dr.sc. Nenad Vretenar izvanredni profesor

Ekonomski fakultet Multidisciplinarna katedra

prostorija : 68/III
e-pošta : nenad.vretenar@efri.hr
telefon : 051-355-163

Javni profil - Crosbi - Nenad Vretenar
Javni profil - Google Scolar - Nenad Vretenar

Obrazovanje

1.1.2011. - doktor znanosti Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2010. magistar znanosti Poslijediplomski znanstveni studij "Menadžment" Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2004. diplomirani ekonomist Sveučilišni dodiplomski studij smjer menadžment Ekonomski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2015. - Operacijski menadžment
Prediplomkski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.3.2015. - Teorija organizacije
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.1.2015. - Organization theory
Diplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.10.2014. - 1.2.2015. Operacijski menadžment
diplomski studij
Fakultet ekonomije i turizma, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
nositelj
Norma sati:
1.1.2013. - Ekonomika racionalnog djelovanja
preddiplomski Studij Ekonomije i Studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.1.2013. - Organizacija
preddiplomski Studij Ekonomije i Studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.1.2013. - Organization
International Business
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2014. Antropologija i psihologija menadžmenta
preddiplomski Studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2013. Filozofija racionalnog djelovanja
preddiplomski Studij Ekonomije i Studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2013. Organization
International Business
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2012. Metodologija istraživanja
diplomski Studij ekonomije i Studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - 28.2.2015. Operacijski menadžment
preddiplomski Studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2015. Teorija organizacije
diplomski Studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2012. Organizacija
preddiplomski Studij Ekonomije i Studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2006. Poslovna organizacija
dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2006. Proizvodni i operativni menadžment
dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2006. Teorija organizacije
dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
-Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- SUCCESSFUL REENGENEERING OF BUSINESS PROCESSES
Daril Broskvar
International Business
Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVLJANJE KAPACITETIMA U PUTNIČKOM ZRAKOPLOVSTVU NA PRIMJERU CROATIA AIRLINESA
Ivana Rašperger
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- IMPLEMENTACIJA KAIZEN I LEAN METODE NA PRIMJERU PODUZEĆA KONZUM D.D. IMPLEMENTACIJA KAIZEN I LEAN METODE NA PRIMJERU PODUZEĆA KONZUM D.D.
Romana Papec
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- TRŽIŠNO NATJECANJE U EU I ZLOUPORABA DOMINANTNOG POLOŽAJA NA PRIMJERU GOOGLE SEARCH-A
Gabriela Stojšić
Sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ORGANIZACIJA JAVNOG VISOKOG UČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PRIMJERU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI
Anđela Horvat
Sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVLJANJE AGENCIJSKIM ODNOSOM NA PRIMJENU GRADSKE UPRAVE I GRADA KARLOVCA
Ivana Mance
Sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Mrežne organizacije na primjeru Udruge Erasmus Student Network
Tara Maula
Sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVLJANJE REDOVIMA ČEKANJA
Sven Baranić
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ORGANIZACIJA LJUDSKOG RADA NA PRIMJERU VALAMAR RIVIERE
Matea Mendiković
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- INTEGRACIJSKI PROCESI NA PRIMJERU PREUZIMANJA PLIVE D.D. OD STRANE BARR PHARMACEUTICALSA, INC.
Antonija Gudelj
Sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravljanje kvalitetom u poduzeću Bioagrar
Josip Martinović
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- JUST IN TIME PROIZVODNJA NA PRIMJERIMA PROIZVODNIH I USLUŽNIH PODUZEĆA
Dominik Prelec
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Vlasnicke integracije poduzeća na primjeru Googlea i Youtubea
Lana Lovreković
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- OBLIKOVANJE PROIZVODA UZ POMOĆ RAČUNALNO POTPOMOGNUTOG DIZAJNIRANJA
Ivan Šoštarić
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- PLANIRANJE KAPACITETA NA PRIMJERU TOYOTE
Nikola Milihram
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- NABAVA U HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA NA PRIMJERU CENTRA ZA BESKUĆNIKE
Marija Babić
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ORGANIZACIJA LJUDSKIH RESURSA I ANALIZA RADNOG MJESTA U PODUZEĆU „JGL d.d.“
Katija Beletić
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Građani, filantropija i neprofitne organizacije
Marina Notizberg
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVLJANJE RADA VOLONTERA U ORGANIZACIJMA CIVILNOG DRUŠTVA
Matea Gulam
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU VINA „DIKA GRAŠEVINA“
Elvis Kahriman
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Teorija igre - analiza na primjerima iz poslovnog svijeta
Petra Maras
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ORGANIZACIJA SKLADIŠNOG POSLOVANJA I ZALIHA U NEPROFITNOM SEKTORU
Doris Petešić
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- TRANSFORMACIJA LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMPARATIVNI PRIMJERI PRAKSE OSTALIH EU ZEMLJA
Lovro Bubanj
Sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- MREŽNE ORGANIZACIJE NA PRIMJERU GLOBALNE PREVODITELJSKE INDUSTRIJE
Tomislav Geršić
Sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVLJANJE KVALITETOM I KONTROLA KVALITETE NA PRIMJERU PODUZEĆA „RIMAC AUTOMOBILI“ D.O.O.
Ana-Marija Bukvić
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- OPERACIJSKA REORGANIZACIJA “VRTOVI LUNJSKIH MASLINA”
Antonia Badurina-Dudić
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVLJANJE KVALITETOM NA PRIMJERU ELANA
Petra Zvonković
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ANALIZA ČIMBENIKA ORGANIZACIJE NA PRIMJERU PODUZEĆA BURA
Paula Knapić
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Predviđanje i donošenje odluka u malim poduzećima
Drago Majnarić
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ORGANIZACIJA RADNIH MJESTA I LJUDSKIH POTENCIJALA NA PRIMJERU LIFECLASS TERMA SVETI MARTIN
Simona Fučko
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Radionički sustav proizvodnje na primjeru AB Montaže
Vedran Hrvat
Sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

