic of Croatia )
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo (0469-6255) 58 (2011), 1-2; 9-21

32. Zelenika, Ratko; Grčić, Mirjana; Pavlić Skender, Helga
Tercijarna logistika - logistika svih logistika( Tertiary Logistics - Logistics of all Logistics )
Suvremeni promet - časopis za pitanja teorije i prakse prometa (0351-1898) 29 (2009), 5; 394-404

33. Zelenika, Ratko; Bečaj, Darko; Pavlić Skender, Helga
Outsourcing logistics at petrol stations in Slovenia
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 20 (2008), 6; 377-382

34. Zelenika, Ratko; Pavlić Skender, Helga; Kamnik Zebec, Sabina
Primarni izvori prava multimodalnoga prometa( Primary Sources of Law of Multimodal Traffic )
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 58 (2008), 1-2; 219-262

35. Zelenika, Ratko; Pavlić Skender, Helga; Klodić, Mirjana
Obveze pošiljatelja iz ugovora o poslu multimodalnoga prometa( Consignor's responsibilities under the contract on multimodal traffic )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 7 (2007), 10; 28-34

36. Zelenika, Ratko; Pavlić Skender, Helga; Pavlović, Dušan
Temeljne značajke ugovora o poslu multimodalnoga prometa( Fundamental characteristics of the multimodal transport contract )
Pomorstvo (1332-0718) 21 (2007), 1; 119-137

37. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Statusi špeditera u hrvatskom pravnom sustavu( The status of forwarding agents in Croatian legal system )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 2 (2002), 4; 51-59

38. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Obveze špeditera iz ogovora o špediciji( Forwarding agentt's liability pursuant to the contract of forwarding )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 2 (2002), 6; 37-47

39. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Prava špeditera iz Ugovora o špediciji( Rights of Forwarding Agents from the Contract on Forwarding )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 2 (2002), 8; 42-49

40. Zelenika, Ratko; Pupavac, Drago; Pavlić, Helga
Gospodarski učinci ekologizacije globalnoga logističkoga sustava( Economical effects of ecological protection within the global logistical system )
Pomorski zbornik (0554-6397) 39 (2001), 1; 267-285

41. Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Logistički modeli upravljanja zalihama u trgovačkom poduzeću( Logistics Models of Inventory Managerment in Business )
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (1331-8004) 17 (1999), 2; 47-62

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Zelenika, Ratko; Pavlić Skender, Helga
Upravljanje logističkim mrežama (Management of Logistics Networks)
knjiga Ekonomski fakultet Sveučilišta ; IQ PLUS d.o.o. Rijeka - 2007.
2. Autor knjige
Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Rječnik kratica u ekonomiji (Dictionary of abbrevations in economy)
knjiga Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2004.

Kongresna priopćenja

1.
Pavlić Skender, Helga; Mirković, Petra Adelajda; Host, Alen
The Role of Transport Industry in Croatian Economy: Comparison with EU28 izlaganje 6th International Scientific Symposium ECONOMY OF EASTERN CROATIA - VISION AND GROWTH Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, Osijek - 26.5.2017.
2.
Pavlić Skender, Helga; Toković, Katarina
Ljudski potencijali na farmaceutskom tržištu u Republici Hrvatskoj izlaganje rada 2016 PAR International Leadership Conference Opatija https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=851746
3.
Pavlić Skender, Helga; Host, Alen; Nuhanović, Melisa
The Role of Logistics Service Providers in International Trade izlaganje rada 16th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management 2016 Osijek https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=851732
4.
Grčić Fabić, Mirjana; Kutnjak, Goran; Pavlić Skender, Helga
Valorization of Management Innovations in Croatian Local Government izlaganje 5. Međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj" Osijek https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821355
5.
Zelenika, Ratko; Grčić, Mirjana; Pavlić Skender, Helga
Tercijarna logistika u fokusu svih logistika( Tertiary logistics in the focus of all logistics )
6.
Kesić, Blanka; Pavlić Skender, Helga
Uloga žena u prometu i pomorstvu( The Role of Women in Traffic and Maritime Industry )
7.
Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Information Technologies - a Factor of Transport Networks Rationalisation
8.
Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga
Information Technologies Application in Modern Logistic Systems
9.
Zelenika, Ratko; Kulović, Mirsad; Pavlić, Helga
Logistička industrija za 21. stoljeće( Logistics Industry for 21st Century )
10.
Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga; Nikolić, Gordana
Specific Significance of Traffic Development in the Republic Croatia
11.
Zelenika, Ratko; Pavlić, Helga; Zebec, Sabina
Teorijske znakovitosti distribucije( Theoretical charactersitics of distribution )
12.
Zelenika, Ratko; Pupavac, Drago; Pavlić, Helga
Suvremeno promišljanje menadžmentskoga logističkog sustava( Contemporary contemplation on managementlogistics system )

Znanstveni projekti

1. 18.6.2015. - 18.9.2016.
Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija - ECONQUAL; istraživač; Europski socijalni fond; 3.994.842,20 kn; http://www.efri.uniri.hr/hr/econqual
2. 12.3.2014. - 12.3.2014.
Razvoj prometne infrastrukture na paneuropskim koridorima EU fondovima i gospodarstvo Republike Hrvatske; istraživač; Potpora Sveučilišta u Rijec; ; http://www.efri.uniri.hr/hr/host-13.02.1.4.08
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Tercijarna logistika – čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u europski gospodarski sustav; znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=081-0000000-1267&period=2007
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Logistika – čimbenik uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav; znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
5. 1.1.2001. -
Prilagodba strukture poduzeća Primorsko-goranske županije; znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; ;

Znanstveni skupovi

1. - 31.3.2012.
1st PAR International Leadership Conference Women's leadership Opatija, Hrvatska član međunarodnog programskog odbora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
6.7.2009. - 18.7.2009.
Workshop: Importance of transport for economy of European Union
EFRI Summer School 2009: International Environment and European Integration   organizator i voditelj radionice

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - član
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Povjerenstvno za izdavačku djelatnost