Robert Vukman dr.med.dent

Medicinski fakultet Katedra za stomatološku protetiku

e-pošta : robert.vukman@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar
uniri

Obrazovanje

1.1.2014. - Doktorski studij Biomedicina Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2005. - 1.1.2010. doktor dentalne medicine Dentalna medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2012. - Asistent Sudjelovanje u nastavi na kolegijima Pretklinička mobilna protetika, Fiksna protetika, Mobilna protetika. Istraživač na projektu "Etiopatogeneza orofacijalne boli" (13.06.1.2.19) financiran Potporom Sveučilišta u Rijeci Studija dentalne medicine, Medicinski fakultet u Rijeci
- stažist dentalne medicine Privatna ordinacija dentalne medicine

Članstva

1.1.2012. - Hrvatska komora dentalne medicine

Nastavna djelatnost

Kolegiji

5.10.2015. - Gnatologija
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
1.3.2012. - Pretklinička mobila protetika
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 60
1.3.2012. - Fiksna protetika
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 255
1.3.2012. - Mobilna protetika
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 255

Osobni razvoj

27.10.2014. - Program osposobljavanja osoba koje rade s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka (kategorija C). Identifikacijski broj OSP 191/003. Broj potvrde osposobljenosti: TPŽ 32/14


Norma sati: 60

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Simonic-Kocijan S., Uhac I., Tariba P., Vukman R., Wang K.W.
Masseter muscle inflammation induces changes in expression of IL-1ß and KCNQ2 ion channels in ipsilateral TRG. poster prezentacija 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR Antalya, Turska - 15.10.2015.
2.
Tariba P., Simonic-Kocijan S., Vukman R., Uhač I.
P2X3 receptor role in masseter muscle inflammation in rats Poster prezentacija 9 th Congress of the European Pain Federation(EFIC) Vienna, Austria - 2.9.2015.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
etiopatogeneza orofacijalne boli; istraživač; Potpora Sveučilišta u Rijeci (13.06.1.2.19); ;

Stručna djelatnost