Robert Vukman dr.med.dent

Medicinski fakultet Katedra za stomatološku protetiku

e-pošta : robert.vukman@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar
uniri

Obrazovanje

1.1.2014. - Doktorski studij Biomedicina Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2005. - 1.1.2010. doktor dentalne medicine Dentalna medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2012. - Asistent Sudjelovanje u nastavi na kolegijima Pretklinička mobilna protetika, Fiksna protetika, Mobilna protetika. Istraživač na projektu "Etiopatogeneza orofacijalne boli" (13.06.1.2.19) financiran Potporom Sveučilišta u Rijeci Studija dentalne medicine, Medicinski fakultet u Rijeci
- stažist dentalne medicine Privatna ordinacija dentalne medicine

Članstva

1.1.2012. - Hrvatska komora dentalne medicine

Nastavna djelatnost

Kolegiji

5.10.2015. - Gnatologija
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
1.3.2012. - Pretklinička mobila protetika
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 60
1.3.2012. - Fiksna protetika
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 255
1.3.2012. - Mobilna protetika
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 255

Osobni razvoj

27.10.2014. - Program osposobljavanja osoba koje rade s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka (kategorija C). Identifikacijski broj OSP 191/003. Broj potvrde osposobljenosti: TPŽ 32/14


Norma sati: 60

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Petra Tariba Knežević, Robert Vukman, Robert Antonić. Zoran Kovač, Ivone Uhač, Sunčana Simonić Kocijan
The role of P2X3 receptors in bilateral masseter muscle allodynia in rats
Croatian Medicaj Journal 530-539 - 2016. https://doi.org/10.3325/cmj.2016.57.530

Pozvana predavanja

1. Robert Vukman
Postupci predviđanja izgleda proteskog nadomjeska
4.kongres Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Opatija - 3.6.2017.

Kongresna priopćenja

1.
Simonic-Kocijan S., Uhac I., Tariba P., Vukman R., Wang K.W.
Masseter muscle inflammation induces changes in expression of IL-1ß and KCNQ2 ion channels in ipsilateral TRG. poster prezentacija 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR Antalya, Turska - 15.10.2015.
2.
Tariba P., Simonic-Kocijan S., Vukman R., Uhač I.
P2X3 receptor role in masseter muscle inflammation in rats Poster prezentacija 9 th Congress of the European Pain Federation(EFIC) Vienna, Austria - 2.9.2015.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
etiopatogeneza orofacijalne boli; istraživač; Potpora Sveučilišta u Rijeci (13.06.1.2.19); ;

Stručna djelatnost