18.9.2017. - 22.9.2017. Economics of rational behavior
Undergraduate level
XAMK - South-Eastern Finland University of Applied Sciences
gostujući nastavnik
Norma sati: 16
21.9.2016. - 30.9.2016. Operation management
Graduate level
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
gostujući nastavnik
Norma sati: 16

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kozlinger, Gabrijela ; Nenad Vretenar, Nenad; Mance, Davor
Economic Implications Of Labour Market Organizaton
International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture–ITEMA 2017 302-309 - 2017.

2. Lovrenčić, Đeni; Vretenar, Nenad; Ježić, Zoran
The Challenges of Establishing Food Donation System
International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture–ITEMA 2017 622-629 - 2017.

3. Jardas Antonic, Jelena ; Vretenar, Nenad ; Host, Alen
GOVERNING ICT BUSINESS MANAGEMENT AND ACHIEVING DIGITAL MATURITY OF PUBLIC ADMINISTRATION
4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2017 431-442 - 2017.

4. Sokolic, Danijela; Kastelan Mrak, Marija;Vretenar, Nenad
Business Management Tools And Firm Performance
4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2017 139-146 - 2017.

5. Vretenar, Nenad; Sokolic, Danijela; Kastelan Mrak, Marija;
Motives For Mergers And Acquisitions In Small And Medium-Sized Enterprises
4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2017 - 2017.

6. Kaštelan Mrak, Marija; Vretenar, Nenad; Jardas Antonić, Jelena
ISSUES IN ORGANIZING LOCAL GOVERNMENT AT BOUNDARIES
Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress - Presented Papers from the 24th NISPAcee Annual ConferenceZagreb : NISPAcee Press , 2016. - 2016. economic efficiency, local government units (LGU), public procurement, public administration, transaction costs

7. Mance, Davor; Vretenar, Nenad; Katunar, Jana
Opportunity Cost Classification of Goods and Markets
Mednarodna revija za javno upravo / International Public Administration Review (2335-3414) XIII (2015), 1; 119-134 119-134 - 2015. http://www.fu.uni-lj.si/fileadmin/usr-files/MRJU/MRJU_IPAR-2015-1.pdf

A1

8. Mance, Davor; Debelić, Borna; Vretenar, Nenad
Adaptive Maritime Domain Planning Model: Transferable Fishing Concessions in Croatia
Pomorstvo : Scientific Journal of Maritime Research (1332-0718) 28 (2014), 2; 111-117 - 2014.

9. Mance, Davor; Vretenar, Nenad; Smokrović, Nenad;
Moral Hazard” as a Threat to Real Convergence in the European Union
Economic System of European Union and Accession of Bosnia & Herzegovina 81-92 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613216

10. Kaštelan Mrak, Marija; Jardas Antonić, Jelena; Vretenar, Nenad;
Analysis of Factors Influencing Bank Selection
Economic System of European Union and Accession of Bosnia & Herzegovina 164-185 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613212

11. KATELAN MRAK, MARIJA; SOKOLI, DANIJELA; VRETENAR, NENAD;
IMPACT OF CROSS-BORDER MAS ON FIRM EMPLOYMENT THE CASE OF CROATIA
International Journal of Management Cases 14 347-358 - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=531791

12. Vretenar, Nenad;
M&As in Croatia-Operating Performance of Publicly Listed Firms Following Takeover
Economic Integration, Growth Prospects and Enlargement 595-607 - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547305

13. Kaštelan Mrak, Marija; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad;
Organizational Dynamics–Does Perception Influence Action?
8th International conference Economic integrations, competition and cooperation 269-281. - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=528402

14. Kaštelan Mrak, Marija; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad;
Impact of Cross-Border M&As on Firm Employment-The Case of Croatia
International Journal of Management Cases, Special Issue - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=531791

15. Kaštelan Mrak, Marija; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad;
Firm growth dynamics in Croatia after 2000
Economic integrations, competition and cooperation : Research monography = Intégrations économiques, concurrence et coopération : monographie de recherche 292-306 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=488623

16. Kaštelan Mrak, Marija; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad;
Factors affecting growth potential of Croatian firms
7th International Conference “Economic Integrations, Competition and Cooperation” - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=528412

17. Mrak, Marija Kaštelan; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad;
ESOPs in croatia–some recent developments and issues
50 years of European Union 477-487 - 2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=317809

18. Kaštelan Mrak, Marija; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad;
ESOPs in Croatia–Controversies Concerning Employee Ownership
International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548329

19. Kaštelan Mrak, Marija; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad;
Post-Acquisition Performance of Croatian Companies Acquired by Foreign Owners
Economic Integration Prospects and Dilemmas: research monograph, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 93-108. - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=302732

20. Mrak, Marija Kaštelan; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad;
Internationalization of Croatian firms through foreign acquisitions-impact on employment
L’ ; EUROPE ÉLARGIE ET SES DÉFIS avec l’ ; accent sur les perspectives ouvertes aux Balkans de l’ ; ouest - 2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256063

Kongresna priopćenja

1.
Kaštelan Mrak, Marija; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad
Motives for M&As in Small and Medium Enterprises izlaganje na znanstvenom skupu Euroasia Business and economim society – EBES 2012 Conference Antalija, Turska - 1.1.2012. http://www.ebesweb.org/Portals/0/EBES-2012-Antalya-Conference-Program.pdf
2.
Kaštelan Mrak, Marija; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad
The downfall of Croatian Industrial Giants prezentacija na znanstvenom simpoziju Euroasia Business and economim society – EBES 2012 Conference Antalija, Turska - 1.1.2012. http://www.ebesweb.org/Portals/0/EBES-2012-Antalya-Conference-Program.pdf
3.
Kaštelan Mrak, Marija; Sokolić, Danijela; Vretenar, Nenad
Trans-border M&As: some early observations on post-acquisition developments involving Croatian companies acquired by foreign company groups prezentacija na znanstvenom simpoziju 5th International Conference “Economic Integrations, Competition and Cooperation” Lovran, Hrvatska - 1.1.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=233833

Znanstveni projekti

1. 1.10.2017. -
Institucionalna rješenja, poslovni modeli i sustavi alokacije pri nepotpunoj informaciji (ZP UNIRI 10/17); voditelj projekta; UNIRI; ;
2. 1.1.2014. - 30.10.2018.
“Perspectives of maintaining the social state: towards the transformation of social security systems for individuals in personalized medicine (projekt br. IP-2013-11-5709); Istraživač; HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. 1.1.2007. -
Poslovna prilagodba hrvatskih gospodarskih subjekata tržišnom natjecanju u EU (081-1151212-1453); istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=081-1151212-1453&period=2007

Mentorstvo doktorandima

1. 1.5.2017. - 28.1.2019.
Dinko Stanković Moćan; Doktorat Oblikovanje hibridnih organizacijskih modela u cilju poboljšavanja performansi građevinskih poslovnih sustava; Doktorski studij poslovne ekonomije; 28.1.2019.;

Znanstveni skupovi

1. 18.2.2011. - 19.2.2011.
Međunarodni znanstveni skup „European Administrative Space – Balkan Realities“ Rijeka Član organizacijskog odbora
2. 9.5.2008. -
Ekonomika i menadžment u javnom sektoru Rijeka član organizacijskog odbora